Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020

Документ актуальний на 25.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

20.02.2020  № 240

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2020 р.

за № 498/34781

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається.

3. Скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12 жовтня 2011 року № 2467 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат».

4. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

5. Виконання цього рішення покласти на сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного та документального забезпечення, юридичне управління, управління фінансової та бухгалтерської служби.

6.

Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк О.

Перший заступник голови

О. Герасим’юк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

20 лютого 2020 року № 240

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 червня 2020 р.

за № 498/34781

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Національна рада є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.

Фактичні витрати на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, стягуються починаючи з 11-ої сторінки.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій запитуваних документів визначається управлінням фінансової та бухгалтерської служби Національної ради.

6. До фактичних розмірів відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк (виготовлення) копій документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані із скануванням цих документів.

7. Спеціальний структурний підрозділ, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, в разі необхідності здійснення копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

8. На підставі отриманої Заявки управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його спеціальному структурному підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Національної ради, управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради передає спеціальному структурному підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану спеціалістом управління фінансової та бухгалтерської служби Національної ради, з проставленням власного ім’я, прізвища та поточної дати.

11. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

12. Запитувані документи не надаються у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

13. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з Розміром фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада, відповідь надається в установлений законом строк.

Начальник

управління фінансової

та бухгалтерської служби -

головний бухгалтер

Т. Стороженко


Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних

витрат на копіювання або друк копій

документів, що надаються за запитами

на інформацію, розпорядником якої

є Національна рада України з питань

телебачення і радіомовлення

(пункт 7)

Начальнику управління фінансової

та бухгалтерської служби

___________________________

ЗАЯВКА № ____

від «___» ____________ 20__ року

на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________

(назва документа)

________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, який організовує в установленому порядк

доступ до публічної інформації)

Прізвище та власне ім’я запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

__________________

(посада)

___________________

(підпис)

______________________________

(власне ім’я та прізвище)

Керівник або заступник структурного

підрозділу у якого знаходиться

запитувана інформація:

_________________

(посада)

___________________

(підпис)

______________________________

(власне ім’я та прізвище)


Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних

витрат на копіювання або друк копій

документів, що надаються за запитами

на інформацію, розпорядником якої

є Національна рада України з питань

телебачення і радіомовлення

(пункт 8)

Надавач послуг: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Реєстраційний рахунок _______________________________________________________

ЄДРПОУ Код за ____________________________________________________________

Платник: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

РАХУНОК № ___________

від «____» _______________ 20___ року

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________

(назва документа)

Назва послуги

Вартість

виготовлення 1 арк.

(без ПДВ), грн

Кількість

аркушів, од.

Ціна

(без ПДВ),

грн

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

РАЗОМ

Усього до сплати

__________________________ грн __________ коп

__________________________________________________________________________

(сума словами)

Виконавець:

_________________

(посада)

___________________

(підпис)

______________________

(власне ім’я та прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.06.2020 — 2020 р., № 48, стор. 117, стаття 1531, код акта 99461/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 7. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 11. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -