>>

НАКАЗ від 11.06.2019 № 40 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019

Документ актуальний на 12.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2019  № 40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2019 р.

за № 730/33701

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України

Відповідно до пункту 8 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України (далі - Методика), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам з режимно-секретної роботи, з мобілізаційної роботи та цивільного захисту, з питань внутрішнього аудиту та з питань запобігання і виявлення корупції Державного агентства з питань електронного урядування України та підприємству, що належить до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю відповідно до Методики.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України Валерія Бакала.

Голова

О. Риженко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Голова Всеукраїнської

громадської організації

«Асоціація інвалідів-спинальників України»

Генеральний Секретар «Всеукраїнського

громадського об’єднання «Національна

Асамблея людей з інвалідністю України»

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація Союз

осіб з інвалідністю України»

А. Рева

Л. Денісова

Г.В. Осовий

І.М. Марусевич

В. Назаренко

В.В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань електронного

урядування України

11 червня 2019 року № 40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 липня 2019 р.

за № 730/33701

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання та захисту прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі - оцінювання) в Державному агентстві з питань електронного урядування України (далі - Агентство) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Агентства та на підприємстві, що належить до сфери його управління (далі - підвідомче підприємство).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з режимно-секретної роботи, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту, головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції (далі - відповідальні особи) та керівник підвідомчого підприємства, у разі їх відсутності - уповноважені на це особи шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Оцінювання складається з 12 загальних питань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України та на підприємстві, що належить до сфери його управління (далі - Перелік запитань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства та керівник підвідомчого підприємства позначають знаком «+» варіант відповіді, який відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Агентстві та на підвідомчому підприємстві.

За відповідь «Так» надається 1 бал, за відповідь «Ні» - 3 бали, за відповідь «Інше» - 2 бали.

4. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства в межах своєї компетенції щороку до 10 січня подають до Відділу управління персоналом Агентства (2019 року відповідні примірники Переліку запитань подаються до 10 липня) відповіді на запитання №№ 1, 3, 4, 6, 8. Крім того:

директор департаменту інформаційних технологій відповідає на запитання № 2;

керівник відділу управління персоналом відповідає на запитання №№ 5, 7, 9, 10;

керівник фінансового відділу відповідає на запитання №№ 11, 12.

Керівник підвідомчого підприємства в межах своєї компетенції щороку до 10 січня подає до Відділу управління персоналом Агентства (2019 року відповідні примірники Переліку запитань подаються до 10 липня) відповіді на запитання №№ 2-12.

5. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства та керівник підвідомчого підприємства, які подають заповнені відповіді на запитання, забезпечують достовірність викладених у них даних.

6. Відділ управління персоналом Агентства узагальнює отриману інформацію та проставляє загальну оцінку кожному структурному підрозділу, відповідальній особі та підвідомчому підприємству.

7. Якщо за результатами оцінювання роботи структурного підрозділу наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 6 балів, зокрема:

у департаменті інформаційних технологій - 7 балів;

у відділі управління персоналом - 11 балів;

у фінансовому відділі - 9 балів,

цей структурний підрозділ вважається таким, у якому права осіб з інвалідністю забезпечуються не повною мірою.

Якщо за результатами оцінювання роботи відповідальної особи Агентства наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 6 балів, ця відповідальна особа вважається такою, чиї права, якщо вона особа з інвалідністю, забезпечуються не повною мірою.

Якщо за результатами оцінювання роботи підвідомчого підприємства наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 13 балів, це підвідомче підприємство вважається таким, у якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

8. Відділ управління персоналом Агентства щороку до 20 січня доповідає заступнику Голови Агентства про результати оцінювання структурних підрозділів, відповідальних осіб та підвідомчого підприємства щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

9. Результати оцінювання роботи Агентства щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю за відповідний рік публікуються на офіційному веб-сайті Агентства.

Начальник відділу

управління персоналом

О. Маленко


Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

в Державному агентстві з питань

електронного урядування України

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України та на підприємстві, що належить до сфери його управління

1. Чи дотримано прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю у розроблених структурним підрозділом (підпорядкованим підприємством) проектах законів та інших нормативно-правових актах?

Так

Ні

Інше (заповнюється у разі, якщо проекти законів та інші нормативно-правові акти, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялись)

2. Чи виконуються у структурному підрозділі (на підпорядкованому підприємстві) Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, установлені згідно з додатком до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?

Так

Ні

3. Чи дотримується структурний підрозділ (підпорядковане підприємство) вимог частини другої статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі - Закон) щодо заборони дискримінації до осіб з інвалідністю?

Так

Ні

4. Чи забезпечуються права осіб з інвалідністю щодо їх залучення до суспільного життя нарівні з іншими співробітниками структурного підрозділу (підпорядкованого підприємства) відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону?

Так

Ні

5. Чи дотримується структурний підрозділ (підпорядковане підприємство) вимог частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, щодо звільнення за вашою ініціативою, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

Так

Ні

Інше

6. Чи забезпечується у структурному підрозділі (на підпорядкованому підприємстві) у разі звернення особи з інвалідністю надання можливості виконувати роботу вдома відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону?

Так

Ні

Інше

7. Чи виконується в Агентстві (на підпорядкованому підприємстві) норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?

Так

Ні

Інше

8. Чи створено у структурному підрозділі (на підпорядкованому підприємстві) безпечні й не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону?

Так

Ні

Інше

9. Чи здійснюється звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону?

Так

Ні

10. Чи дотримується Агентство (підпорядковане підприємство) вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» у частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

Так

Ні

11. Чи створено у структурному підрозділі (на підпорядкованому підприємстві) умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів підрозділу відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону?

Так

Ні

Інше (заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов)

12. Чи виділено біля адміністративної будівлі, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону?

Так

Ні


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.08.2019 — 2019 р., № 62, стор. 272, стаття 2186, код акта 95476/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

ДА електронного урядування:

 1. НАКАЗ від 16.04.2019 № 29 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 16.04.2019 № 28 "Про внесення змін до Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 06.06.2018 № 38 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 5. НАКАЗ від 13.08.2018 № 51 "Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 06.07.2017 № 22 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". Центрвиборчком України. 2017 рікк
 8. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 21.09.2017 № 35 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру". ДА електронного урядування. 2017 рікк
 10. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2017 № 34 "Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації". ДА електронного урядування. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -