<<
>>

ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
16.12.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.

за N 22/18760
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про затвердження Змін до форми договору
про забезпечення молоді першим робочим місцем
з наданням роботодавцю дотації,
затвердженої постановою правління
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2008 N 44

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення
нормативно-правових актів правління Фонду у відповідність до вимог
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до форми договору про забезпечення молоді
першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації, затвердженої
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від
24.04.2008 N 44 ( z0431-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 19.05.2008 за N 431/15122, що додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.Черкасов
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
16.12.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 22/18760

ЗМІНИ
до форми договору про забезпечення молоді
першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації
( z0431-08 )

1. У розділі II:
1.1. У пункті 2.1: підпункти 2.1.2 та 2.1.3 викласти в такій редакції: "2.1.2. Надавати Роботодавцю дотацію в розмірі фактичних
витрат на основну та додаткову заробітну плату працевлаштованої
особи (але не вище середньої заробітної плати, що склалася за
всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за
минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо
особа працювала неповний місяць) та суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачують
роботодавці відповідно до Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування". 2.1.3. Надавати Роботодавцю дотацію щомісячно протягом одного
року не пізніше 30 календарних днів з дня отримання довідки про
нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з
наданням дотації, та сплату сум єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування."; доповнити пункт новим підпунктом 2.1.5 такого змісту: "2.1.5. Відновити виплату дотації Роботодавцю, якому було її
зупинено відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II цього
Договору, у разі, якщо за результатами перевірки, проведеної
центром зайнятості протягом 10 робочих днів з наступного дня після
закінчення встановленого договором строку подання відомостей, не
виявлено порушень умов цього Договору або усунено порушення та не
заподіяно Фонду шкоду".
1.2. У пункті 2.2: у підпункті 2.2.1 слово "дані" замінити словом "відомості"; доповнити пункт новим підпунктом 2.2.2 такого змісту: "2.2.2. Під час перевірки отримувати від Роботодавця
необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що
виникають під час перевірки". У зв'язку з цим підпункти 2.2.2 та 2.2.3 вважати відповідно
підпунктами 2.2.3 та 2.2.4; після підпункту 2.2.3 доповнити пункт новим підпунктом 2.2.4
такого змісту: "2.2.4. Зупинити виплату дотації, якщо Роботодавець відмовляє
або перешкоджає проведенню перевірки, виявлено факти подання
Роботодавцем Центру зайнятості недостовірних відомостей або
порушення порядку використання коштів Фонду." У зв'язку з цим підпункт 2.2.4 вважати підпунктом 2.2.5.
1.3. У пункті 2.3: підпункт 2.3.3 викласти в такій редакції: "2.3.3. Щомісяця не пізніше п'яти робочих днів після виплати
заробітної плати особі, працевлаштованій з наданням дотації,
надавати Центру зайнятості довідку про нараховану та виплачену
заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням дотації, та
сплату сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (до закінчення строку дії Договору)."; у підпункті 2.3.5 слово "даних" замінити словом "відомостей"; після підпункту 2.3.5 доповнити новим підпунктом 2.3.6 такого
змісту: "2.3.6. У разі встановлення недостовірності поданих
Роботодавцем відомостей та використання коштів Фонду з порушенням
встановленого порядку Роботодавець зобов'язаний відшкодувати
Центру зайнятості суму заподіяної шкоди відповідно до частини
третьої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття".". У зв'язку з цим підпункт 2.3.6 вважати підпунктом 2.3.7.
2. Розділ V доповнити новим пунктом 5.5 такого змісту: "5.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу. Кожна зі Сторін має один примірник цього
Договору.".
Заступник начальника
управління організації
надання соціальних послуг
Державного центру зайнятості Н.Шевченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.01.2011 — 2011 р., № 4, том 2, стор. 870, стаття 229, код акта 54517/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -