Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 27.06.2018 № 237 "Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області". Мінприроди України. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2018  № 237

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 липня 2018 р.

за № 847/32299

Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області

Відповідно до статті 44 Закону України «Про тваринний світ», абзацу двадцять другого підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою охорони, використання і відтворення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (далі - Перелік), що додається.

2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І.О.) забезпечити контроль за охороною, раціональним використанням і відтворенням видів тварин, занесених до Переліку.

3. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Богданович Г.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйка В.Ю.

Заступник Міністра

В.М. Вакараш

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Державної екологічної інспекції України

Президент Національної академії наук України

академік НАН України

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України

І.О.

Яковлєв

Б.Є. Патон

М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

27 червня 2018 року № 237

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 липня 2018 р.

за № 847/32299

ПЕРЕЛІК

видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області

з/п

Тип

Клас

Ряд

Вид

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

латинська

українська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Porifera

Губки

Demospongiae

Звичайні губки

Haplosclerida

Гаплосклериди

Spongilla lacustris

Бодяга ставкова

2

Porifera

Губки

Demospongiae

Звичайні губки

Haplosclerida

Гаплосклериди

Ephydatia fluviatilis

Бодяга річкова

3

Bryozoa

Мохуватки

Phylactolaemata

Покритороті

Plumatellida

Плюмателіди

Cristatella mucedo

Мохуватка гребінчаста

4

Bryozoa

Мохуватки

Phylactolaemata

Покритороті

Plumatellida

Плюмателіди

Plumatella fungosa

Мохуватка клубчаста

5

Bryozoa

Мохуватки

Phylactolaemata

Покритороті

Plumatellida

Плюмателіди

Plumatella repens

Мохуватка повзуча

6

Cnidaria

Жалкі

Hydrozoa

Гідрозої

Anthoathecata

Антоатекати

Pelmatohydra oligactis

Гідра довгостебла

7

Cnidaria

Жалкі

Hydrozoa

Гідрозої

Anthoathecata

Антоатекати

Chlorohydra viridissima

Гідра зелена

8

Annelida

Кільчасті черви

Clitellata

Пояскові

Hirudinida

П'явки

Placobdella costata

П'явунка черепашача

9

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Neritoida

Неритоїди

Theodoxus fluviatilis

Лунка річкова

10

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Vallonia enniensis

Дернівка тірольська

11

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Cochlicopa nitens

Агатівка широка

12

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Vertigo antivertigo

Завиток широкий

13

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Vertigo angustior

Завиток звужений

14

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Truncatellina costulata

Трункателіна ребриста

15

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Ruthenica filograna

Русинка тендітна

16

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Laciniaria plicata

Лацініарія зубата

17

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Vitrea contracta

Кришталівка стиснута

18

Mollusca

Молюски

Gastropoda

Черевоногі

Stylommatophora

Стебельчатоокі

Perpolita petronella

Блискучка зеленкувата

19

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Unionida

Уніоніди

Pseudanodonta complanata

Беззубка вузька

20

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Unionida

Уніоніди

Unio crassus

Перлівниця товста

21

Mollusca

Молюски

Bivalvia

Двостулкові

Veneroida

Венероїди

Musculium lacustre

Мускуліум озерний

22

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Notostraca

Щитні

Lepidunis apus

Щитень весняний

23

Arthropoda

Членистоногі

Crustacea

Ракоподібні

Notostraca

Щитні

Triops cancriformis

Щитень літній

24

Arthropoda

Членистоногі

Branchiopoda

Зяброногі раки

Anostraca

Зяброногі

Chirocephalus shadini

Хіроцефал Жадіна

25

Arthropoda

Членистоногі

Branchiopoda

Зяброногі раки

Anostraca

Зяброногі

Streptocephalus torvicornis

Стрептоцефал грізнорогий

27

Arthropoda

Членистоногі

Branchiopoda

Зяброногі раки

Diplostraca

Диплостраки

Lynceus brahyurus

Лінкей короткохвостий

28

Arthropoda

Членистоногі

Branchiopoda

Зяброногі раки

Diplostraca

Диплостраки

Cyzicus tetracerus

Цизикус чотиривусий

29

Arthropoda

Членистоногі

Maxillopodа

Щелепоногі

Calanoida

Каляноїди

Hemidiaptomus hungaricus

Гемідіаптом угорський

30

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Eresus kollari

Ерезус чорний

31

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Mustelicosa dimidiata

Мустелікоза половинчаста

32

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Gnaphosa taurica

Гнафоза кримська

33

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Gnaphosa lugubris

Гнафоза жалобна

34

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Xysticus mongolicus

Кзістікус монгольський

35

Arthropoda

Членистоногі

Arachnida

Павукоподібні

Aranei

Павуки

Yllenus vittatus

Іленус прикрашений

36

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Leucorrhinia pectoralis

Білоноска болотна

37

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Sympetrum danae

Тонкочеревець чорний

38

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Sympetrum

Тонкочеревець сплющений

39

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Leucorrhinia rubicunda

Білоноска червонувата

40

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Chalcolestes parvidens

Лютка дрібнозубчаста

41

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Coenagrion hastulatum

Стрілка списоносна

42

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Nehalennia speciosa

Негаленія красива

43

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Anax parthenope

Дозорець малий

44

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Gomphus flavipes

Дідок жовтоногий

45

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Odonata

Бабки

Somatochlora metallica

Зеленотілка металева

46

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Psophus stridulus

Вогнівка тріскуча

47

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Orthoptera

Прямокрилі

Рholidoptera frivaldskyi

Стрибун Фрівальдського

48

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Aphelocheirus aestivalis

Афелохірус літній

49

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Phymata crassipes

Фімата красипес

50

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Jalla dumosa

Яла овальна

51

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Vilpianus galii

Вільпіанус підмаренників

52

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Menaccarus arenicola

Менакарус піщаний

53

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Dyroderes umbraculatus

Диродерес щитовидний

54

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Picromerus bidens

Пікромерус двозубчастий

55

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Pinthaeus sanguinipes

Пінтеус звичайний

56

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hemiptera

Напівтвердокрилі

Troilus luridus

Троїлюс крилоплечий

57

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cicindela maritima

Стрибун приморський

58

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Cicindela sahlbergi

Стрибун Зальберга

59

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Omoglymmius germari

Омогліміус Гермара

60

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus sibiricus haeres

Турун сибірський

61

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Carabus violaceus

Турун золотисто-облямований

62

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Haliplus zacharenkoi

Плавунчик Захаренка

63

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Orectochilus villosus

Вертячка сутінкова

64

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Pachylister inaequalis

Карапузик великий

65

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Silpha tristis

Мертвоїд похмурий

66

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Protaetia aeruginosa

Бронзівка велика зелена

67

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Gnorimus variabilis

Восковик-пістряк мінливий

68

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Aesalus scarabaeoides

Езалюс скарабеоїдес

69

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Acmaeodera degener

Акмеодера несправжня

70

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Eurythyrea quercus

Евритірея дубова

71

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Sphenoptera cuprina

Златка коренева мідна

72

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dicerca amphibia

Діцерка амфібія

73

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Phaenops formaneki

Златка Форманека

74

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Anthaxia senicula senicula

Золотиста в'язова златка

75

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Anthaxia tuerki

Златка Тюрка

76

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Chrysobothris igniventris

Вогневочеревцева соснова златка

77

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Agrilus antiquus

Дрокова вузькотіла златка

78

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Agrilus guerini

Гострокрила вузькотіла златка

79

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Agrilus mendax

Мідна вузькотіла златка

80

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Isorhipis melasoides

Ізоріпіс мелязоїдес

81

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lacon querceus

Ковалик дібровний

82

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lampyris noctiluca

Cвітляк звичайний

83

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lichenophanes varius

Каптурник мінливий

84

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dermestoides sanguinicollis

Дерместоїдес червоногрудий

85

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dermestes fuliginosus

Шкіроїд сажисто-чорний

86

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Combocerus glaber

Комбоцерус гладкий

87

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Triplax elongata

Грибовик видовжений

88

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Triplax melanocephala

Грибовик чорноголовий

89

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dapsa denticollis

Пліснявоїд зубчастогрудий

90

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Coccinula sinuatomarginata

Сонечко облямоване

91

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Myrrha octodecimguttata

Сонечко вісімнадцятикрапкове

92

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Sospita vigintiguttata

Сонечко двадцятиплямисте

93

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Mycetophagus

Грибоїд десятикрапковий

94

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Mycetophagus populi

Грибоїд тополевий

95

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Melandrya barbata

Тінелюб бородатий

97

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Phryganophilus auritus

Тінелюб витончений

98

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dircaea quadriguttata

Тінелюб чотириплямистий

99

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Hypulus quercinus

Тінелюб дубовий

100

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Metoecus paradoxus

Метекус парадоксальний

101

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Pseudocistela ceramboides

Псевдоцістела вусачеподібна

102

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Ergates faber

Вусач-тесляр

103

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Akimerus schaefferi

Акімерус Шеффера

104

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Necydalis major

Коротконадкрил великий

105

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Callidium aeneum

Плосковусач бронзовий

106

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Clytus tropicus

Кліт тропічний

107

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Lamia textor

Вусач-товстун вербовий

108

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Dorcadion elegans

Коренеїд елегантний

109

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Saperda punctata

Скрипун ільмовий

110

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Agapanthia kirbyi

Агапантія Кірбі

111

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Apsis albolineata

Апсіс білосмужковий

112

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Barypeithes lebedevi

Баріпеїтес Лебедєва

113

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Euidosomus acuminatus

Довгоносик гострокрилий

114

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Otiorhynchus asphaltinus

Скосар асфальтово-чорний

115

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Phyllobius jacobsoni

Філобіус Якобсона

116

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Polydrusus ornatus

Полідрузус прикрашений

117

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Ptochus porcellus

Птохус-порося

118

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Sauromates arnoldi

Савроматес Арнольді

119

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Coleoptera

Твердокрилі

Stephanocleonus

Клеон чотирисмугий

120

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Phyllodesma tremulifolia

Коконопряд осиковолистий

121

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Lemonia dumi

Шовкопряд салатний

122

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Muschampia proto

Головчак Прото

123

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Heteropterus morpheus

Головчак Морфей

124

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hesperia comma

Головчак кома

125

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Colias myrmidone

Жовтюх Мірмідона

126

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Colias chrysotheme

Жовтюх Хрізотема

127

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Pseudophilotes vicrama

Синявець Вікрама

128

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Maculinea teleius

Синявець Телей

129

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Brenthis ino

Перлівець Іно

130

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Euphydryas maturna

Рябець великий, Матурна

131

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Coenonympha tullia

Прочанок болотяний

132

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala electa

Стрічкарка вербова

133

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catocala pacta

Стрічкарка рожева

134

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Catephia alchymnista

Катефія білострічкова

135

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Arytrura musculus

Арітрура мишаста

136

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Calyptra thalictri

Совка чубаткова

137

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Hecatera cappa

Совка каппа

138

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Teia dubia

Китицехвіст степовий

139

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Epatolmis caesarea

Ведмедиця чорна

140

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Lepidoptera

Лускокрилі

Chelis maculosa

Ведмедиця плямиста

141

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Parnopes grandior

Парнопес великий

142

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Hedychrum nobile

Гедіхрум шляхетний

143

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Discoelius dufourii

Дисцелія Дюфура

144

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bembix olivacea

Бембікс середземноморський

145

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena nasuta

Андрена носата

146

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Andrena aberrans

Андрена рокитникова

147

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Pseudapis femoralis

Псевдоапіс (бджола-номія) стегновий

148

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Dasypoda (Megadasypoda) braccata

Дазіпода (мохнонога бджола) шаровидна

149

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Macropis frivaldskyi

Макропіс Фрівальдського

150

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Lithurgus chrysurus

Літург жовтохвостий

151

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anthidium septemspinosum

Антідія семишипа

152

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Osmia bicolor

Осмія двокольорова

153

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Megachile octosignata

Мегахіла (бджола-листоріз) восьмипозначкова

154

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Colletes nasutus

Колет носатий

155

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Anthophora fulvipes

Антофора рудувата

156

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Epeoloides coecutiens

Епеолоїдес цекутієнс

157

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Ammobatoides abdominalis

Амобатоїдес черевний

158

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Ammobates armeniacus

Амобатес вірменський

159

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus cullumanus serrisquama

Джміль Каллума пластинчастозубий

160

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Hymenoptera

Перетинчастокрилі

Bombus veteranus

Джміль ветеранус

161

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Clitellaria ephippium

Клітелярія чепрачна

162

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Calliprobola speciosa

Калліпробола прегарна

163

Arthropoda

Членистоногі

Insecta

Комахи

Diptera

Двокрилі

Merodon nanus

Зубарик карликовий

164

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Ballerus ballerus

Синець

165

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Ballerus sapa

Клепець

166

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Leuciscus idus

В’язь

167

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Sabanejewia baltica

Золотиста північна щипавка

168

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Cypriniformes

Коропоподібні

Barbatula barbatula

Слиж вусатий

169

Chordata

Хордові

Actinopterygii

Променепері риби

Perciformes

Окунеподібні

Benthophilus durrelli

Донський бичок-пуголовок

170

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Caudata

Хвостаті земноводні

Triturus cristatus

Гребінчастий тритон

171

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Hyla orientalis

Рахкавка східна

172

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Bufo bufo

Ропуха сіра

173

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Pelophylax lessonae

Ставкова жаба

174

Chordata

Хордові

Amphibia

Земноводні

Anura

Безхвості земноводні

Pelophylax esculentus

Їстівна жаба

175

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Testudines

Черепахи

Emys orbicularis

Болотяна черепаха

176

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Squamata

Лускаті

Zootoca vivipara

Живородна ящірка

177

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Squamata

Лускаті

Eremias arguta

Різнобарвна ящірка

178

Chordata

Хордові

Reptilia

Плазуни

Squamata

Лускаті

Natrix tessellata

Водяний вуж

179

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Podicipediformes

Пірникозоподібні

Podiceps nigricollis

Пірникоза чорношия

180

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Podicipediformes

Пірникозоподібні

Podiceps grisegena

Пірникоза сірощока

181

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Nycticorax nycticorax

Квак

182

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Egretta garzetta

Чепура мала

183

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Ciconiiformes

Лелекоподібні

Ardea purpurea

Чапля руда

184

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Accipitriformes

Яструбоподібні

Pernis apivorus

Осоїд

185

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco subbuteo

Підсоколик великий

186

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco tinnunculus

Боривітер звичайний

187

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Falconiformes

Соколоподібні

Falco vespertinus

Кібчик

188

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Porzana porzana

Погонич

189

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Gruiformes

Журавлеподібні

Porzana pusilla

Погонич-крихітка

190

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Charadrius dubius

Пісочник малий

191

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Tringa ochropus

Лісовий коловодник

192

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Actitis hypoleucos

Набережник

193

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Sterna hirundo

Річковий крячок

194

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Chlidonias leucopterus

Крячок білокрилий

195

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Charadriiformes

Сивкоподібні

Chlidonias hybrida

Крячок білощокий

196

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Calandrella brachydactyla

Малий жайворонок

197

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Melanocorypha calandra

Жайворонок степовий

198

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Troglodytes troglodytes

Волове очко

199

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Acrocephalus agricola

Індійська очеретянка

200

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Acrocephalus dumetorum

Садова очеретянка

201

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Phylloscopus trochilus

Весняний вівчарик

202

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Phylloscopus trochiloides

Зелений вівчарик

203

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Ficedula hypoleuca

Мухоловка строката

204

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Oenanthe isabellina

Кам'янка попеляста

205

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Turdus iliacus

Білобровий дрізд

206

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Turdus viscivorus

Дрізд-омелюх

207

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Parus cristatus

Чубата синиця

208

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Spinus spinus

Чиж

209

Chordata

Хордові

Aves

Птахи

Passeriformes

Горобцеподібні

Emberiza calandra

Просянка

210

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Rodentia

Гризуни

Spermophilus pygmaeus

Малий ховрах

211

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Insectivora

Комахоїдні

Sorex minutus

Мала мідиця

212

Chordata

Хордові

Mammalia

Ccавці

Carnivora

Хижі

Mustela nivalis

Ласка

Начальник Управління

охорони біорізноманіття

та біобезпеки

Г.В. Богданович


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.08.2018 — 2018 р., № 62, стор. 154, стаття 2160, код акта 91106/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -