<<
>>

Стаття 33 Наслідки Конвенції і відносини з іншими міжнародними інструментами

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Конвенція не зачіпає права та обов'язки Сторін за міжнародними багатосторонніми конвенціями стосовно окремих предметів регулювання. Зокрема, ця Конвенція не змінює їх права і обов'язки, що випливають з інших угод, раніше укладених, щодо боротьби з допінгом та є сумісними з предметом і метою цієї Конвенції.

2.

Ця Конвенція доповнює, зокрема, у відповідних випадках, застосовувані багатосторонні чи двосторонні міжнародні договори між Сторонами, у тому числі положення:

a) Європейської конвенції про видачу правопорушників (1957 р., ETS 24);

b) Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (1959 р., ETS 30);

c) Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (1990 р., ETS 141);

d) Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму (2005 р., СДСЕ № 198).

3. Сторони Конвенції можуть укладати двосторонні або багатосторонні договори одна з одною з питань, що стосуються Конвенції, з метою доповнення чи посилення її положень або сприяння застосуванню принципів, закріплених у ній.

4. Якщо дві чи більше Сторін вже уклали міжнародний договір з питань, що стосуються цієї Конвенції, або іншим чином встановлено відносини щодо таких питань, вони також мають право застосовувати такий договір або регулювати свої відносини відповідним чином. Однак, коли Сторони встановлюють свої відносини щодо питань, що стосуються цієї Конвенції, у спосіб інший, ніж передбачений цією Конвенцією, вони повинні робити це таким чином, щоб не суперечити цілям і принципам Конвенції.

5. Ніщо в цій Конвенції не впливає на інші права, обмеження, зобов'язання та відповідальність Сторін.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 33 Наслідки Конвенції і відносини з іншими міжнародними інструментами