<<
>>

ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

П О С Т А Н О В А

14.10.2010 N 211

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2010 р.

за N 1084/18379

Про внесення змін до постанови правління Фонду

загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення

профілактичних заходів, спрямованих

на запобігання настанню страхових випадків"

Відповідно до статті 11 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення актів

правління Фонду у відповідність до вимог Закону України "Про збір

та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування" ( 2464-17 ) правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Порядку фінансування витрат роботодавця на

оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню

тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців

протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи,

затвердженого постановою правління Фонду від 29.01.2009 N 94

( z0244-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

17.03.2009 за N 244/16260, що додаються.

1.2. Зміни до Порядку фінансування витрат роботодавця на

професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників,

щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або

перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням

виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи

( z0245-09 ), затвердженого постановою правління Фонду від

29.01.2009 N 94 ( z0244-09 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 17.03.2009 за N 245/16261, що додаються

( z1085-10 ).

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01.01.2011.

Голова правління Фонду О.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва М.Бродський

Президент Спілки орендарів

і підприємців України Віктор Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування України

на випадок безробіття

14.10.2010 N 211

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2010 р.

за N 1084/18379

ЗМІНИ

до Порядку фінансування витрат роботодавця

на оплату праці працівників, яких з метою запобігання

вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу

роботу (до 6 місяців протягом року) за умови

збереження за ними основного місця роботи

( z0244-09 )

1. У абзаці шостому пункту 1.3 розділу I слова "в яких

роботодавець зареєстрований як платник внесків до Фонду"

виключити.

2. У розділі III слова "страхових внесків (збору), що

сплачують роботодавці на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та обов'язкове державне пенсійне страхування,

нараховані на цю частину, а також оплату" замінити словами

"єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування, а також оплата".

3. У розділі IV: у абзаці першому пункту 4.3 слова "внесків до Фонду" замінити

словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування"; у пункті 4.5: абзац другий викласти у такій редакції: "відомості про перебування на обліку роботодавця як платника

внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування не менше 24 місяців"; у абзаці третьому слова "перед Фондом на дату звернення до

базового центру зайнятості" замінити словами та цифрою "щодо

сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 1 число

місяця в якому звернувся роботодавець"; у пункті 4.8: у абзаці першому слова "на дату подання письмової заяви"

виключити; абзац третій після слів "на випадок безробіття" доповнити

словами "та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "має на 1 число місяця, в якому звернувся, заборгованість зі

сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також

заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів).".

4. У пункті 5.2 розділу V: слово "даних" замінити словом "відомостей"; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від

роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з

питань, що виникають під час перевірки.".

5. Пункт 5.4 викласти у такій редакції: "5.4. Центр зайнятості зупиняє фінансування витрат на оплату

праці у разі, якщо роботодавець несвоєчасно подав або не подав

відомості для отримання фінансування, відмовляє або перешкоджає

проведенню перевірки цих відомостей, у ході перевірки виявлено

факти подання роботодавцем центру зайнятості недостовірних

відомостей або порушення порядку використання коштів Фонду. Відновлення фінансування здійснюється у разі, якщо за

результатами перевірки не виявлено порушень умов цього Порядку або

усунено ці порушення.".

Начальник управління організації

надання соціальних послуг

Державного центру зайнятості -

виконавчої дирекції Фонду

загальнообов'язкового державного

соціального страхування України

на випадок безробіття В.Сухомлин


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.11.2010 — 2010 р., № 88, стор. 29, стаття 3104, код акта 53480/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -