<<
>>

ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 08.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

30.03.2018  № 167

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2018 р.

за № 521/31973

Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, такі постанови правління Фонду:

від 22 жовтня 2002 року № 146 «Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 952/7240;

від 16 липня 2004 року № 292 «Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 974/9573;

від 18 липня 2007 року № 452 «Про затвердження Порядку проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилась непогашеною у зв’язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2007 року за № 918/14185;

від 14 жовтня 2010 року № 215 «Про затвердження Порядку списання фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2010 року за № 1037/18332.

3.

Державній службі зайнятості (Центральному апарату) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

О. Лотоцький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду загальнообов’язкового

державного соціального

страхування України

на випадок безробіття

30.03.2018  № 167

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2018 р.

за № 521/31973

ПОРЯДОК

списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про виконавче провадження», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Цивільного і Господарського кодексів України.

2. Цей Порядок визначає механізм, умови та підстави списання установами державної служби зайнятості заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав.

3. Списанню підлягає безнадійний борг, який включає несплачені страхові внески, в тому числі строк сплати яких не настав, розстрочену та/або реструктуризовану заборгованість, недоїмку із сплати страхових внесків, пеню, нараховану на цю недоїмку, штрафні санкції, що застосовуються до боржника - платника страхових внесків, відповідно до вимог законодавства, що діяло до 01 січня 2011 року (далі - заборгованість зі сплати страхових внесків).

4. Списанню підлягає заборгованість зі сплати страхових внесків у разі:

1) визнання платника страхових внесків в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду;

2) пред’явлення кредиторських вимог до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, або неподання їх взагалі за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) ліквідації страхувальника, коли вимоги зі сплати страхових внесків залишилися незадоволеними у зв’язку з недостатністю майна страхувальника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника страхових внесків згідно з вимогами Цивільного та Господарського кодексів України;

4) введення процедури санації боржника у разі, якщо планом санації передбачено прощення (списання) заборгованості зі сплати страхових внесків;

5) винесення судом рішення відносно страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, прийнятого відповідно до абзаців десятого та дванадцятого пункту 2 частини першої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

6) оголошення фізичної особи, яка використовує найману працю, померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою;

7) винесення судом рішення, яке набрало законної сили, про відмову у стягненні заборгованості;

8) затвердження господарським судом мирової угоди у справі про банкрутство боржника - платника страхових внесків, яка передбачає прощення (списання) пені, нарахованої на суму заборгованості зі сплати страхових внесків, сум штрафних санкцій;

9) пропуску строку пред’явлення виконавчих документів до виконання;

10) неодноразового повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, визначених у пунктах 2, 5, 9 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

11) дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливлюють стягнення заборгованості.

5. Установи державної служби зайнятості зобов’язані проводити роботу щодо своєчасного виявлення платників страхових внесків, відносно яких судом винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, а також тих, що ліквідуються з інших підстав.

Достовірною інформацією для виявлення страхувальників, зазначених у цьому пункті, є:

оприлюднене офіційне оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на офіційному веб-сайті Верховного суду України в мережі Інтернет;

опубліковане в друкованому засобі масової інформації повідомлення про ліквідацію юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

відомості, отримані з Єдиного державного реєстру, Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, щодо ліквідації або банкрутства платника страхових внесків;

відомості, отримані з Єдиного реєстру боржників.

6. Документами, що дають підстави для визнання заборгованості зі сплати страхових внесків безнадійною та її списання, є:

1) для випадків, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку:

документи, що підтверджують визнання кредиторських вимог установи державної служби зайнятості (копія ухвали господарського суду, повідомлення ліквідатора (арбітражного керуючого) про включення до реєстру вимог кредиторів);

копія прийнятої господарським судом ухвали про ліквідацію страхувальника-банкрута або текст такого судового рішення, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або відомості щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі рішення суду про ліквідацію юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом чи проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з визнанням її банкрутом;

2) для випадків, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку:

копія акта службової перевірки обставин пропуску строку, встановленого для заявлення кредиторських вимог;

копія прийнятого господарським судом рішення про погашення вимог кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або текст такого судового рішення, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень, що набрало законної сили;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або відомості щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) для випадків, зазначених у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку:

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності), або відомості щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

4) для випадків, зазначених у підпункті 4 пункту 4 цього Порядку:

копія рішення господарського суду про затвердження плану санації боржника, схваленої комітетом кредиторів, або текст судового рішення, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень, яким передбачається прощення (списання) заборгованості зі сплати страхових внесків, що набрало законної сили;

5) для випадків, зазначених у підпункті 5 пункту 4 цього Порядку:

копія рішення суду про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язане з банкрутством, або текст такого судового рішення, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень, що набрало законної сили;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або відомості щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов’язане з банкрутством;

6) для випадків, зазначених у підпункті 6 пункту 4 цього Порядку:

копія свідоцтва про смерть фізичної особи, або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті фізичної особи, або постанова державного (приватного) виконавця про закінчення виконавчого провадження у зв’язку із смертю боржника; копія рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою або постанова державного (приватного) виконавця про закінчення виконавчого провадження у зв’язку із визнанням фізичної особи безвісно відсутньою, недієздатною, обмежено дієздатною або оголошенням померлою;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або відомості щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, недієздатною, обмежено дієздатною чи оголошення померлою;

7) для випадків, зазначених у підпункті 7 пункту 4 цього Порядку:

копія рішення суду, що набрало законної сили, про відмову у задоволенні позовних вимог установи державної служби зайнятості до платника страхових внесків або текст такого судового рішення, внесеного до Єдиного судового реєстру судових рішень (крім рішень суду, які стосуються боржників з числа фізичних осіб, що використовують найману працю);

8) для випадків, зазначених у підпункті 8 пункту 4 цього Порядку:

копія ухвали господарського суду про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство боржника - платника страхових внесків, яка передбачає прощення (списання) пені, нарахованої на недоїмку зі сплати страхових внесків, сум штрафних санкцій, яка набрала законної сили;

9) для випадків, зазначених у підпункті 9 пункту 4 цього Порядку:

копія акта службової перевірки обставин пропуску строку пред’явлення виконавчого документа до виконання;

копія виконавчого документа;

10) для випадків, зазначених у підпункті 10 пункту 4 цього Порядку:

копія постанов державного (приватного) виконавця про відкриття виконавчого провадження;

копія постанов державного (приватного) виконавця про повернення виконавчого документа стягувачу;

документи, які підтверджують неможливість стягнення заборгованості через відсутність боржника чи майна та коштів у нього (копії актів звірки виконавчого провадження; відомості щодо вжитих заходів з розшуку боржника, його майна, коштів та підтвердження їх відсутності тощо);

11) для випадків, зазначених у підпункті 11 пункту 4 цього Порядку:

копія сертифіката Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

7. Рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків приймається директором регіонального центру зайнятості на підставі висновку постійно діючої комісії про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (додаток 1) та документів, визначених у пункті 6 цього Порядку.

Персональний склад постійно діючої комісії та положення про неї затверджуються наказом директора регіонального центру зайнятості. До персонального складу постійно діючої комісії входять представники структурних підрозділів регіонального центру зайнятості (фінансової/бухгалтерської служби, юридичної служби, відділу надання послуг роботодавцям тощо).

Очолює постійно діючу комісію заступник директора регіонального центру зайнятості, який керує, організовує та координує її роботу.

З числа членів постійно діючої комісії обирається секретар, який веде протокол засідання, формує справи щодо списання безнадійної заборгованості зі страхових внесків.

Рішення постійно діючої комісії щодо списання страхових внесків (висновок) приймається простою більшістю голосів від її складу та протягом трьох робочих днів подається директору регіонального центру зайнятості для прийняття рішення.

8. Рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків оформлюється наказом у двох примірниках (перший - для базового центру зайнятості, другий - для регіонального центру зайнятості), якщо базовий центр зайнятості припинено - в одному примірнику.

Рішення з оригіналами документів чи їх копіями долучається до персональної справи страхувальника, яка зберігається не менше трьох років у базовому центрі зайнятості, в якому перебував на обліку страхувальник до 01 січня 2011 року, чи у регіональному центрі зайнятості, що є правонаступником базового центру зайнятості, діяльність якого припинено у зв’язку з реорганізацією.

9. Строк прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків не може перевищувати 30 днів з дня надходження до регіонального центру зайнятості звернення з документами, що підтверджують наявність ознак безнадійної заборгованості. Звернення подається базовим центром зайнятості. Якщо центр зайнятості, на балансі якого перебувала заборгованість, припинено, звернення подається філією чи іншим відповідним підрозділом регіонального центру зайнятості, що є правонаступником.

10. На підставі прийнятого рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків проводиться списання суми боргу, яка відображається в рядку 9 «Списано заборгованості» та рядку 10 «Списано пені» Розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 року № 339, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 січня 2001 року за № 30/5221 (із змінами).

11. За неналежне виконання службових обов’язків є відповідальними посадові особи центрів зайнятості, до повноважень яких належить здійснення заходів щодо стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, подання відомостей суб’єкту державної реєстрації про наявність заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у юридичної особи, стосовно якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації припинення відповідно до частини п’ятої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

12. Регіональні центри зайнятості ведуть облік рішень про списання безнадійної заборгованості шляхом запису у Журналі обліку рішень про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (додаток 2). Зазначений журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та засвідчений керівником.

Облік рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

13. У випадку скасування в установленому порядку рішення господарського суду щодо страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця директор регіонального центру зайнятості приймає рішення про скасування попереднього рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та поновлення заборгованості на відповідному обліку.

Рішення про скасування попереднього рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та поновлення заборгованості на відповідному обліку оформлюється наказом директора регіонального центру зайнятості, прийнятим на підставі рішення постійно діючої комісії та рішення суду, що набрало законної сили.

Начальник Юридичного

управління Державної

служби зайнятості

(Центрального апарату)

С. Кікіна

Додаток 1

до Порядку списання безнадійної

заборгованості по сплаті страхових

внесків на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

на випадок безробіття

(пункт 7)

ВИСНОВОК

постійно діючої комісії про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття


Додаток 2

до Порядку списання безнадійної

заборгованості по сплаті страхових

внесків на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

на випадок безробіття

(пункт 12)

ЖУРНАЛ

обліку рішень про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

№ з/п

Номер рішення

Дата прийняття рішення

Найменування або прізвище та ініціали страхувальника

Код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

Реєстраційний код страхувальника

Сума несплачених страхових коштів, що визнана безнадійною та підлягає списанню**

У тому числі

Примітка

страхові внески, грн

фінансові та штрафні санкції, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання у встановленому порядку відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

** У графі 7 зазначається загальна сума граф 8 та 9.


Документи та файли

Сигнальний документ — f475316n97.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.06.2018 — 2018 р., № 43, стор. 560, стаття 1538, код акта 90357/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -