Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 02.12.2015 № 459 "Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять". Мінприроди України. 2015

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНА

НАКАЗ

02.12.2015  № 459

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2016 р.

за № 197/28327

Про затвердження Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів

№ 55 від 29.01.2021}

Відповідно до Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», підпункту 65 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614, з метою забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань України відповідно до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

1. Затвердити Порядок погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, який додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

2.

Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С.М.):

подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

забезпечити в установленому порядку розгляд матеріалів, наданих Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку

і торгівлі України – керівник апарату

В. о. Міністра фінансів України

Голова

Державної фіскальної служби України

Голова

Державної регуляторної служби України

Юлія Клименко

О. Маркарова

Р.М. Насіров

Ксенія Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.12.2015 № 459

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2016 р.

за № 197/28327

ПОРЯДОК

погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{У тексті слова «Міністерство екології та природних ресурсів України» у всіх відмінках замінено словами «Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України» у відповідних відмінках, слова «заступником Міністра екології та природних ресурсів України відповідно до розподілу обов’язків» замінено словами «заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до розподілу функціональних повноважень» згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{У тексті слова «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» у всіх відмінках замінено словами «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{У тексті слово «ввезення» замінено словом «імпорт», слово «вивезення» замінено словом «експорт», слова «озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять» замінено словами «контрольованих речовин, товарів та обладнання» згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України під час надання погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання.

2. Погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання здійснюється в порядку міжвідомчого обміну інформацією між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 992 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

3. Для отримання погодження на імпорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подає до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оригінал заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року № 302 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1100/14367.

4. Для отримання погодження на експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подає до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оригінал заявки на видачу ліцензії на експорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за № 937/16953.

5. За результатами розгляду наданих заявок на одержання ліцензії на імпорт товарів та на видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у десятиденний строк з дня їх отримання надає Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, за формою, встановленою у додатку до цього Порядку, яке підписується заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до розподілу функціональних повноважень і засвідчується гербовою печаткою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

6. Достовірність інформації, наведеної у заявках на одержання ліцензії на імпорт товарів та на видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, забезпечує керівник суб'єкта господарювання.

7. Підстави для відмови у видачі погодження визначені у частині п’ятій статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

У разі виявлення підстав для відмови у видачі погодження Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в триденний строк інформує про це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

8. Погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання надається Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

{Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{Пункт 9 виключено на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{Пункт 10 виключено на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

9. Погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, вважається недійсним на підставі письмового звернення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у разі відмови ним у видачі суб’єкту господарювання ліцензії на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання.

10. У разі відсутності контрольованих речовин у товарах та обладнанні, що плануються до імпорту або експорту, погодження не надається.

{Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

Начальник Управління

екологічного моніторингу,

аудиту та атмосферного

повітря

С.М. Салата

Додаток

до Порядку погодження на імпорт/експорт

контрольованих речовин, товарів та обладнання

(пункт 5)

ПОГОДЖЕННЯ

на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}

{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 55 від 29.01.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f453436n61.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.03.2016 — 2016 р., № 17, стор. 193, стаття 694, код акта 80904/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -