Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 02.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2021  № 115

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2021 р.

за № 287/35909

Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та з метою удосконалення порядку заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя», що додається.

2. Департаменту ресурсного забезпечення Управління державної охорони України організувати забезпечення вогнепальною та холодною зброєю, виготовлення посвідчень до них, їх збереження та видачу для вручення нагородженим.

3. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 18 квітня 2013 року № 255 «Про установлення відомчих відзнак Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 700/23232.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

C. Рудь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

16 лютого 2021 року № 115

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2021 р.

за № 287/35909

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» (далі - відзнаки «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»).

2. Відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» нагороджуються військовослужбовці, на яких поширюється дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а також громадяни, які звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

3. Зброя, яка використовується як відзнаки «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя», має заводське маркування і товарний знак.

4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Передача відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» іншим особам або їх відчуження забороняється.

6. Після смерті нагородженого, відзнаки «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» здаються до органу, уповноваженого реєструвати нагородну зброю та видавати дозвіл на її зберігання (далі - Уповноважений орган) у визначений законодавством строк.

II. Порядок представлення до нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»

1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» здійснюється:

щодо військовослужбовців Управління державної охорони України - за поданням заступника начальника Управління державної охорони України або керівника самостійного структурного підрозділу Управління державної охорони України;

щодо інших військовослужбовців та громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу - за поданням керівника (заступника керівника) органу державної влади, в якому вони проходять (проходили) військову службу, або за поданням керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування в якому вони працюють.

У поданні зазначаються характеристика та заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, які вказані у пункті 2 розділу І цього Положення за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2. У разі представлення до нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» громадян, які звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу до подання додається витяг з наказу про звільнення з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу.

3. Документи, зазначені в пунктах 1, 2 розділу II цього Положення подаються на розгляд начальнику Управління державної охорони України або особі, яка виконує його обов’язки та після прийняття позитивного рішення начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов’язки видається наказ Управління державної охорони України про нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна збро.

III. Порядок вручення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»

1. Вручення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» здійснюється в урочистій обстановці начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов’язки, а також, за його дорученням, заступником начальника Управління державної охорони України, керівником самостійного структурного підрозділу Управління державної охорони України.

2. Разом із відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» нагородженому вручаються посвідчення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та витяг з наказу Управління державної охорони України, який є підставою для реєстрації зброї відповідно до чинного законодавства України у встановлений строк.

3. За результатом вручення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» складається протокол вручення відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» (далі - Протокол) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила та нагородженою особою із зобов’язанням останньої зареєструвати зброю в Уповноваженому органі відповідно до чинного законодавства України у встановлений строк.

Протокол протягом 10 днів після вручення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» передається до кадрового підрозділу Управління державної охорони України, а його засвідчена належним чином копія - до підрозділу ресурсного забезпечення Управління державної охорони України.

4. Списання з обліку вогнепальної зброї та холодної зброї відбувається на підставі наказу Управління державної охорони України про нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та накладної.

5. В облікових документах робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу Управління державної охорони України про нагородження відзнаками «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя».

6. Відновлення або заміна відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» у разі її втрати (у тому числі в результаті вчиненні кримінального правопорушення) або псування чи пошкодження не здійснюється.

IV. Порядок позбавлення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»

1. Нагороджений може бути позбавлений відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» у зв’язку з його засудженням за вчинення злочину за вироком суду, який набрав законної сили, а також у разі звільнення з військової служби через службову невідповідність.

2. Позбавлення нагородженого відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» здійснюється на підставі рапорту заступника начальника Управління державної охорони України, керівника самостійного структурного підрозділу Управління державної охорони України, листа керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування із зазначенням підстав передбачених пунктом 1 розділу IV цього Положення, до якого долучається засвідчена належним чином копія рішення суду, яке набрало законної сили або витягу з наказу про звільнення з військової служби через службову невідповідність.

3. Рапорт (лист) про позбавлення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» подається на розгляд начальнику Управління державної охорони України або особі, яка виконує його обов’язки.

У разі прийняття рішення начальником Управління державної охорони України або особою, яка виконує його обов’язки видається наказ Управління державної охорони України про позбавлення відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя».

4. Витяг з наказу Управління державної охорони України про позбавлення нагородженого відзнак «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» надсилається до Уповноваженого органу та особі, яку було позбавлено.

У таких випадках відзнаки «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та посвідчення до них підлягають передачі до Уповноваженого органу у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко

Додаток 1

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Управління державної

охорони України «Вогнепальна зброя»

і «Холодна зброя»

(пункт 1 розділу II)

ПОДАННЯ

до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» («Холодна зброя»)


Додаток 2

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Управління державної

охорони України «Вогнепальна зброя»

і «Холодна зброя»

(пункт 2 розділу III)

ОПИС

посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»

Посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» є книжечкою з переплетеного картону, обтягнутою штучною шкірою бордового кольору, із зображенням імітації мармуру, розміром у розгорнутому стані - 160 х 110 мм. у складеному стані - 110 х 77 мм.

На лицьовому боці обкладинки зверху є тиснення золотистого кольору із зображенням малого Державного Герба України, нижче нанесено напис «ПОСВІДЧЕННЯ».

На лівому внутрішньому боці посвідчення зверху розміщено емблему Управління державної охорони України, нижче в п’ять рядків розміщено напис «Відомча заохочувальна відзнака Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя».

На правому внутрішньому боці посвідчення розміщено три лінії для зазначення військового звання, прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, з підрядковими написами під ними «(звання)», «(прізвище)», «(ім’я та по батькові)», нижче - напис «НАГОРОДЖЕНИЙ (А) відомчою заохочувальної відзнакою Управління державної охорони України» та розміщено три лінії для зазначення відомчої заохочувальної відзнаки, найменування зброї, серії та номера зброї, якою нагороджується, з підрядковими написами під ними «(вогнепальна, холодна зброя)», «(найменування зброї)», «(серія та номер)», під цим написом - у два рядки напис «наказ від «___»_________ _____ р.» №____» для поставлення дати і номера наказу, яким нагороджено особу.

На правому внутрішньому боці посвідчення знизу написи «Начальник Управління державної охорони України» для зазначення підпису начальника Управління державної охорони України та «М. П.» для розміщення відбитку гербової печатки Управління державної охорони України.

Усі написи виконано чорним кольором.

ЗРАЗОК

посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак

Управління державної охорони України

«Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»


Додаток 3

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Управління державної

охорони України «Вогнепальна зброя»

і «Холодна зброя»

(пункт 3 розділу III)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчих заохочувальних відзнак Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»


Документи та файли

Сигнальний документ — f504261n66.doc
Сигнальний документ — f504261n65.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.03.2021 — 2021 р., № 21, стор. 525, стаття 971, код акта 103387/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -