<<
>>

НАКАЗ від 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади". ДА електронного урядування. 2018

Документ актуальний на 22.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2018  № 60

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2018 р.

за № 1309/32761

Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», підпункту 9 пункту 4 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492, та пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою встановлення вимог до форматів даних електронних документів та електронного документообігу в органах державної влади НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Брусіловський В.Б.) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Рекомендувати органам державної влади протягом року з дня набрання чинності цим наказом привести формати даних електронних документів та електронного документообігу у відповідність до Вимог.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бакала В.О.

Голова

О.

Риженко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Т.І. Баранова

О.М. Чаузов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань електронного

урядування України

07 вересня 2018 року № 60

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2018 р.

за № 1309/32761

ВИМОГИ

до форматів даних електронного документообігу  в органах державної влади

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють формати даних електронних документів, електронного документообігу в органах державної влади (далі - суб’єкти електронного документообігу).

2. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

електронні дані - файли, електронні підписи, електронні печатки, накладені на дані відповідних файлів, папок, метаданих, що містяться у контейнері;

контейнер - файл, структура і зміст якого відповідають вимогам специфікації формату ZIP та ISO/IEC 21320-1:2015 Information technology - Document Container File - Part 1: Core (Інформаційні технології - Файл контейнера документа - Частина 1: Зміст);

машиночитана форма - форма подання даних, придатних до автоматичного або автоматизованого використання;

метадані - дані про інформаційні об’єкти та їх окремі структури, що є складовими формату даних електронного документообігу, а також процеси, які відбуваються над цими інформаційними об’єктами;

формат даних електронного документообігу - визначені структура та зміст контейнера, призначеного для приймання-передавання даних в електронному документообігу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та національних стандартах України.

ІІ. Вимоги до форматів даних електронного документообігу

1. Електронні дані, що містяться в контейнері, структуруються у відповідній ієрархії, яка визначається форматом даних цього контейнера.

2. Контейнер має одночасно містити дані в машиночитаній формі та у формі, придатній для сприймання їх людиною, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу.

У разі конфлікту між формами подання даних пріоритет мають дані, придатні для сприймання їх людиною.

3. Вимоги до форми подання даних, придатної для сприймання їх людиною, визначаються Переліком форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1422/26199.

4. Вимоги до машиночитаної форми подання даних обов’язкових реквізитів електронних документів визначаються Вимогами до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1423/26200.

5. Формат даних контейнера має відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ETSI EN 319 162-1:2016 (ETSI EN 319 162-1:2016, IDT) «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Контейнери, пов’язані з підписом (ASiC). Частина 1. Структурні блоки та базові контейнери ASiC».

III. Вимоги до обов’язкових реквізитів електронних документів

1. Електронний документ оформлюється за загальними правилами документообігу та має реквізити, аналогічні документу з паперовим носієм інформації, з урахуванням таких особливостей:

1) створення окремих реквізитів електронного документа (електронного підпису та/або електронної печатки) здійснюється відповідно до законодавства у сферах електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

2) для електронних документів постійного та тривалого (понад 10 років) строку зберігання обов’язковим є використання електронних підписів та/або печаток у форматі, придатному для тривалого архівного зберігання.

2. Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів електронних документів визначаються цими Вимогами та наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.

IV. Процедура перевірки електронного документа

1. Процедура перевірки електронного документа полягає у перевірці наявності всіх його обов’язкових реквізитів та його цілісності шляхом перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису та/або печатки.

2. Перевірка та підтвердження кваліфікованих електронних підписів та/або печаток здійснюється з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Директор департаменту

інформаційних технологій

В. Брусіловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2018 — 2018 р., № 96, стор. 186, стаття 3191, код акта 92451/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДА електронного урядування:

 1. НАКАЗ від 16.04.2019 № 29 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 16.04.2019 № 28 "Про внесення змін до Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 11.06.2019 № 40 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.06.2018 № 38 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 13.08.2018 № 51 "Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 06.07.2017 № 22 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". Центрвиборчком України. 2017 рікк
 8. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 21.09.2017 № 35 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру". ДА електронного урядування. 2017 рікк
 10. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2017 № 34 "Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації". ДА електронного урядування. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -