<<
>>

НАКАЗ від 19.05.2017 № 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017

Документ актуальний на 12.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017  № 297


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 722/30590

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до частини сьомої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-ХIV, та з метою удосконалення заходів, спрямованих на захист прав і свобод людини, зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, упорядкування питань призначення, проведення службових розслідувань та прийняття законних рішень за їх висновками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 06 листопада 2015 року № 668, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за № 1503/27948, що додаються.

2. Т.в.о. директора Департаменту правової роботи Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова
Служби генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О.

Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19.05.2017 № 297


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 722/30590

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Абзац другий пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:

"Службове розслідування за фактами втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію, проводиться з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.".

2. Підпункт 12 пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"12) втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію;".

3. У пункті 3 розділу V:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) запрошувати та отримувати від військовослужбовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, а також інших посадових осіб Держспецзв’язку, які обізнані або причетні до фактів чи дій (бездіяльності), що стали підставами для призначення службового розслідування, усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, що стосуються правопорушення (події), за фактами якого (якої) проводиться службове розслідування;";

2) після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) під час опитування військовослужбовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, а також інших посадових осіб Держспецзв’язку, які обізнані або причетні до фактів чи дій (бездіяльності), що стали підставами для призначення службового розслідування, за їхньою згодою можуть застосовувати аудіо- та/або відеотехніку з метою фіксації їхніх пояснень.".

4. У розділі VІІ:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"пропозиції щодо закінчення службового розслідування, притягнення військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця у вчиненні дисциплінарного правопорушення доведено) із зазначенням конкретного виду стягнення та направлення матеріалів службового розслідування у випадках, передбачених законодавством, до відповідних органів (інстанцій);";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Перед поданням разом із матеріалами службового розслідування на розгляд і затвердження посадовій особі, яка призначила службове розслідування, Акт обов’язково погоджується:

в Адміністрації Держспецзв’язку - керівником або одним з його заступників (особами, які виконують їх обов’язки) юридичного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку;

у підрозділі Держспецзв’язку - посадовою особою Держспецзв’язку, яка здійснює правове забезпечення діяльності цього підрозділу.

Візування здійснюється шляхом зазначення найменування посади, військового звання, особистого підпису, ініціалів, прізвища і дати нижче підпису (підписів) посадової особи (членів комісії), яка (які) проводила(и) розслідування.

Якщо керівник або один із заступників (особи, які виконують їх обов’язки) юридичного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку (посадова особа Держспецзв’язку, яка здійснює правове забезпечення діяльності підрозділу Держспецзв’язку) не погоджується з Актом або окремими його частинами, він робить напис "Із запереченнями, що додаються" і протягом 1 робочого дня надає свої письмові заперечення, які долучаються до матеріалів службового розслідування і є невід’ємною частиною Акта.".

5. У розділі VІІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, протягом 3 робочих днів після отримання Акта та матеріалів службового розслідування розглядає його і у випадку незгоди може надати в межах строку службового розслідування службовій особі, яка провела службове розслідування одноособово, або голові комісії вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі чи не були враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання зазначеного висновку.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. За результатами розгляду Акта і матеріалів службового розслідування посадова особа, яка призначила службове розслідування, у строк, що залишився до його завершення, затверджує Акт та визначає окремий вид дисциплінарного стягнення щодо кожного правопорушника.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто посадовою особою, яка призначила службове розслідування, у лівому верхньому куті першої сторінки Акта.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дисциплінарне стягнення накладається на військовослужбовця посадовою особою, яка призначила службове розслідування, протягом місяця від дня закінчення службового розслідування, не враховуючи часу його перебування на лікуванні або у відпустці. У цей період видається відповідний наказ про прийняте посадовою особою, яка призначила службове розслідування, рішення.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене після шести місяців з дня вчинення правопорушення. До зазначеного строку не зараховуються час перебування військовослужбовця на лікуванні або у відпустці, а також час відсутності на службі без поважних причин.";

4) у пункті 7:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) копія затвердженого Акта (без додатків), яка долучається до особової справи військовослужбовця, стосовно якого проводилося службове розслідування;";

у підпункті 2 слова "Департаменту організації та контролю службової діяльності" замінити словами "Департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення";

5) у пункті 8 слова "Департамент організації та контролю службової діяльності" замінити словами "Департамент організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення".

Т.в.о. директора
Департаменту
правової роботи
Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник юстиції


С.М. Федорів


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.07.2017 — 2017 р., № 57, стор. 414, стаття 1736, код акта 86564/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держспецзв’язок:

 1. НАКАЗ від 03.01.2017 № 6 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2017 № 30 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 жовтня 2014 року № 531". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 3. НАКАЗ від 22.12.2016 № 807 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2017 № 89 "Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.02.2017 № 139 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 03.03.2017 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2017 № 152 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 20.03.2017 № 180 "Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 04.05.2017 № 271 "Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 19.06.2017 № 342 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2017 № 319 "Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 26.06.2017 № 367 "Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 05.10.2017 № 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 24.10.2016 № 655 "Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 16. НАКАЗ від 05.10.2016 № 619 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв’язку". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 17. НАКАЗ від 07.11.2016 № 691 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 18. ПЕРЕЛІК психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язок. 2016 рікк
 19. НАКАЗ від 02.11.2016 № 683 "Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 21.11.2016 № № 724 "Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 вересня 2015 року № 547". Держспецзв’язок. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -