<<
>>

НАКАЗ від 08.02.2016 № 28 "Про внесення змін до Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху". МЗС України. 2016

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2016  № 28


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 348/28478

Про внесення змін до Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 64 «Питання оформлення документа, що дає право на спрощене перетинання іноземцями та особами без громадянства державного кордону України» (із змінами) та від 01 червня 2011 року № 567 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку оформлення документа, що дає право іноземцям та особам без громадянства на перетинання державного кордону України в межах місцевого прикордонного руху, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 20 серпня 2009 року № 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2009 року за № 871/16887, такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слова «Генеральному консульстві України в Пряшеві» замінити словами «Посольстві України в Словацькій Республіці, м. Братислава»;

в абзаці четвертому слово «Генеральному» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«у дипломатичному представництві та консульських установах України в Румунії - громадянам Румунії та особам без громадянства, які проживають у Румунії.»;

2) доповнити Порядок після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7.

Документи, що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону, строк розгляду клопотань про його оформлення та строки його дії для Румунії зазначені у додатку 9 до цього Порядку.».

У зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 8-11;

3) пункт 9 доповнити новим підпунктом 9.4 такого змісту:

«9.4. Для громадян Румунії та осіб без громадянства, які постійно проживають в Румунії, оформлюється Дозвіл на спрощений перетин кордону (додаток 10)»;

4) пункт 10 після підпункту 10.5 доповнити новим підпунктом 10.6 такого змісту:

«10.6. Для громадян та осіб без громадянства Румунії видати бланк заяви-анкети на оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону (додаток 11) (заповнюється друкованими літерами);».

У зв’язку з цим підпункти 10.6-10.13 вважати відповідно підпунктами 10.7-10.14;

5) доповнити Порядок новими додатками 9-11, що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Міністр

П.А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
міграційної служби України

Перший заступник Голови
Державної прикордонної служби України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Служби безпеки УкраїниМ.Ю. Соколюк


В.М. СерватюкО.В. Тахтай


В. ТрепакДодаток 9
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(пункт 7)

ДОКУМЕНТИ,
що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону, строк розгляду клопотань про його оформлення та строки його дії для Румунії

Документи, що є підставою для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону

Строк розгляду поданих іноземцями та особами без громадянства документів для оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону

Строк дії дозволу на спрощене перетинання кордону

1) дійсний паспорт для виїзду за кордон або, залежно від обставин, дійсний проїзний документ дитини;
2) документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах у прикордонній зоні протягом принаймні трьох років;
3) документи, що підтверджують наявність обґрунтованих причин для регулярного перетину спільного державного кордону в режимі місцевого прикордонного руху згідно з положеннями додатка 2 до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про місцевий прикордонний рух, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 164

Дозвіл на спрощене перетинання кордону видається протягом якнайкоротшого строку, як правило протягом 30 календарних днів, проте не більше, ніж через 60 календарних днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними підтвердними документами

Дозвіл на спрощене перетинання кордону видається на строк від 2 до 5 років, але на строк, не довший ніж термін дії паспорта для виїзду за кордон або, залежно від обставин, проїзного документа дитини


Додаток 10
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(підпункт 9.4 пункту 9)

ДОЗВІЛ
на спрощений перетин кордону


Додаток 11
до Порядку оформлення документа,
що дає право іноземцям та особам
без громадянства на перетинання
державного кордону України
в межах місцевого прикордонного руху
(підпункт 10.6 пункту 10)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на оформлення дозволу на спрощене перетинання кордону


Документи та файли

Сигнальний документ — f454177n34.doc
Сигнальний документ — f454177n39.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.03.2016 — 2016 р., № 22, стор. 449, стаття 889, код акта 81132/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 2. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2019 № 9 "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2019 № 24 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 25.01.2019 № 20 "Про затвердження Змін до Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів". МЗС України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.02.2019 № 41 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.02.2019 № 49 "Про затвердження Порядку використання транспортних засобів закордонних дипломатичних установ під час перебування членів офіційної делегації України, направленої державним органом України у відрядження за кордон, та дипломатичними кур’єрами". МЗС України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 10.06.2019 № 257 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2005 року № 226". МЗС України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.07.2019 № 324 "Про затвердження Переліку страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей". МЗС України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 04.07.2019 № 292 "Про затвердження Порядку направлення на професійне навчання за кордон посадових осіб дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 353 "Про внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.09.2019 № 421 "Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата". МЗС України. 2019 рікк
 15. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби. МЗС України. 2019 рікк
 16. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій. МЗС України. 2019 рікк
 17. до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій. МЗС України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.09.2019 № 425 "Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В»". МЗС України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2019 № 450 "Про затвердження форми Довідки про підтвердження суми здійснених компенсаційних виплат". МЗС України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 23.09.2019 № 429/791 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -