<<
>>

НАКАЗ від 21.09.2017 № 35 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру". ДА електронного урядування. 2017

Документ актуальний на 06.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2017  № 35

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2017 р.

за № 1261/31129

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої Державне агентство з питань електронного урядування України.

2. Відділу юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції (Ногін В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу по роботі зі зверненнями громадян, комунікацій з громадськістю, доступу до публічної інформації та контролю (Василюк Н.В.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.В. Риженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань електронного

урядування України

21.09.2017 № 35

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2017 р.

за № 1261/31129

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державним агентством з питань електронного урядування України (далі - Агентство)  за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Агентство є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Агентство, затвердженого наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 21 вересня 2017 року № 35 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та їх Розміру».

5. У разі якщо кількість сторінок документів, що надаються за запитом на інформацію, можна визначити заздалегідь і запитувач інформації надіслав документ, що підтверджує оплату коштів за копіювання або друк запитуваних документів, які нараховані згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

6. У разі якщо кількість сторінок документів, що надаються за запитом на інформацію, можна визначити заздалегідь, але запитувач інформації не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів за копіювання або друк запитуваних документів, структурний підрозділ Агентства, який готує проект відповіді, подає структурному підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається структурним підрозділом Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

8. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі на вибір запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Агентства структурний підрозділ Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, передає структурному підрозділу Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, із проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

11. Структурний підрозділ Агентства, який готує проект відповіді запитувачу інформації, здійснює копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Агентства, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

12. Інформація надається запитувачу не пізніше ніж через три робочі дні після підтвердження повної оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Начальник відділу

по роботі зі зверненнями

громадян, комунікацій

з громадськістю, доступу

до публічної інформації

та контролю

Н.В. Василюк

Додаток 1

до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Державне

агентство з питань електронного

урядування України

(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Начальник відділу

по роботі зі зверненнями

громадян, комунікацій

з громадськістю, доступу

до публічної інформації

та контролю

Н.В. Василюк

Додаток 2

до Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Державне

агентство з питань електронного

урядування України

(пункт 8)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Начальник відділу

по роботі зі зверненнями

громадян, комунікацій

з громадськістю, доступу

до публічної інформації

та контролю

Н.В. Василюк


Документи та файли

Сигнальний документ — f470575n45.doc
Сигнальний документ — f470575n46.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.11.2017 — 2017 р., № 89, стор. 95, стаття 2736, код акта 87873/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДА електронного урядування:

 1. НАКАЗ від 16.04.2019 № 29 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 16.04.2019 № 28 "Про внесення змін до Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 11.06.2019 № 40 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.06.2018 № 38 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 13.08.2018 № 51 "Про затвердження форматів електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади". ДА електронного урядування. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 06.07.2017 № 22 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України". Центрвиборчком України. 2017 рікк
 9. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 10. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації. ДА електронного урядування. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2017 № 34 "Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації". ДА електронного урядування. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -