<<
>>

Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію " Підписаний у Відні 7 липня 1971 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1971

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Протокол, 

що стосується зміни Статті 56 Конвенції

про міжнародну цивільну авіацію

Підписаний у Відні 7 липня 1971 року

( Протокол ратифіковано Законом

N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗІБРАВШИСЬ на свою вісімнадцяту сесію у Відні 5 липня 1971

року, ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання

збільшити кількість членів Аеронавігаційної комісії, ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити кількість членів цього органу

з дванадцяти до п'ятнадцяти, і ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищеназваною метою Конвенцію

про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго 7 грудня 1944

року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДИЛА відповідно до положень пункту a) Статті 94

вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до

вказаної Конвенції:

"У Статті 56 Конвенції словосполучення "дванадцяти членів"

замінюється словами "п'ятнадцяти членів."

2. ВСТАНОВИЛА згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті

94 Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна

набуває чинності після її ратифікації вісімдесятьма Договірними

державами, і 3. ПОСТАНОВИЛА, що Генеральний секретар Міжнародної

організації цивільної авіації складе Протокол англійською,

французькою та іспанською мовами, тексти якого будуть рівно

автентичними і включатимуть вищезгадану зміну та викладені нижче

положення: a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним

секретарем; b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка

ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

( 995_038 ) чи приєдналася до неї; В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем

Організації; Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка

ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

( 995_038 ) або приєдналася до неї; Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної

організації цивільної авіації; Цей Протокол набуває чинності для держав, які його

ратифікували, в день здачі на зберігання вісімдесятої

ратифікаційної грамоти; Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави

про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію

Протоколу; Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці

згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття чинності

Протоколом; Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол

після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі

нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної

організації цивільної авіації.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар

вісімнадцятої сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної

авіації, уповноважені на це Асамблеєю, підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО у Відні сьомого дня липня місяця тисяча дев'ятсот

сімдесят першого року в одному примірнику англійською, французькою

та іспанською мовами, причому всі тексти є рівно автентичними. Цей

Протокол депонується в архівах Міжнародної організації цивільної

авіації, а його завірені копії надсилаються Генеральним секретарем

Організації всім державам-учасницям Конвенції про міжнародну

цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго 7 грудня 1944 року

( 995_038 ).

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО):

 1. Заключительный акт Международной Конференции по воздушному праву (Дипломатическая конференция по авиационной "безопасности), проводившейся под эгидой Международной организации гражданской авиации в Пекине с 30 августа по 10 сентября 2010 года" (Пекин, 10 сентября 2010 года). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 2. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящего Протокола,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 3. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящей Конвенции,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 4. "СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ к Чикагской конвенции 1944 г.". Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2006 рікк
 5. Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного транспорта " (Монреаль, 24 - 29 марта 2003 года)"Всемирная авиатранспортная Конференция на тему "Проблемы и возможности либерализации", проведенная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ее Штаб-квартире в Монреале с 24 по 29 марта 2003 года с участием 145 государств и 29 организаций,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2003 рікк
 6. Статус Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.) ( 995_038 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Конвенция ( 995_038 ) вступила в силу 4 апреля 1947 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 7. Статус Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) ( 995_244 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.12.69 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 8. Статус Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности (Рим, 7 октября 1952 г.) ( 995_231 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.02.58 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 9. Статус Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) ( 995_165 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 27.02.51 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 10. Статус Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) ( 995_016 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу:. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 11. Статус Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.) ( 995_594 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"В силу еще не вступила.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 12. Статус Протокола об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года (Монреаль, 23 сентября 1978 г.) ( 954_001 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу: В силу еще не вступил. В соответствии с параграфом 1 статьи XXII Протокол ( 954_001 ) вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 13. Статус Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.) ( 995_167 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу 14.10.71 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 14. Статус Протокола о борьбе с незаконными актами насилия "в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую"авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 15. Статус Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (статьи 3bis) (Монреаль, 10 мая 1984 г.) ( 995_423 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"119 договаривающихся государств. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 16. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 954_009 )" { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 685-VI ( 685-17 ) від 17.12.2008 }. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1999 рікк
 17. Протокол, що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1990 рікк
 18. Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1989 рікк
 19. Протокол об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года " Монреаль, 23 сентября 1978 года" Статус Протокола см.( 954_007 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1978 рікк
 20. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1977 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -