Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.04.2018 № 123 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України". Мінприроди України. 2018

Документ актуальний на 26.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2018  № 123

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2018 р.

за № 797/32249

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 309 від 26.11.2020}

Про затвердження Порядку проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України

Відповідно до підпункту 25 частини другої статті 8, підпункту 12 частини четвертої статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", статті 12 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 818, Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду (Клід В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В.Ю.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

О. Мірошниченко

Р. Іллічов

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

17 квітня 2018 року № 123

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2018 р.

за № 797/32249

ПОРЯДОК

проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України з деяких питань забезпечення проведення конкурсів на зайняття посад керівників установ природно-заповідного фонду та визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду (далі - Установи ПЗФ), що належать до сфери управління Мінприроди.

2. Керівником Установи ПЗФ може бути особа, яка має вищу екологічну, біологічну або географічну освіту, стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше трьох років та володіє державною мовою.

3. Призначення керівника Установи ПЗФ здійснюється за результатами конкурсу, який відбувається у три етапи, що проводиться відповідно до цього Порядку, а також після здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (із змінами) (далі - спеціальна перевірка), шляхом укладення трудового договору (контракту) відповідно до вимог законодавства України про працю.

II. Умови проведення конкурсу

1. Підставою для проведення конкурсу є:

1) утворення нової Установи ПЗФ;

2) наявність вакантної посади керівника Установи ПЗФ;

3) закінчення строку дії трудового договору (контракту) з керівником Установи ПЗФ;

4) дострокове припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником Установи ПЗФ.

2. Рішення щодо оголошення конкурсу приймає Міністр екології та природних ресурсів України.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінприроди та на веб-сайті відповідної Установи ПЗФ (за його наявності) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу.

4. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження Установи ПЗФ;

2) назва посади;

3) посадові обов'язки;

4) умови оплати праці;

5) кваліфікаційні вимоги до осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (далі - Претенденти);

6) перелік та строк подання документів, необхідних для участі у конкурсі;

7) адреса, за якою приймаються (на яку надсилаються) документи;

8) номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими надається додаткова інформація з питань проведення конкурсу;

9) інформація про те, де можна ознайомитись із тестовими завданнями, проектом організації території установ ПЗФ, проектом створення природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, літописами природи відповідної установи.

5. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника Установи ПЗФ проводить конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом Мінприроди (далі - Конкурсна комісія).

6. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше семи осіб.

7. До складу Конкурсної комісії входять заступник Міністра екології та природних ресурсів України, до функціональних обов'язків якого належать питання управління природно-заповідним фондом України, керівник структурного підрозділу Мінприроди, відповідального за діяльність установ природно-заповідного фонду, представники інших структурних підрозділів Мінприроди, а також - Громадської ради при Мінприроди (за згодою) та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої державної адміністрації (за згодою).

8. Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів.

9. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина від присутніх членів Конкурсної комісії.

10. Рішення Конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії в день проведення конкурсу та зберігається в Мінприроди протягом п'яти років.

11. Державний секретар Мінприроди визначає з числа працівників структурного підрозділу апарату Мінприроди з питань роботи з персоналом особу - адміністратора конкурсу, яка організовує поточну роботу, необхідну для проведення конкурсів.

Адміністратор оформлює протоколи засідання Конкурсної комісії та відомості про результати конкурсу (в тому числі про результати тестування), встановлює особу Претендента.

III. Приймання та розгляд документів для участі в конкурсі

1. Для участі в конкурсі Претендент подає (особисто або поштою) Конкурсній комісії такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів участі у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

4) біографічну довідку з фотокарткою розміром 4 × 6 см;

5) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації Претендента на посаду;

6) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;

7) копію військового квитка (за наявності);

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану як Претендентом до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", у роздрукованому вигляді;

9) згоду на обробку персональних даних;

10) план розвитку відповідної Установи ПЗФ та першочергові завдання на короткострокову перспективу.

2. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

3. Для забезпечення прозорості роботи Конкурсної комісії Претенденти надають згоду на ведення онлайн трансляції засідання Конкурсної комісії через мережу Інтернет.

4. Структурний підрозділ апарату Мінприроди з питань роботи з персоналом:

реєструє та веде облік всіх документів, отриманих від Претендентів для участі в конкурсі;

опрацьовує отримані від Претендентів документи на їх відповідність встановленим вимогам та за результатами опрацювання вносить їх на розгляд Конкурсній комісії для прийняття рішення про допуск або недопуск Претендента до участі в конкурсі;

невідкладно після засідання Конкурсної комісії на основі протокольних рішень письмово повідомляє Претендентів про їх допуск або недопуск до участі в конкурсі.

5. Претендент не допускається до участі у конкурсі виключно за рішенням Конкурсної комісії у разі:

1) подання неповного комплекту документів, передбаченого пунктом 1 цього розділу;

2) невідповідності поданих документів встановленим вимогам.

IV. Проведення конкурсного відбору Претендентів на посаду керівників Установ ПЗФ

1. Конкурсний відбір передбачає проведення кваліфікаційного іспиту (далі - тестування), розв'язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди з презентацією Претендентом свого бачення плану розвитку Установи ПЗФ.

2. Претенденти, допущені Конкурсною комісією до конкурсу, проходять тестування з метою оцінки загальнотеоретичних знань, вмінь і навичок, у тому числі у сфері природно-заповідної справи.

3. Тестування проходить у присутності більшості від затвердженого складу членів Конкурсної комісії.

4. Тестування складається державною мовою. Питання для кожного учасника тестування обираються із затвердженого Мінприроди переліку питань. Кожне питання має передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

5. Перед проходженням тестування кожен Претендент пред'являє Адміністратору документ, що посвідчує особу.

6. Загальний час для проведення тестування становить 40 хвилин.

Під час проведення тестування Претендентам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення зазначених вимог Претендент відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами Конкурсної комісії.

7. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться визначення результатів тестування.

8. До наступного етапу конкурсу не допускаються Претенденти, які не набрали мінімальної кількості балів (60 % правильних відповідей від загальної кількості питань).

9. Етап розв'язання ситуаційних завдань проводиться з метою об'єктивного з'ясування спроможності Претендентів використовувати свої знання та досвід під час виконання своїх обов'язків, а також з метою комплексної перевірки на відповідність професійній компетенції, оцінки комунікативних якостей, вміння приймати рішення в умовах багатофункціональних завдань.

10. Ситуаційні завдання розробляються профільним структурним підрозділом Мінприроди, відповідальним за діяльність установ природно-заповідного фонду, з урахуванням специфіки і вимог до професійної компетенції Претендентів та затверджуються заступником Міністра, до функціональних обов'язків якого належать питання управління природно-заповідним фондом України.

11. Ситуаційні завдання розв'язуються письмово.

Кожен претендент розв'язує від одного до трьох ситуаційних завдань, які оцінюються членами Конкурсної комісії індивідуально. Кількість ситуаційних завдань визначається Конкурсною комісією.

Претенденти, які претендують на одну посаду, розв'язують однакові за змістом та кількістю ситуаційні завдання.

12. Адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає Претендентам два конверти: один з бланком для заповнення персональних даних за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, другий з бланками для розв'язання ситуаційних завдань.

Адміністратор оголошує ситуаційні завдання, які розв'язують Претенденти.

13. На розв'язання одного ситуаційного завдання Претендентам надається не більше однієї години. Під час розв'язання ситуаційних завдань Претендентам дозволяється користуватися нормативно-правовими актами, використовувати державні бази даних законодавства України.

14. Відповідь та бланк персональних даних запаковуються Претендентом у відповідні конверти та надаються адміністратору.

15. Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповіддю та з персональними даними Претендента.

16. Після отримання конвертів з бланками персональних даних та з розв'язанням ситуаційних завдань від усіх Претендентів адміністратор передає членам Конкурсної комісії тільки конверти з розв'язаними ситуаційними завданнями для оцінювання, а конверти з персональними даними залишає у себе.

17. Для оцінки результатів розв'язання ситуаційних завдань використовується така система:

2 бали - Претенденти, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків;

1 бал - Претенденти, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов'язків;

0 балів - Претенденти, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

18. Визначення результатів розв'язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати розв'язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

19. Остаточною оцінкою у балах за розв'язання ситуаційних завдань є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Конкурсної комісії.

20. Після проведення оцінювання члени Конкурсної комісії надають відомості про його результати адміністратору, який відкриває конверти з персональними даними Претендента, фіксує їх у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та оголошує результати Претендентам.

21. Претенденти, які отримали середній бал 1 і нижче, не допускаються до наступного етапу конкурсу.

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетенції Претендента та до відповідних посадових обов'язків, а також ознайомлення членів Конкурсної комісії з презентацією плану розвитку Установи ПЗФ.

23. Під час співбесіди члени Конкурсної комісії можуть ставити питання для оцінки професійних та особистих якостей Претендента, необхідних для виконання посадових обов'язків.

24. Презентація плану розвитку Установи ПЗФ - творча робота Претендента, представлена у довільній формі тривалістю до 30 хвилин, з врахуванням визначених проектом організації території об'єкта природно-заповідного фонду (за наявності) заходів.

25. За результатами співбесіди Конкурсна комісія шляхом особистого голосування її членів приймає рішення про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду, що фіксується у протоколі засідання Конкурсної комісії. При проведенні голосування кожен член Конкурсної комісії голосує, виходячи виключно з власної оцінки Претендента, яка складена за результатами проведеної співбесіди, незалежно від думки інших членів Конкурсної комісії.

26. Результати кожного етапу конкурсу зберігаються в структурному підрозділі апарату Мінприроди з питань роботи з персоналом протягом п'яти років.

V. Оприлюднення результатів конкурсу

1. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінприроди та на веб-сайті відповідної Установи ПЗФ (за його наявності) протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією.

2. Інформація про переможця конкурсу на зайняття вакантної посади має містити:

1) назву посади;

2) прізвище, ім'я, по батькові Претендента.

3. Структурний підрозділ апарату Мінприроди з питань роботи з персоналом надсилає Претендентам письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п'яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

4. Конкурс вважається таким, що відбувся, з дня ухвалення Конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

VI. Призначення на посаду керівника Установи ПЗФ, що належить до сфери управління Мінприроди

1. За результатами проведення конкурсу голова Конкурсної комісії надає інформацію про рішення Конкурсної комісії щодо переможця конкурсу державному секретарю Мінприроди з метою його призначення на посаду.

2. Переможець конкурсу призначається на посаду керівника Установи ПЗФ за результатами спеціальної перевірки. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на структурний підрозділ апарату Мінприроди з питань роботи з персоналом, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи Мінприроди.

3. Після проведення конкурсу кандидатура переможця погоджується з відповідною місцевою державною адміністрацією відповідно до Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 818.

4. Не пізніше ніж на третій робочий день після надходження погодження призначення на посаду разом з карткою погодження та складання довідки про проведення спеціальної перевірки державний секретар Мінприроди укладає із переможцем конкурсу трудовий договір (контракт) строком на п'ять років та видає наказ про призначення на посаду керівника відповідної Установи ПЗФ.

5. Після закінчення дії трудового договору (контракту) проводиться новий конкурс.

VII. Підстави для проведення повторного конкурсу

1. Повторний конкурс проводиться у разі:

1) відсутності заяв Претендентів для участі у конкурсі;

2) якщо за результатами конкурсу не визначено переможця серед Претендентів;

3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов'язаних із призначенням на посаду;

4) якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади;

5) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

6) якщо кандидатура переможця конкурсу не погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою державною адміністрацією в установленому порядку.

2. Повторний конкурс проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

Директор

Департаменту екомережі

та природно-заповідного фонду

В.В. Клід


Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу

та призначення на посаду керівників

установ природно-заповідного фонду,

що належать до сфери управління

Міністерства екології та природних

ресурсів України

(пункт 12 розділу IV)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

претендента на зайняття вакантної посади

Прізвище, ім'я, по батькові Претендента

Посада, на яку претендує Претендент

__________________________

(дата)

______________________

(підпис)


Додаток 2

до Порядку проведення конкурсу

та призначення на посаду керівників

установ природно-заповідного фонду,

що належать до сфери управління

Міністерства екології та природних

ресурсів України

(пункт 18 розділу IV)

ВІДОМІСТЬ

про результати розв'язання ситуаційних завдань

(готується кожним членом Конкурсної комісії окремо)

Номер конверта Претендента або прізвище, ім'я, по батькові

Вимоги

Бали

Члени комісії:

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Додаток 3

до Порядку проведення конкурсу

та призначення на посаду керівників

установ природно-заповідного фонду,

що належать до сфери управління

Міністерства екології та природних

ресурсів України

(пункт 20 розділу IV)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

Прізвище, ім'я, по батькові

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії № 1

Оцінка члена комісії № 2

Оцінка члена комісії № 3

Оцінка члена комісії № 4

Оцінка члена комісії № 5

Оцінка члена комісії № 6

Оцінка члена комісії № 7

Середній бал

Претендент № 1

Ситуаційне завдання

Претендент № 2

Ситуаційне завдання

...

Сума балів

Адміністратор

___________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.07.2018 — 2018 р., № 54, стор. 106, стаття 1894, код акта 90878/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -