<<
>>

НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 27.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2021  № 826

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2021 р.

за № 944/36566

Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України

Відповідно до статей 5 та 11 Повітряного кодексу України, пунктів 78 та 122 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки у відповідність до вимог стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Державної авіаційної служби України, що додаються.

2. Управлінню системою авіаційної безпеки (Мачуський В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

3. Цей наказ набирає чинності з 30 грудня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

Голова Національної поліції України

Голова Державної митної служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

В.

Криклій

А. Аваков

В. Ляшко

В. Малюк

Н. Федорович

І. Клименко

П. Рябікін

С. Дейнеко

О. Кучер

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

25 травня 2021 року № 826

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 липня 2021 р.

за № 944/36566

ЗМІНИ

до деяких наказів Державної авіаційної служби України

1. У Авіаційних правилах України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року № 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 594/33565:

1) пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:

«3. Ці Авіаційні правила застосовуються службами авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності, які сертифіковані на право здійснення заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

Ці Авіаційні правила застосовуються зареєстрованими агентами та відомими вантажовідправниками, які сертифіковані на здійснення заходів авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що стосуються вантажу та поштових відправлень (пошти).»;

2) у пункті 7 розділу II:

в абзаці першому слова «депортованих осіб» замінити словами «осіб, що примусово видворяються,»;

в абзаці десятому слово «депортуються» замінити словами «примусово видворяються»;

3) пункт 2 розділу XIII доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) обладнання для виявлення слідів вибухових речовин.»;

4) у розділі XVI:

назву розділу XVI викласти в такій редакції:

«XVI. Контроль на безпеку вантажу та поштових відправлень (пошти)»;

доповнити новою главою 1 такого змісту:

«1. Захищений ланцюг поставок

1. Суб’єктами захищеного ланцюга поставок є зареєстровані агенти, відомі вантажовідправники та експлуатанти ПС.

2. Захищеним для перевезення авіаційним транспортом вважається вантаж та поштові відправлення, які безперервно знаходилися під захистом від несанкціонованого втручання, і до яких суб’єктами захищеного ланцюга поставок застосовувались заходи контролю на безпеку, включаючи догляд та документальне підтвердження (декларація про безпеку вантажного відправлення) їх здійснення, з моменту їх упакування до завантаження на борт ПС.

3. Незахищеним вантажем та поштовими відправленнями є будь-які відправлення, до яких не застосовувались заходи безпеки відповідно до пункту 2 цієї глави.

4. Переміщення вантажу та поштових відправлень у захищеному ланцюзі поставок до завантаження на борт ПС наведено у додатку 9 до цих Авіаційних правил.

5. Вантаж та поштові відправлення обов’язково підлягають догляду зареєстрованим агентом до потрапляння до зони обмеженого доступу, що охороняється, та завантаження на борт ПС, за виключенням наступних випадків:

1) необхідні заходи контролю на безпеку, у тому числі догляд, щодо відправлення були здійснені іншим зареєстрованим агентом, відправлення були належним чином захищені від несанкціонованого втручання протягом їх переміщення в межах захищеного ланцюга поставок з моменту здійснення контролю на безпеку до завантаження на борт ПС;

2) необхідні заходи контролю на безпеку щодо відправлення були здійснені відомим вантажовідправником, відправлення були належним чином захищені від несанкціонованого втручання протягом їх переміщення в межах захищеного ланцюга поставок з моменту здійснення контролю на безпеку до завантаження на борт ПС.

6. Під час приймання вантажу та поштових відправлень персонал зареєстрованого агента перевіряє:

1) чи є юридична особа, від якої вони надійшли, зареєстрованим агентом або відомим вантажо-відправником;

2) документи, що посвідчують особу, працівника, який доставив вантаж та поштові відправлення;

3) перевізні документи, у тому числі декларацію про безпеку вантажного відправлення (при наявності), та визначає статус безпеки відправлення у разі прийняття вантажних та поштових відправлень від іншого зареєстрованого агента.

У разі відсутності декларації про безпеку вантажного відправлення, незазначення в ній статусу безпеки, її неналежного оформлення, вантаж та поштові відправлення вважаються такими, до яких не застосовувалися необхідні заходи контролю на безпеку, та підлягають догляду відповідно до глави 3 розділу XVI цих Авіаційних правил.

Вимоги абзацу п’ятого цього пункту щодо відсутності декларації про безпеку вантажного відправлення не застосовуються до вантажу та поштових відправлень, що надійшли від відомого вантажовідправника, який зазначений у переліку зареєстрованих агентів / відомих вантажовідправників України, та яким було забезпечено здійснення заходів безпеки, передбачених пунктом 11 цієї глави.

7. Під час приймання вантажу та поштових відправлень, до яких були застосовані заходи контролю на безпеку, уповноважений персонал зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника ідентифікує зареєстрованого агента або відомого вантажовідправника, від якого надійшов вантаж та поштові відправлення, шляхом перевірки відповідної інформації у переліку зареєстрованих агентів / відомих вантажовідправників України, розміщеного на офіційному вебсайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

8. Вантаж та поштові відправлення, до яких не були застосовані необхідні заходи контролю на безпеку, підлягають догляду, який здійснює персонал зареєстрованого агента відповідно до глави 3 розділу XVI цих Авіаційних правил.

9. Після приймання вантажу та поштових відправлень, здійснення необхідних заходів контролю на безпеку, у тому числі догляду, зареєстрований агент забезпечує їх захист від несанкціонованого втручання.

10. Після здійснення необхідних заходів контролю на безпеку, у тому числі догляду, зареєстрований агент забезпечує оформлення декларації про безпеку вантажного відправлення, яка в електронному або письмовому вигляді супроводжує переміщення вантажу та поштових відправлень в межах захищеного ланцюга поставок.

11. Відомий вантажовідправник забезпечує здійснення:

1) заходів контролю на безпеку на об’єктах (у приміщеннях), в яких обробляється вантаж та поштові відправлення, для їх належного захисту від несанкціонованого втручання відповідно до глави 2 розділу XVI цих Авіаційних правил;

2) заходів контролю на безпеку щодо вантажу та поштових відправлень під час їх виготовлення, пакування, складання, зберігання та транспортування для належного захисту вантажу та поштових відправлень від несанкціонованого втручання.».

У зв’язку з цим глави 1-9 вважати відповідно главами 2-10;

у главі 2:

назву глави викласти в такій редакції:

«2. Безпека об’єктів для зберігання вантажу та поштових відправлень»;

у пункті 2 слова «Вантаж, поштові та кур’єрські відправлення» та «вантажу, поштових та кур’єрських відправлень» замінити відповідно словами «Вантаж та поштові відправлення» та «вантажу та поштових відправлень»;

у главі 3:

назву глави викласти в такій редакції:

«3. Догляд вантажу та поштових відправлень»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Догляд вантажу та поштових відправлень здійснюється персоналом зареєстрованого агента. У процесі догляду враховується характер вантажу та поштових відправлень.

У кожному пункті догляду вантажу та поштових відправлень працює персонал зареєстрованого агента, кількість якого визначається з урахуванням призначення та особливостей роботи у цьому пункті догляду. В пунктах догляду вантажу та поштових відправлень мінімальна чисельність персоналу має складати не менше 2 осіб. Кількість операторів збільшується залежно від навантаження на пункт догляду та/або рівня загрози.

У разі виникнення сумнівів у працівника зареєстрованого агента щодо безпеки вантажу та поштових відправлень або неможливості пересвідчитися у відсутності заборонених предметів під час здійснення догляду такі вантаж та поштові відправлення не допускаються до зони обмеженого доступу, що охороняється, і до подальшого завантаження на борт ПС або підлягають додатковому догляду.»;

у пункті 2 слова «Вантаж, поштові та кур’єрські відправлення» замінити словами «Вантаж та поштові відправлення»;

у другому реченні пункту 4 слова «у разі переміщення вантажу та пошти в межах захищеного ланцюга поставок» виключити;

у пункті 6 слова «вантаж, поштові та кур’єрські відправлення» замінити словами «вантаж та поштові відправлення»;

пункт 4 глави 6 виключити;

у главі 7:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 1-3;

у пунктах 2, 3 слова «служби авіаційної безпеки» замінити словами «зареєстрованого агента»;

у пункті 6 глави 8 слова «служби авіаційної безпеки» замінити словами «зареєстрованого агента»;

5) у розділі XVII:

у пункті 2 слова «служби авіаційної безпеки» замінити словами «персоналу зареєстрованого агента або відомого вантажовідправника,»;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«4. У разі несанкціонованого втручання до вантажу та поштових відправлень, щодо яких були здійснені необхідні заходи контролю на безпеку, або їх неналежного захисту від несанкціонованого доступу, такі відправлення підлягають догляду зареєстрованим агентом до завантаження на борт ПС.

5. Відправлення із ознаками суттєвого втручання та відправлення, які викликають підозру, у тому числі через наявну оперативну інформацію про загрозу безпеці цивільної авіації, вважаються вантажем або поштовим відправленням з високим ступенем ризику та підлягають додатковому догляду відповідно до глави 10 розділу XVI цих Авіаційних правил.»;

6) у розділі XIX:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Декларація про безпеку вантажного відправлення створюється у паперовому та електронному вигляді й заповнюється зареєстрованим агентом.

Декларація про безпеку вантажного відправлення має бути доступною для перевірки уповноваженим органом з питань цивільної авіації та органами, які здійснюють прикордонний та митний контроль (у разі виконання міжнародного перевезення), у будь-який час до завантаження вантажу або поштових відправлень на борт ПС, а також протягом виконання польоту або 24 годин після їх завантаження на борт ПС (залежно від того, що триває довше).»;

у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) індивідуальні дані (номер зареєстрованого агента, присвоєний уповноваженим органом з питань цивільної авіації, номер авіаційної накладної, номер внутрішньої накладної чи номер в системі відслідковування);»;

у підпункті 7 слова «звільнене від проходження догляду із вказівкою на підставу для звільнення» замінити словами «зазначене відправлення надійшло від відомого вантажовідправника або іншого зареєстрованого агента;»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) прізвище, власне ім’я та підпис працівника, який пройшов відповідну підготовку та має право складати декларацію про безпеку вантажного відправлення, або інший спосіб аутентифікації, якщо застосовується електронне передавання.»;

у пункті 3 слова «служби авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності» замінити словами «зареєстрованого агента»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«5. Зареєстрований агент, який здійснює консолідацію вантажу та поштових відправлень, забезпечує збереження зазначеної у пункті 2 цього розділу інформації для кожного індивідуального відправлення протягом виконання польоту або 24 годин після їх завантаження на борт ПС (залежно від того, що триває довше).»;

7) пункт 9 розділу XXXIV після слів «які здійснюють догляд,» доповнити словами «та зареєстровані агенти»;

8) у додатках до цих Авіаційних правил:

у додатку 8 слова «служби авіаційної безпеки» замінити словами «зареєстрованого агента/служби авіаційної безпеки»;

доповнити новим додатком 9, що додається.

У зв’язку з цим додатки 9-14 вважати відповідно додатками 10-15;

у тексті цих Авіаційних правил посилання на додатки 9-14 замінити посиланнями на додатки 10-15 відповідно;

відмітку до додатка 10 викласти в такій редакції:

"Додаток 10

до Авіаційних правил України

«Інструкція з організації та здійснення

контролю на безпеку

в аеропортах України»

(пункт 3 глави 4 розділу XVI)";

у додатку 11:

графу 1 таблиці викласти в такій редакції:

«Найменування та номер зареєстрованого агента, присвоєний уповноваженим органом з питань цивільної авіації»;

пункти 1, 9, 12 та 13 викласти в такій редакції:

«1. Найменування та номер зареєстрованого агента, присвоєний уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Тут зазначаються найменування та номер зареєстрованого агента, який присвоїв первинний статус безпеки.»;

«9. Метод догляду. Зазначається кодове позначення методів догляду, що застосовуються зареєстрованим агентом. Графа має обов’язково заповнюватися. У деяких випадках одного методу догляду недостатньо для перевірки вантажних відправлень всіх типів, тому можна зазначати більше одного методу догляду.»;

«12. Ким присвоєно статус безпеки. За відсутності позначки в графі «Консолідація» зазначається прізвище або ідентифікаційний номер працівника зареєстрованого агента, який присвоїв статус безпеки.»;

«13. Статус безпеки присвоєно. За відсутності позначки в графі «Консолідація» зазначаються точна дата та час присвоєння статусу безпеки працівником зареєстрованого агента.»;

у другому реченні пункту 14 слова «первинно присвоєний зареєстрованим агентом, відомим вантажовідправником або експлуатантом ПС» замінити словами «первинно присвоєний іншим зареєстрованим агентом».

2. У пункті 3 розділу II Авіаційних правил України «Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 лютого 2020 року № 218, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 травня 2020 року за № 458/34741:

1) підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) безпеки аеропорту / провайдера аеронавігаційного обслуговування (захист контрольованих зон; організація контролю доступу; система перепусток; захист об’єктів; догляд осіб, які не є пасажирами, їх особистих речей та предметів, які проносять такі особи до зони обмеженого доступу, що охороняється, та критичних ділянок таких зон; догляд транспортних засобів, яким надається доступ (право на в’їзд) до контрольованої зони та зони обмеженого доступу, що охороняється);»;

2) підпункти 5 та 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7 та 8 вважати відповідно підпунктами 5 та 6.

3. Пункти 1 та 2 розділу III Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 14 вересня 2020 року № 1276, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2020 року за № 1099/35382, викласти в такій редакції:

«1. Зареєстрований агент / відомий вантажовідправник зобов’язаний забезпечити набір та відбір персоналу, який здійснює контроль на безпеку та/або догляд, його підготовку та перепідготовку, у тому числі за місцем роботи, відповідно до програми підготовки з авіаційної безпеки персоналу, яка розробляється уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

2. Весь персонал зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, що має доступ до вантажних та поштових відправлень, повинен пройти перевірку анкетних даних, в тому числі спеціальну перевірку фізичних осіб, яким надається право перебування без супроводження у контрольованій зоні, зонах обмеженого доступу, що охороняються, зареєстрованого агента / відомого вантажовідправника, та відповідну підготовку з АБ.».

Начальник управління

системою авіаційної безпеки

В. Мачуський

Додаток 9

до Авіаційних правил України

«Інструкція з організації та здійснення

контролю на безпеку

в аеропортах України»

(пункт 4 глави 1 розділу XVI)

ПЕРЕМІЩЕННЯ

вантажу та поштових відправлень у захищеному ланцюзі поставок до завантаження на борт ПС

Заходи безпеки у захищеному ланцюзі поставки можуть забезпечуватись різними суб’єктами захищеного ланцюга поставок або одним суб’єктом. Це залежить від експлуатаційних бізнес-моделей.

Нижче наведені приклади переміщення вантажу та поштових відправлень (далі - відправлення) у захищеному ланцюзі поставок до завантаження на борт ПС.

Сценарій 1

1. Відправлення надходить від відомого вантажовідправника зареєстрованому агенту.

2. Зареєстрований агент оформлює декларацію про безпеку вантажного відправлення, перевіряє наявність відомого вантажовідправника в переліку відомих вантажовідправників України, визначає статус безпеки, приймає відправлення та забезпечує його захист.

3. Зареєстрований агент передає відправлення експлуатанту ПС.

4. Експлуатант ПС перевіряє наявність зареєстрованого агента в переліку зареєстрованих агентів України та приймає рішення щодо прийняття відправлення до перевезення.

Сценарій 2

1. Відправлення надходить від невідомого вантажовідправника (відсутній у переліку відомих вантажовідправників України) зареєстрованому агенту.

2. Зареєстрований агент проводить догляд, визначає статус безпеки, приймає відправлення та забезпечує його захист.

3. Зареєстрований агент передає відправлення експлуатанту ПС.

4. Експлуатант перевіряє наявність зареєстрованого агента в переліку зареєстрованих агентів України та приймає рішення щодо прийняття відправлення до перевезення.

Сценарій 3

1. Відправлення надходить від невідомого вантажовідправника незареєстрованому агенту (відсутній у переліку зареєстрованих агентів України).

2. Незареєстрований агент передає відправлення експлуатанту ПС.

3. Експлуатант ПС не приймає відправлення до перевезення або забезпечує проведення догляду зареєстрованим агентом та після цього приймає рішення щодо прийняття відправлення до перевезення.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.08.2021 — 2021 р., № 59, стор. 77, стаття 3718, код акта 106217/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -