Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 02.10.2014 N 299 "Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 05 липня 2004 року N 264". Мінприроди України. 2014

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.10.2014 N 299

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 грудня 2014 р.

за N 1559/26336

Про внесення змін до наказу Мінприроди України

від 05 липня 2004 року N 264

Відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80731-10 ), Закону України "Про охорону навколишнього природного

середовища" ( 1264-12 ), з метою удосконалення порядку оформлення

посадовими особами матеріалів при провадженні у справах про

адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:

1. Внести до наказу Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України від 05 липня 2004 року N 264

( z0934-04 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення органами

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 934/9533,

такі зміни:

1) у заголовку та пункті 1 слова "органами Міністерства

охорони навколишнього природного середовища України" замінити

словами "Державною екологічною інспекцією України та її

територіальними органами";

2) пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Державній екологічній інспекції України та її

територіальним органам дотримуватися вимог цієї Інструкції.".

2. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення органами

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища

України від 05 липня 2004 року N 264 ( z0934-04 ), зареєстрованої

в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 934/9533,

що додаються.

3. Державній екологічній інспекції України (Казимир М.М.)

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -

керівник апарату О.Г.Настасенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

екологічної інспекції України М.М.Казимир

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.10.2014 N 299

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 грудня 2014 р.

за N 1559/26336

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення органами

Міністерства охорони навколишнього природного

середовища України матеріалів

про адміністративні правопорушення

( z0934-04 )

1. У заголовку Інструкції ( z0934-04 ) слова "органами

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"

замінити словами "органами Державної екологічної інспекції України

та її територіальними органами".

2. У тексті Інструкції ( z0934-04 ) та додатках до неї слова

"органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища

України", "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінити словами

"органи Держекоінспекції України" у відповідних відмінках.

3. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції: "1.2. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів

посадовими особами Державної екологічної інспекції України та її

територіальних органів (далі - органи Держекоінспекції України)

при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, а

також встановлює порядок їх обліку.".

4. У главі 2:

1) пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади

державної мовної політики" ( 5029-17 ) усі реквізити протоколу

заповнюються розбірливим почерком українською мовою.";

2) в абзаці третьому пункту 2.8 слова "органи (посадові

особи) Мінприроди" замінити словами "органи (посадові особи)

Держекоінспекції України".

5. У главі 3:

1) у пункті 3.5 слова "відмови у порушенні кримінальної

справи або закриття кримінальної справи" замінити словами

"закриття кримінального провадження", а слова "відмову у порушенні

кримінальної справи або про її закриття" замінити словами

"закриття кримінального провадження";

2) у пункті 3.6 слова "органу попереднього слідства чи

дізнання" замінити словами "органу досудового розслідування";

3) у пункті 3.8 слова "органу досудового слідства чи дізнання

щодо відмови у порушенні кримінальної справи або коли справа цими

органами закрита" замінити словами "органу досудового

розслідування щодо закриття кримінального провадження", а після

слів "яка притягається до відповідальності" доповнити словами ", а

також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні

по даному факту".

6. У главі 4:

1) абзац другий пункту 4.8 викласти в такій редакції: "При оскарженні постанови про накладення адміністративного

стягнення або внесенні на неї подання прокурора постанова підлягає

виконанню після залишення скарги або подання прокурора без

задоволення, за винятком постанов про застосування заходу

стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення

штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного

правопорушення.";

2) в абзаці другому пункту 4.13 слово "протест" в усіх

відмінках замінити словами "подання прокурора";

3) у пункті 4.14 слово "протесту" замінити словом "подання";

4) пункти 4.15, 4.16 викласти в такій редакції: "4.15. На постанову прокурором може бути внесено подання

протягом десяти днів з дня винесення постанови. Подання прокурора

на постанову розглядається правомочною особою органу

Держекоінспекції України в десятиденний строк з дня надходження

подання, якщо інше не встановлено законами України. Про результати розгляду подання повідомляють прокурора, який

вніс подання (додаток 9), а при зміні розміру штрафу або

скасуванні постанови - також особу, що притягалася до

адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідний

орган державної виконавчої служби. 4.16. Подана скарга або внесене подання прокурора у

встановлений законом строк зупиняє виконання постанови про

накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги або

подання прокурора, за винятком постанов про застосування заходів

стягнення, передбачених статтями 26, 32 КУпАП ( 80731-10 ), а

також у випадках накладання штрафу, що стягується на місці

вчинення адміністративного порушення (стаття 291

КУпАП ( 80732-10 ).";

5) у пункті 4.18 слово "опротестування" замінити словами

"внесення на неї подання прокурора", а слово "протесту" замінити

словом "подання".

7. У пункті 5.1 глави 5 слова "(держуправління, інспекції

тощо)" виключити.

8. У додатках до Інструкції ( z0934-04 ): 1) у тексті додатків слова "Міністерство охорони

навколишнього природного середовища" замінити словами "Державна

екологічна інспекція України";

2) у додатках 4, 6 слова "В результаті чого порушенням

заподіяно шкоду на суму ______________________________ грн., що

розрахована відповідно до: _______________________________________

(назви методик та інших __________________________________________________________________

нормативно-правових актів, відповідно до яких виконано

розрахунок збитків)" виключити.

Заступник директора

Департаменту правової

та міжнародної діяльності -

начальник відділу

нормативно-правового

забезпечення С.М.Губа


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.12.2014 — 2014 р., № 100, стор. 10, стаття 2958, код акта 75101/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -