<<
>>

НАКАЗ від 13.10.2022 № 858 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2022

Документ актуальний на 19.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2022  № 858

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2022 р.

за № 1448/38784

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»

Відповідно до вимог частин першої, другої статті 5, статті 11, статей 23, 26, 33 Повітряного кодексу України, підпункту 42 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, пунктів 14, 15 та 16 Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954, та з метою впровадження поправки № 52 до додатка 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року, до якої Україна приєдналася 10 серпня 1992 року та яка чинна для України з 09 вересня 1992 pоку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 16 квітня 2019 року № 475, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 року за № 727/33698, що додаються.

2.

Управлінню аеронавігації (Задорожня А.О.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 10 грудня 2013 року № 1009 «Про затвердження Класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 року за № 2203/24735.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Президент Конфедерації роботодавців України

Голова Державної

регуляторної служби України

Голова Національної поліції України

Голова

Професійної спілки авіапрацівників України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Міністр інфраструктури України

Голова Державної  прикордонної служби України

О. Резніков

Д. Монастирський

Г. Осовий

С. Крук

О. Мірошниченко

О. Кучер

І. Клименко

М. Козич

Р. Іллічов

О. Кубраков

С. Дейнеко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

13 жовтня 2022 року № 858

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2022 р.

за № 1448/38784

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»

1. У розділі І:

1) у пункті 3:

абзац п’ятдесят дев’ятий викласти у такій редакції:

«кінцевий етап заходження на посадку (final approach) - та частина процедури заходження на посадку за приладами, що починається у визначеній точці кінцевого заходження на посадку, або якщо така точка не визначена, наприкінці виконання останнього розвороту за методами «procedure turn», «base turn» чи «in bound turn of a racetrack», якщо такі процедури передбачено, або в точці виходу на кінцевий трек, що визначений процедурами заходження на посадку та закінчується в точці навколо аеродрому, від якої може бути виконано посадку або має починатися процедура в разі невдалого заходження на посадку»;

абзац сімдесят третій викласти у такій редакції:

«межа дії дозволу (clearance limit) - місце або точка, до якого(ї) діє диспетчерський дозвіл, виданий ПС»;

абзац сто восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сто дев’ятий-сто п’ятдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сто восьмим-сто п’ятдесят четвертим;

після абзацу сто тридцять п’ятого доповнити абзацом сто тридцять шостим такого змісту:

«точка передачі донесень (reporting point) - визначене географічне місце, відносно якого може бути повідомлено місцезнаходження ПС».

У зв’язку з цим абзаци сто тридцять шостий-сто п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами сто тридцять сьомим-сто п’ятдесят п’ятим;

абзац сто сорок дев’ятий викласти у такій редакції:

«циркулярний зв’язок (conference communications) - засоби зв’язку, що дозволяють вести пряму розмову між трьома чи більше абонентами одночасно»;

2) абзац шістдесят перший пункту 4 викласти у такій редакції:

«UTC - всесвітній координований час (universal time coordinated)»;

3) абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції:

«цивільні аеродроми та аеродроми спільного використання на території України, на яких надається ОПР».

2. У розділі II:

1) пункт 4 глави 2 викласти у такій редакції:

«Мінімальний перелік засобів та обладнання основних робочих місць органів ОПР та мінімальні вимоги щодо забезпечення зв’язком, навігацією та спостереженням органів ОПР, плановою, метеорологічною та аеродромною інформацією наведено у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

Мінімальний перелік засобів та обладнання основних робочих місць органів ОПР не є вичерпним, обсяг засобів та обладнання може бути збільшений відповідним провайдером послуг аеронавігаційного обслуговування при впровадженні змін у системі організації повітряного руху, виходячи із специфіки проектів, що впроваджуються, операційних потреб, нових стандартів, правил, практики аеронавігаційного обслуговування»;

2) абзац другий пункту 1 глави 4 викласти у такій редакції:

«Межі РПІ над відкритим морем встановлюють на підставі регіональних аеронавігаційних угод»;

3) абзац третій пункту 1 глави 12 викласти у такій редакції:

«Інструктивний матеріал щодо встановлення маршрутів ОПР міститься у Doc 9426 «Air Traffic Services Manual» ICAO та документі Євроконтролю «European Route Network Improvement Plan, Part 1, European Airspace Design Methodology - Guidelines»»;

4) у пункті 4 глави 13 абревіатуру «ICAO» замінити словами та цифрами «до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року, до якої Україна приєдналася 10 серпня 1992 року та яка чинна для України з 09 вересня 1992 pоку (далі - Конвенція)»;

5) пункти 18-23 глави 14 викласти у такій редакції:

«18. Точки передачі донесень встановлюються як точки обов’язкової передачі донесень або за запитом.

19. Точки обов’язкової передачі донесень встановлюють із дотриманням таких умов:

1) кількість точок обов’язкової передачі донесень зводиться до мінімуму, необхідного для поточного забезпечення органів ОПР інформацією щодо ходу польоту ПС, з урахуванням потреби зведення до мінімуму навантаження на льотний екіпаж та диспетчерів, а також завантаженості каналів двостороннього зв’язку «повітря - земля»;

2) наявність у якійсь точці радіонавігаційного засобу не обов’язково визначає її призначення як точки обов’язкової передачі донесень;

3) точки обов’язкової передачі донесень не завжди встановлюють на межах РПІ чи диспетчерських районів.

20. Точки передачі донесень за запитом можуть встановлюватися з урахуванням потреби ОПР у додаткових донесеннях щодо місцезнаходження, коли цього потребують наявні умови.

21. Призначення точок обов’язкової передачі донесень та передачі донесень за запитом періодично переглядається з метою зведення потреби в передачі поточних донесень щодо місцезнаходження до мінімуму, потрібного для забезпечення ефективного ОПР.

22. Надання поточних донесень під час прольоту ПС точок обов’язкової передачі донесень не завжди є обов’язковим для всіх польотів за всіх умов. У разі застосування цього принципу особливу увагу звертають на таке:

1) від ПС, що виконують політ із великою швидкістю та на великих висотах, не вимагають передачі поточних донесень про місцезнаходження під час прольоту всіх точок передачі донесень, встановлених як точки обов’язкової передачі донесень для ПС, що виконують політ із малою швидкістю та на малих висотах;

2) від ПС, що виконують транзитний проліт через ТМА, не вимагають передачі поточних донесень щодо місцезнаходження так само часто, як це вимагається від ПС, що прибувають або вилітають.

23. У районах, де наведені вище принципи встановлення точок передачі донесень застосовувати практично недоцільно, створюється система передачі донесень із посиланням на довготу чи широту, що зазначаються в цілих градусах»;

6) у пункті 1 глави 16 абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

7) у главі 18:

у другому реченні пункту 1 слова та цифри «додатка 15 «Aeronautical Information Services» замінити словами та цифрами «Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM)»;

після пункту 4 доповнити главу пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації, провайдери послуг ОПР у якомога коротший строк забезпечують проведення оцінки факторів ризику для безпеки польотів стосовно діяльності, що створює потенційну небезпеку для цивільних повітряних суден, та впровадження відповідних заходів із мінімізації факторів ризику у відповідності до вимог, які встановлюються:

до системи управління безпекою польотів - в рамках Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 30 квітня 2021 року № 700, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2021 року за № 991/36613 (далі - АПУ «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними»);

до системи управління авіаційною безпекою - в рамках Інструкції з оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації України, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 17 червня 2020 року № 356, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2020 року за № 960/35243.

Заходи з мінімізації факторів ризику можуть включати, крім іншого, обмеження використання повітряного простору або тимчасове призупинення використання встановлених маршрутів ОПР, або їх ділянок.

6. Уповноважений орган з питань цивільної авіації встановлює процедури, що дозволяють організаціям, підприємствам, установам та органам, які здійснюють або ідентифікують діяльність, яка створює потенційну небезпеку для цивільних повітряних суден, забезпечити проведення оцінки факторів ризику для безпеки польотів, щоб сприяти розгляду всіх відповідних факторів, важливих для безпеки польотів».

У зв’язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 7-10;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Органи військового управління, користувачі повітряного простору повинні своєчасно доводити до відома органів ОПР наявну інформацію про діяльність, потенційно небезпечну для цивільних ПС. Відповідний орган ОПР забезпечує розповсюдження такої інформації через САІ або, за потреби, безпосередньо доводить її до відповідних екіпажів ПС»;

8) у главі 21:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. Для того, щоб органи, які здійснюють обслуговування аеронавігаційною інформацією, отримували інформацію, яка дозволить їм надавати актуальну передпольотну інформацію, та для задоволення потреби у такій інформації під час виконання польоту між цими органами та органами обслуговування повітряного руху має бути домовленість про надання такої інформації до САІ без затримки»;

у першому реченні пункту 3 абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

9) у другому реченні пункту 3 глави 25 абревіатуру «CPDLC» замінити словами «електрозв’язок по лінії передачі даних»;

10) главу 28 викласти у такій редакції:

«28. Управління безпекою польотів

1. Провайдер послуг ОПР повинен дотримуватись вимог, визначених авіаційними правилами України та використовувати прийнятні методи визначення відповідності у сфері нагляду за безпекою польотів і сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Вимоги до систем управління безпекою польотів провайдерів послуг ОПР визначаються АПУ «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними».

2. Стандарти та рекомендована практика щодо управління безпекою польотів містяться в додатку 19 «Safety Management» до Конвенції»;

11) у пункті 1 глави 30 абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

12) у главі 31:

пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. Провайдери послуг з ОПР повинні розробляти плани заходів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть привести до збоїв у наданні ОПР і відповідних допоміжних видів обслуговування, та поширювати інформацію про застосування таких планів заінтересованим суб’єктам авіаційної діяльності.

2. Наслідки збою у наданні ОПР у конкретному об’ємі повітряного простору можуть значно вплинути на ОПР у суміжному об’ємі повітряного простору, що потребує необхідності координації, у тому числі міжнародної. Плани заходів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть привести до збоїв у наданні ОПР, мають бути розроблені провайдерами ОПР з урахуванням наявної системи ОрПР у безпосередній координації з іншими відповідними провайдерами послуг з ОПР, відповідальними за забезпечення обслуговування в суміжних об’ємах повітряного простору, зацікавленими користувачами повітряного простору та, за потреби, за сприяння уповноваженого органу з питань цивільної авіації й регіонального офісу ІСАО в Європі та Північній Атлантиці»;

у пункті 4 слова «порушення обслуговування» замінити словами «збою у наданні обслуговування»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Плани заходів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні ОПР, можуть містити тимчасові відхилення від затвердженого європейського регіонального аеронавігаційного плану. За наявності таких відхилень зазначені плани узгоджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації. За потреби, уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує про такі відхилення регіональний офіс ІСАО в Європі та Північній Атлантиці»;

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Час є важливим фактором для планування дій на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування, коли необхідно ефективно запобігти небезпеці аеронавігації. Своєчасне запровадження заходів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування, вимагає рішучої ініціативи та дій, та має передбачати, що плани дій на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування, наскільки це можливо, були підготовлені та узгоджені між зацікавленими сторонами до настання події, що вимагає їх застосування, включаючи спосіб та строки надання інформації зацікавленим суб’єктам авіаційної діяльності щодо таких планів. З цією метою уповноважений орган з питань цивільної авіації повинен вживати необхідні підготовчі заходи для сприяння своєчасному застосуванню дій на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування. Такі підготовчі дії мають включати:

1) підготовку загальних планів дій на випадок загальноочікуваних подій, таких як промислові акції чи страйки, що впливають на надання обслуговування повітряного руху та/або допоміжних послуг.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації розробляє рекомендації у відношенні повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, з метою забезпечення належного обслуговування повітряного руху в інтересах міжнародної цивільної авіації. З тієї ж причини, уповноважений орган з питань цивільної авіації розробляє рекомендації та вживає відповідні заходи для забезпечення безперервного обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України та делегованому повітряному просторі іншої держави, для польотів транзитних ПС, які не передбачають посадки або зльоту на території України;

2) оцінку ризиків для цивільного повітряного руху внаслідок військових конфліктів або актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, а також аналіз ймовірності та можливих наслідків стихійних лих або надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я. Підготовчі дії мають включати розробку спеціальних планів дій на випадок стихійних лих, надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я, військових конфліктів або актів незаконного втручання в цивільну авіацію, які ймовірно можуть вплинути на доступність повітряного простору для виконання польотів цивільних ПС та/або забезпечення обслуговування повітряного руху та допоміжних послуг. Враховуючи, що запровадження обмежень використання повітряного простору та визначення альтернативних маршрутів за короткий строк вимагатиме особливих зусиль суміжних держав та міжнародних експлуатантів ПС щодо планування альтернативних маршрутів, провайдери послуг ОПР повинні, наскільки це можливо, намагатися передбачити необхідність запровадження таких альтернативних дій;

3) уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює моніторинг будь-яких розробок/удосконалень які можуть призвести до подій, які вимагатимуть розробки та застосування попереджувальних та пом’якшувальних заходів та, за потреби, розробки або внесення змін до відповідних планів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування»;

пункт 13 викласти у такій редакції:

«13. Провайдер послуг з ОПР регулярно проводить аналіз планів на випадок виникнення обставин, що призводять до збою або потенційно можуть призвести до збоїв у наданні обслуговування, з метою отримання гарантій їхньої актуальності та відповідності дій, зазначених у цих планах»;

у пункті 15:

перше речення викласти у такій редакції: «Орган ОПР, який очікує або фактично фіксує тривалий збій у наданні ОПР, інформує керівництво відповідного провайдера послуг з ОПР відповідно до встановлених процедур»;

у другому реченні слова «провайдерів послуг ОПР» замінити словами «відома зацікавлених провайдерів послуг з ОПР»;

пункт 20 викласти у такій редакції:

«20. Сповіщення користувачів аеронавігаційного обслуговування виданням NOTAM щодо фактичного чи очікуваного збою у наданні ОПР та/або відповідного допоміжного обслуговування органи ОПР здійснюють якомога раніше. Повідомлення NOTAM має містити інформацію про відповідні заходи на випадок надзвичайних обставин та обставин, що обмежують або унеможливлюють обслуговування. Якщо очікується збій у наданні обслуговування, органи ОПР розповсюджують повідомлення не пізніше ніж за 48 годин»;

у пункті 29:

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

«У разі генерування попереджень STCA диспетчерам УПР слід скласти повідомлення про інцидент під час ОрПР згідно зі встановленою в органі ОПР процедурою лише у випадку, коли мінімум ешелонування було порушено»;

перше речення абзацу тринадцятого викласти у такій редакції: «Провайдер послуг ОПР повинен аналізувати та зберігати електронні записи всіх генерованих попереджень упродовж не менше 30 днів»;

підпункт 3 пункту 31 викласти у такій редакції:

«3) у разі генерування попереджень MSAW диспетчери УПР складають повідомлення про інцидент під час ОрПР тільки тоді, коли було порушено мінімальну безпечну абсолютну висоту з потенційним ризиком зіткнення справного ПС з земною або водною поверхнею»;

абзац тринадцятий пункту 32 викласти у такій редакції:

«У разі генерування попереджень APW диспетчери УПР складають повідомлення про інцидент під час ОПР тільки у випадку несанкціонованого входження ПС до частини повітряного простору, щодо якого відбулося генерування попередження APW».

3. У розділі III:

1) у главі 2:

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Органи ОПР мають бути оснащені обладнанням для автоматичного запису:

1) прямого мовного електрозв’язку на каналах авіаційного повітряного, авіаційного наземного, внутрішньоаеропортового електрозв’язку або електрозв’язку лініями передачі даних між органами ОПР, а також між органами ОПР та відповідними військовими органами;

2) даних спостереження на автоматизованих системах керування повітряним рухом (АС КПР), отриманих від первинних і вторинних радіолокаційних станцій (РЛС) або засобів автоматичного залежного спостереження (ADS);

3) даних введення (виведення) з робочих місць диспетчерів управління повітряним рухом (УПР) та інженерно-технічного персоналу АС КПР (за наявності);

4) звукового фону операційного приміщення органу ОПР;

5) відеозображення від відеокамер в приміщенні органу ОПР (за наявності)»;

у пункті 5 абревіатури «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

2) у главі 5:

у пунктах 3, 4 слово «районне» виключити;

у підпункті 1 пункту 4 слова «до метеорологічних умов за приладами» замінити словами «до приладових метеорологічних умов»;

у підпункті 2 пункту 4 слова «метеорологічні умови за приладами» замінити словами «приладові метеорологічні умови»»

3) у главі 7:

у пункті 2:

в абзаці шостому слова «пункт, до якого» замінити словами «точку, до якої»;

4) у абзаці другому пункту 4 глави 9 після слів та цифр «в додатку 10 «Aeronautical Telecommunications»» абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

5) у главі 10:

у пункті 1:

підпункт 1 після слів «до аеродрому» доповнити словом «першої»;

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) якщо попередня координація між органами ОПР не узгоджена між усіма диспетчерськими органами щодо всього маршруту польоту ПС або така координація не передбачена, дозвіл екіпажу ПС надають до того місця, де гарантовано здійснення такої координації. До досягнення такого місця або в такому місці екіпажу ПС потрібно отримати подальший дозвіл та, за потреби, вказівки щодо польоту в зоні очікування»;

у підпункті 3 слова «у разі визначення відповідним органом ОПР» замінити словами «у разі зазначення органом ОПР такої необхідності»;

у підпункті 4 слова «у разі отримання диспетчерського дозволу» замінити словами «отримуючи диспетчерський дозвіл»;

у підпункті 6 слова «не узгоджено іншого» замінити словами «інше не встановлено процедурою координації» та слово «повинні» замінити словом «мають»;

у абзаці другому підпункту 6 після слів та цифр «у додатку 10 «Aeronautical Telecommunications»» абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції».

6) у главі 12:

у пунктах 2 та 3 слова «зумовлених низькою видимістю» замінити словами «виконання польотів в умовах низької видимості на аеродромі»;

у пункті 5:

у підпункті 1 слово «тим» виключити.

4. У другому реченні пункту 4 глави 7 розділу IV абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції».

5. У розділі VI:

1) абзац другий пункту 1 глави 1 викласти у такій редакції:

«Органи ОПР мають бути забезпечені авіаційним повітряним електрозв’язком на аварійній частоті 121,5 МГц, а також можливістю її прослуховування під час своєї роботи»;

2) у главі 4:

у заголовку глави слова «авіаційний фіксований зв’язок» замінити словами «аеронавігаційне фіксоване обслуговування»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Зв’язок, передбачений пунктами 1 та 2 цієї глави, між відповідним органом ОПР та органом(ами) управління, який(і) відповідає(ють) за управління діями екіпажів державних ПС з перехоплення цивільних ПС в межах зони відповідальності цього органу ОПР має бути оперативним і надійним»;

3) у главі 5:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. Зв’язок, передбачений для органів ОПР відповідно до глави 3 цього розділу, підпункту 1 пункту 1 глави 4, підпунктів 1-3 пункту 2 глави 4 цього розділу, має виконуватись засобами зв’язку, які забезпечують»;

у пункті 2 слова «забезпечують так» замінити словами «мають забезпечувати»;

4) у главі 6:

у пункті 2 слова «Ці засоби зв’язку в усіх випадках охоплюють засоби» замінити словами «Такий зв’язок здійснюється засобами»;

у пункті 3 слова «засоби зв’язку між РДЦ, які обслуговують суміжні диспетчерські райони, мають охоплювати, крім іншого, засоби» замінити словами «зв’язок між РДЦ, які обслуговують суміжні диспетчерські райони, здійснюється, крім іншого, засобами»;

у другому реченні пункту 4 слова «засоби зв’язку» замінити словом «зв’язок»;

у пункті 7 слова «Засоби зв’язку, зазначені» замінити словами «Зв’язок, зазначений»;

у пункті 10 слова «Має бути розроблено» замінити словами «Мають бути розроблені»;

5) у пункті 1 глави 7 слова «засоби двостороннього радіотелефонного зв’язку» замінити словами «двосторонній радіотелефонний зв’язок»;

6) у розділі слова «повинен мати засоби для зв’язку» в усіх відмінках замінити словами «має бути забезпечений зв’язком» у відповідних відмінках.

6. У пункті 1 глави 3 розділу VII слова та цифри «відповідно до додатка 1 до Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1327/20065» замінити словами та цифрами «відповідно до Додавання 5 до Додатка 2 до Конвенції».

7. У тексті цих Авіаційних правил слова «Збройних Сил України» виключити.

8. У додатках до цих Авіаційних правил:

1) додаток 2 викласти у новій редакції, що додається;

2) додаток 3 викласти у новій редакції, що додається;

3) у пункті 8 додатка 4 абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

4) у додатку 5:

в абзаці другому підпункту 4 пункту 1 після слів та цифри «додатка 4 «Aeronautical Maps»» абревіатуру «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

у пункті 4 абревіатури «ICAO» замінити словами «до Конвенції»;

5) у додатку 7:

у пункті 9:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) за 10 хв до прольоту точки передачі донесень»;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) з інтервалом у 20 хв між віддаленими точками передачі донесень»;

у пункті 17 слова та цифри «застосуванням правила розходження лівими бортами, зазначеного у пункті 2.5 глави 2 розділу III Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478, зареєстрованих Міністерством юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1327/20065, екіпажу ПС потрібно» замінити словами та цифрами «відворотом кожного ПС вправо відповідно до пункту 3.2.2.2 Додатка 2 до Конвенції, екіпажу ПС потрібно»;

6) додаток 8 викласти у новій редакції, що додається.

Начальник управління

аеронавігації Державної

авіаційної служби України

А. Задорожня


Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 4 глави 2 розділу II)

МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

засобів та обладнання основних робочих місць органів ОПР та мінімальні вимоги щодо забезпечення зв’язком, навігацією та спостереженням органів ОПР, плановою, метеорологічною та аеродромною інформацією

1. Мінімальний перелік засобів та обладнання основних робочих місць органів ОПР:

1) РДЦ, ЦПІ

Обладнання (засоби) робочих місць

РДЦ

ЦПІ

ЕС

РС

FDO

FIS

FIS

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного повітряного електрозв’язку

+

+

+

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного наземного електрозв’язку (система комутацій мовного зв’язку, гучномовний зв’язок, телефон тощо)

+

+

+

+

+

Обладнання відображення (дисплей повітряної обстановки) інформації від систем спостереження

+

+

Обладнання (засіб) прослуховування ДВЧ радіомовних передач ATIS, VOLMET або засіб відображення D-ATIS, D-VOLMET (за наявності трансляцій)

+*

+*

Обладнання (засіб) відображення планової інформації

+

+

+

+

+

Обладнання (засіб) прийому та передачі повідомлень щодо ОПР

+

+

+

Обладнання відображення метеоінформації від відповідного органу метеорологічного стеження

+

+

+

+

Гарнітура індивідуальна

+

+

+

+

+

Обладнання (засіб) відображення часу UTC (годинник) з функцією відображення секунд вопераційному приміщенні доступний для спостереження з РМ

+

+

+

+

+

__________

* тільки для секторів, які здійснюють диспетчерське обслуговування підходу.

2) ДОП

Обладнання та засоби

ДОП

ЕС

РС

FDO

FIS

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного повітряного електрозв’язку

+

+

+

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного наземного електрозв’язку (система комутацій мовного зв’язку, гучномовний зв’язок, телефон тощо)

+

+

+

+

Обладнання відображення (дисплей повітряної обстановки) інформації від систем спостереження

+

+

Обладнання (засіб) прослуховування ДВЧ радіомовних передач ATIS, або засіб відображення D-ATIS, (за наявності трансляцій)

+

+

Обладнання (засіб) відображення планової інформації

+

+

+

+

Обладнання (засіб) прийому та передачі повідомлень щодо ОПР

+

+

Обладнання (засіб) відображення метеоінформації від відповідного органу метеорологічного стеження та органу метеорологічного стеження

+

+

+

Обладнання (засіб) відображення метеоінформації від відповідного аеродромного метеорологічного органу

+*

Обладнання інформування про стан радіонавігаційних засобів у зоні відповідальності

+

Обладнання (засіб) відображення часу UTC (годинник) з функцією відображення секунд в операційному приміщенні доступний для спостереження з РМ

+

+

+

+

__________

* для секторів, які здійснюють диспетчерське обслуговування підходу ПС на сегментах заходження на посадку.

3) АДВ, ОРГАН AFIS

Обладнання (засоби) робочих місць

АДВ

Орган AFIS

TWR

GND

DLV

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного повітряного електрозв’язку

+

+

+

+

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного наземного електрозв’язку (система комутацій мовного зв’язку, гучномовний зв’язок, телефон тощо)

+

+

+

+

Обладнання відображення (дисплей повітряної обстановки) інформації від відповідних систем спостереження ОПР, у тому числі за наземним рухом (за наявності)

+*

+*

Обладнання (засіб) прослуховування ДВЧ радіомовних передач ATIS, або засіб відображення D-ATIS, (за наявності трансляцій)

+

+

+

Обладнання (засіб) відображення планової інформації або повідомлень щодо ОПР

+

+

Обладнання (засіб) прийому та передачі повідомлень щодо ОПР

+

+

+

+

Сигнальний прожектор або інший візуальний сигнальний засіб із функцією зміни кольорів випромінювання (зелений, червоний та білий)

+

+

+

Обладнання контролю операційного стану радіонавігаційних засобів, розміщених на аеродромі (за наявності радіонавігаційних засобів)

+

+

Індикатор зайнятості робочої (их) ЗПС та засіб керування цим індикатором

+

+

Обладнання (засіб) контролю працездатності та дистанційного керування світлосигнальним обладнанням аеродрому (за наявності світлосигнального обладнання)

+

+

+

Бінокль

+

+

+

Обладнання (засіб) відображення та управління системами візуального дистанційного спостереження за рухом на ЗПС та робочій площі аеродрому у разі неможливості достатнього огляду з робочого місця (за наявності)

+

+

Обладнання (засіб) відображення метеоінформації від відповідного аеродромного метеорологічного органу

+

Засіб відображення або мапа для визначення місця ПС, що знаходиться в аварійному стані

+

+

Обладнання (засіб) відображення часу UTC (годинник) з функцією відображення секунд в операційному приміщенні доступний для спостереження з РМ

+

+

+

+

__________

* за наявності відповідних систем спостереження ОПР, у тому числі за наземним рухом.

4) ARO

Обладнання та засоби

ARO

Обладнання управління засобами (системами/складовими) авіаційного наземного електрозв’язку (система комутацій мовного зв’язку, гучномовний зв’язок, телефон тощо)

+

Обладнання (засіб) відображення повідомлень щодо ОПР

+

Обладнання (засіб) прийому та передачі повідомлень щодо ОПР

+

Обладнання (засіб) відображення часу UTC (годинник) з функцією відображення секунд в операційному приміщенні, доступний для спостереження з РМ

+

2. Мінімальні вимоги щодо забезпечення зв’язком, навігацією та спостереженням органів ОПР, плановою, метеорологічною та аеродромною інформацією:

1) РДЦ, ЦПІ

Види обслуговування ЗНС та інформації

РДЦ

ЦПІ

ЕС

РС

FDO

FIS

FIS

Авіаційний повітряний електрозв’язок у зоні відповідальності

+

+

+

Авіаційний наземний електрозв’язок згідно схеми організації авіаційного наземного електрозв’язку

+

+

+

+

+

Автоматичний запис каналів авіаційного повітряного та авіаційного наземного електрозв’язку, даних систем спостереження ОПР, фонового шуму в операційному приміщенні органу ОПР

+

+

+

+

+

Інформація від систем спостереження ОПР

+

+

Інформація радіомовних (цифрових) передач ATIS, VOLMET (D-ATIS, D-VOLMET)

+*

+*

Планова інформація

+

+

+

+

+

Повідомлення щодо ОПР

+

+

+

Метеорологічна інформація

+

+

+

+

Інформація про поточний час UTC

+

+

+

+

+

__________

* тільки для секторів, які здійснюють диспетчерське обслуговування підходу (за наявності трансляцій).

2) ДОП

Види обслуговування ЗНС та інформації

ДОП

ЕС

РС

FDO

FIS

Авіаційний повітряний електрозв’язок у зоні відповідальності

+

+

+

Авіаційний наземний електрозв’язок згідно схеми організації авіаційного наземного електрозв’язку

+

+

+

+

Автоматичний запис каналів авіаційного повітряного та авіаційного наземного електрозв’язку, даних систем спостереження ОПР, фонового шуму в операційному приміщенні органу ОПР

+

+

+

+

Інформація від систем спостереження ОПР

+

+

Інформація радіомовних (цифрових) передач ATIS, (D-ATIS)

+

+

Планова інформація

+

+

+

+

Повідомлення щодо ОПР

+

+

Метеорологічна інформація

+

+

+

Інформація про стан радіонавігаційних засобів у зоні відповідальності

+

Інформація про поточний час UTC

+

+

+

+

3) АДВ, ОРГАН AFIS

Види обслуговування ЗНС та інформації

АДВ

Орган AFIS

TWR

GND

DLV

Авіаційний повітряний електрозв’язок у зоні відповідальності

+

+

+

+

Авіаційний наземний електрозв’язок згідно схеми організації авіаційного наземного електрозв’язку

+

+

+

+

Автоматичний запис каналів авіаційного повітряного та авіаційного наземного електрозв’язку, даних систем спостереження ОПР, фонового шуму в операційному приміщенні органу ОПР

+

+

+

+

Інформація від систем спостереження ОПР (за наявності)

+*

+*

Інформація радіомовних (цифрових) передач ATIS, (D-ATIS)

+

+

+

Планова інформація

+

+

Повідомлення щодо ОПР

+

+

+

+

Інформація про стан радіонавігаційних засобів, розміщених на аеродромі (за наявності радіонавігаційних засобів)

+

Інформація про зайнятість робочої (их) ЗПС

+

+

Метеорологічна інформація

+

Інформація про поточний час UTC

+

+

+

+

__________

* за наявності відповідних систем спостереження ОПР, у тому числі за наземним рухом.

4) ARO

Види обслуговування ЗНС та інформації

ARO

Авіаційний наземний електрозв’язок згідно зі схемою організації авіаційного наземного електрозв’язку

+

Повідомлення щодо ОПР

+

Інформація про поточний час UTC

+


Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 11 глави 5 розділу II)

КЛАСИФІКАЦІЯ

повітряного простору ОПР, обслуговування, що надається, та умови виконання польотів

Клас

Тип польотів

Ешелонування, що забезпечується

Обслуговування, що забезпечується

Обмеження швидкості польоту

Вимоги щодо радіозвязку

Необхідність отримання диспетчерського дозволу

А

ППП

Усі ПС

Диспетчерське ОПР

Не застосовується

Постійний двосторонній

Так

В

ППП

Усі ПС

Диспетчерське ОПР

Не застосовується

Постійний двосторонній

Так

ПВП

Усі ПС

Диспетчерське ОПР

Не застосовується

Постійний двосторонній

Так

С

ППП

ППП від ППП

ППП від ПВП

Диспетчерське ОПР

Не застосовується

Постійний двосторонній

Так

ПВП

ПВП від ППП

1. Диспетчерське ОПР для ешелонування від ППП

2. Інформація про рух ПС за ПВП відносно ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню на запит)

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Постійний двосторонній

Так

D

ППП

ППП від ППП

Диспетчерське ОПР, інформація про польоти за ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню на запит)

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Постійний двосторонній

Так

ПВП

Не забезпечується

Інформація про рух ПС за ППП відносно ПВП, за ПВП відносно ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню на запит)

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Постійний двосторонній

Так

E

ППП

ППП від ППП

Диспетчерське ОПР, інформація про польоти за ПВП, якщо практично можливо

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Постійний двосторонній

Так

ПВП

Не забезпечується

Інформація про рух, якщо практично можливо

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Немає

Ні

F

ППП

Не забезпечується

Інформація про рух, якщо практично можливо

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Немає

Ні

ПВП

Не забезпечується

Польотно-інформаційне обслуговування

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Немає

Ні

G

ППП

Не забезпечується

Польотно-інформаційне обслуговування

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Постійний двосторонній

Ні

ПВП

Не забезпечується

Польотно-інформаційне обслуговування

Приладова швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря

Немає, окрім вимог постійного двостороннього звязку в межах AFIZ

Ні

Класифікація повітряного простору ОПР України

Вид повітряного простору

Клас повітряного простору

Опис повітряного простору ОПР

Примітка

Назва

Вертикальні межі

Контрольований повітряний простір ОПР

A

-

-

Не застосовується

B

-

-

Не застосовується

C

UTA

З FL 275 (включно) до FL 660 (включно)

CTA

З висоти 2900 м/ 9500 ft AMSL (виключно) до FL 275 (виключно), окрім меж ТМА та ATCA у період роботи органу ОПР/УПР аеродрому

C або D

ТМА

Від нижньої межі TMA (виключно) до верхньої межі TMA (включно), окрім: меж ATCA, ATCZ, CTR та AFIZ - у період роботи органу УПР/ОПР аеродрому;

меж ATZ - у період роботи аеродрому (злітно-посадкового майданчика).

Клас повітряного простору C або D в ТМА визначається залежно від операційних потреб

D

CTR

Від рівня земної/водної поверхні до верхньої межі CTR (включно), окрім: меж AFIZ - у період роботи органу ОПР аеродрому AFIS; меж ATZ - у період роботи аеродрому (злітно-посадкового майданчика)

E

-

-

Не застосовується

Повітряний простір поза межами контрольованого повітряного простору ОПР

F

-

-

Не застосовується

G

FIZ

Від рівня земної/водної поверхні до висоти 2900 м/9500 ft AMSL (включно), окрім меж ТМА, CTR, ATCA та ATCZ - у період роботи органу ОПР/УПР аеродрому

AFIZ

Від рівня земної/водної поверхні до верхньої межі AFIZ (включно) у період роботи органу ОПР аеродрому AFIS

__________

* клас повітряного простору (С або D) в межах TMA визначається залежно від операційних потреб.

** якщо польоти повітряних суден виконуються як загальний повітряний рух, повітряний простір класифікується відповідно до класифікації навколишнього повітряного простору ОПР. В інших випадках повітряний простір є некласифікованим.

*** повітряний простір є некласифікованим.

**** повітряний простір класифікується відповідно до класифікації навколишнього повітряного простору ОПР.


Додаток 8

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 7 глави 2 розділу VІІ)

ОПТИМАЛЬНИЙ ЧАС

надання інформації відповідним органам ОПР щодо експлуатаційного стану радіонавігаційного обладнання

та візуальних засобів


Етап польоту

Радіонавігаційне обслуговування та візуальні засоби, інформація про стан яких важлива для органу ОПР

Який орган ОПР потребує інформації (залежно від структури повітряного простору)

Оптимальний час надання інформації

Захід на посадку за стандартною процедурою прибуття (за приладами)

Маяки VOR та інші навігаційні засоби, що забезпечують процедуру

РДЦ/ДОП

Не більше ніж 2 хв

Початковий та проміжний етапи заходження на посадку (за приладами)

Навігаційний засіб (засоби) або будь-які інші допоміжні засоби, що забезпечують початковий та проміжний етапи заходження

РДЦ/ДОП

Не більше ніж 2 хв

Кінцевий етап заходження на посадку (за приладами)

Засоби, що використовуються на кінцевому етапі заходження на посадку та етапі посадки

РДЦ/ДОП/АДВ/AFIS**

Без затримки*

Етап зльоту і початкового набору висоти за стандартною процедурою вильоту (за приладами)

Засоби, що використовуються на ЗПС та для процедури вильоту, що застосовується

РДЦ/ДОП/АДВ/AFIS**

Без затримки*

Захід на посадку, посадка та зліт

Навігаційні засоби або будь-які інші допоміжні засоби, що забезпечують початковий, проміжний, кінцевий етапи заходження на посадку, етап посадки, етап зльоту

АДВ/AFIS

Не більше ніж 2 хв - для початкового та проміжного етапів, без затримки - для кінцевого етапу заходження на посадку та для етапів посадки або зльоту

__________

* вимоги щодо інформування органів ОПР про стан радіонавігаційного обладнання наведено в томі І «Radio Navigation Aids» додатка 10 «Aeronautical Telecommunications» до Конвенції та в томі I «Aerodrome Design and Operations» додатка 14 «Aerodromes» до Конвенції в частині, що стосується візуальних засобів.

** вимоги щодо інформування про стан візуальних засобів застосовуються до органів АДВ/AFIS.

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»

Наказ; Державіаслужба України від 13.10.2022 № 858

Прийняття від 13.10.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z1448-22

Законодавство України

станом на 29.04.2023

не набрав чинності


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.12.2022 — 2022 р., № 93, стор. 239, стаття 5843, код акта 115039/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 23.03.2023 № 210 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 03 березня 2023 року № 161". Державіаслужба України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 03.03.2023 № 161 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 08.06.2022 № 528 "Про внесення змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 16.06.2022 № 549 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 07.11.2022 № 909 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 18 жовтня 2022 року № 869". Державіаслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 18.10.2022 № 869 "Про внесення змін до деяких наказів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації". Державіаслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 07.11.2022 № 909 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 18 жовтня 2022 року № 869". Державіаслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 18.10.2022 № 869 "Про внесення змін до деяких наказів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації". Державіаслужба України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 09.12.2022 № 1004 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 18 листопада 2022 року № 950". Державіаслужба України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 18.11.2022 № 950 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 16. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -