<<
>>

"МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро

{Меморандум ратифіковано Законом № 605-VIII від 15.07.2015}

{Доповнення та зміни до Меморандуму див. в Спільній заяві від 22.03.2022}

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина (далі - Сторони) у дусі традиційних дружніх відносин між обома країнами прагнуть поглиблювати і розбудовувати економічні, політичні і дружні стосунки та своє співробітництво. Вони поділяють думку, що насамперед східна частина України посідає суттєве місце в політичній та економічній стабілізації та розвитку України і що належні заходи з її відбудови є особливо пріоритетними і нагальними.

Враховуючи це Сторони спільно домовилися про таке:

1. Для активної підтримки Уряду України при політичній та економічній стабілізації, насамперед у відбудові східної частини України, Уряд Федеративної Республіки Німеччина має намір надати необхідні гарантії під незв’язаний фінансовий кредит (UFK) Кредитної установи для відбудови (KfW), у Франкфурті-на-Майні, загальним розміром 500 млн. євро.

2. Щодо частини суми незв’язаного фінансового кредиту (UFK) у розмірі 200 млн. євро та її використання будуть укладені окремі угоди.

3. За взаємною згодою обох Сторін частина суми незв’язаного фінансового кредиту (UFK) у розмірі 300 млн. євро має використовуватися насамперед для інвестицій у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів східної частини України. Зокрема, ці інвестиції мають охоплювати такі напрями як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла.

Уряд України, шляхом належних заходів забезпечує, що кредити будуть у повному обсязі застосовуватися за вищезазначеними напрямами реалізації проектів. Категорично виключаються проекти військової сфери та масштабні ядерні проекти.

4. Відповідні проекти мають бути у тісному узгодженні з Урядом Федеративної Республіки Німеччина ідентифіковані як прийнятні та реалізовані. Очікується, що ці прийнятні проекти будуть ідентифіковані по можливості протягом одного року після виконання пункту 13 цього Меморандуму про спільні наміри. Узгодження конкретних напрямів реалізації проектів відбувається в рамках двосторонньої Групи Високого Рівня (High Level Group), яка з української Сторони очолюється Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а з німецької - Статс-секретарем Федерального міністерства економіки й енергетики.

Для реалізації цього Меморандуму про спільні наміри Група Високого Рівня створює спільну українсько-німецьку робочу групу, яка, відповідно до покладених на неї завдань, надає Групі Високого Рівня пропозиції щодо пріоритетних напрямів реалізації проектів, затверджує прийнятні проекти, заслуховує звіти про стан реалізації прийнятних проектів, приймає рішення, необхідні для управління прийнятними проектами, обов’язкові до виконання сторонами відповідного окремого кредитного договору. Спільна українсько-німецька робоча група звітує перед Групою Високого рівня (High Level Group).

5. Прийнятні проекти не зв’язані з отриманням товарів або послуг від німецьких підприємств.

6. У разі, якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина у зв’язку з проектами, які фінансуються через незв’язаний фінансовий кредит (UFK) у рамках гарантій, надасть можливість Україні у пізніший термін отримати насамперед з Консультативно-дослідницького фонду Федерального міністерства економічної співпраці й розвитку Федеративної Республіки Німеччина додаткові суми фінансування для підготовки окремих проектів, або для всіх необхідних супроводжуючих заходів для реалізації окремих проектів, цей Меморандум про спільні наміри та нижчезгадана Рамкова угода мають застосовуватися також до них.

7. Сторони свідомі важливості здійснення своєчасних і помітних для місцевого населення заходів. Тому Сторони мають намір при відборі прийнятних проектів, укладенні окремих кредитних договорів та реалізації прийнятних проектів працювати за прискореною процедурою, дотримуючись спільно узгоджених строків. Ця процедура визначається у додатку 1 до Рамкової угоди, який є її невід’ємною частиною.

8. За взаємною згодою обох Сторін незв’язаний фінансовий кредит (UFK) має надаватися банківською групою Кредитної установи для відбудови (KfW). Для цього необхідно, щоб KfW та Кабінет Міністрів України уклали про це Рамкову угоду у формі та за змістом, наведеними у додатку, що є невід’ємною частиною цього Меморандуму про спільні наміри. Кредитна установа для відбудови (KfW) буде укладати окремі кредитні договори за напрямами реалізації проектів, узгодженими відповідно до пункту 4 цього Меморандуму про спільні наміри. Рамкова угода має містити істотні умови фінансування.

9. Уряд Федеративної Республіки Німеччина має намір поручитися у повному обсязі за незв’язаний фінансовий кредит (UFK), наданий Уряду України за нижченаведеними умовами, а Уряд України погоджується, що:

a) Рамкова угода та окремі кредитні договори за напрямами реалізації проектів підпадають під дію чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина.

b) З української Сторони повне повернення кредитів забезпечуватиметься Урядом України. Стосовно прийнятних проектів, по яких Уряд України не є позичальником, Уряд України прийматиме окреме рішення щодо надання державної гарантії.

c) Відмова від судового імунітету відбувається на умовах, визначених у Рамковій угоді.

d) Кредитна установа для відбудови (KfW) звільняється від сплати всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що стягуються за законодавством України, які можуть виникнути у зв’язку з укладенням і виконанням окремих кредитних договорів, укладених відповідно до цього Меморандуму про спільні наміри, включаючи додаткове фінансування для підготовки та реалізації окремих проектів відповідно до пункту 6 цього Меморандуму про спільні наміри, та Рамкової угоди.

e) На надання замовлень на товари та послуги, як і на доручення стосовно надання консалтингових послуг, розповсюджуються Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (опубліковані KfW у травні 2007 року, з останніми змінами у вересні 2013 року) та Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (опубліковані KfWy вересні 2013 року).

10. Сторони намагатимуться забезпечити, щоб всі установи, які займаються здійсненням заходів, визначених у цьому Меморандумі про спільні наміри, були своєчасно та повністю проінформовані про його зміст.

Координація реалізації та моніторинг прийнятних проектів здійснюватиметься відповідним українським міністерством, до компетенції якого належить питання щодо формування і реалізації державної політики у сферах, в яких передбачається підготовка та реалізація проекту. Технічна координація реалізації прийнятних проектів має здійснюватися сторонами, які уклали окремі кредитні договори.

Українська сторона окремого кредитного договору з KfW регулярно надаватиме звіт про стан реалізації проекту - один раз на квартал або за потреби - спільній українсько-німецькій робочій групі, що створена відповідно до пункту 4 цього Меморандуму про спільні наміри.

11. Для реалізації прийнятних проектів вбачається за можливе залучення коштів міжнародних фінансових організацій, ЄС та інших донорів.

12. Сторони ведуть партнерський діалог та врегульовують розбіжності, що виникають під час застосування або тлумачення цього Меморандуму про спільні наміри, шляхом консультацій.

13. Співробітництво, яке передбачається відповідно до цього Меморандуму про спільні наміри, починається в день надходження до Уряду Федеративної Республіки Німеччина від Уряду України письмового повідомлення про виконання в Україні всіх необхідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Меморандумом про спільні наміри.

14. Цей Меморандум про спільні наміри може бути у будь-який час змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін шляхом окремих домовленостей у письмовій формі. Вони стають невід’ємною частиною цього Меморандуму про спільні наміри і набирають чинності у порядку, визначеному у зазначених домовленостях.

Підписано в м. Берлін 1 квітня 2015 року в двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Уряд

України

(підпис)

За Уряд

Федеративної Республіки

Німеччина

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.01.2016 — 2016 р., № 1, / № 63, 2015, ст. 2082 /, стор. 215, стаття 39, код акта 80042/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 10. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -