Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 24.03.2011 N 90 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України". Мінприроди України. 2011

Документ актуальний на 02.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2011  № 90

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 квітня 2011 р.

за № 446/19184

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 358 від 31.05.2021}

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів

№ 149 від 17.05.2011

№ 242 від 12.07.2011

№  56 від 14.02.2012

№ 367 від 27.08.2013

№ 199 від 24.06.2014

№ 379 від 22.10.2015

№  16 від 18.01.2016

№ 190 від 23.05.2016

№ 558 від 30.12.2016

№  67 від 15.02.2017

№ 289 від 08.08.2019}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити:

а) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України згідно з додатком 1;

б) схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України згідно з додатками 2-6.

2. Надати право керівникам бюджетних установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - установи Міністерства екології та природних ресурсів України) в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах:

2.1. Установлювати:

1) працівникам цих установ Міністерства екології та природних ресурсів України конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів посад (професій) та тарифних коефіцієнтів, доплати та надбавки до них у межах граничних розмірів;

2) посадові оклади заступників керівників установ Міністерства екології та природних ресурсів України, заступників керівників структурних підрозділів цих установ на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів на 10-30 відсотків, помічників керівників на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ Міністерства екології та природних ресурсів України, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи Міністерства екології та природних ресурсів України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

3. Преміювання керівників установ Міністерства екології та природних ресурсів України, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. Оплата праці керівників, фахівців, службовців та робітників структурних підрозділів і окремих працівників установ, закладів та організацій галузі, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей економіки згідно з їх нормативно-правовими актами.

5. Керівникам установ Міністерства екології та природних ресурсів України забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 № 385 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за № 1347/11627 (зі змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

М.В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці та соціальної

політики України

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Заступник Керівника СПО,

заступник Голови Спільного представницького

органу профспілок

Президент Спілки орендарів і підприємців України

Заступник Міністра фінансів України

В. Коломієць

О. Мірошниченко

С.М. Кондрюк

В. Хмільовський

С.О. Рибак


Додаток 1

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

24.03.2011 № 90

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

{Пункт 1 Примітки додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 149 від 17.05.2011 - застосовується з 1 квітня 2011 року, № 242 від 12.07.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 56 від 14.02.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року, № 367 від 27.08.2013 - застосовується з 01.01.2013 року, № 199 від 24.06.2014, № 379 від 22.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 16 від 18.01.2016 - застосовується з 01 грудня 2015 року, № 190 від 23.05.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року, № 558 від 30.12.2016 - застосовується з 01 грудня 2016 року, № 67 від 15.02.2017 - застосовується з 01 січня 2017 року}

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Заступник директора

Департаменту економіки

та фінансів

О. Митропан

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 27.08.2013 - застосовуєтсья з 01.01.2013 року}


Додаток 2

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

24.03.2011  № 90

(у редакції наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

27.08.2013 № 367)

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, фахівців і службовців берегової служби та членів екіпажів суден Українського наукового центру екології моря Міністерства екології та природних ресурсів України

Посади, професії

Тарифні розряди

1

2

1. Керівні працівники

Завідувач (начальник) відділу експлуатації причальноскладського комплексу

10-12

Начальник: сектору (бюро) експлуатаційних оперативних робіт, інших

9-10

2. Керівні працівники, фахівці та службовці берегової служби

Начальник: відділу безпеки мореплавання, відділу технічної есплуатації флоту

10-12

Головний штурман

10

Інженер-механік з флоту груповий

9

Морський інспектор

8

3. Члени екіпажів суден

Морські судна необмеженого району плавання водотоннажністю 4400 т БРТ (IV група)

Капітан

10

Головний механік

9

Помічник капітана з наукової частини

9

Старший помічник капітана, старший електромеханік, 2-й механік

8

2-й помічник капітана, 3-й механік, 2-й електромеханік, інженер I категорії

7

3-й помічник капітана, 3-й електромеханік, 4-й механік, начальник радіостанції, механік суднових систем, інженер-електрорадіонавігатор

7

4-й помічник капітана, помічник капітана з пожежно-технічної частини, помічник капітана з адміністративно-господарської частини

7

Боцман

7

Старший матрос-тесляр, кухар I категорії, електрогазозварник-моторист, токар, моторист I класу, моторист-електрик, електрик I класу, радіооператор I класу, технік

6

Матрос I класу, моторист II класу, радіооператор II класу, буфетник

5

Матрос II класу, кухар II категорії, матрос-днювальний, матрос камбуза

5

Судновий лікар:

вищої категорії

13

I категорії

12

II категорії

11

без категорії

10

Морські судна з необмеженим районом плавання водотоннажністю до 1200 т БРТ (II група)

Капітан

9

Головний механік

8

Помічник капітана з наукової частини

8

Старший помічник капітана, 2-й механік, 1-й електромеханік

7

2-й помічник капітана, 3-й механік

7

3-й помічник капітана, 4-й механік

7

Начальник радіостанції (з обслуговуванням радіонавігаційного обладнання)

7

Боцман

7

Радіооператор I класу, старший матрос-тесляр, старший моторист-електрик, кухар I категорії

6

Матрос I класу, кухар II категорії, буфетник

5-6

Морські судна прибережного (20-мильного) плавання проекту 376 У, РМ-376 (I група)

Капітан

8

Старший помічник капітана, старший механік

8

2-й помічник капітана, 2-й механік

7

3-й механік

7

Старший матрос, боцман

6-7

Матрос I класу, кухар I категорії, радіооператор I класу, матрос-моторист I класу

5-6

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 27.08.2013 - застосовуєтсья з 01.01.2013 року}

Заступник директора

Департаменту економіки

та фінансів

О. Митропан

Додаток 3

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

24.03.2011 № 90

СХЕМА

посадових розрядів посад (професій) керівних працівників, наукових працівників та інших фахівців, які проводять наукові та науково-технічні розробки, установ природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України

Посади, професії

Тарифні розряди

1. Керівні працівники

Директор

18-20

Завідувач наукового відділу, лабораторії

16-18

Завідувач наукового сектору, групи

14-16

Керівники основних структурних підрозділів

14-18

Керівники інших підрозділів                                                                                                                                                                                                       8-11

2. Наукові працівники (природно-заповідна справа)

Головний науковий співробітник

17-18

Провідний науковий співробітник

14-16

Старший науковий співробітник

13-15

Науковий співробітник

12-14

Молодший науковий співробітник

11-13

3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Провідні фахівці всіх спеціальностей

13-14

Фахівці всіх спеціальностей:

I категорії

12-13

II категорії

10-12

без категорії

8-10

Техніки-лаборанти:

I категорії

9-10

II категорії

8-9

без категорії

7-8

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 289 від 08.08.2019}

Заступник директора

Департаменту економіки

та фінансів

О. Митропан

Додаток 4

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

24.03.2011 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України

Посади, професії

Тарифні розряди

1. Керівні працівники

Завідувачі: канцелярії, складу, господарства, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, інших підрозділів

5-8

Майстер з охорони природи

7-8

2. Фахівці та службовці

Провідні фахівці: гід-перекладач, програміст, адміністратор системи, документознавець, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, екскурсовод, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець та інші

7-10

Фахівці: програміст, адміністратор системи, документознавець, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, екскурсовод, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець та інші

I категорії

8-9

II категорії

7-8

без категорії

6-7

Дільничний інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з кадрів

7-9

Техніки: інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежний (респіраторник) та інші

I категорії

6-7

II категорії

5-6

без категорії

5

Старші: диспетчер, касир, інспектор та інші

4-6

Інші фахівці та технічні службовці: касир (касир квитковий), інспектор, діловод, друкарка, секретардрукарка, секретар, архіваріус, диспетчер та інші

4-5

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 289 від 08.08.2019}

Заступник директора

Департаменту економіки

та фінансів

О. Митропан

Додаток 5

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

24.03.2011 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів професій робітників установ природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України

Професії

Тарифні розряди

1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу: сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території, вантажник, підсобний робітник, робітник з благоустрою, конюх, опалювач, озеленювач та інші

1-2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу: машиніст котельної, контролер та інші

1-3

3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу: гідрометеоспостерігач, будівельний робітник, рибовод, тракторист, спостерігач-пожежний, столяр, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та інші

2-5

Водії:

автомобіля загального призначення вантажопідйомністю:

понад 0,5 до 1,5 т

2

понад 1,5 до 3,0 т

3

понад 3,0 до 5,0 т

4

понад 5,0 до 7,0 т

4

понад 7,0 до 10,0 т

5

спеціального автомобіля вантажопідйомністю:

до 0,5 т

2

понад 0,5 до 3,0 т

3

понад 3,0 до 5,0 т

4

понад 5,0 до 7,0 т

4

понад 7,0 до 10,0 т

5

навантажувача

4

легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна: 

до 1,8 л

3

понад 1,8 до 3,5 л

4

автобуса довжиною:

до 5,0 м

3

понад 5,0 до 6,5 м

4

понад 6,5 до 7,5 м

4

понад 7,5 до 9,5 м

5

Природоохоронник:

III розряду

2

IV розряду

3

V розряду

4

VI розряду

5

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 289 від 08.08.2019}

Заступник директора

Департаменту економіки

та фінансів

О. Митропан


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.04.2011 — 2011 р., № 27, стор. 185, стаття 1133, код акта 55732/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -