Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 616 "Про затвердження Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацрада телерадіомовлення. 2021

Документ актуальний на 28.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

20.05.2021  № 616

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2021 р.

за № 965/36587

Про затвердження Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк О.

Голова

О. Герасим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

20 травня 2021 року № 616

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2021 р.

за № 965/36587

ПОЛОЖЕННЯ

щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

І.

Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою впровадження в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

2. Національна рада заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

3. Це Положення поширюється на всіх працівників Національної ради.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Закон - Закон України «Про запобігання корупції»;

корупційні правопорушення -корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

механізми заохочення та формування культури повідомлення - механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;

повідомлення - повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;

уповноважена особа Національної ради - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі.

5. Це Положення відповідно до Закону регламентує:

мету заохочення та формування культури повідомлення;

правову основу механізмів заохочення та формування культури повідомлення;

форми заохочення та формування культури повідомлення;

організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення;

права та гарантії захисту працівників Національної ради як викривачів.

6. Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

II. Мета заохочення та формування культури повідомлення

1. Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам Національної ради виявляти та повідомляти про можливі факти корупційних правопорушень, вчинених іншими працівниками Національної ради, що має призвести до формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури Національної ради.

III. Правова основа механізмів заохочення та формування культури повідомлення

1. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 22), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 9), Закон.

2. Національна рада забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення (пункту 1 частини другої статті 53-1 Закону).

IV. Форми заохочення та формування культури повідомлення

1. Формами заохочення та формування культури повідомлення є:

затвердження локальних нормативних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

впровадження морального та матеріального заохочення викривачів.

2. Механізми формування культури реалізуються у таких формах:

затвердження локальних нормативних актів щодо етичної поведінки в Національній раді, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;

проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;

проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів.

V. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення

1. Працівник Національної ради, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних правопорушень, вчинених іншим працівником Національної ради, зобов’язаний негайно повідомити про це голову Національної ради, уповноважену особу та спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

2. Голова Національної ради організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

3. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважена особа Національної ради.

4. Уповноважена особа Національної ради вживає заходи щодо захисту працівників Національної ради, які є викривачами, передбачені чинним законодавством.

5. Національна рада організовує заходи заохочення та формування культури повідомлення у таких напрямах:

щодо нерозголошення особи викривача, згідно вимог чинного законодавства;

послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції в Національній раді;

неприпустимості всіх видів корупційних практик у Національній раді;

об’єктивного та неупередженого реагування на кожне обґрунтоване повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;

невідворотності відповідальності у випадку виявлення таких порушень;

забезпечення конфіденційності при взаємодії із викривачами;

прийняття найбільш сприятливого для викривача рішення у повсякденній діяльності Національної ради в межах дискреційних повноважень.

6. Матеріальне стимулювання, у визначених законом випадках (в межах фонду оплати праці та чинного законодавства) можливе, але за дотримання таких умов:

повідомлення про корупцію скеровано працівником добровільно;

виплата заохочення не спричинить розкриття особи викривача.

Термін «добровільно» означає те, що особа прийняла рішення без впливу зовнішніх факторів, таких як проведення стосовно неї службової перевірки чи службового розслідування тощо.

З метою заохочення та формування культури повідомлення уповноважена особа Національної ради розробляє:

кодекс (стандарт) етичної поведінки працівників Національної ради;

пам’ятку щодо загальних правил етичної поведінки працівників Національної ради;

пам’ятку працівника щодо правового статусу, прав та гарантій його захисту як викривача;

пам’ятку щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги;

пам’ятку щодо прийняття та розгляду повідомлень, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

пам’ятку щодо каналів повідомлення в Національній раді;

план роботи уповноваженої особи щодо запобігання і виявлення корупції із зазначенням конкретних заходів, строків їх виконання та відповідальних виконавців.

VI. Права та гарантії захисту працівників Національної ради як викривачів

1. Працівник Національної ради, який є викривачем, має такі права та гарантії захисту, передбачені Законом:

бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

подавати докази на підтвердження своєї заяви (повідомлення);

отримувати від уповноваженої особи підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

повідомляти без зазначення відомостей про себе (анонімно);

у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на винагороду у визначених законом випадках;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації;

на захист трудових прав.

2. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

3. Крім передбачених законом гарантій захисту викривача, у зв’язку із здійсненим повідомленням, з метою захисту викривача, Національна рада додатково вживає заходів для попередження дискримінації викривача, порівняно з іншими працівниками Національної ради, недопущення зміни посадових обов’язків, залякування чи будь-яких інших форм психологічного впливу.

4. Будь-яке повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем у розумінні норм Закону.

5. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених законом.

6. Національна рада зобов’язана перевіряти кожен факт розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

VII. Повноваження уповноваженої особи щодо формування культури повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень

1. Уповноважена особа Національної ради:

співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

надає працівникам Національної ради методичну допомогу, консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

надає викривачу роз’яснення щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації за його повідомленням, у випадках, коли отримана інформація не належить до компетенції Національної ради, в порядку, передбаченому статтею 53-2 Закону.

Головний спеціаліст

з питань запобігання

та виявлення корупції

Ю. Негуляєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.08.2021 — 2021 р., № 60, стор. 319, стаття 3823, код акта 106323/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 95 "Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 10.06.2021 № 737 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 4. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 19. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -