>>

РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021

Документ актуальний на 07.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

12.02.2021  № 94

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 березня 2021 р.

за № 307/35929

Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

Відповідно до статей 72, 73 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 13, 17, частини другої статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 08 лютого 2012 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 року за № 318/20631 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради Герасим’юк О.

Голова

О. Герасим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

12 лютого 2021 року № 94

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 березня 2021 р.

за № 307/35929

ПОЛОЖЕННЯ

про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок позасудового скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензії та/або чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

2. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:

документальні свідчення - документи, які підтверджують припинення ліцензіатом порушень, що стали підставою для оголошення попередження, а також про вжиті ним заходи щодо недопущення таких порушень в майбутньому (проведення консультацій та навчань співробітників, рішення редакційної ради з приводу застосування санкції Національної ради, запровадження внутрішніх правил щодо запобігання вчиненню порушень, публічні вибачення перед аудиторією тощо);

системний порушник - ліцензіат, який на дату подання заяви про скасування санкції «оголошення попередження» має дві і більше санкцій (оголошення попередження, стягнення штрафу), які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

3. Санкція «оголошення попередження», застосована за порушення умов ліцензії та/або вимог чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення вважається автоматично скасованою і не враховується під час подальшої діяльності ліцензіата, якщо було прийнято рішення про продовження терміну дії ліцензії (щодо якої було визначено санкції).

II. Подання заяви про скасування санкції «оголошення попередження»

1. Скасування санкції «оголошення попередження» відбувається за ініціативою ліцензіата.

2. Для розгляду питання про скасування санкції «оголошення попередження» ліцензіат подає до Національної ради заяву про скасування санкції «оголошення попередження» (далі - Заява) за формою згідно з додатком до цього Положення.

3. До Заяви ліцензіат повинен додати документальні свідчення, які підтверджують, що на дату подання Заяви до Національної ради ліцензіатом припинено порушення, які стали підставою для застосування Національною радою санкції та інформацію про заходи, які було вжито ліцензіатом для запобігання вчиненню порушень.

III. Розгляд заяви про скасування санкції «оголошення попередження»

1. Під час розгляду Заяви враховується факт виконання ліцензіатом рішення Національної ради щодо припинення порушень, які стали підставою для застосування санкції, а також інформація про заходи попередження та запобігання вчиненню порушень.

2. За результатами розгляду Заяви Національна рада приймає рішення:

про скасування санкції «оголошення попередження»;

про відмову у скасуванні санкції «оголошення попередження».

3. Національна рада приймає рішення про відмову у скасуванні санкції «оголошення попередження» у випадку, якщо:

ліцензіат є системним порушником;

порушення, за яке застосовано санкцію, не було припинено ліцензіатом у строк, визначений рішенням Національної ради та/або протягом року після застосування санкції, ліцензіатом було вчинено порушення тих самих положень законодавства;

ліцензіат оскаржує або оскаржив рішення Національної ради, яким оголошено попередження, у судовому порядку;

до закінчення строку дії ліцензії залишилось менше одного року та/або з часу застосування Національною радою відповідної санкції минуло менше одного року;

до Заяви не надано документальні свідчення.

4. Строк розгляду Заяви Національною радою не повинен перевищувати шести місяців з дати її надходження.

5. У випадку подання ліцензіатом Заяви щодо зняття санкції «оголошення попередження» за порушення вимог частини другої статті 6 та/або статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», така Заява повертається заявнику без її розгляду на засіданні Національної ради.

Т.в.о. начальника

управління контролю

та аналізу телерадіомовлення

Д. Швидченко

Додаток

до Положення про скасування

санкції «оголошення попередження»,

застосованої Національною

радою України з питань телебачення

і радіомовлення за порушення умов

ліцензії та/або законодавства України

телерадіоорганізаціями і провайдерами

програмної послуги

ЗАЯВА

про скасування санкції «оголошення попередження»


Документи та файли

Сигнальний документ — f504461n43.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.03.2021 — 2021 р., № 22, стор. 498, стаття 1029, код акта 103505/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 7. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 11. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -