Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019

Документ актуальний на 01.11.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.08.2019  № 1606

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 вересня 2019 р.

за № 1050/34021

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до підпункту 11 пункту 10 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

О.О.

Шубін

Р.В. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

29 серпня 2019 року № 1606

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 вересня 2019 р.

за № 1050/34021

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відзначення заохочувальними відзнаками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Подяка), ескіз та опис якої наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення;

Почесну грамоту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Почесна грамота), ескіз та опис якої наведено в додатках 3 і 4 до цього Положення.

3. Подякою, Почесною грамотою нагороджують працівників Нацкомфінпослуг за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, інші здобутки й трудові досягнення.

II. Вимоги до осіб, яких запропоновано нагородити

1. Подякою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у Нацкомфінпослуг не менше ніж 1 рік.

2. Почесною грамотою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у Нацкомфінпослуг не менше ніж 3 роки та яких раніше нагородили Подякою.

3. Нагородженим Почесною грамотою працівникам Нацкомфінпослуг може бути виплачено одноразову матеріальну винагороду в межах фонду оплати праці.

4. Чергове нагородження Почесною грамотою можливе не раніше ніж через 2 роки після попереднього нагородження.

III. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито і гласно та оформлюється відповідним поданням.

2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вносять на ім’я Голови Нацкомфінпослуг:

члени Нацкомфінпослуг, керівник апарату Нацкомфінпослуг щодо нагородження керівників самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг;

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг щодо нагородження підпорядкованих працівників.

3. У поданні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, повне найменування займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці, стаж роботи у Нацкомфінпослуг та на цій посаді, рівень виконання посадових обов’язків, професійні якості та виробничі досягнення, що стали підставою для внесення подання про нагородження.

4. Особа, яка має дисциплінарне чи адміністративне стягнення, представленню для нагородження відомчими відзнаками у період дії стягнення не підлягає.

5. Якщо нагородження здійснюється з нагоди загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат або річниці утворення Нацкомфінпослуг, подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 1 місяць до відповідної дати.

В інших випадках для фахівців подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 14 днів до відповідної дати.

6. Рішення про нагородження відомчими відзнаками приймає Голова Нацкомфінпослуг на підставі подання про нагородження.

7. Про нагородження відомчими відзнаками видається наказ Голови Нацкомфінпослуг.

8. Подяка, Почесна грамота скріплюються підписом Голови Нацкомфінпослуг та гербовою печаткою Нацкомфінпослуг.

9. Облік, реєстрацію, підготовку проєкту наказу про нагородження та оформлення відповідного бланка здійснює служба персоналу апарату Нацкомфінпослуг.

IV. Порядок вручення, носіння та зберігання відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручає Голова Нацкомфінпослуг або за його дорученням члени, керівник апарату Нацкомфінпослуг, керівник структурного підрозділу апарату Нацкомфінпослуг урочисто на загальних зборах трудового колективу.

2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, що підписує особа, яка проводила вручення. Протокол не пізніше ніж через 10 днів після вручення відомчої відзнаки надсилається до служби персоналу апарату Нацкомфінпослуг для подальшого обліку та зберігання.

3. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого служба персоналу вчиняє відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

4. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

5. Граничну кількість відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року, наведено у додатку 5 до цього Положення.

Директор департаменту

державного регулювання

та методології нагляду

на ринках фінансових послуг

І. Лех


Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Подяки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

(пункт 2 розділу I)

ОПИС

заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Подяки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Подяка виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 × 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Подяки є площиною світло-жовтого кольору, обрамленою рамкою, що утворена орнаментом з гільйошної сітки сірого кольору.

У верхній частині площини розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» - літерами, виконаними тисненням під срібло, «ПОДЯКА» - літерами, виконаними тисненням під золото, та «ОГОЛОШУЄТЬСЯ» - літерами, виконаними тисненням під срібло.

Зворотний бік Подяки є площиною білого кольору без зображень та написів.


Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ

бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Почесної грамоти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

(пункт 2 розділу I)

ОПИС

заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Почесної грамоти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Почесна грамота виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 × 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Почесної грамоти є площиною світло-жовтого кольору, обрамленою рамкою, що утворена орнаментом з гільйошної сітки сірого кольору.

У верхній частині площини розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» - літерами, виконаними тисненням під срібло, «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» - літерами, виконаними тисненням під золото, та «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» - літерами, виконаними тисненням під срібло.

Зворотний бік Почесної грамоти є площиною білого кольору без зображень та написів.


Додаток 5

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

(пункт 5 розділу IV)

ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ

відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року

№ з/п

Назва відзнаки

Гранична кількість відзнак за рік, шт.

2019

2020

щороку в наступні роки

1

Подяка

155

140

130

2

Почесна грамота

140

130

120

Разом:

195

170

150


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2019 — 2019 р., № 83, стор. 32, стаття 2823, код акта 96455/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -