Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019

Документ актуальний на 10.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2019  № 292

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 820/33791

Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби

Відповідно до статті 39 Закону України «Про дипломатичну службу» та з метою врегулювання процедури направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби, що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Т.в.о. Міністра

Є.В. Божок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних

справ України

04 липня 2019 року № 292

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 820/33791

ПОРЯДОК

направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 39 Закону України «Про дипломатичну службу».

2. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби (далі - посадові особи) за кордоном здійснюється з метою підвищення рівня професійної компетентності, набуття практичного досвіду і ділових якостей, ознайомлення із сучасною дипломатичною практикою у сфері зовнішньополітичної діяльності та міжнародних відносин.

3. Посадові особи можуть бути направлені на професійне навчання за кордон не більше двох разів протягом року.

4. Строк професійного навчання за кордоном не може перевищувати одного року.

5. У разі направлення посадової особи на професійне навчання за кордон служба управління персоналом МЗС готує проєкт наказу МЗС про направлення на навчання та проєкт угоди про відпрацювання в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби, які направляються Міністерством закордонних справ України на професійне навчання за кордон (далі - Угода).

6. На строк професійного навчання за кордоном за посадовими особами зберігаються посада та середньомісячна заробітна плата. Інші витрати, пов’язані з таким навчанням, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

7. Посадові особи, з якими укладено Угоду, у разі звільнення з дипломатичної служби протягом трирічного строку після завершення професійного навчання за кордоном зобов’язані відшкодувати виплачену їм протягом такого навчання заробітну плату та інші витрати, пов’язані з таким навчанням, здійснені за рахунок державного бюджету.

II. Відбір та направлення на навчання

1. Рішення про направлення посадових осіб на професійне навчання за кордон приймає Державний секретар на підставі узагальнених службою управління персоналом МЗС пропозицій керівників структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України. Рішення про направлення на навчання за кордон оформлюється наказом МЗС.

2. З метою здійснення добору кандидатів для направлення на професійне навчання за кордон служба управління персоналом МЗС здійснює такі заходи:

інформує посадових осіб апарату МЗС та представництв МЗС на території України про запрошення іноземної сторони взяти участь у професійному навчанні за кордоном;

узагальнює пропозиції керівників структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України щодо кандидатів на професійне навчання за кордоном;

подає на розгляд Державному секретареві інформацію про навчальний захід, офіційне запрошення іноземної сторони, вимоги до кандидатів, фінансові умови, строки проведення навчання, а також список запропонованих кандидатів з метою розгляду доцільності їх участі у професійному навчанні за кордоном;

повідомляє структурний підрозділ апарату МЗС, до сфери відповідальності якого належить розвиток двосторонніх відносин, про погодженого Державним секретарем кандидата (кандидатів) на участь у професійному навчанні за кордоном з метою офіційного інформування іноземної сторони;

готує проєкт наказу МЗС про направлення відібраних посадових осіб на професійне навчання за кордон та подає на підпис Державному секретарю.

3. У разі якщо за умовами навчання відбір учасника на професійне навчання за кордоном проводиться іноземною стороною, здійснюються такі заходи:

служба управління персоналом МЗС інформує посадових осіб структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України про запрошення іноземної сторони взяти участь у професійному навчанні за кордоном;

посадова особа за погодженням з керівником структурного підрозділу апарату МЗС або представництва МЗС на території України здійснює реєстрацію та інші організаційні заходи з метою участі у відборі на навчання;

керівник структурного підрозділу апарату МЗС або представництва МЗС на території України після підтвердження іноземною стороною участі посадової особи у навчанні інформує службу управління персоналом МЗС;

служба управління персоналом МЗС інформує Державного секретаря про навчальний захід, фінансові умови, строки проведення, а також подає на погодження відібрану організаторами кандидатуру для участі у професійному навчанні;

у разі погодження Державним секретарем участі посадової особи у навчанні служба управління персоналом МЗС готує відповідний проєкт наказу про її направлення на професійне навчання за кордон.

III. Звітування посадової особи за результатами професійного навчання за кордоном

1. Посадова особа протягом тижня з дня повернення в Україну складає звіт про результати професійного навчання за кордоном та подає його на затвердження керівнику структурного підрозділу апарату МЗС (керівнику представництва МЗС на території України).

2. Затверджений керівником структурного підрозділу апарату МЗС (керівником представництва МЗС на території України) звіт про професійне навчання за кордоном та копію сертифіката про навчання (у разі наявності) з перекладом українською мовою посадова особа передає до служби управління персоналом МЗС.

3. Посадова особа зобов’язана подати до Фінансового департаменту оригінали підтвердних документів про використання виданих їй коштів, а також копії сторінок дипломатичного (службового) паспорта з відміткою про перетин державного кордону України (в’їзд-виїзд).

4. Дипломатичні (службові) паспорти, видані посадовим особам на період професійного навчання за кордоном, підлягають поверненню на зберігання до Департаменту консульської служби у десятиденний строк з дня повернення в Україну.

Директор Департаменту

менеджменту персоналу

В.М. Сергієнко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2019 — 2019 р., № 63, стор. 237, стаття 2200, код акта 95520/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 8. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -