Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.12.2021 № 619/986/453 "Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". МЗС України. 2021

Документ актуальний на 13.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2021  № 619/986/453

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2022 р.

за № 269/37605

Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до пунктів 15 і 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 30 жовтня 2017 року № 469/897/605, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2017 року за № 1432/31300 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр закордонних справ

України

Д. Кулеба

Міністр внутрішніх справ

України

Д.

Монастирський

Голова

Служби безпеки України

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Служби зовнішньої розвідки України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

І. Клименко

Л. Денісова

Н. Науменко

С. Дейнеко

О. Литвиненко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби безпеки України

28 грудня 2021 року № 619/986/453

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2022 р.

за № 269/37605

ЗМІНИ

до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слова «використання та знищення бланків візових етикеток» замінити словами «використання, знищення бланків візових етикеток та біометричних даних»;

2) в абзаці другому пункту 3 після слів «Державна міграційна служба України,» доповнити словами «Національна поліція України,».

2. В абзаці четвертому пункту 2 розділу II після слів «компетентним органам,» доповнити словами «Національній поліції України».

3. Абзац другий пункту 2 розділу III виключити.

4. Доповнити Вимоги новим розділом такого змісту:

«V. Біометричні дані

1. Подання іноземцем або особою без громадянства своїх біометричних даних уповноваженому органу здійснюється відповідно до підпункту 3-1 пункту 5 та пункту 8-1 Правил.

2. Взяття біометричних даних іноземця або особи без громадянства та їх фіксація уповноваженою особою у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі здійснюються відповідно до підпунктів 3-1-3-3 пункту 10 Правил.

3. Для взяття та фіксації біометричних даних використовується спеціальне обладнання, яке входить до складу засобів візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

4. Зафіксовані біометричні дані іноземця або особи без громадянства зберігаються у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом п’яти років.

5. Після закінчення строку зберігання зафіксованих біометричних даних біометричні дані видаляються автоматично з візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

6. Уповноважений орган забезпечує зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей про іноземців або осіб без громадянства та їх біометричних даних, отриманих відповідно до Правил та цих Вимог.

7. Доступ до відомостей про іноземців або осіб без громадянства та їх біометричних даних, отриманих відповідно до Правил та цих Вимог, надається суб’єктам взаємодії візової інформаційно-телекомунікаційної системи в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та забезпечення дотримання прав людини.».

5. Додаток 7 до Вимог викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту

консульської служби

Міністерства закордонних

справ України

Р. Горяйнов

Заступник директора

Директорату безпеки

державного кордону

та міграційних процесів -

начальник головного

управління реалізації політики

у сфері безпеки

державного кордону

та міграційних процесів

Міністерства внутрішніх справ

України

І. Ковалевська

Начальник

Департаменту контррозвідки

Служби безпеки України

О. Поклад


Додаток 7

до Вимог до організації роботи

з оформлення віз для в’їзду в Україну

і транзитного проїзду через її територію

(пункт 9 розділу III)

РІШЕННЯ

про відмову в оформленні візи

Шановний/шановна ________________________________________________________

Посольство / Генеральне консульство / Консульство України в розглянуло Ваше звернення про оформлення візи для в’їзду в Україну/транзитного проїзду через територію України.

За результатами розгляду прийнято рішення про відмову в оформленні візи.

Підстави для відмови:

1) загроза національній безпеці або охороні громадського порядку;

2) загроза забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) наявність відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

4) встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

6) відсутність в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

7) відсутність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

8) відсутність доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;

9) відсутність документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

10) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи;

10-1) відмова заявника подати свої біометричні дані для їх фіксації, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Відповідно до пункту 30 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом 60 робочих днів після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Повторний розгляд візового клопотання здійснюється уповноваженою особою протягом строку, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання апеляційного листа.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи за результатами повторного розгляду візового клопотання подання апеляційного листа не допускається.

Дата та відбиток печатки уповноваженого органу

Підпис уповноваженої особи


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2022 — 2022 р., № 21, стор. 21, стаття 1135, код акта 110322/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МЗС України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку організації роботи щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці в системі органів дипломатичної служби". МЗС України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2021 № 110 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису акредитаційної картки, форм реєстраційних анкет та порядку оформлення та видачі акредитаційних карток". МЗС України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 25.03.2021 № 126/373/1121/5 "Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав". МЗС України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 08.06.2021 № 234 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188". МЗС України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 07.05.2021 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2021 № 199 "Про затвердження Положення про забезпечення закордонних дипломатичних установ України службовими транспортними засобами". МЗС України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 02.07.2021 № 279 "Про внесення змін до Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 16.07.2021 № 293 "Про затвердження Порядку надання відпусток, здійснення відряджень та погодження приватних поїздок працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України". МЗС України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.11.2021 № 505 "Про внесення зміни до наказу Міністерства закордонних справ України від 06 жовтня 2021 року № 430". МЗС України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 06.10.2021 № 430 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України". МЗС України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 25.11.2021 № 539 "Про внесення змін до наказу МЗС від 05 лютого 2013 року № 41". МЗС України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.12.2021 № 591 "Про затвердження Положення про почесних консулів іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими консулами". МЗС України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.07.2020 № 265 "Про внесення змін до додатка 3 до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді". МЗС України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 24.07.2020 № 282 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 року № 337". МЗС України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2020 № 292 "Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби". МЗС України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 24.07.2020 № 281 "Про затвердження Вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі". МЗС України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 12.10.2020 № 388 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 17.12.2020 № 506 "Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій". МЗС України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.12.2020 № 525 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 01 грудня 2017 року № 532". МЗС України. 2020 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерствазакордонних справ України11 січня 2019 року № 9 "ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівниками, які виконують функції з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України". МЗС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -