Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 05.01.2011 N 3 "Про затвердження Положення про консульський збір України". МЗС України. 2011

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

05.01.2011 N 3

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2011 р.

за N 131/18869

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

закордонних справ

N 182 ( z0610-18 ) від 23.04.2018 }

Про затвердження Положення

про консульський збір України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

закордонних справ

N 199 ( z0984-11 ) від 27.07.2011

N 39 ( z0316-13 ) від 04.02.2013 }

Відповідно до статті 57 Консульського статуту України,

затвердженого Указом Президента України від 02.04.94 N 127

( 127/94 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про консульський збір України, що

додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

закордонних справ України від 13.12.2005 N 222 ( z1564-05 ) "Щодо

затвердження Положення про консульський збір України",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за

N 1564/11844.

3. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

5. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ

до відома заступників Міністра закордонних справ України,

керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ

України, представництв Міністерства закордонних справ України на

території України та закордонних дипломатичних установ України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ N 199 ( z0984-11 ) від 27.07.2011; в редакції

Наказу Міністерства закордонних справ N 39 ( z0316-13 ) від

04.02.2013 }

Міністр закордонних справ України К.І.Грищенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

05.01.2011 N 3

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2011 р.

за N 131/18869

ПОЛОЖЕННЯ

про консульський збір України

{ У тексті Положення слова "заступник Міністра закордонних

справ України, який відповідно до розподілу обов'язків

координує роботу Департаменту консульської служби

Міністерства закордонних справ України" та "заступник

Міністра закордонних справ України" у всіх відмінках

замінено словами "Перший заступник Міністра закордонних

справ України" у відповідних відмінках згідно з Наказом

Міністерства закордонних справ N 199 ( z0984-11 ) від

27.07.2011 }

{ У тексті Положення слова "Перший заступник Міністра

закордонних справ України" та "Валютно-фінансовий

департамент" у всіх відмінках замінено відповідно словами

"заступник Міністра - керівник апарату" та "Департамент

з фінансово-адміністративних питань та діловодства" у

відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ N 39 ( z0316-13 ) від 04.02.2013 }

1. Консульський збір справляється за вчинення консульських

дій, які провадяться за кордоном і на території України відповідно

до Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента

України від 02.04.94 N 127 ( 127/94 ) (із змінами),

підпунктів "б", "д", "о" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету

Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"

(із змінами).

2. Консульський збір на території України справляють

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ

України і представництва Міністерства закордонних справ України на

території України, за межами України - дипломатичні представництва

та консульські установи України за кордоном (далі - закордонні

дипломатичні установи України).

3. Тарифи консульського збору на території України та за її

межами за оформлення віз для в'їзду в Україну та транзитного

проїзду через територію України справляються в розмірах, що

встановлюються відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету

Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"

(із змінами) та постанови Кабінету Міністрів України

від 01.06.2011 N 567 ( 567-2011-п ) "Про затвердження Правил

оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її

територію". У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для

громадян України консульський збір, що перевищує зазначені у цьому

пункті тарифні ставки, закордонними дипломатичними установами

України за оформлення громадянам такої держави віз справляється

консульський збір з урахуванням принципу взаємності. Надіслані за поданням глави дипломатичного представництва

України у такій державі тарифи консульського збору за вчинення

консульських дій з відповідним обґрунтуванням підвищення тарифної

ставки за оформлення віз громадянам цієї держави затверджуються

заступником Міністра - керівником апарату та надсилаються для

застосування усім закордонним дипломатичним установам України. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 199

( z0984-11 ) від 27.07.2011 }

4. Відповідно до пункту 9 Положення про паспорт громадянина

України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Верховної

Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) (із змінами), за

видачу та обмін паспорта на території України справляється

державне мито, а за кордоном - консульський збір.

5. Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення

консульських дій на території України Департаментом консульської

служби Міністерства закордонних справ України та представництвами

Міністерства закордонних справ України на території України

(додаток 1), установлюються в неоподатковуваних мінімумах доходів

громадян і справляються в гривнях. У випадках, передбачених законодавством України, консульський

збір з нерезидентів на території України може стягуватися також у

будь-якій вільно конвертованій валюті, яка належить до I групи

класифікатора валют Національного банку України ( v0521500-98 ),

за офіційним курсом Національного банку України національної

валюти України до відповідної іноземної валюти на день звернення

щодо вчинення консульської дії.

6. Базові тарифи консульського збору, що справляється за

вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами

України (додаток 2), встановлюються в доларах США, за винятком

консульських зборів, зазначених у пункті 3 цього Положення.

7. Тарифи консульського збору за вчинення консульських дій

закордонними дипломатичними установами України установлюються в

межах базових тарифів консульського збору та на підставі положень

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567

( 567-2011-п ) "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду

в Україну і транзитного проїзду через її територію" в доларах США

та у валюті країни перебування і затверджуються заступником

Міністра - керівником апарату, за поданням глав відповідних

дипломатичних представництв України за кордоном. { Абзац перший

пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ N 199 ( z0984-11 ) від 27.07.2011 } Зразок Тарифів консульського збору, що справляється за

вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами

України, наведено в додатку 3.

8. Консульський збір, що справляється за вчинення

консульських дій за межами України, стягується за бажанням

заявника у валюті країни перебування або в доларах США.

9. У разі акредитації глави дипломатичного представництва

України у декількох державах, які мають різні національні валюти,

та здійснення цим дипломатичним представництвом виїзного

консульського обслуговування на території цих держав, до

Міністерства закордонних справ України направляється на

затвердження також проект тарифів консульського збору, що

справлятиметься у цих державах.

10. Тарифи консульського збору, що справляється за межами

України, переглядаються дипломатичними представництвами України

виходячи з економічної ситуації в країні перебування (суттєва

зміна обмінного курсу національної валюти до долара США, рівень

інфляції, індекс споживчих цін тощо) або у разі внесення змін до

базових тарифів консульського збору.

11. Глава дипломатичного представництва України вносить на

затвердження до Міністерства закордонних справ України проект

тарифів консульського збору відповідно до пункту 12 цього

Положення.

12. Проект тарифів консульського збору, що справляється за

кордоном, підписують глава дипломатичного представництва України,

консульська посадова особа та спеціаліст з фінансових питань. У

пояснювальній записці до проекту тарифів детально обґрунтовується

необхідність зміни окремих тарифних ставок, а також вказується

обмінний курс місцевої валюти до долара США, встановлений

центральним (національним) банком країни перебування на день

підготовки проекту тарифів.

13. У разі надходження пропозиції глави дипломатичного

представництва України стосовно зменшення тарифів консульського

збору, реалізація якої спричинить невиконання річного плану

доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету

"Кошти, отримані за вчинення консульських дій" ( v0011201-11 ),

Міністерство закордонних справ України вживає заходів щодо

збільшення тарифів консульського збору, що справляється за

вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами

України на території інших іноземних держав.

14. Після отримання дипломатичним представництвом України

тарифів, затверджених заступником Міністра - керівником апарату,

глава дипломатичного представництва видає розпорядчий документ, в

якому визначаються дата початку застосування нових тарифів,

терміни вчинення консульських дій у звичайному та терміновому

порядках, а також у позаробочий час.

15. За наявності консульських установ України на території

іноземної держави вони керуються тарифами консульського збору,

затвердженими заступником Міністра - керівником апарату для

відповідного дипломатичного представництва України. З метою

введення в дію зазначених тарифів керівник консульської установи

видає розпорядчий документ, в якому визначаються дата початку

застосування нових тарифів, терміни вчинення консульських дій у

звичайному та терміновому порядках, а також у позаробочий час.

16. Консульський збір стягується до вчинення консульської дії

у безготівковій формі.

17. Якщо консульський збір неможливо стягнути у безготівковій

формі (неробочий час, вихідний чи святковий день у країні

перебування), то за письмовим дозволом керівника закордонної

дипломатичної установи України консульський збір стягується

спеціалістом з фінансових питань закордонної дипломатичної

установи України у готівковій формі з обов'язковим оформленням

відповідних документів згідно з законодавством України та з

подальшим його зарахуванням на поточний рахунок у банку країни

перебування. У разі існування загрози припинення функціонування

банківської системи (на період до стабілізації функціонування

банківської системи) в державі місцезнаходження закордонної

дипломатичної установи України консульський збір стягується

спеціалістом з фінансових питань цієї установи у готівковій формі

згідно з наказом Міністерства закордонних справ України з

обов’язковим оформленням відповідних документів згідно із

законодавством України. { Пункт 17 доповнено абзацом згідно з

Наказом Міністерства закордонних справ N 39 ( z0316-13 ) від

04.02.2013 }

18. Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за

бажанням заявника у разі можливості її вчинення в такому порядку.

19. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в

позаробочий час консульський збір справляється у подвійному

розмірі.

20. Пільги щодо сплати консульського збору встановлюються у

випадках, передбачених законодавством України та чинними

міжнародними договорами України.

21. З метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої

політики або з гуманітарних міркувань керівник закордонної

дипломатичної установи України, директор Департаменту консульської

служби Міністерства закордонних справ України, керівник

представництва Міністерства закордонних справ України на території

України мають право письмово звернутись з обґрунтуванням щодо

встановлення пільги для окремого заявника або окремих заявників

щодо сплати консульського збору.

22. Звернення щодо встановлення пільги для окремого заявника

(платника) або окремих заявників (платників) щодо сплати

консульського збору розглядається Міністром закордонних справ

України та за результатами розгляду надсилається з листом

Міністерства закордонних справ України, підписаним Міністром

закордонних справ України, до Міністерства фінансів України для

прийняття відповідного рішення.

23. Відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України

від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (із змінами)

Міністерством фінансів України приймається рішення щодо

встановлення пільги для окремого заявника (платника) або окремих

заявників (платників) щодо сплати консульського збору, про що

закордонна дипломатична установа України або представництво

Міністерства закордонних справ України на території України

невідкладно інформуються через Департамент консульської служби

Міністерства закордонних справ України.

24. При зверненні заявника за вчиненням кожної окремої

консульської дії до закордонної дипломатичної установи України

консульська посадова особа зобов'язана перевірити наявність

платіжного документа про сплату консульського збору за вчинення

консульської дії (далі - платіжний документ) відповідно до

затвердженої тарифної ставки консульського збору з урахуванням

терміну вчинення консульської дії (звичайний або терміновий

порядок, робочий або позаробочий час) та застосування у разі

наявності правових підстав пільгової ставки консульського збору.

25. Платіжний документ, з урахуванням практики країни

перебування, має містити інформацію про стягнену суму, дату

видачі, назву або реквізити банку закордонної дипломатичної

установи України та, як правило, інформацію щодо платника,

виду/типу наданої консульської дії і бути номерним.

26. На підставі платіжного документа консульська посадова

особа у день прийняття повного пакета документів робить запис про

сплачену консульську дію у Книзі обліку консульських зборів

(додаток 4) (далі - Книга). У разі стягнення консульського збору у готівковій формі у

Книзі в графі "Примітки" проставляється відповідна відмітка

"Готівкою", а в графі "N та дата платіжного документа"

зазначаються реквізити прибуткового касового ордера.

27. До Книги вносяться також відомості про консульські дії,

які вчиняються без стягнення консульського збору. Книга має бути

прошита, скріплена гербовою печаткою і підписом керівника

закордонної дипломатичної установи України, сторінки мають бути

пронумеровані. Нумерація консульських дій розпочинається з 1 січня

кожного року. Номенклатурний індекс та термін зберігання

зазначеної Книги встановлюються відповідно до чинного

законодавства України. Правильність ведення Книги покладається на

консульську посадову особу.

28. З метою забезпечення контролю за повнотою та правильністю

стягнення консульського збору у верхньому правому куті кожної

заяви про вчинення консульської дії (візової, паспортної анкети,

заяви про прийняття на консульський облік або вчинення іншої

консульської дії) проставляється порядковий номер консульської дії

згідно з Книгою та, у разі стягнення консульського збору у

готівковій формі, проставляється також відповідна відмітка.

29. У разі застосування пільгової ставки консульського збору

чи звільнення від нього на заяві про вчинення консульської дії

робиться відповідна відмітка з зазначенням посади та прізвища

посадової особи, яка прийняла рішення про застосування пільгової

ставки чи звільнення від консульського збору. До заяви про

вчинення консульської дії додається копія відповідного

підтверджувального документа заявника щодо правових підстав

застосування пільгової ставки консульського збору.

30. Консульська посадова особа проставляє у Книзі загальну

суму консульських зборів за кожний день.

31. Консульська посадова особа в перший робочий день місяця,

наступного за звітним, подає спеціалістові з фінансових питань

письмову інформацію про суму консульських зборів (консульських

надходжень) за звітний місяць за даними Книги.

32. Оригінал платіжного документа, за винятком тих

документів, що здаються спеціалістом з фінансових питань до банку

для перерахування коштів на відповідний поточний рахунок

закордонної дипломатичної установи України, підшивається до справи

в консульському підрозділі. Копія платіжного документа у той самий

день передається спеціалісту з фінансових питань закордонної

дипломатичної установи України. Також до справи в консульському підрозділі підшивається копія

платіжного документа, оригінал якого здається спеціалістом з

фінансових питань до банку для перерахування коштів на відповідний

поточний рахунок закордонної дипломатичної установи України.

33. Копія платіжного документа підшивається спеціалістом з

фінансових питань закордонної дипломатичної установи України до

меморіального ордера N 2 у хронологічному порядку в міру

зарахування коштів на поточний рахунок закордонної дипломатичної

установи України (у разі розрахунків у готівковій формі - до

меморіального ордера N 1).

34. Платіжні документи, які не містять інформації щодо

платника та виду/типу наданої консульської дії, передаються

спеціалісту з фінансових питань на підставі реєстру згідно з

даними Книги. Вказаний реєстр повинен містити порядковий номер,

інформацію щодо платника, виду/типу наданої консульської дії та

стягненої суми.

35. Банківські чеки та грошові перекази, оформлені відповідно

до законодавства країни перебування, спеціалістом з фінансових

питань здаються до банку для перерахування коштів на відповідний

поточний рахунок закордонної дипломатичної установи України.

36. Сплата платниками (заявниками) консульського збору за

вчинення консульських дій на території України та зарахування його

до державного бюджету здійснюються відповідно до Порядку

казначейського обслуговування доходів та інших надходжень

державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства

України від 19.12.2000 N 131 ( z0067-01 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258 (із змінами).

37. Представництва Міністерства закордонних справ України на

території України у питаннях стягнення та обліку консульських

зборів за вчинення консульських дій керуються пунктами 16, 18-21,

23-24, 26-31 цього Положення.

38. Департамент консульської служби Міністерства закордонних

справ України веде облік консульських зборів за вчинення

консульських дій у відповідних журналах консульських дій, а саме: за вчинення паспортних дій: у журналі відповідно до Порядку

оформлення і видачі дипломатичними представництвами та

консульськими установами України паспорта громадянина України для

виїзду за кордон, затвердженого наказом МЗС від 09.01.2006 N 1

( z0066-06 ), зареєстрованого в Мін'юсті 26.01.2006 за N 66/11940; за вчинення дій з питань громадянства: у Книзі; за вчинення дій з витребування документів: у Книзі; за вчинення дій з питань засвідчення документів: у Книзі

реєстрації легалізованих документів відповідно до Інструкції про

порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і

за кордоном, затвердженої наказом МЗС від 04.06.2002 N 113

( z0535-02 ), зареєстрованої в Мін'юсті 26.06.2002 за N 535/6823.

39. Повернення суми консульського збору здійснюється на

підставах та в порядку, передбачених статтею 8 Декрету Кабінету

Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"

(із змінами). Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум

консульського збору, що справляється на території України,

здійснюється Державною казначейською службою України відповідно до

Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень

державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства

України від 19.12.2000 N 131 ( z0067-01 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258 (із змінами)

(на підставі заяви платника про повернення, поданої ним протягом

року з дня зарахування до бюджету консульського збору, оригіналу

довідки відповідного органу, який справляє платіж, з обов'язковим

зазначенням необхідності повернення, та оригіналу платіжного

документа, який підтверджує перерахування коштів до Державного

бюджету України). Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум

консульського збору, що справляється за межами України,

здійснюється спеціалістом з фінансових питань закордонної

дипломатичної установи України на підставі заяви платника, поданої

ним протягом року з дня сплати консульського збору, та письмового

дозволу керівника закордонної дипломатичної установи України, який

накладається у вигляді резолюції на службовій записці консульської

посадової особи, в якій зазначаються причини повернення.

40. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум

консульського збору, що справляється за межами України,

відображається у Книзі у графі "Примітки", сума повернення

фіксується червоними чорнилами.

41. Консульський збір, що справляється за вчинення

консульської дії: закордонною дипломатичною установою України, - зараховується

на окремий поточний рахунок цієї установи, відкритий у банку

країни місцезнаходження, або у випадках, визначених пунктом 17

цього Положення, - вносяться до каси закордонної дипломатичної

установи України, з подальшим зарахуванням до доходів загального

фонду Державного бюджету України. Використання цих коштів

здійснюється згідно з законодавством України; { Абзац другий

пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

закордонних справ N 39 ( z0316-13 ) від 04.02.2013 } Департаментом консульської служби Міністерства закордонних

справ України чи представництвами Міністерства закордонних справ

України на території України, - перераховується платниками на

бюджетні рахунки для зарахування консульських надходжень, відкриті

в органах Державної казначейської служби України, за відповідними

кодами бюджетної класифікації доходів бюджету ( v0011201-11 ).

42. Облік надходжень коштів: отриманих за вчинення консульських дій за межами України,

ведеться спеціалістами з фінансових питань закордонних

дипломатичних установ України, а інформація щодо облікових

показників узагальнюється Департаментом з

фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства

закордонних справ України; отриманих за вчинення консульських дій представництвами

Міністерства закордонних справ України на території України,

ведеться бухгалтеріями представництв Міністерства закордонних

справ України на території України, а інформація щодо облікових

показників узагальнюється Департаментом з

фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства

закордонних справ України; отриманих за вчинення консульських дій Департаментом

консульської служби Міністерства закордонних справ України,

ведеться Департаментом з фінансово-адміністративних питань та

діловодства Міністерства закордонних справ України, який також

узагальнює інформацію щодо облікових показників.

43. Консульська посадова особа відповідає за правильність

застосування тарифних ставок консульського збору та повноту

стягнення консульського збору. Керівник і спеціаліст з фінансових

питань закордонної дипломатичної установи України здійснюють

контроль за правильністю застосування тарифних ставок

консульського збору та повнотою стягнення консульського збору

консульською посадовою особою і забезпечують цільове використання

коштів, а також надання відповідних звітів.

44. Закордонні дипломатичні установи України щомісяця

складають і подають до Міністерства закордонних справ України звіт

про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті за вчинення

консульських дій і підлягають зарахуванню до загального фонду

державного бюджету. { Пункт 44 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 39

( z0316-13 ) від 04.02.2013 }

45. Звіти про надходження коштів, отриманих за вчинення

консульських дій за межами України, та їх використання складаються

та подаються Міністерством закордонних справ України Міністерству

фінансів України та Державній казначейській службі України у

встановленому порядку.

46. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

покладається на керівників закордонних дипломатичних установ

України, директора Департаменту консульської служби Міністерства

закордонних справ України, директора Департаменту з

фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства

закордонних справ України, керівників представництв Міністерства

закордонних справ України на території України.

Директор Департаменту

консульської служби А.В.Олефіров

Директор Департаменту

з фінансово-адміністративних

питань та діловодства І.В.Ярош

Додаток 1

до Положення

про консульський збір

України

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення

консульських дій на території України

Департаментом консульської служби

Міністерства закордонних справ України

та представництвами Міністерства

закордонних справ України на території України

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування консульських дій | Тарифна ставка | |з/п| | (у неоподатковуваних | | | | мінімумах | | | | доходів громадян) | ---------------------------------------------------------------------------

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви з клопотанням про вчинення | 2 | | |паспортної дії | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Унесення відомостей про дітей до паспортного | 2 | | |документа одного з батьків чи законного | | | |представника | | ---------------------------------------------------------------------------

II. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення візи для в'їзду в Україну в пункті| 70 | | |пропуску через державний кордон | | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Оформлення візи для в'їзду в Україну з | 14 | | |туристичною метою в пункті пропуску через | | | |державний кордон громадянам Антигуа і | | | |Барбуди, Барбаросу, Республіки Маврикій, | | | |Республіки Ель Сальвадор, Республіки | | | |Сейшельські Острови та Турецької | | | |Республіки | | --------------------------------------------------------------------------

III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про витребування документа | 1 | | |з-за кордону | | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Витребування документа з-за кордону | 3 | --------------------------------------------------------------------------

IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Легалізація документів фізичних осіб | 3 | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Легалізація документів юридичних осіб | 10 | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 3 |Видача довідки про засвідчення документа | 2 | --------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 199

( z0984-11 ) від 27.07.2011 }

Додаток 2

до Положення

про консульський збір

України

БАЗОВІ ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення

консульських дій закордонними дипломатичними

установами України

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування консульських дій | Мінімальна та | |з/п| | максимальна межі | | | | тарифної ставки в | | | | дол. США | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | I. ПАСПОРТНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви з клопотанням про вчинення | 10-30 | | |паспортної дії | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення паспорта громадянина України для | 60-180 | | |виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення паспорта громадянина України для | 80-250 | | |виїзду за кордон замість утраченого чи | | | |зіпсованого | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення уперше паспорта громадянина | 50-80 | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Подовження терміну дії паспорта громадянина | 20-50 | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Унесення відомостей про дітей (у тому числі | 10-40 | | |вклеювання фотокартки) до паспортного | | | |документа одного з батьків чи законного | | | |представника | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення посвідчення особи на повернення | 10-60 | | |в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Подовження терміну дії посвідчення особи на | 10-20 | | |повернення в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Прийняття на постійний консульський облік | 10-40 | | |(крім дітей до 16 років) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення клопотання про набуття | 40-200 | | |громадянства України за територіальним | | | |походженням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання про поновлення у | 80-300 | | |громадянстві України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання про набуття | 20-40 | | |громадянства України внаслідок усиновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення клопотання про набуття | 20-40 | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над дитиною опіки чи піклування | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Оформлення клопотання про набуття | 20-40 | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над особою, визнаною судом недієздатною, | | | |опіки | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Оформлення клопотання про набуття | 20-40 | | |громадянства України у зв'язку з перебуванням| | | |у громадянстві України одного чи обох батьків| | | |дитини | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення клопотання про набуття | 20-40 | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |батьківства | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Розгляд клопотання про встановлення | 30-150 | | |належності до громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Оформлення клопотання про вихід з | 50-400 | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Видача довідки про належність до | 10-30 | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Видача довідки про неналежність до | 10-30 | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Оформлення клопотання про залишення на | 80-300 | | |постійне місце проживання за кордоном | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийом заяви про надання дозволу на | 150-400 | | |імміграцію | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про витребування документа | 10-20 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Видача витребуваного документа | 20-80 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Видача витребуваного документа, засвідченого | 50-110 | | |в Україні вповноваженим на те органом | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про легалізацію документа | 5-10 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Легалізація документів фізичних осіб | 20-80 | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Легалізація документів юридичних осіб | 70-300 | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Видача довідки про засвідчення документа | 10-40 | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного| 10-50 | | |стану (крім заяв про реєстрацію народження | | | |та смерті) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Реєстрація шлюбу | 20-150 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Реєстрація розірвання шлюбу: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |a) |за взаємною згодою подружжя, яке не має | 40-200 | | |неповнолітніх дітей | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |на підставі рішення суду, якщо обоє з | 50-160 | | |подружжя перебувають у першому шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |на підставі рішення суду, якщо одне з | 65-200 | | |подружжя перебуває у повторному шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |з особами, визнаними в установленому порядку | 15-60 | | |безвісно відсутніми або недієздатними | | | |внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або| | | |з особами, засудженими за скоєння злочину до | | | |позбавлення волі на строк не менше трьох | | | |років | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі | 40-200 | | |реєстрації шлюбу) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Реєстрація повторної зміни імені, не | 130-400 | | |пов'язаної з реєстрацією шлюбу | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Прийом заяви про внесення змін, доповнень та | 15-80 | | |виправлень до запису акта про реєстрацію | | | |цивільного стану, а також його поновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, | 20-150 | | |доповненням та виправленням запису акта про | | | |реєстрацію цивільного стану, а також його | | | |поновленням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Видача повторних свідоцтв про реєстрацію | 10-100 | | |актів цивільного стану (у разі знаходження | | | |актового запису в закордонній установі) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- |1 |Посвідчення правочинів (договори, заповіти, | | | |довіреності та ін.), крім іпотечних | | | |договорів, договорів про відчуження та | | | |заставу житлових будинків, квартир, дач, | | | |садових будинків, гаражів, земельних ділянок,| | | |іншого нерухомого майна, що знаходиться в | | | |Україні: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | а)|посвідчення договорів про відчуження |1 відсоток суми | | |транспортних засобів, інших самохідних машин |договору, не нижчої | | |і механізмів: |дійсної вартості | | |дітям, другому з подружжя, батькам |транспортного засобу, | | | |іншої самохідної | | | |машини, механізму, але | | | |не менше 50 дол. США | | | | | | |іншим особам |5 відсотків суми | | | |договору, не нижчої | | | |дійсної вартості | | | |транспортного засобу, | | | |іншої самохідної | | | |машини, механізму, але | | | |не менше 400 дол. США | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |посвідчення інших договорів, що підлягають | 1 відсоток суми | | |оцінці | договору, але не | | | | менше 20 дол. США | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |посвідчення договорів поділу майна, договорів| 20-100 | | |поруки та інших угод, що не підлягають оцінці| | | | | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження майном, крім | | | |транспортних засобів, інших самохідних машин | | | |і механізмів, та здійснення кредитних | | | |операцій: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | 15-60 | | | | | | |іншим особам | 40-120 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |ґ) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження транспортними | | | |засобами: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | 20-80 | | | | | | |іншим особам | 35-120 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |д) |посвідчення загальних довіреностей на право | консульський збір | | |користування майном, включаючи транспортні | визначається за | | |засоби |ставками, передбаченими| | | | підпунктами "г" та "ґ"| |---+---------------------------------------------+-----------------------| |е) |посвідчення інших довіреностей | 15-80 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |є) |посвідчення заповітів | 20-50 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |2 |Ужиття заходів до охорони спадкового майна | 100-200 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |3 |Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми | | | | спадщини, але не | | | | менше 100 дол. США | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |4 |Видача свідоцтва про право власності | 15-300 | | |на частку в спільному майні подружжя | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |5 |Засвідчення вірності копій (фотокопій) | 10-50 | | |документів і виписок з них (за сторінку) | | | | | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |6 |Засвідчення вірності кожного підпису на | 10-50 | | |документах, у т.ч. підпису перекладача | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |7 |Засвідчення справжності електронного | 40-80 | | |цифрового підпису на електронних документах | | | |(за наявності технічної можливості роботи з | | | |електронними документами) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |8 |Засвідчення вірності перекладу документів з | 40-80 | | |однієї мови на іншу (за сторінку) | | | | | | | |документів, пов'язаних зі смертю | 5-20 | | |громадянина України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |9 |Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 10-50 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Посвідчення факту перебування | 10-50 | | |фізичної особи в певному місці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Посвідчення тотожності фізичної особи | 10-50 | | |з особою, зображеною на фотокартці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Посвідчення часу пред'явлення документів | 10-50 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийняття в депозит грошових сум і | 0,5 відсотка загальної| | |цінних паперів | вартості за кожен | | | | місяць зберігання, що | | | | почався, але не менше | | | | 25 дол. США і не | | | | більше 200 дол. США | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |14 |Прийняття на зберігання документа | 15-80 за кожен місяць | | | | зберігання, що почався| |---+---------------------------------------------+-----------------------| |15 |Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що | | | | стягується, або | | | | 1 відсоток вартості | | | | майна, яке підлягає | | | | витребуванню, але не | | | | менше 15 дол. США і | | | | не більше 200 дол. США| |---+---------------------------------------------+-----------------------| |16 |Вчинення морських протестів | 15-180 | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |17 |Видача довідки про вчинення нотаріальної дії | 10-30 | | |та заповіту (крім видачі довідки на вимогу | | | |суду, господарського суду, прокуратури, | | | |органів дізнання і слідства у зв'язку з | | | |кримінальними, цивільними або господарськими | | | |справами, що перебувають у їх провадженні) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |18 |Видача дубліката нотаріально посвідченого | 20-40 | | |документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |19 |Вчинення нотаріальної дії за межами | у розмірі встановлених| | |закордонної дипломатичної установи України, | ставок за відповідні | | |за місцем надання послуги | дії (крім цього | | | | сплачуються витрати, | | | | пов'язані з виїздом за| | | | вчиненням дії) | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |20 |Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої| 25-180 | | |законодавством України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |21 |Надання послуг технічного характеру | 5-10 | | |(складання проектів провочинів, заяв, | | | |виготовлення копій (фотокопій) документів чи | | | |виписок з них тощо) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- |VII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ| ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- |1 |Оформлення документа, пов'язаного з водним та| 40-100 | | |повітряним транспортом, якщо дана дія не є | | | |нотаріальною дією (за документ) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | VIII. ІНШІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Вчинення консульської дії з використанням | у розмірі встановлених| | |засобів поштового зв'язку | ставок за відповідні | | | | дії (крім цього | | | | сплачуються витрати, | | | | пов'язані з пересилкою| | | | документів (крім | | | | листів і довідок) | | | | заявнику | | | | рекомендованим листом | | | | або кур'єрською | | | | поштою) | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | 150-300 | | |боєприпасів до неї юридичними особами за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | 50-150 | | |боєприпасів до неї громадянам України за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Учинення іншої консульської дії, | 20-50 | | |передбаченої законодавством України | | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Положення

про консульський збір

України

ЗРАЗОК

Тарифів консульського збору,

що справляється за вчинення консульських дій

закордонними дипломатичними установами України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра закордонних

справ України - керівник апарату

____________________________

(підпис) (ініціали

та прізвище)

"___" _________________ року

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій _________________________________________

(назва закордонної дипломатичної

_________________________________________

установи України)

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування консульських дій | Тарифна ставка | |з/п| | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | I. ПАСПОРТНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви з клопотанням про вчинення | | | |паспортної дії | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення паспорта громадянина України для | | | |виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення паспорта громадянина України для | | | |виїзду за кордон замість утраченого чи | | | |зіпсованого | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення уперше паспорта громадянина | | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Подовження терміну дії паспорта громадянина | | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Унесення відомостей про дітей (у тому числі | | | |вклеювання фотокартки) до паспортного | | | |документа одного з батьків чи законного | | | |представника | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення посвідчення особи на повернення | | | |в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Подовження терміну дії посвідчення особи на | | | |повернення в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Прийняття на постійний консульський облік | | | |(крім дітей до 16 років) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України за територіальним | | | |походженням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання про поновлення у | | | |громадянстві України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок усиновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над дитиною опіки чи піклування | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над особою, визнаною судом недієздатною, | | | |опіки | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України у зв'язку з перебуванням| | | |у громадянстві України одного чи обох батьків| | | |дитини | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |батьківства | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Розгляд клопотання про встановлення | | | |належності до громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Оформлення клопотання про вихід з | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Видача довідки про належність до | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Видача довідки про неналежність до | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Оформлення клопотання про залишення на | | | |постійне місце проживання за кордоном | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийом заяви про надання дозволу на | | | |імміграцію | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення транзитної візи (B)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |дворазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |багаторазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення короткострокової візи (С)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |дворазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |багаторазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення довгострокової візи (Д)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | --------------------------------------------------------------------------- * Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати

консульського збору.

--------------------------------------------------------------------------- | IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про витребування документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Видача витребуваного документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Видача витребуваного документа, засвідченого | | | |в Україні вповноваженим на те органом | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про легалізацію документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Легалізація документів фізичних осіб | | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Легалізація документів юридичних осіб | | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Видача довідки про засвідчення документа | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного| | | |стану (крім заяв про реєстрацію народження | | | |та смерті) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Реєстрація шлюбу | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Реєстрація розірвання шлюбу: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |a) |за взаємною згодою подружжя, яке не має | | | |неповнолітніх дітей | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |на підставі рішення суду, якщо обоє з | | | |подружжя перебувають у першому шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |на підставі рішення суду, якщо одне з | | | |подружжя перебуває у повторному шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |з особами, визнаними в установленому | | | |порядку безвісно відсутніми або недієздатними| | | |внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або| | | |з особами, засудженими за скоєння злочину до | | | |позбавлення волі на строк не менше | | | |трьох років | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі | | | |реєстрації шлюбу) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Реєстрація повторної зміни імені, не | | | |пов'язаної з реєстрацією шлюбу | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Прийом заяви про внесення змін, доповнень | | | |та виправлень до запису акта про реєстрацію | | | |цивільного стану, а також його поновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, | | | |доповненням та виправленням запису акта про | | | |реєстрацію цивільного стану, а також його | | | |поновленням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Видача повторних свідоцтв про реєстрацію | | | |актів цивільного стану (у разі знаходження | | | |актового запису в закордонній установі) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Посвідчення правочинів (договори, заповіти, | | | |довіреності та ін.), крім іпотечних | | | |договорів, договорів про відчуження та | | | |заставу житлових будинків, квартир, дач, | | | |садових будинків, гаражів, земельних ділянок,| | | |іншого нерухомого майна, що знаходиться в | | | |Україні: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |а) |посвідчення договорів про відчуження | | | |транспортних засобів, інших самохідних машин | | | |і механізмів: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |посвідчення інших договорів, що підлягають | | | |оцінці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |посвідчення договорів поділу майна, договорів| | | |поруки та інших угод, що не підлягають оцінці| | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження майном, крім | | | |транспортних засобів, інших самохідних | | | |машин і механізмів, та здійснення | | | |кредитних операцій: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |ґ) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження | | | |транспортними засобами: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |д) |посвідчення загальних довіреностей на право | | | |користування майном, включаючи транспортні | | | |засоби | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |е) |посвідчення інших довіреностей | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |є) |посвідчення заповітів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Ужиття заходів до охорони спадкового майна | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Видача свідоцтва про право на спадщину | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Видача свідоцтва про право власності на | | | |частку в спільному майні подружжя | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Засвідчення вірності копій (фотокопій) | | | |документів і виписок з них (за сторінку) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Засвідчення вірності кожного підпису на | | | |документах, у т.ч. підпису перекладача | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Засвідчення справжності електронного | | | |цифрового підпису на електронних документах | | | |(за наявності технічної можливості роботи | | | |з електронними документами) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Засвідчення вірності перекладу документів з | | | |однієї мови на іншу (за сторінку) документів,| | | |пов'язаних зі смертю громадянина України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Посвідчення факту, що фізична особа є живою | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Посвідчення факту перебування фізичної особи | | | |в певному місці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Посвідчення тотожності фізичної особи з | | | |особою, зображеною на фотокартці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Посвідчення часу пред'явлення документів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийняття в депозит грошових сум і цінних | | | |паперів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |14 |Прийняття на зберігання документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |15 |Вчинення виконавчих написів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |16 |Вчинення морських протестів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |17 |Видача довідки про вчинення нотаріальної | | | |дії та заповіту (крім видачі довідки на | | | |вимогу суду, господарського суду, | | | |прокуратури, органів дізнання і слідства | | | |у зв'язку з кримінальними, цивільними або | | | |господарськими справами, що перебувають у | | | |їх провадженні) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |18 |Видача дубліката нотаріально посвідченого | | | |документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |19 |Вчинення нотаріальної дії за межами | | | |закордонної дипломатичної установи | | | |України, за місцем надання послуги | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |20 |Вчинення іншої нотаріальної дії, | | | |передбаченої законодавством України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |21 |Надання послуг технічного характеру | | | |(складання проектів правочинів, заяв, | | | |виготовлення копій (фотокопій) документів | | | |чи виписок з них тощо) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ | | ТРАНСПОРТОМ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення документа, пов'язаного з водним | | | |та повітряним транспортом, якщо дана дія не є| | | |нотаріальною дією (за документ) | | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | IX. ІНШІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Вчинення консульської дії з використанням | | | |засобів поштового зв'язку | | | | | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | | | |боєприпасів до неї юридичними особами за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | | | |боєприпасів до неї громадянам України за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Учинення іншої консульської дії, | | | |передбаченої законодавством України | | ---------------------------------------------------------------------------

Посол України __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Консульська посадова особа __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Спеціаліст з фінансових питань __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ N 199

( z0984-11 ) від 27.07.2011; із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства закордонних справ N 39 ( z0316-13 ) від

04.02.2013 }

Додаток 4

до Положення

про консульський збір

України

КНИГА

обліку консульських зборів

-------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище заявника|Вид консульської| Сума |N та дата |Примітки| |з/п| або назва | дії |консульського|платіжного| | | | юридичної особи | | збору |документа | | |------------------------------------------------------------------------| | дата | |------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.02.2011 — 2011 р., № 8, стор. 189, стаття 399, код акта 54735/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 11. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -