Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 14.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби". МЗС України. 2022

Документ актуальний на 09.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2022  № 22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 246/37582

Про затвердження Порядку організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби

Відповідно до статті 24 Конституції України, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», статті 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби.

2. Управлінню кадрового менеджменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту фінансово-адміністративного менеджменту забезпечити розміщення «скриньки довіри» на першому поверсі адміністративної будівлі МЗС.

4. Департаменту цифровізації забезпечити створення «електронної скриньки довіри».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.

Кулеба

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Урядова уповноважена з питань

ґендерної політики

Міністр соціальної політики України

Г. Осовий

Р. Іллічов

Л. Денісова

К. Левченко

М. Лазебна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ

14 січня 2022 року № 22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 246/37582

ПОРЯДОК

організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, з метою:

забезпечення для всіх працівників у системі органів дипломатичної служби України робочого середовища, де рівність, гідність та повага розглядаються як важливі цінності, а дискримінація, у тому числі за ознакою статі, переслідування, сексуальні домагання або насильство за ознакою статі не допускаються у будь-якій формі;

удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби;

визначення дієвого механізму врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями на робочому місці в системі органів дипломатичної служби;

утвердження гендерної рівності;

запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;

виховання і пропаганди серед працівників дипломатичної служби інституційної культури ґендерної рівності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Законі України «Про дипломатичну службу».

3. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв або скарг про дискримінацію за ознакою статі та сексуальні домагання на робочому місці в системі органів дипломатичної служби (далі - заяви або скарги).

4. У системі органів дипломатичної служби визначається уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із заступників Міністра закордонних справ України.

На період відсутності уповноваженої особи (координатора), виконання його обов’язків покладається на заступника Міністра, відповідно до встановленого тимчасового розподілу обов’язків з координації та контролю діяльності структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

Уповноважена особа (координатор) виконує повноваження, передбачені статтею 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

5. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України, а також закордонних дипломатичних установ України зобов’язані:

забезпечити створення безпечного і гармонійного середовища у підпорядкованих структурних підрозділах, бути взірцем найвищих стандартів поведінки;

дотримуватися конфіденційності щодо осіб, які повідомляють або яких звинувачують у дискримінації за ознакою статі або сексуальних домаганнях (за винятком ситуацій, коли законодавство вимагає розголошення інформації та/або коли розкриття обставин необхідне для захисту безпеки інших);

створювати простір рівних можливостей, вільний від дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби;

проводити внутрішні інформаційні та просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності підлеглих щодо запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;

негайно реагувати на випадки дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань на робочому місці серед працівників дипломатичної служби та інші прояви неетичної поведінки; під час вирішення конфліктних ситуацій дотримуватися принципів об’єктивності, справедливості та допустимої конфіденційності.

6. Працівники дипломатичної служби зобов’язані:

поважати права й гідність особистості. У стосунках між собою дотримуватися норм взаємоповаги й рівноправної співпраці, тактовності й коректності, ввічливості й толерантності;

не допускати проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;

підтримувати в колективах, де проходять службу, атмосферу доброзичливості, дружби, взаємодопомоги та взаємної відповідальності;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, гуманізму, толерантності;

невідкладно повідомляти безпосереднього керівника або у відповідних ситуаціях керівника вищого рівня про факти дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби, свідками яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

7. З метою запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці працівникам дипломатичної служби забороняються:

дискримінаційні висловлювання, які містять образливі, принижуючі твердження щодо осіб за ознакою статі;

утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за ознаками статі або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);

мова ненависті (висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи груп) на підставі статі;

дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу.

II. Комісія з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Роботу щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби, реагування на такі випадки організовує та проводить Комісія з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у системі органів дипломатичної служби (далі - Комісія).

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС).

Склад Комісії формується з урахуванням принципу рівного представництва жінок та чоловіків.

До складу Комісії включається радник з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в системі органів дипломатичної служби (у разі призначення).

2. Комісія здійснює реагування, запобігання та протидію проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби, а саме:

забезпечує контроль за дотриманням принципу недискримінації та запобігання і протидію сексуальним домаганням;

готує рекомендації для працівників дипломатичної служби щодо заборони дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;

веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці, готує звіт за результатами опрацювання заяв або скарг;

подає уповноваженій особі (координатору) річний звіт Комісії за результатами опрацювання заяв або скарг.

3. Комісія зобов’язана: розглядати заяви або скарги осіб/або груп осіб з питань дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;

отримувати від сторін та інших осіб інформацію, необхідну для об’єктивного з’ясування всіх обставин неналежної поведінки;

за результатами розгляду заяв або скарг готувати висновки щодо підтвердження факту неналежної поведінки або його спростування;

дотримуватися засад поваги до приватного життя та захисту персональних даних працівників дипломатичної служби.

4. Комісія має право надсилати запити до структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України, а також закордонних дипломатичних установ України щодо надання ними матеріалів, необхідних для підготовки засідань Комісії, та інформації щодо виконання прийнятих рішень Комісії.

5. Голова Комісії здійснює загальне керівництво роботою Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

6. Голова, його заступник та члени Комісії:

забезпечують проведення антидискримінаційної інформаційної кампанії у системі органів дипломатичної служби, зокрема майстер-класів, тренінгів та інших форм навчання з питань прав людини, запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;

у разі потреби вживають негайних заходів, необхідних для забезпечення безпеки скаржника/постраждалої особи від дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;

розглядають заяви чи скарги (або повідомлення) про дискримінацію за ознакою статі та сексуальні домагання на робочому місці та ініціюють їх розгляд на засіданні Комісії;

беруть участь у формуванні порядку денного засідання Комісії; здійснюють контроль за станом реалізації рішень Комісії.

7. Голова Комісії визначає із членів Комісії особу, яка має відповідну фахову підготовку за спеціальністю «Психологія», або досвід роботи, пов’язаний із захистом прав та інтересів громадян, відповідальною за попередній розгляд заяв або скарг, за згодою такої особи (далі-визначена особа).

Інформація про визначену особу та порядок звернень до неї доводиться до відома працівників органів дипломатичної служби службою управління персоналом МЗС.

8. Виконавчий секретар Комісії має право надавати голові Комісії та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Комісії.

9. Виконавчий секретар Комісії:

формує порядок денний засідання Комісії;

здійснює інформаційне забезпечення голови Комісії та її членів з питань діяльності Комісії;

організовує підготовку і проведення засідань Комісії;

веде та подає на підпис голові Комісії протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Комісії.

10. Питання, що належать до компетенції Комісії, розглядаються на її засіданнях, які проводяться у разі потреби.

Засідання проводиться у разі: надходження на опрацювання заяви або скарги щодо можливої дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби;

ініціювання головою або будь-яким членом комісії питання за фактом отримання заяви або скарги (в усному чи письмовому (електронному) вигляді) щодо дискримінації за ознакою статі або сексуального домагання на робочому місці в системі органів дипломатичної служби.

Засідання Комісії може проводитися із можливістю використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу.

11. Працівники дипломатичної служби, залучені до розгляду і опрацювання заяв або скарг, повинні неухильно дотримуватися засад конфіденційності, поваги до приватного життя та захисту персональних даних.

Не допускається розголошення одержаних з заяв або скарг відомостей про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються заяви або скарги. На прохання ініціатора подання заяви або скарги, висловлене в усній формі або зазначене в тексті заяви або скарги, не підлягає розголошенню інформація його особу, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у скарзі, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Не допускається безпідставна передача розгляду заяви або скарги іншим органам.

III. Подання заяв або скарг

1. Випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби є неприйнятними та недопустимими.

2. Право на подання заяви або скарги має будь-яка особа, яка обґрунтовано вважає себе постраждалою від проявів дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби.

3. Особа, яка є свідком дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби, або коли їй стало відомо про такі факти, може повідомити про них визначену особу, безпосереднього керівника або керівника вищого рівня, якщо зазначені факти стосуються безпосереднього керівника.

4. Заява або скарга на ім’я уповноваженої особи (координатора) може бути подана через «скриньку довіри», яка знаходиться у визначеному загальнодоступному місці в адміністративній будівлі МЗС, або надіслана електронною поштою на адресу «електронної скриньки довіри».

Кореспонденція зі «скриньки довіри» та «електронної скриньки довіри» вилучається щодня визначеною особою. На такій кореспонденції проставляється відмітка «Скринька довіри» та зазначається дата вилучення.

5. Заява або скарга повинна бути складена добросовісно, тобто особа, яка повідомляє про ймовірну неналежну поведінку, повинна обґрунтовано припускати, що така поведінка мала місце. Не допускається зловживання правом на подання заяви або скарги, у тому числі ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи дипломатичної служби без наявності достатніх підстав.

Умисне подання неправдивого повідомлення може бути визнано неналежною поведінкою заявника (скаржника) або порушенням правил етичної поведінки державних службовців.

6. З метою створення умов для своєчасного виявлення фактів усіх форм дискримінації, у тому числі за ознакою статі, переслідувань, сексуальних домагань або насильства за ознакою статі та забезпечення ефективного захисту постраждалої особи, така особа перед поданням заяви або скарги може звернутися до визначеної особи за відповідною методично-консультативною допомогою.

7. Заява або скарга складається у письмовій формі та повинна містити опис порушення права скаржника, що слугувало підставою для подання заяви або скарги, відомостей про особу ініціатора звернення та особу, щодо дій якої подано заяву або скаргу, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, місця, фактів, реальних подій, що мали місце, та можливих доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовується скарга.

У разі неможливості надання доказів ініціатор звернення вказує, надання яких доказів самостійно є неможливим, із зазначенням причин.

8. Заява або скарга підписується власноручно ініціатором звернення, із зазначенням дати підписання.

9. Заяви або скарги без зазначення відомостей про особу ініціатора звернення, не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви або скарги від одного і того ж ініціатора звернення з одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішене по суті.

10. Заява або скарга, оформлена без дотримання вимог цього Порядку, повертається скаржникові з відповідним роз’ясненням не пізніше, ніж на третій робочий день від дня її надходження.

Повернення заяви або скарги не перешкоджає повторному зверненню після усунення роз’яснених недоліків її оформлення, відповідно до вимог цього Порядку.

11. Співбесіда з постраждалою від проявів дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці в системі органів дипломатичної служби особою проводиться визначеною особою не пізніше, ніж на третій робочий день з дня отримання заяви або скарги для додаткової оцінки ситуації та, за потреби, надання психологічної підтримки.

12. Співбесіда визначеної особи з постраждалою особою або особою, щодо дій якої подано скаргу, та іншими особами, яким відомі обставини, які стали підставою для подання скарги, може відбуватися особисто, дистанційно у режимі он-лайн, засобами телефонного зв’язку або шляхом листування.

13. Визначена особа може отримувати додаткові пояснення від постраждалої особи та інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для подання скарги, а також відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються.

14. У разі визнання визначеною особою подій такими, що не мають достатніх підстав для їх кваліфікації як дискримінація, переслідування, сексуальні домагання або насильство за ознакою статі на робочому місці, вона не пізніше, ніж на п’ятий робочий день аргументовано пропонує скаржнику альтернативні шляхи врегулювання ситуації, без передачі скарги на розгляд Комісії.

15. У разі виявлення під час співбесіди зі скаржником та за результатами вивчення зібраних матеріалів ознак дискримінації, переслідування, сексуальних домагань або насильства за ознакою статі на робочому місці, визначена особа формулює свій висновок та протягом п’яти календарних днів з дня отримання скарги передає матеріали на розгляд Комісії.

16. Скаржник може звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду в порядку, визначеному законом.

17. Ініціатор звернення може відкликати подану ним заяву або скаргу на будь-якому етапі її розгляду, до прийняття рішення щодо неї. У такому випадку відкликана скарга залишається без розгляду.

IV. Порядок розгляду заяв або скарг Комісією з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у системі органів дипломатичної служби

1. Заяви або скарги щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці розглядаються і вирішуються в строк не більше ніж один місяць від дня їх реєстрації, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Строк розгляду заяви чи скарги може бути продовжено, але не більше ніж на п’ятнадцять календарних днів.

2. Після прийняття до розгляду заяви або скарги та доданих до неї матеріалів разом з висновком визначеної особи Комісія:

у разі потреби звертається до ініціатора звернення за уточнюючою та/або додатковою інформацією;

за потреби запитує додаткову інформацію у працівників дипломатичної служби, яким відомі обставини, які є предметом заяви або скарги;

у разі потреби запрошує на засідання ініціатора звернення;

призначає дату проведення засідання.

3. При проведенні засідання кожна сторона має однакові можливості у рамках процесу, у тому числі можливість відповісти та назвати можливих свідків та докази.

Дослідження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці проводиться в рамках роботи Комісії з дотриманням принципів справедливості та захисту персональних даних.

4. Комісія під час засідання надає консультації обом сторонам, пропонує способи вирішення ситуації, що виникла. У разі досягнення спільного позитивного рішення розгляд заяви/скарги завершується.

У разі відсутності позитивного (компромісного) рішення за розглядом заяви або скарги голова Комісії порушує в установленому порядку клопотання про порушення дисциплінарного провадження.

5. Рішення засідання Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, наявність яких на засіданні повинна бути не менше половини складу Комісії. Якщо голоси присутніх на засіданні розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним.

6. За результатами кожного засідання Комісії оформлюється відповідний протокол, який підписують голова Комісії, її члени та учасники засідання. Примірник протоколу повинен зберігатися у секретаря Комісії протягом п’яти років.

Копія зазначеного протоколу надсилається (надається) до служби управління персоналом МЗС, а також видається кожній стороні.

7. Якщо під час розгляду скарги буде визнано за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, голова Комісії забезпечує передачу відповідних відомостей правоохоронним органам для здійснення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припинення порушення законодавства.

V. Аналіз та узагальнення інформації щодо стану роботи з заявами або скаргами

1. Заяви, скарги, а також зауваження, які в них містяться, узагальнюються й аналізуються Комісією з метою своєчасного виявлення причин, що їх породжують, контролю за станом забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються в системі органів дипломатичної служби, а також вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації або насильства за ознакою статі.

2. Звіт Комісії за результатами опрацювання заяв або скарг за рік подається на розгляд уповноваженої особи (координатора) до 10 січня року наступного за звітним.

3. Інформація, викладена у звіті, враховується уповноваженою особою (координатором) при організації роботи МЗС на поточний рік у межах повноважень, передбачених статтею 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

4. Узагальнена у звіті Комісії інформація, а також відомості про заходи, яких було вжито задля усунення проявів дискримінації за ознакою статі, використовуються під час здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності в системі органів дипломатичної служби щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі.

Начальник Управління

кадрового менеджменту

В. Мошківський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.03.2022 — 2022 р., № 20, стор. 64, стаття 1077, код акта 110299/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в апараті Міністерства закордонних справ України та представництвах МЗС на території України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -