<<
>>

ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
14.10.2010 N 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2010 р.

за N 1037/18332
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття
N 167 ( z0521-18 ) від 30.03.2018 }
Про затвердження Порядку
списання заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів)
у разі погашення до 1 січня 2011 року
заборгованості із сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок
безробіття, що виникла
до 1 липня 2010 року

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та пункту 6 розділу VIII "Прикінцевих та
перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є :
1. Затвердити Порядок списання заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня
2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року ( додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова правління Фонду О. Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
14.10.2010 N 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2010 р.

за N 1037/18332

ПОРЯДОК
списання заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів)
у разі погашення до 1 січня 2011 року
заборгованості із сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття,
що виникла до 1 липня 2010 року

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами
державної служби зайнятості, на які покладено виконання функцій
виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
Фонд), списання відповідно до пункту 6 розділу VIII "Прикінцевих
та перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та
штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із
сплати страхових внесків до Фонду, що виникла до 1 липня
2010 року.
2. Списанню підлягає заборгованість із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів), не погашена до 1 січня 2011 року.
3. Умовою списання заборгованості із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів) є відсутність станом на 1 січня
2011 року заборгованості із сплати страхових внесків до Фонду, що
виникла до 1 липня 2010 року.
4. Процедура списання заборгованості із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів) проводиться за письмовим зверненням
боржника у довільній формі до центру зайнятості, на обліку в якому
він перебував як платник страхових внесків до Фонду, про списання
зазначеної заборгованості та проведення перевірки правильності
нарахування та сплати страхових внесків до Фонду.
5. Відсутність заборгованості із сплати страхових внесків
станом на 1 січня 2011 року визначається за наданою платником
розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових
внесків до Фонду та підтверджується результатами перевірки
платника страхових внесків.
6. Рішення про списання заборгованості із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів) приймається керівниками районних,
міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості за
формою згідно з додатком. Рішення складається у двох примірниках.
Один примірник рішення про списання заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів) зберігається у центрі
зайнятості, другий - надсилається платнику страхових внесків до
Фонду для відображення в його бухгалтерському обліку списаної
заборгованості.
7. Рішення про списання заборгованості із сплати фінансових
санкцій (пені та штрафів) на суму понад 50 тис. грн погоджується
керівниками районних, міськрайонних, міських та районних у містах
центрів зайнятості з керівниками центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими
центрами зайнятості.
8. Сума списаної заборгованості із сплати фінансових санкцій
(пені та штрафів) відображається в електронному обліку розрахунків
із платниками, який здійснюється у центрі зайнятості, у якому
такий платник перебував на обліку до 1 січня 2011 року.
9. Центри зайнятості ведуть журнали обліку рішень про
списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та
штрафів).
Начальник
фінансового управління О.Сновидович

Додаток
до Порядку списання
заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені
та штрафів) у разі погашення
до 1 січня 2011 року
заборгованості із сплати
страхових внесків
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування на випадок
безробіття, що виникла
до 1 липня 2010 року

ПОГОДЖЕНО ____________________________
(найменування центру
зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних,
Київського
та Севастопольського міських
центрів зайнятості,
якщо заборгованість
із сплати фінансових санкцій
(пені та штрафів) на суму
понад 50 тис. грн) ________ __________________
(підпис) (прізвище
та ініціали
керівника)
Штамп центру зайнятості

РІШЕННЯ N _______
від "___" ________________ 20__ року
Розглянувши звернення _______________________________________
(найменування платника або прізвище
та ініціали фізичної особи)
від "__"_________ 2011 року про списання заборгованості із сплати
фінансових санкцій (пені та штрафів) відповідно до пункту 6
розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" та результати перевірки платника щодо
відсутності станом на 1 січня 2011 року заборгованості із сплати
страхових внесків, що виникла до 1 липня 2010 року, ________________________________________________________________,
(найменування)
центр зайнятості прийняв рішення про списання заборгованості
із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) _________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування платника - _________________________________________________________________
для юридичної особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів (за наявності),
прізвище та ініціали - для фізичної особи)
----------------------------------------------------------------- у сумі __________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
Директор ____________ центру зайнятості ______ _______________
(найменування) (підпис) (прізвище
та ініціали)
М.П.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.11.2010 — 2010 р., № 87, стор. 180, стаття 3091, код акта 53388/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -