<<
>>

Всесвітня зустріч на вищому рівні з питань боротьби з раком в інтересах нового тисячоліття " Паризька хартія боротьби з раком" 4 лютого 2000 року. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Всесвітня зустріч на вищому рівні з питань боротьби з раком в інтересах нового тисячоліття Паризька хартія боротьби з раком 4 лютого 2000 року Офіційний переклад Будучи глибоко стурбованими значним та широкомасштабним впливом раку на життя людей, на страждання людей та на продуктивність націй; будучи прихильними до гуманного лікування та рівного партнерства людей, хворих на рак, у безперервній боротьбі із цією хворобою; передбачаючи швидкозростаючі темпи захворюваності на рак в масштабах усієї планети, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються; визнаючи потребу в інтенсивному залученні інноваційних технологій у всіх галузях наукових досліджень з раку, профілактики та лікування раку; уважаючи, що право на якісну медичну допомогу є одним з основних прав людини; підтверджуючи, що продовження тривалості життя хворих на рак можливе, але ще не досягнуте через неадекватні заходи профілактики, недостатнє фінансування та нерівний доступ до якісного спеціалізованого онкологічного лікування; будучи впевненими в тому, що людські життя можуть та повинні бути врятовані завдяки збільшеному доступу до існуючих технологій; прагнучи ні до чого іншого, ніж створення непереможного союзу - науковців, фахівців галузі охорони здоров'я, хворих, урядових організацій, промислового сектора та засобів масової інформації - з боротьби з раком та його найбільшими союзниками, якими є страх, байдужість та відчуженість, ми, що підписалися нижче, для недопущення та лікування раку, а також для підтримання високої якості життя людей, які живуть із цією хворобою та вмирають від неї, беремо на себе зобов'язання та несемо відповідальність за задекларовані нижче принципи та лікувальну практику.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Всесвітня організація охорони здоров'я:

 1. "НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА: Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП)". Всесвітня організація охорони здоров'я. 2011 рікк
 2. Статус Устава (Конституции) Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) (Нью-Йорк, 22 июля 1946 года) ( 995_599 ) " (по состоянию на 19 мая 2009 года)" (неофициальный перевод). Всесвітня організація охорони здоров'я. 2009 рікк
 3. Дворічна угода про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2006/2007 рр. "Підписано:"Від Міністерства охорони Від Європейського здоров'я регіонального бюро ВООЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2005 рікк
 4. Международные медико-санитарные правила (2005 г.) " (Женева, 23 мая 2005 года)" ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2005 рікк
 5. Статус Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака ( 897_001 ) " (Женева, 21 мая 2003 года)" (по состоянию на 16 сентября 2003 года). Всесвітня організація охорони здоров'я. 2003 рікк
 6. Базова угода між Урядом України і Всесвітньою організацією охорони здоров'я про встановлення відносин технічного консультативного співробітництва "Дата підписання: 12.06.1997"Дата набуття чинності: 12.06.1997. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1997 рікк
 7. Соглашение "между Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирной организацией здравоохранения" Статья 1 - Сотрудничество и консультации. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1989 рікк
 8. Принципы, регулирующие установление официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями "1. Введение"1.1 Как отмечается в статье 2 Устава ВОЗ ( 995_599 ), одной из основных функций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является деятельность в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению. В рамках данной функции и в соответствии со статьей 71 Устава ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и сотрудничества с неправительственными организациями (НПО) для осуществления своей международной работы в области здравоохранения.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1987 рікк
 9. Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов " Введение"Соображения эффективности, а также экономии вынуждают ограничивать число экспертов, участвующих в обсуждении любого данного вопроса; с другой стороны, в небольшой группе экспертов трудно обеспечить должное представительство различных областей знаний, связанных с данным вопросом, а также различных форм накопленного на местах опыта и направлений научной мысли, преобладающих в различных районах мира.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1982 рікк
 10. Соглашение между Международным фондом сельскохозяйственного развития и Всемирной организацией здравоохранения "Принимая во внимание, что Всемирная организация здравоохранения (нижеименуемая "ВОЗ") и Международный фонд сельскохозяйственного развития (нижеименуемый "МФСР") имеют общие интересы в отношении благосостояния и здоровья населения своих государств-членов, и особенно в развивающихся странах,"принимая во внимание стремление обеих организаций к сотрудничеству друг с другом ради достижения их общих целей,. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1980 рікк
 11. Статут Международного агентства по изучению рака " Статья I - Цель"Целью Международного агентства по изучению рака является содействие международному сотрудничеству в области научных исследований по раку. Это агентство должно стать таким учреждением, с помощью которого участвующие государства и Всемирная организация здравоохранения совместно с Международным союзом борьбы против рака и другими заинтересованными международными организациями смогут осуществлять сотрудничество в деле стимулирования научных исследований, касающихся проблемы рака, и оказания им поддержки на всех стадиях.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1965 рікк
 12. Положения о персонале Всемирной организации здравоохранения " Сфера действий и Цели"Положения о персонале определяют основные условия службы и основные права, задачи и обязанности сотрудников Секретариата Всемирной организаций здравоохранения. Они представляют собой широкие принципы кадровой политики, которыми Генеральный директор руководствуется в вопросах комплектования Секретариата и организации его работы. В соответствии с этими принципами Генеральный директор может как главное административное должностное лицо установить и применять такие правила по кадровым вопросам, которые он считает необходимыми.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1959 рікк
 13. Соглашение между Международным агентством по атомной энергии и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"1. Международное агентство по атомной энергии и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенных в учредительных актах данных организаций в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультироваться друг с другом по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1959 рікк
 14. Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения "Примечание: Во всех случах, когда в настоящих Правилах применяются перечисленные ниже термины, они имеют следующее значение:""Устав"- Устав Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ). Всесвітня організація охорони здоров'я. 1955 рікк
 15. Положения о финансах Всемирной организации здравоохранения " Статья I - Сфера применения"1.1 Настоящие положения регулируют вопросы управления финансами Всемирной организации здравоохранения.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1951 рікк
 16. Права и обязанности ассоциированных членов Организации и других территорий "2. Региональные организации (1)"_______________ Текст, принятый Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 30 июня 1949 г. (резолюция WHA2.103).. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1949 рікк
 17. Соглашение между Международной организацией труда и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенных в уставах данных организаций и в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультировать друг друга по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 18. Соглашение между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения " Статья I - Сотрудничество и консультации"Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения соглашаются в том, что для эффективного достижения целей, изложенные в уставах обеих организаций в общих рамках Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ), они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и систематически консультировать друг друга по вопросам, представляющим общий интерес.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 19. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения " Вступление"Статья 57 Устава Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) предусматривает, что с различными специализированными учреждениями, созданными межправительственными соглашениями и облеченными широкой международной и определенной в их учредительных актах ответственностью в областях экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и подобных областях, будут установлены официальные отношения,. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
 20. Права и обязанности ассоциированных членов Организации и других территорий "1. Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет (1)"_______________ Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 21 июля 1948 г.. Всесвітня організація охорони здоров'я. 1948 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -