<<
>>

НАКАЗ від 20.03.2017 № 180 "Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання". Держспецзв’язок. 2017

Документ актуальний на 27.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2017  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2017 р.
за № 485/30353

Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання

Відповідно до вимог частини другої статті 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), та з метою визначення основних засад та єдиного механізму передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виконання робіт і зберігання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання, що додається.

2. Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України
20.03.2017  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2017 р.
за № 485/30353

ПОРЯДОК
передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання

1. Цей Порядок визначає основні засади та єдиний механізм передачі майна Держспецзв’язку (крім будівель (споруд), будівельних матеріалів та лікарських засобів) від Адміністрації Держспецзв’язку, а також територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів Держспецзв’язку, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку) до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок (далі - виконання робіт) і зберігання.

2. Майно Держспецзв’язку може бути передане підприємствам, установам або організаціям для виконання робіт і зберігання на договірних засадах із дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці та захисту іншої інформації з обмеженим доступом під час поводження з майном Держспецзв’язку, що містить інформацію з обмеженим доступом.

3. Рішення про передачу майна Держспецзв’язку до підприємств, установ або організацій для виконання робіт приймається Головою Держспецзв’язку (керівником підрозділу Держспецзв’язку).

Рішення про передачу майна Держспецзв’язку до підприємств, установ або організацій для зберігання приймається Головою Держспецзв’язку.

4. Усі операції щодо передачі майна для виконання робіт і зберігання проводяться на підставі договорів, укладених між Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) та підприємством, установою або організацією.

5. При передачі майна до підприємства, установи або організації для виконання робіт і зберігання Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) складається акт приймання-передачі майна у двох примірниках за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за № 1336/29466, та наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 року за № 962/5183.

Акти приймання-передачі підписуються членами постійно діючої комісії Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку), яка(ий) передає майно Держспецзв’язку, та особами, уповноваженими підприємством, установою або організацією приймати таке майно Держспецзв’язку для виконання робіт або зберігання, і затверджуються Головою Держспецзв’язку (керівником підрозділу Держспецзв’язку).

Один примірник акта приймання-передачі залишається в Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділі Держспецзв’язку), другий - передається підприємству, установі або організації.

6. З майном Держспецзв’язку, що передається до підприємства, установи або організації, надсилаються такі документи (за наявності):

формуляр (паспорт) на майно Держспецзв’язку;

комплектувальна(ні) відомість (відомості) на майно Держспецзв’язку або інший(і) документ(и), який(і) затверджує(ють) комплектацію майна Держспецзв’язку запасними частинами, інструментом та іншим майном.

7. Майно зберігається з дотриманням вимог, передбачених документацією заводів-виробників. Умови зберігання цього майна мають забезпечувати збереження його належного якісного (технічного) стану, унеможливлювати втрати та відповідати вимогам вибухопожежобезпеки.

Порядок зберігання, використання і технічного обслуговування майна визначається Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, нормативно-правовими актами і нормативними документами Адміністрації Держспецзв’язку та документацією заводів-виробників.

8. Майно Держспецзв’язку, яке передано до підприємства, установи або організації для виконання робіт або зберігання, обліковується на балансових рахунках Держспецзв’язку і підлягає обов’язковій перевірці та своєчасному проведенню інвентаризації.

9. Підприємство, установа або організація повертає майно Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) у разі закінчення строку дії договору та/або у разі пред’явлення Адміністрацією Держспецзв’язку (підрозділом Держспецзв’язку) вимоги про повернення майна достроково з оформленням відповідних актів приймання-передачі.

10. Повернення майна Держспецзв’язку оформляється відповідними актами приймання-передачі у порядку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку.

Акти приймання-передачі, формуляри (паспорти) та комплектувальні відомості на майно, заповнені представником підприємства, установи або організації, передаються уповноваженому представнику Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) разом з переданим майном.

Один примірник акта приймання-передачі залишається на підприємстві, в установі або організації, другий - передається Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку).

Директор
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язкуВ.М. Мокренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2017 — 2017 р., № 36, стор. 298, стаття 1154, код акта 85815/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держспецзв’язок:

 1. НАКАЗ від 03.01.2017 № 6 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2017 № 30 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 жовтня 2014 року № 531". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 3. НАКАЗ від 22.12.2016 № 807 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2017 № 89 "Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.02.2017 № 139 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 03.03.2017 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2017 № 152 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 04.05.2017 № 271 "Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 19.05.2017 № 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 19.06.2017 № 342 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2017 № 319 "Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 26.06.2017 № 367 "Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 05.10.2017 № 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 24.10.2016 № 655 "Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 16. НАКАЗ від 05.10.2016 № 619 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв’язку". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 17. НАКАЗ від 07.11.2016 № 691 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 18. ПЕРЕЛІК психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язок. 2016 рікк
 19. НАКАЗ від 02.11.2016 № 683 "Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 21.11.2016 № № 724 "Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 вересня 2015 року № 547". Держспецзв’язок. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -