Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

щодо взаємного прийняття сертифікатів

сертифікації персоналу між сторонами, що підписали

Багатосторонню Угоду, та Національним

агентством з акредитації України

25 листопада 2009 року

Неофіційний переклад

Преамбула

Європейська кооперація з акредитації, в подальшому - ЕА, є

співробітництвом національно визнаних органів з акредитації в

Європі. Кожен з цих органів разом з акредитованими ними органами

та їх діяльністю складає національно визнану схему органу з

акредитації з оцінювання.

Офіційно визнана схема акредитації для сертифікації персоналу

в Україні включає Національне агентство з акредитації України, в

подальшому - НААУ, акредитовані ним органи з сертифікації

персоналу та їх діяльність.

На основі діючої програми співробітництва, кількість членів

ЕА - органів з акредитації, від імені системи акредитації

сертифікації персоналу, за які вони відповідають, вступили в

багатосторонню угоду щодо взаємного прийняття сертифікатів,

виданих акредитованими органами з сертифікації, що базується на

взаємному визнанні технічної еквівалентності дії їх схем

акредитації для сертифікації персоналу. Ці члени ЕА - органи

надалі згадуються як сторони Багатосторонньої Угоди ЕА для

сертифікації персоналу.

Як передумова для підписання цієї Угоди, члени ЕА - органи з

акредитації та НААУ уклали Контракт про співробітництво, який має

на меті встановлення взаємної довіри.

Основними елементами програми встановлення взаємної довіри є:

- обмін інформацією щодо розвитку та роботи ЕА і національно

визнаних схем акредитації їх органів з акредитації - членів, з

однієї сторони, та НААУ, з іншої сторони;

- участь в засіданнях Генеральної Асамблеї ЕА;

- участь в засіданнях Технічних комітетів ЕА та робочих груп

з метою обговорення питань, пов'язаних з сертифікацією персоналу в

різних технічних областях;

- взаємне повторне оцінювання з інтервалом в 4 роки;

- розповсюдження в НААУ інформації щодо результатів

оцінювання та повторного оцінювання органів з акредитації - членів

ЕА, які проводяться в межах Багатосторонньої Угоди ЕА.

Сторони Багатосторонньої Угоди ЕА для сертифікації персоналу,

представлені Головою Ради Багатосторонньої Угоди ЕА,

та

НААУ, представлене Головою,

вступають в наступну Угоду на основі Контракту про

співробітництво, що було укладено між національно визнаними

органами з акредитації, що є учасниками ЕА, та НААУ.

Угода

1. Сторони Багатосторонньої Угоди ЕА для сертифікації

персоналу та НААУ будуть:

(i) визнавати дію їх національно визнаних схем акредитації,

що відповідають доречним стандартам серії ISO/IEC 17000 та

документам ЕА щодо використання цих стандартів, як еквівалентних;

(ii) приймати на рівній основі сертифікати, видані їх

акредитованими органами з сертифікації;

(iii) сприяти прийняттю сертифікатів, виданих їх

акредитованими органами з сертифікації, усіма користувачами в

своїх країнах;

(iv) розглядати усі скарги, що стосуються сертифікатів,

виданих їх акредитованими органами з сертифікації;

(v) інформувати один одного в найкоротше можливий строк щодо

важливих змін, які трапились або траплятимуться в статусі та/або в

практичній діяльності своїх власних органів з акредитації та

системах.

2. Розширення Багатосторонньої Угоди ЕА для наступної

національно визнаної схеми акредитації або видалення будь-якої

сторони ЕА не змінить строки цієї Угоди.

3. Укладання подальшої угоди між ЕА та національно визнаною

схемою акредитації, яка не діє в ЕА, або між ЕА та іншою

регіональною асоціацією схем акредитації, не змінює строки цієї

Угоди. Така угода не означає будь-яку відповідальність або

визнання з боку НААУ сертифікатів, виданих органами з

сертифікації, пов'язаних зі стороною, з якою така угода була

укладена, або еквівалентність діяльності НААУ та національних схем

акредитації, які є сторонами такої угоди.

4. Угода повинна бути визнана такою, що не має юридичної

сили, якщо Контракт про співробітництво, на яку є посилання в

преамбулі, закінчиться.

5. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни письмово в

будь-який час за згодою сторін.

6. У випадку суперечок питання має бути направлено до

Генеральної асамблеї ЕА для прийняття рішення.

7. Ця Угода набирає чинності негайно після підписання від

імені Ради Багатосторонньої Угоди ЕА та НААУ.

За сторони ЕА За НААУ

Сертифікація персоналу

Томас Факлам Д.Зоргач

Голова Ради Голова НААУ

Багатосторонньої Угоди

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 4. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 5. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 8. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 11. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 12. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 14. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 16. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 19. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк
 20. Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб "Статус Протоколу див. ( 994_794 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 718-IV ( 718-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.228 ). Європейський Союз. 1997 рікк