<<
>>

Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             Протокол N 13 

до Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод, який стосується

скасування смертної кари за всіх обставин

Статус Протоколу див. ( 994_797 )

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів

у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

( Протокол ратифіковано Законом

N 318-IV ( 318-15 ) від 28.11.2002 )

Офіційний переклад (*) _______________

(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних

справ України 27 січня 2006 року.

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,

переконані, що право кожної людини на життя є основоположною

цінністю в демократичному суспільстві і що скасування смертної

кари становить суть від суті захисту цього права та цілковитого

визнання гідності, притаманної всім людям;

бажаючи посилити захист права на життя, гарантованого

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

( 995_004 ), підписаною в Римі 4 листопада 1950 року (далі -

Конвенція);

відзначаючи, що Протокол N 6 до Конвенції, який стосується

скасування смертної кари, підписаний у Страсбурзі 28 квітня 1983

року ( 994_802 ), не виключає смертної кари за діяння, вчинені під

час війни або невідворотної загрози війни;

сповнені рішучості зробити останній крок до скасування

смертної кари за всіх обставин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Скасування смертної кари

Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до

такого покарання або страчено.

Стаття 2

Заборона відступу від зобов'язань

Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається

на підставі статті 15 Конвенції ( 995_004 ).

Стаття 3

Заборона застережень

Жодних застережень стосовно положень цього Протоколу не

допускається на підставі статті 57 Конвенції ( 995_004 ).

Стаття 4

Територіальне застосування

1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї

ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи

схвалення може зазначити територію чи території, до яких

застосовуватиметься цей Протокол.

2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на

ім'я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії

цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві.

Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день

місяця, що настає зі спливом тримісячного строку після дати

отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх

пунктів, може бути відкликана або змінена стосовно будь-якої

території, зазначеної в цій заяві, у повідомленні на ім'я

Генерального секретаря Ради Європи. Відкликання або зміна набирає

чинності в перший день місяця, що настає зі спливом тримісячного

строку після дати отримання такого повідомлення Генеральним

секретарем.

Стаття 5

Зв'язок із Конвенцією

Держави - учасниці розглядають положення статей 1 - 4 цього

Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і всі

положення Конвенції застосовуються відповідно.

Стаття 6

Підписання і ратифікація

Цей Протокол відкритий для підписання державами - членами

Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ). Він

ратифікується, приймається чи схвалюється. Держава - член Ради

Європи не може ратифікувати, прийняти або схвалити цей Протокол,

якщо вона раніше або одночасно не ратифікувала Конвенцію.

Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення

депонуються у Генерального секретаря Ради Європи.

Стаття 7

Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що

настає зі спливом тримісячного строку від дати, коли десять держав

- членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для

них цього Протоколу згідно з положеннями статті 6.

2. Для будь-якої держави - члена, яка висловить свою згоду на

обов'язковість для неї цього Протоколу після набрання ним

чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що

настає зі спливом тримісячного строку від дати депонування

ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.

Стаття 8

Функції депозитарію

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всі держави -

члени Ради Європи:

a) про будь-яке підписання;

b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи

будь-якого документа про прийняття або схвалення;

c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно

зі статтями 4 і 7;

d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що

стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином

на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

Учинено у Вільнюсі 3 травня 2002 року англійською і

французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в

одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.

Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього

Протоколу кожній державі - члену Ради Європи.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2006 — 2006 р., № 32, стор. 462, стаття 2377, код акта 36910/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 11. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 12. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 14. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 16. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 19. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк
 20. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ). Європейський Союз. 1997 рікк