Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 30.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.01.2022   № 3

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2022 р.

за № 115/37451

Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», частини восьмої статті 13 розділу III, пункту 8 розділу VII Закону України «Про товарні біржі» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних (далі - Положення), що додається.

2. Першим звітним періодом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітних даних (далі - Дані) є:

для щоденних Даних - 01 травня 2022 року;

для щомісячних Даних - липень 2021 року. Термін подання до Національної комісії з цінних паперів та фонового ринку щомісячних Даних за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 року, січень, лютий, березень, квітень 2022 року - до 31 травня 2022 року включно;

для щорічних Даних - 2021 рік. Термін подання до Національної комісії з цінних паперів та фонового ринку щорічних Даних за 2021 рік - до 31 травня 2022 року включно. Щорічні Дані за 2021 рік подаються виключно юридичними особами, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році було видано ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;

для нерегулярних Даних - 01 травня 2022 року.

3.

Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2022 року, крім пункту 2 розділу I у частині поширення вимог цього Положення на юридичних осіб, яким НКЦПФР видано ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, та тих, які мають право на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах відповідно до вимог пункту 3 розділу VII Закону України «Про товарні біржі», підпункту 2 пункту 2, підпункту 4 пункту 5 розділу II, абзацу другого у частині, що стосується подання товарною біржою змін, що відбулися у переліку членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання деривативних контракті, абзацу п’ятого пункту 2 розділу III та підпункту 4 пункту 1 розділу IV цього Положення, які набирають чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом НКЦПФР, яким встановлюються вимоги до провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

13 січня 2022 року № 3

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2022 р.

за № 115/37451

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає перелік, порядок та строки подання товарною біржою до НКЦПФР звітних даних (далі - Дані), а також порядок, перелік та строки оприлюднення інформації.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, яким НКЦПФР видано ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, у тому числі на тих, які мали право на провадження цих видів діяльності протягом періоду, за який подається інформація.

3. Інформація товарної біржі, яка оприлюднюється та подається до НКЦПФР, формується товарною біржою консолідовано (з урахуванням відокремлених структурних підрозділів).

4. Подання Даних товарною біржою до НКЦПФР здійснюються у електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги та відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють подання звітних даних та інформації учасниками ринку ринків капіталу та організованих товарних ринків.

5. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою за одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до НКЦПФР в обсязі, встановленому цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-18 до цього Положення.

7. При поєднанні товарною біржою провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах з кліринговою діяльністю з визначення зобов’язань, та/або діяльністю з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів, та/або діяльністю з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонніх торгівельних майданчиках деривативних контрактів, та/або діяльністю з організації укладання деривативних фінансових інструментів на організованих торговельних майданчиках деривативних контрактів, довідка про активи (додаток 6) подається такою товарною біржою лише у складі звітних даних товарної біржі.

8. Звітні Дані товарної біржі складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

9. Формат фінансової звітності формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затвердженими наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

10. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

11. У разі необхідності надання додаткових пояснень до інформації, що міститься в довідці, товарна біржа може наводити її у полі «Примітки» цієї довідки.

12. Розрахунок товарними біржами пруденційних нормативів здійснюється відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.

II. Перелік Даних

1. Дані складаються та подаються до НКЦПФР як:

щоденні Дані;

щомісячні Дані;

щорічні Дані;

нерегулярні Дані.

2. Щоденні Дані складаються з:

1) довідки про укладені (виконані) біржові угоди / біржові договори (додаток 1) (подається лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах);

2) довідки про укладені (виконані/припинені) деривативні контракти (додаток 2) (подається товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, та тими, які мають право на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах відповідно до вимог пункту 3 розділу VII Закону України «Про товарні біржі»).

3. Щомісячні Дані складаються з:

1) довідки про реєстр біржових товарів, допущених до біржових торгів (додаток 3) (подається лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах);

2) довідки про перелік членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання біржових угод / біржових договорів / деривативних контрактів (додаток 4);

3) довідки щодо виконання маркет-мейкером своїх зобов’язань (додаток 5) (подається у разі наявності на товарній біржі маркет-мейкера);

4) довідки про активи товарної біржі (додаток 6);

5) довідки про пруденційні нормативи товарної біржі (додаток 7);

6) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру регулятивного капіталу (додаток 8);

7) довідки про розрахунок нормативу достатності регулятивного капіталу (додаток 9);

8) довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 10);

9) довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 11).

До складу щомісячних Даних за березень, червень та вересень включається проміжна фінансова звітність за I, II та III квартали, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності.

4. Щорічними Даними є річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) товарної біржі, яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, разом з довідкою щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності товарної біржі за звітний рік (додаток 12), складена про аудиторський звіт, яким була підтверджена річна фінансова звітність, подана разом з цією довідкою.

5. Нерегулярні звітні дані складаються з:

1) довідки про зміни у реєстрі біржових товарів допущених до біржових торгів (додаток 13);

2) довідки про зміни в переліку членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання біржових угод / біржових договорів / деривативних контрактів (додаток 14);

3) довідки про укладені (виконані) біржові угоди / біржові договори, щодо яких відбулися зміни (додаток 15) (подається лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах);

4) довідки про укладені (виконані/припинені) деривативні контракти, щодо яких відбулися зміни (додаток 16) (подається товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, та такими, які мають право на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах відповідно до вимог пункту 3 розділу VII Закону України «Про товарні біржі»);

5) довідки про ситуації цінової нестабільності (додаток 17);

6) довідки про укладені біржові угоди / біржові договори / деривативні контракти, під час укладання яких у товарної біржі виникли підозри у маніпулюванні, інсайдерській торгівлі або інших зловживаннях (додаток 18).

III. Строки подання Даних до НКЦПФР

1. Товарна біржа подає до НКЦПФР Дані у такі строки:

щоденні - до 12 -ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

щорічні - до 30 квітня року, наступного за звітним;

нерегулярні - протягом трьох робочих днів з дати виникнення нерегулярних Даних; для нерегулярних Даних, які виникли у випадку ситуації цінової нестабільності,- протягом 24 годин з моменту встановлення факту її виникнення.

2. Нерегулярні звітні дані товарної біржі подаються за фактом їх виникнення у разі:

змін, що відбулись у переліку членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання біржових угод / біржових договорів / деривативних контрактів;

змін, що відбулись у реєстрі біржових товарів, допущених до біржових торгів;

змін щодо біржових угод / біржових договорів;

змін щодо деривативних контрактів;

виникнення ситуації цінової нестабільності.

виникнення підозри у маніпулюванні, інсайдерській торгівлі або інших зловживаннях.

3. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Товарна біржа у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до НКЦПФР, повинна усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі.

Якщо такі Дані повторно були подані з порушенням строків, зазначених у цьому розділі, вони подаються із обов’язковим зазначенням у примітках відповідного додатку про виправлення Даних товарною біржою та причини виникнення невідповідності.

Чинними вважаються останні Дані, подані до НКЦПФР.

5. Не пізніш як через 90 календарних днів після закінчення фінансового року товарна біржа оприлюднює на своєму вебсайті річний звіт про результати біржових торгів за звітний рік станом на кінець року.

У разі наявності фактів вчинення правопорушень на товарній біржі з боку товарної біржі та/або учасників торгів річний звіт про результати біржових торгів повинен містити відомості щодо таких правопорушень.

6. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до НКЦПФР письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв’язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів товарної біржі правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

7. Товарна біржа зобов’язана подати Дані до НКЦПФР протягом 15 календарних днів з дати повернення та/або відновлення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів та/або усунення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані, з одночасним направленням до НКЦПФР відповідного повідомлення, до якого додаються копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів (у разі їх повернення).

IV. Порядок та обсяг оприлюднення інформації про діяльність товарної біржі

1. Оприлюдненню в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, підлягає інформація про діяльність товарної біржі, що містить:

1) перелік учасників біржових торгів із зазначенням учасників, допуск яких до біржових торгів зупинено або припинено;

2) річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) разом з аудиторським звітом;

3) для товарної біржі, що має ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах:

реєстр біржових товарів;

обсяг торгівлі товарами (номенклатура товарів, їх загальна вартість та кількість згідно з укладеними договорами, біржовий курс щодо кожного товару, що перебуває в обігу на товарній біржі тощо);

4) для товарної біржі, що має ліцензію на здійснення діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах - інформацію про укладені деривативні контракти (вид, тип залежно від наявності зобов’язання щодо передачі базового активу, тип залежно від типу базового активу, ціна, дата укладання, строк тощо).

Товарна біржа оприлюднює інформацію щодо позабіржових операцій у випадках і в межах, встановлених законодавством.

2. Інформація оприлюднюється товарними біржами з такою періодичністю:

1) щодня, протягом торгового дня, але не пізніше 12 години наступного робочого дня, оприлюднюється інформація відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 цього розділу, крім річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (у разі складення консолідованої фінансової звітності) разом з аудиторським звітом;

2) щорічно, у строки, передбачені частиною третьою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оприлюднюється річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) разом з аудиторським звітом.

3. У разі якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після нього робочий день.

4. Товарна біржа у разі виявлення невідповідностей інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 2 цього розділу.

5. Не пізніш як через 90 календарних днів після закінчення фінансового року товарна біржа оприлюднює на своєму вебсайті річний звіт про результати біржових торгів за звітний рік станом на кінець року.

У разі наявності фактів вчинення правопорушень на товарній біржі з боку товарної біржі та/або учасників торгів річний звіт про результати біржових торгів повинен містити відомості щодо таких правопорушень.

6. Товарна біржа може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон’юнктуру ринку.

7. Інформація відповідно до переліку, який визначено в абзацах другому - четвертому пункту 1 цього розділу, повинна бути оприлюднена у цілодобовому режимі на власному вебсайті товарної біржі та бути доступною для перегляду протягом трьох років з дати її оприлюднення.

8. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює НКЦПФР.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна


Додаток 1

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 1 пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА

про укладені (виконані) біржові угоди / біржові договори

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Тип правочину: біржова угода - «1», біржовий договір - «2»

6

Дата укладання біржової угоди / біржового договору

7

Дата виконання біржової угоди / біржового договору-1

8

Час фіксації укладання біржової угоди / біржового договору

9

Реєстраційний номер біржової угоди / біржового договору

10

Ідентифікація (назва) біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-2

11

Назва класифікатора-3

12

Кількість (обсяг) товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір

13

Сума біржової угоди / біржового договору

14

Одиниця виміру біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-4

15

Технологія проведення торгів-5

16

Види ринку за характером проведення операцій-6

17

Вид заявок, на підставі яких укладено біржову угоду / біржовий договір адресні - «1», безадресні - «2», анонімні - «3», неанонімні - «4»

18

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

19

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

20

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

21

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: вид особи-7

22

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

23

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

24

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

25

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: країна реєстрації-8

26

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

27

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

28

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

29

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: вид особи-7

30

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

31

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

32

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

33

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: країна реєстрації-8

34

Примітки

__________

-1 Заповнюється щодо біржових договорів лише товарними біржами, які забезпечують централізоване виконання біржових договорів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів» Системи довідників та класифікаторів.

-6 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

-7 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 2

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 2 пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА

про укладені (виконані/припинені) деривативні контракти

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Дата укладання деривативного контракту

6

Час фіксації укладання деривативного контракту

7

Строк деривативного контракту

8

Дата виконання/припинення-1

9

Ціна деривативного контракту

10

Код деривативного контракту-2

11

Ідентифікація (назва) біржового товару, який є базовим активом деривативного контракту-3

12

Назва класифікатора-4

13

Одиниця виміру біржового товару, який є базовим активом деривативного контракту-5

14

Види ринку за характером проведення операцій-6

15

Вид заявок, на підставі яких укладено деривативний контракт: адресні - «1», безадресні - «2»

16

Вид заявок, на підставі яких укладено деривативний контракт: анонімні - «3», неанонімні - «4»

17

Сторони дериватисного контракту. Учасник торгів - продавець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

18

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

19

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

20

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: вид особи-7

21

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

22

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

23

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

24

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: країна реєстрації-8

25

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

26

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

27

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

28

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: вид особи-7

29

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

30

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

31

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи

32

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: країна реєстрації-8

33

Примітки

__________

-1 Заповнюється лише товарними біржами, які забезпечують централізоване виконання деривативних контрактів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-6 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

-7 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 3

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про реєстр біржових товарів, допущених до біржових торгів

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Назва біржового товару-1

6

Назва класифікатора-2

7

Мінімальна кількість (обсяг) біржового товару, що пропонується до торгівлі (лот)

8

Одиниця виміру біржового товару-3

9

Розрахунок індексу або іншого показника біржової торгівлі здійснюється з врахуванням біржового товару: «1» - так, «0» - ні

10

Назва індексу або іншого показника біржової торгівлі, який розраховує товарна біржа-4

11

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється у разі зазначення у рядку 9 - «1».


Додаток 4

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 2 пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА

про перелік членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання біржових угод / біржових договорів/ деривативних контрактів

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Учасник торгів. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

5

Учасник торгів. Код LEI (за наявності)

6

Учасник торгів. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

7

Дата допущення учасника торгів до біржових торгів

8

Наявність у учасника біржових торгів статусу члена товарної біржі (так - «1», ні - «2»)

9

Дата набуття статусу члена товарної біржі (для члена товарної біржі)

10

Біржовий брокер (прізвище)

11

Біржовий брокер (ім’я)

12

Біржовий брокер (по батькові) (за наявності)

13

Біржовий брокер (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))

14

Найменування документа, на підставі якого учаснику торгів надано право укладати та/або виконувати біржові угоди / біржові договори

15

Дата видачі документа, на підставі якого учаснику торгів надано право укладати та/або виконувати біржові угоди / біржові договори

16

Строк повноважень учасника торгів (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

17

Наявність у учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера (так - «1», ні - «2»)

18

Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

19

Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

20

Найменування біржового товару, ліквідність ринку якого підтримує маркет-мейкер-1

21

Назва класифікатора-2

22

Дата початку звітного періоду

23

Дата закінчення звітного періоду

24

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 5

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 3 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про виконання маркет-мейкером своїх зобов’язань

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Учасник торгів який отримав статус маркет-мейкера. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичної особи - підприємця, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

5

Учасник торгів який отримав статус маркет-мейкера. Код LEI (за наявності)

6

Учасник торгів який отримав статус маркет-мейкера. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

7

Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

8

Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

9

Найменування біржового товару, ліквідність ринку якого підтримує маркет-мейкер-1

10

Класифікація деривативного контракту-2

11

Назва класифікатора-3

12

Виконання маркет-мейкером своїх зобов’язань протягом звітного місяця (так - «1», ні - «2»)

13

Дата початку звітного періоду

14

Дата закінчення звітного періоду

15

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 6

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 4 пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА

про активи товарної біржі

Таблиця 1. Перелік інвестицій у фінансові інструменти

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата початку звітного періоду

5

Дата закінчення звітного періоду

6

Вид фінансового інструменту-1

7

Ідентифікаційний код емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент / особа, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - нерезидент, або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

8

Найменування емітента / особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

9

Код країни реєстрації емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-2

10

Код LEI емітента (за наявності)

11

Код за КВЕД емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності)

12

Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)

13

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера / ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності)

14

Серія векселя

15

Номер векселя

16

Назва валюти-3

17

Вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн

18

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.

19

Ознака наявності обмежень щодо цінних паперів та/або перебування емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент у певному стані-4 (0 - відсутні / не перебуває, 1 - наявні/перебуває)

20

Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), %

21

Примітки

__________

Рядки 6-21 заповнюються окремо за кожним фінансовим інструментом.

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових та не фінансових за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Зазначається:

для цінних паперів - про обмеження, встановлені рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента, рішенням НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, рішенням НКЦПФР про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

для емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - про перебування його/її у такому стані - припинено / припинення / санація / порушено справу про банкрутство / порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таблиця 2. Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата початку звітного періоду

5

Дата закінчення звітного періоду

6

Вартість придбання корпоративних прав, грн

7

Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн

8

Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі - товариство)

9

Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності)

10

Код за КВЕД товариства (у разі наявності)

11

Розмір статутного капіталу товариства, грн

12

Частка у статутному капіталі товариства, %

13

Ознака щодо перебування товариства у певному стані-1 (0 - не перебуває, 1 - перебуває)

14

Примітки

__________

Рядки 6-14 заповнюються окремо за кожним об’єктом інвестицій - корпоративними правами, вираженими в інший, ніж цінні папери, формі.

-1 Зазначається про перебування товариства у такому стані - припинено / припинення / санація / порушено справу про банкрутство / порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таблиця 3. Заборгованість інших осіб перед товарною біржою, у тому числі дебіторська заборгованість

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата початку звітного періоду

5

Дата закінчення звітного періоду

6

Код за ЄДРПОУ боржника (у разі наявності)

7

Код за КВЕД боржника (у разі наявності)

8

Найменування / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) боржника

9

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інший, ніж цінні папери, формі); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

10

Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)

11

Дата виникнення заборгованості

12

Планова дата погашення заборгованості-1

13

Планова дата погашення пролонгованої заборгованості-2

15

Вартість на дату виникнення заборгованості, грн

16

Вартість на звітну дату, грн

17

Кількість пролонгацій договору

18

Дата останньої пролонгації заборгованості

19

Ознака щодо перебування дебітора у певному стані-3 (0 - не перебуває, 1 - перебуває)

20

Примітки

__________

Рядки 6-20 заповнюються окремо за кожним предметом дебіторської заборгованості, балансова вартість якого станом на звітну дату складає 5 % та більше загального обсягу активів товарної біржі на звітну дату.

Рядки 14, 18 заповнюється за останнім договором, яким заборгованість була пролонгована.

-1 Вказується планова дата погашення заборгованості відповідно до договору, згідно з яким виникла заборгованість, без урахування пролонгацій.

-2 Якщо заборгованість є пролонгованою, вказується планова дата погашення відповідно до останнього договору, яким заборгованість була пролонгована.

-3 Зазначається про знаходження боржника у такому стані - припинено / припинення / санація / порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таблиця 4. Грошові кошти

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата початку звітного періоду

5

Дата закінчення звітного періоду

6

Ідентифікаційний код банку, в якому розміщено грошові кошти товарної біржі

7

код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти товарної біржі (за наявності)

8

Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти товарної біржі

9

(готівкові кошти - 1, кошти на поточному рахунку в банку 2, депозит до запитання в банку - 3, строковий депозит в банку - 4)

10

Сума грошового активу

11

Валюта грошових коштів-1

12

Дата укладання депозитного договору

13

Термін погашення депозиту

14

Примітки

__________

Рядки 6-14 заповнюються окремо за готівковими коштами, а також за кожним рахунком, відкритим товарною біржою в банку

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 7

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 5 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про пруденційні нормативи товарної біржі

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

4

Розмір регулятивного капіталу-2, грн

5

Норматив достатності регулятивного капіталу-1

6

Коефіцієнт покриття операційного ризику-1

7

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами-1, %

8

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами-1, %

9

Дата початку звітного періоду

10

Дата закінчення звітного періоду

11

Примітки

__________

-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.


Додаток 8

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про вихідні дані для розрахунку розміру регулятивного капіталу

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

4

Розмір регулятивного капіталу, грн

5

Розмір капіталу першого рівня, грн

6

Розмір капіталу другого рівня, грн

7

Зареєстрований статутний капітал, грн

8

Резервний капітал, грн

9

Додатковий капітал, грн

10

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

11

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

12

Неоплачений статутний капітал, грн

13

Вилучений статутний капітал, грн

14

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

15

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

16

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

17

Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (крім короткострокової дебіторської заборгованості, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав), у разі, якщо загальна її сума перевищує 25 % мінімального розміру регулятивного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

18

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

19

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

20

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

21

Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку), грн

22

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

23

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

24

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких допущені до торгів на організованих ринках капіталу, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

25

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

26

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованих ринках капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів на принаймні одного з організованих ринків капіталу, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, депозитні сертифікати банків, грн

27

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на організованих ринках капіталу заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть бути допущені до торгів на організованих ринках капіталу, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких / торгівлю якими зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови/розпорядження уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

28

Гудвіл, грн

29

Векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на принаймні одному з регульованих ринків капіталу, та векселі, видані фізичними особами, грн

30

Відстрочені податкові активи, грн

31

Витрати майбутніх періодів, грн

32

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

33

Капітал у дооцінках, грн

34

Дата початку звітного періоду

35

Дата закінчення звітного періоду

36

Примітки

__________

Примітка.

Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Додаток 9

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 7 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок нормативу достатності регулятивного капіталу

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

4

Норматив достатності регулятивного капіталу-1

5

Розмір регулятивного капіталу, грн

6

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

7

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

8

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

9

Витрати на службові відрядження, грн

10

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

11

Витрати на оплату послуг зв’язку, грн

12

Винагороди за консультаційні послуги, грн

13

Винагороди за інформаційні послуги, грн

14

Винагороди за аудиторські послуги, грн

15

Винагороди за інші послуги, грн

16

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

17

Витрати на охорону приміщень, грн

18

Дата початку звітного періоду

19

Дата закінчення звітного періоду

20

Примітки

__________

Примітка.

Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

__________

-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.


Додаток 10

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 8 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

4

Коефіцієнт покриття операційного ризику-1

5

Розмір регулятивного капіталу, грн

6

Величина операційного ризику-1

7

Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн

8

Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн

9

Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн

10

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

11

Дата початку звітного періоду

12

Дата закінчення звітного періоду

13

Примітки

__________

Примітка.

Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

__________

-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.


Додаток 11

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 9 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику

Таблиця 1. Інформація стосовно розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами-1

1

Код за ЄДРПОУ товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Звітний місяць

4

Звітний рік

5

Найменування контрагента - юридичної особи

6

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

7

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

8

Прізвище фізичної особи - контрагента

9

Ім’я фізичної особи - контрагента

10

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

11

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

12

Країна реєстрації контрагента-2

13

Розмір регулятивного капіталу-3, грн

14

Частка у статутному капіталі контрагента-3, грн

15

Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)-3, грн

16

Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість-3, грн

17

Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними-3, грн

18

Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою-3, грн

19

Норматив концентрації кредитного ризику-4, %

20

Примітки

__________

-1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та інвестиційних фірм), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

-4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Таблиця 2. Інформація стосовно розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами-1

1

Код за ЄДРПОУ товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Звітний місяць

4

Звітний рік

5

Найменування контрагента

6

Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента

7

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

8

Країна реєстрації контрагента-2

9

Розмір регулятивного капіталу-3, грн

10

Частка у статутному капіталі контрагента-3, грн

11

Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)-3, грн

12

Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість-3, грн

13

Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними-3, грн

14

Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою-3, грн

15

Норматив концентрації кредитного ризику-4, %

16

Примітки

__________

-1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або інвестиційною фірмою, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

-4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.


Додаток 12

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(пункт 4 розділу II)

ДОВІДКА

щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності товарної біржі за звітний рік

1

Код за ЄДРПОУ товарної біржі

2

Найменування товарної біржі

3

Звітний рік, за який проведено аудит фінансової звітності

4

Найменування суб’єкта аудиторської діяльності

5

Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської діяльності

6

Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності

7

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

8

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

9

Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 – відмова від висловлення думки)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського звіту

13

Примітки

Додаток 13

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 1 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про зміни у реєстрі біржових товарів допущених до біржових торгів

1

Ідентифікаційний код товарної біржі, код LEI (за наявності)

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Назва біржового товару-1

6

Назва класифікатора-2

7

Мінімальна кількість (обсяг) біржового товару, що пропонується до торгівлі (лот)

8

Одиниця виміру біржового товару-3

9

Дата допуску біржового товару до біржових торгів (має бути заповнена завжди)

10

Дата зупинення/скасування допуску біржового товару до біржових торгів

11

Підстави зупинення/скасування допуску біржового товару до біржових торгів

12

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 14

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 2 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про зміни в переліку членів товарної біржі, учасників торгів та їх біржових брокерів, допущених до укладання та виконання біржових угод/ біржових договорів / деривативних контрактів

1

Ідентифікаційний код товарної біржі, код LEI (за наявності)

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Учасник торгів. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичної особи - підприємця, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

6

Учасник торгів. Код LEI (за наявності)

7

Учасник торгів. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

8

Дата допущення учасника торгів до біржових торгів

9

Наявність у учасника біржових торгів статусу члена товарної біржі (так - «1», ні - «2»)

10

Дата набуття статусу члена товарної біржі (для члена товарної біржі)

11

Біржовий брокер (прізвище)

12

Біржовий брокер (ім’я)

13

Біржовий брокер (по батькові) (за наявності)

14

Біржовий брокер (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті))

15

Дата зупинення/припинення допуску до біржових торгів

16

Примітки

Додаток 15

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 3 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про укладені (виконані) біржові угоди / біржові договори, щодо яких відбулися зміни

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Тип правочину: біржова угода - «1», біржовий договір - «2»

5

Дата, станом на яку складено звітні дані

6

Дата укладання біржової угоди / біржового договору

7

Дата виконання біржової угоди / біржового договору-1

8

Час фіксації укладання біржової угоди / біржового договору

9

Реєстраційний номер біржової угоди / біржового договору

10

Ідентифікація (назва) біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-1

11

Назва класифікатора-2

12

Кількість (обсяг) товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір

13

Сума біржової угоди / біржового договору

14

Одиниця виміру біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-3

15

Технологія проведення торгів-4

16

Види ринку за характером проведення операцій-5

17

Вид заявок, на підставі яких укладено біржову угоду / біржовий договір адресні - «1», безадресні - «2», анонімні - «3», неанонімні - «4»

18

Дата анулювання (заповнюється в разі анулювання біржової угоди / біржового договору)

19

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

20

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

21

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - продавець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

22

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: вид особи-6

23

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи, фізичної особи -підприємця платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

24

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

25

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

26

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: країна реєстрації-7

27

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

28

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності),

29

Сторони біржової угоди / біржового договору. Учасник торгів - покупець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

30

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: вид особи-6

31

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

32

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

33

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

34

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: країна реєстрації-7

35

Інформація про санкції, які застосовано товарною біржею у зв’язку з порушенням правил товарної біржі щодо виконання біржової угоди / біржового договору, відповідно до внутрішніх документів товарної біржі

36

Примітки

__________

-1 Заповнюється щодо біржових договорів товарними біржами, які забезпечують централізоване виконання таких біржових договорів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів» Системи довідників та класифікаторів.

-6 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

-7 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 16

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 4 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про укладені (виконані/припинені) деривативні контракти щодо яких відбулися зміни

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Дата укладання деривативного контракту

6

Час фіксації укладання деривативного контракту

7

Строк деривативного контракту

8

Дата виконання/припинення деривативного контракту-1

9

Код деривативного контракту-2

10

Ідентифікація (назва) біржового товару, який є базовим активом деривативного контракту-3

11

Назва класифікатора-4

12

Одиниця виміру біржового товару, який є базовим активом деривативного контракту-5

13

Види ринку за характером проведення операцій-6

14

Вид заявок, на підставі яких укладено деривативний контракт: адресні - «1», безадресні - «2»

15

Вид заявок, на підставі яких укладено деривативний контракт: анонімні - «3», неанонімні - «4»

16

Сторони деревавного контракту. Учасник торгів - продавець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

17

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

18

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

19

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: вид особи-7

20

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи, фізичної особи -підприємця платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

21

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

22

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

23

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: країна реєстрації-8

24

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

25

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності),

26

Сторони деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

27

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: вид особи-7

28

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

29

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

30

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

31

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: країна реєстрації-8

32

Інформація про санкції, які застосовано товарною біржею у зв’язку з порушенням правил товарної біржі щодо виконання деривативного контракту, відповідно до внутрішніх документів товарної біржі

33

Примітки

__________

-1 Заповнюється лише товарними біржами, які забезпечують централізоване виконання таких деривативних контрактів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-4 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-6 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

-7 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 17

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 5 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про ситуації цінової нестабільності

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Дата укладання біржової угоди / біржового договору

6

Дата виконання біржової угоди / біржового договору

7

Час фіксації укладання біржової угоди / біржового договору

8

Реєстраційний номер біржової угоди / біржового договору

9

Ідентифікація (назва) біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-1

10

Назва класифікатора-2

11

Кількість (обсяг) товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір

12

Сума біржової угоди / біржового договору

13

Одиниця виміру біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-3

14

Зафіксоване значення зміни ціни біржового товару, %

15

Час зупинення торгівлі біржовим товаром

16

Час відновлення торгівлі біржовим товаром

17

Інформація про підстави зупинення торгівлі біржовим товаром

18

Заходи, які здійснюються товарною біржею у цій ситуації

19

Результати перевірки причин ситуації цінової нестабільності

20

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 18

до Положення про порядок

складання, подання та оприлюднення

товарними біржами звітних даних

(підпункт 6 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА

про укладені біржові угоди / біржові договори/ деривативні контракти, під час укладання яких у товарної біржі виникли підозри у маніпулюванні, інсайдерській торгівлі або інших зловживаннях

1

Ідентифікаційний код товарної біржі

2

Код LEI товарної біржі (за наявності)

3

Найменування товарної біржі

4

Дата, станом на яку складено звітні дані

5

Наявність у товарної біржі підозри у маніпулюванні, інсайдерській торгівлі або щодо інших зловживань під час укладання біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту: «1» - підозри у маніпулюванні, «2» - підозри у інсайдерській торгівлі, «3» - підозри у інших зловживаннях

6

Дата укладання біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту

7

Дата виконання біржової угоди / біржового договору або виконання/припинення деривативного контракту

8

Час фіксації укладання біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту

9

Реєстраційний номер біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту

10

Ідентифікація (назва) біржового товару щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір/ який є базовим активом деривативного контракту-1

11

Назва класифікатора-2

12

Кількість (обсяг) товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір-3

13

Сума біржової угоди / біржового договору-3

14

Одиниця виміру біржового товару, щодо якого було укладено біржову угоду / біржовий договір/який є базовим активом деривативного контракту-4

15

Код деривативного контракту-5

16

Технологія проведення торгів-6

17

Види ринку за характером проведення операцій-7

18

Вид заявок, на підставі яких укладено біржову угоду / біржовий договір адресні - «1», безадресні - «2»-3

19

Вид заявок, на підставі яких укладено біржову угоду / біржовий договір анонімні - «1», неанонімні - «2»-3

20

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

21

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

22

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - продавець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

23

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: вид особи-6

24

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

25

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець. Код LEI (за наявності)

26

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

27

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - продавець: країна реєстрації-8

28

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)

29

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

30

Сторони біржової угоди / біржового договору / деривативного контракту. Учасник торгів - покупець. Найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

31

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: вид особи6

32

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

33

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець. Код LEI (за наявності)

34

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, фізичної особи - підприємця

35

Клієнт, в інтересах якого виступає учасник торгів - покупець: країна реєстрації-9

36

Примітки

__________

-1 Заповнюється відповідно до Довідника 59 «Назва біржового товару» Системи довідників та класифікаторів.

-2 Заповнюється відповідно до Довідника 58 «Класифікатори продукції» Системи довідників та класифікаторів.

-3 Заповнюється лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

-4 Заповнюється відповідно до Довідника 60 «Позначення одиниць вимірювань» Системи довідників та класифікаторів.

-5 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

-6 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів» Системи довідників та класифікаторів лише товарними біржами, що мають ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

-7 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

-8 Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

-9 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2022 — 2022 р., № 14, стор. 341, стаття 818, код акта 109999/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 92 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -