Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Базова угода між Урядом України і Всесвітньою організацією охорони здоров'я про встановлення відносин технічного консультативного співробітництва "Дата підписання: 12.06.1997"Дата набуття чинності: 12.06.1997. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1997

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Базова угода 

між Урядом України і Всесвітньою організацією

охорони здоров'я про встановлення відносин

технічного консультативного співробітництва

Дата підписання: 12.06.1997 Дата набуття чинності: 12.06.1997

Уряд України (надалі іменується "Уряд") і

Всесвітня організація охорони здоров'я (надалі іменується

"Організація"),

бажаючи забезпечити виконання резолюцій та рішень Організації

Об'єднаних Націй та Організації про технічне консультативне

співробітництво і досягти взаємної угоди щодо її цілей та обсягу,

а також зобов'язань, які візьмуть на себе Уряд та Організація, та

послуг, які будуть надаватись ними,

заявляючи про те, що їх взаємні обов'язки будуть виконуватись

в дусі дружнього співробітництва,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ I.

Встановлення технічного консультативного співробітництва

1. Організація встановить з Урядом технічне консультативне

співробітництво, враховуючи бюджетні обмеження або наявність

необхідних коштів. Уряд та Організація співробітничатимуть у

справі розробки взаємоузгоджених планів дій для здійснення

технічного консультативного співробітництва на основі запитів,

отриманих від Уряду і затверджених Організацією.

2. Таке технічне консультативне співробітництво буде

встановлено згідно з відповідними резолюціями та рішеннями

Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, Виконавчого комітету та

інших органів Організації.

3. Таке технічне консультативне співробітництво може

складатися з:

a) надання послуг консультантів для рекомендацій та

співробітництва з Урядом або іншими сторонами;

b) організації та проведення семінарів, навчальних програм,

демонстраційних проектів, нарад робочих груп експертів та заходів

на місцях, які взаємно узгоджуються;

c) надання стипендій або укладання інших домовленостей,

згідно з якими кандидати, призначені Урядом та затверджені

Організацією, зможуть навчатися або проходити підготовку за

кордоном;

d) підготовка та виконання експериментальних проектів,

випробувань, експериментів або досліджень в місцях, які можуть

взаємно узгоджуватись;

e) здійснення іншої форми технічного консультативного

співробітництва, яка може бути погоджена з Урядом та Організацією.

4. a) Консультанти, які надаватимуть рекомендації і

співробітничатимуть з Урядом або з іншими сторонами,

відбиратимуться Організацією за узгодженням з Урядом. Вони

нестимуть відповідальність перед Організацією;

b) при виконанні своїх обов'язків консультанти діятимуть у

тісному контакті з Урядом та з уповноваженими Урядом особами або

органами і дотримуватимуться інструкцій Уряду, які відповідають

характеру їх обов'язків та співробітництву і які можуть бути

взаємно узгоджені між Урядом та Організацією;

c) консультанти в ході своєї консультативної діяльності

докладатимуть усіх зусиль для того, щоб проінструктувати будь-який

технічний персонал, який, можливо, залучатиме Уряд для взаємодії з

ними, з питань їх професійних методів, технічних навичок та

практики, а також принципів, на яких вони ґрунтуються.

5. Будь-яке технічне обладнання або предмети забезпечення,

які Організація може надати, залишаються її власністю, якщо право

володіння не буде передано (і доти, доки воно не буде передано)

відповідно до політики, визначеної Всесвітньою асамблеєю охорони

здоров'я та чинної в момент передачі.

6. Уряд нестиме відповідальність за розгляд будь-яких

позовів, які можуть бути подані третіми сторонами проти

Організації та її консультантів, агентів та службовців, і не

завдаватиме збитків Організації та її консультантам, агентам та

співробітникам, якщо причиною будь-яких позовів та

відповідальності є дії згідно з цією Угодою, за винятком тих

випадків, у разі узгодження між Урядом та Організацією, коли такі

позови або відповідальності виникають в результаті недбалості або

навмисної неправильної поведінки консультантів, агентів або

службовців.

СТАТТЯ II.

Участь Уряду в технічному консультативному співробітництві

1. Уряд використовуватиме всі свої можливості для

забезпечення ефективного розвитку технічного консультативного

співробітництва.

2. Уряд та Організація проводитимуть спільні консультації

стосовно публікацій, відповідно будь-яких висновків та звітів

консультантів, які можуть бути корисними для інших країн та

Організації.

3. Уряд здійснюватиме активне співробітництво з Організацією

у справі надання і складання висновків, даних, статистичних даних

та іншої подібної інформації, що дозволить Організації

проаналізувати та дати оцінку результатам програм технічного

консультативного співробітництва.

СТАТТЯ III.

Адміністративні та фінансові зобов'язання Організації

1. Організація згідно з взаємною домовленістю повністю або

частково бере на себе витрати, необхідні для забезпечення

технічного консультативного співробітництва, які сплачуються поза

межами країни, у такий спосіб:

a) заробітна платня та кошти на проживання (включаючи проїзд

та добові під час відрядження) консультантів;

в) витрати на проїзд консультантів під час їх відряджень до

та від пункту в'їзду до країни;

c) витрати на інший проїзд поза межами країни;

d) страхування консультантів;

e) закупівля та транспортування до та від пункту в'їзду в

країну будь-якого обладнання або предметів постачання, наданих

Організацією;

f) будь-які інші витрати поза межами країни, затверджені

Організацією.

2. Організація сплачуватиме в національній валюті витрати,

які не покриваються Урядом згідно з пунктом 1 статті IV цієї

Угоди.

СТАТТЯ IV.

Адміністративні та фінансові зобов'язання Уряду

1. Уряд робитиме внесок в сплату витрат, пов'язаних з

технічним консультативним співробітництвом, шляхом сплати або

безпосереднього надання таких засобів та послуг:

a) послуги як технічного, так і адміністративного, місцевого

персоналу, включаючи необхідну допомогу секретаріату, усні та

письмові послуги перекладачів та відповідну допомогу;

в) необхідні офіси та інші приміщення;

c) обладнання та предмети постачання, вироблені в країни;

d) транспортування персоналу, предметів постачання та

обладнання в офіційних цілях в межах країни;

e) поштові витрати та телефонний зв'язок в офіційних цілях;

f) можливості для отримання медичної допомоги та

госпіталізації міжнародного персоналу.

2. Уряд сплачуватиме ту частку витрат, які підлягають сплаті

поза межами країни і не покриваються Організацією, та ті, які

можуть бути взаємно погоджені.

3. У певних випадках Уряд надасть у розпорядження Організації

робочу силу, обладнання, предмети постачання та інші послуги або

власність, які будуть необхідні для виконання її діяльності та які

можуть бути взаємно погоджені.

СТАТТЯ V.

Умови, привілеї та імунітети

1. Уряд, на оскільки він ще не зобов'язаний цього робити,

застосує до Організації, її співробітників, фондів, власності та

активів відповідні положення Конвенції про привілеї та імунітети

спеціалізованих установ ( 995_170 ).

2. Співробітники Організації, включаючи консультантів,

найнятих нею як членів персоналу, на яких покладено зобов'язання

виконувати цілі цієї Угоди, будуть вважатися офіційними посадовими

особами в межах, установлених Конвенцією ( 995_170 ), зазначеною

вище. Координатор/представник програми ВООЗ, призначений в

Україну, користуватиметься поводженням та умовами, які надаються

відповідно до Розділу 21 Конвенції, зазначеної вище.

СТАТТЯ VI

1. Ця Базова Угода набуває чинності після підписання належним

чином уповноваженими на те представниками Уряду та Організації.

2. До цієї Базової Угоди можуть вноситися зміни на основі

домовленості між Урядом та Організацією. Кожна з цих сторін

всебічно та доброзичливо розгляне будь-яке питання, що надійшло

від іншої сторони з приводу такої зміни.

3. Термін дії Базової Угоди може бути припинений, якщо

будь-яка сторона надішле письмове повідомлення іншій стороні, і

угода припиняє свою чинність через шістдесят днів з дня отримання

такого повідомлення.

На посвідчення чого нижчепідписані відповідним чином

уповноважені на те представники Уряду та Організації від імені

Сторін підписали цю Угоду у м. Копенгагені цього 12 дня червня

1997 року українською та англійською мовами в трьох примірниках.

За Уряд України За Всесвітню організацію

охорони здоров'я

(підпис) (підпис)

А.М. Сердюк Д-р Дж.Е. Асвалл

Міністр охорони здоров'я Регіональний директор

України


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.07.2005 — 2005 р., № 27, стор. 219, стаття 1600, код акта 32929/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Всесвітня організація охорони здоров'я:

 1. "НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА: Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП)". Всесвітня організація охорони здоров'я. 2011 рікк
 2. Статус Устава (Конституции) Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) (Нью-Йорк, 22 июля 1946 года) ( 995_599 ) " (по состоянию на 19 мая 2009 года)" (неофициальный перевод). Всесвітня організація охорони здоров'я. 2009 рікк
 3. Дворічна угода про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2006/2007 рр. "Підписано:"Від Міністерства охорони Від Європейського здоров'я регіонального бюро ВООЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2005 рікк
 4. Международные медико-санитарные правила (2005 г.) " (Женева, 23 мая 2005 года)" ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2005 рікк
 5. Статус Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака ( 897_001 ) " (Женева, 21 мая 2003 года)" (по состоянию на 16 сентября 2003 года). Всесвітня організація охорони здоров'я. 2003 рікк
 6. Всесвітня зустріч на вищому рівні з питань боротьби з раком в інтересах нового тисячоліття " Паризька хартія боротьби з раком" 4 лютого 2000 року. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2000 рікк
 7. Соглашение "между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирной организацией здравоохранения" Статья 1 - Сотрудничество и консультации. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1989 рікк
 8. Принципы, регулирующие установление официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями "1. Введение"1.1 Как отмечается в статье 2 Устава ВОЗ ( 995_599 ), одной из основных функций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является деятельность в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению. В рамках данной функции и в соответствии со статьей 71 Устава ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и сотрудничества с неправительственными организациями (НПО) для осуществления своей международной работы в области здравоохранения.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1987 рікк
 9. Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов " Введение"Соображения эффективности, а также экономии вынуждают ограничивать число экспертов, участвующих в обсуждении любого данного вопроса; с другой стороны, в небольшой группе экспертов трудно обеспечить должное представительство различных областей знаний, связанных с данным вопросом, а также различных форм накопленного на местах опыта и направлений научной мысли, преобладающих в различных районах мира.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1982 рікк
 10. Соглашение между Международным фондом сельскохозяйственного развития и Всемирной организацией здравоохранения "Принимая во внимание, что Всемирная организация здравоохранения (нижеименуемая "ВОЗ") и Международный фонд сельскохозяйственного развития (нижеименуемый "МФСР") имеют общие интересы в отношении благосостояния и здоровья населения своих государств-членов, и особенно в развивающихся странах,"принимая во внимание стремление обеих организаций к сотрудничеству друг с другом ради достижения их общих целей,. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1980 рікк
 11. Статут Международного агентства по изучению рака " Статья I - Цель"Целью Международного агентства по изучению рака является содействие международному сотрудничеству в области научных исследований по раку. Это агентство должно стать таким учреждением, с помощью которого участвующие государства и Всемирная организация здравоохранения совместно с Международным союзом борьбы против рака и другими заинтересованными международными организациями смогут осуществлять сотрудничество в деле стимулирования научных исследований, касающихся проблемы рака, и оказания им поддержки на всех стадиях.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1965 рікк
 12. Положения о персонале Всемирной организации здравоохранения " Сфера действий и Цели"Положения о персонале определяют основные условия службы и основные права, задачи и обязанности сотрудников Секретариата Всемирной организаций здравоохранения. Они представляют собой широкие принципы кадровой политики, которыми Генеральный директор руководствуется в вопросах комплектования Секретариата и организации его работы. В соответствии с этими принципами Генеральный директор может как главное административное должностное лицо установить и применять такие правила по кадровым вопросам, которые он считает необходимыми.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1959 рікк
 13. Соглашение между Международным агентством по атомной энергии и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"1. Международное агентство по атомной энергии и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенных в учредительных актах данных организаций в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультироваться друг с другом по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1959 рікк
 14. Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения "Примечание: Во всех случах, когда в настоящих Правилах применяются перечисленные ниже термины, они имеют следующее значение:""Устав"- Устав Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ). Всесвітня організація охорони здоров'я. 1955 рікк
 15. Положения о финансах Всемирной организации здравоохранения " Статья I - Сфера применения"1.1 Настоящие положения регулируют вопросы управления финансами Всемирной организации здравоохранения.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1951 рікк
 16. Права и обязанности ассоциированных членов Организации и других территорий "2. Региональные организации (1)"_______________ Текст, принятый Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 30 июня 1949 г. (резолюция WHA2.103).. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1949 рікк
 17. Соглашение между Международной организацией труда и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенных в уставах данных организаций и в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультировать друг друга по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 18. Соглашение между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенные в уставах обеих организаций в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультировать друг друга по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 19. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения " Вступление"Статья 57 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) предусматривает, что с различными специализированными учреждениями, созданными межправительственными соглашениями и облеченными широкой международной и определенной в их учредительных актах ответственностью в областях экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и подобных областях, будут установлены официальные отношения,. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 20. Права и обязанности ассоциированных членов Организации и других территорий "1. Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет (1)"_______________ Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 21 июля 1948 г.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -