<<
>>

"ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ

прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини

{Протокол ратифіковано Законом № 296-VIII від 08.04.2015}

Українсько - Угорська Прикордонна Комісія, Прикордонні представники державних кордонів Румунії і Угорщини, а також Змішана українсько-румунська прикордонна комісія (в подальшому Сторони) стосовно встановленого з метою позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини прикордонного знака "ТУР" фіксують наступне:

Стаття 1

Прикордонний знак "ТУР" складається з трьох залізобетонних стовпів, з яких один встановлено на території України, другий - на території Румунії, третій - на території Угорщини.

Точка, що знаходиться в місці перетину серединної лінії висохлого старого русла річки Тур та серединної лінії річки Тур являється стиком державних кордонів.

Географічні та прямокутні координати точки стику державних кордонів (станом на 2007 рік):

У системі СК - 42

широта: 47°5715, 9176

X = 5315197,10 м

довгота: 22°5352, 4597

Y = 4641756,30 м

У системі WGS - 84

широта: 47°5714, 8536

довгота: 22°5346,5360

У системі Будапештської стереотопографічної проекції

Х = - 59077,02 м

Y = - 287415,09 м

У системі Єдиної Державної проекції (EOV)

Х = 297127,18 м

Y = 937 369,77 м

Кожний стовп цього прикордонного знака являє собою чотиристоронню зрізану піраміду з загостреною вершиною. Стовпи встановлені на залізобетонних прямокутних плитах загостреними кінцями в сторону точки стику кордонів, а плити, в свою чергу, закріплені на залізобетонній основі. У залізобетонній основі під центром стовпа розміщена кахельна плитка з хрестоподібним гравіруванням. В основі кожного стовпа є наскрізний напівциліндричний отвір, призначений для візирування через встановлені на плитах металеві шпеники на точку стику державних кордонів. Висота стовпів над поверхнею землі дорівнює 1,97 м.

Стаття 2

Прикордонний стовп, який знаходиться на території України, встановлено на правому крутому березі прикордонної річки Тур, покритому деревами і чагарниками, на 39,1 м на північний схід від точки стику на лінії українсько-угорського державного кордону, на точці перетину серединної лінії старого посезонно сухого русла річки Тур і насипу, розташованого на відстані 88,1 м на північний схід від центра прикордонного знака № 1, що знаходиться на лінії українсько-угорського державного кордону.

На стороні стовпа, поверненій до території України, знаходиться герб України і написи "УКРАЇНА" і "ТУР".

На сторонах стовпа, повернених до сусідніх держав, знаходяться написи "УКРАЇНА" і "ТУР".

Дані про розміщення позначень і написів наводяться в додатку 1, 2 до цього протоколу.

Географічні та прямокутні координати українського стовпа (Балтійська висота стосується вершини стовпа):

У системі СК - 42

широта: 47°5717, 1096

Х = 5315234,24 м

довгота: 22°5353,1001

Y = 4641768,68 м

Н(Балт) =  123,00 м

У системі WGS - 84

широта: 47°5716,0457

Х = 3942397,61 м

довгота: 22°5347,1765

Y = 1665045,11 м

Н(Еліпс) = 161,87 м

Z = 4713606,63 м

У системі Будапештської стереотопографічної проекції

Х = - 59114,47 м

Y = - 287426,54 м

Н(Балт) = 123,00 м

У системі Єдиної Державної проекції (EOV)

Х = 297164,61 м

Y = 937381,23 м

Н(Балт) = 123,00 м

Дирекційний кут з українського стовпа прикордонного знака "ТУР" у системі СК - 42:

на угорський стовп прикордонного знака "ТУР" - 235°2340

на румунський стовп прикордонного знака "ТУР" - 168°2946

на центр прикордонного знака № 1, що позначає українсько-угорський державний кордон - 255°2232;

на український стовп прикордонного знака № 1, що позначає українсько-румунський державний кордон - 124°3742

Відстань від українського стовпа прикордонного знака "ТУР" в системі СК - 42:

- до угорського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 86,4 м;

-  до румунського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 67,7 м;

- до центра прикордонного знака № 1, що позначає українсько-угорський державний кордон - 88,1 м;

- до українського стовпа прикордонного знака № 1, що позначає українсько-румунський державний кордон - 57,3 м.

Стаття 3

Прикордонний стовп, який знаходиться на території Румунії, встановлено на обривистому лівому березі річки Тур на відстані 39,1 м на південний схід від точки стику державних кордонів.

На стороні стовпа, поверненій до території Румунії, знаходяться герб Румунії, а також написи "ROMNIA" і "TUR".

На сторонах стовпа, повернених до сусідніх держав, знаходяться написи "ROMNIA" і "TUR". Дані про розміщення позначень і написів наводиться у додатках 1 і 2 до цього протоколу.

Географічні і прямокутні координати румунського стовпа (Балтійська висота стосується вершини стовпа)

У системі СК - 42

широта: 47°5714,9508

Х = 5315167,86 м

довгота: 22°5353,6721

Y = 4641782,19 м

Н(Балт) = 122,79 м

У системі WGS - 84

широта: 47°5713,8868

Х = 3942438,48 м

довгота:22°5347,7481

Y = 1665075,26 м

Н(Еліпс) = 161,66 м

Z = 4713561,81 м

У системі Будапештської стереотопографічної проекції

Х = - 59048,43 м

Y = - 287441,71 м

Н(Балт) = 122,79 м

У системі Єдиної Державної проекції (EOV)

Х = 297098,59 м

Y = 937396,36 м

Н(Балт) = 122,79 м

Дирекційний кут з румунського стовпа прикордонного знака "ТУР" у системі СК - 42:

на український стовп прикордонного знака "ТУР" - 348°2946;

на угорський стовп прикордонного знака "ТУР" - 281°3206;

на багатогранну румунську точку PP6, що позначає угорсько-румунський державний кордон - 176°0933;

на румунський стовп прикордонного знака № 1, що позначає українсько-румунський державний кордон - 89°5708.

Відстань від румунського стовпа прикордонного знака "ТУР" у системі СК - 42:

- до українського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 67,7 м;

- до угорського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 86,4 м;

- до багатогранної румунської точки PP6, що позначає угорсько-румунський державний кордон - 98,4 м;

- до румунського прикордонного стовпа прикордонного знака № 1, що позначає українсько-румунський державний кордон - 48,1 м.

Стаття 4

Прикордонний стовп, який знаходиться на території Угорщини, встановлено на правому березі річки Тур на відстані 8 м від підніжжя дамби та на відстані 60 м на захід від точки стику державних кордонів, в точці перетину серединної лінії старого, посезонно сухого русла річки Тур і насипу на відстані 30,3 м на південний схід від центра прикордонного знака № 1 українсько-угорського державного кордону.

На стороні стовпа, поверненій до території Угорщини, знаходиться герб Угорщини, а також написи "MAGYARОRSZAG" і "TR". На сторонах стовпа, повернених до сусідніх держав, знаходяться написи "MAGYARОRSZAG" і "TR". Дані про розміщення позначень і написів наводяться у додатках 1 і 2 до цього протоколу.

Географічні і прямокутні координати угорського стовпа (Балтійська висота стосується вершини стовпа):

У системі СК - 42

широта: 47°5715, 5775

Х = 5315185,14 м

довгота: 22°5349,6140

Y = 4641697,52 м

Н(Балт) = 122,69 м

У системі WGS - 84

широта:47°5714,5135

Х = 3942457,93 м

довгота:22°5343,6894

Y = 1664992,06 м

Н(Еліпс) = 161,55

Z = 4713574,70 м

У системі Будапештської стереотопографічної проекції

Х = - 59063,60 м

Y = - 287356,63 м

Н(Балт)= 122,69 м

У системі Єдиної Державної проекції (EOV)

Х = 297113,78 м

Y = 937311,29 м

Н(Балт)= 122,69 м

Дирекційний кут з угорського стовпа прикордонного знака "ТУР" в системі СК - 42:

на український стовп прикордонного знака "ТУР" - 55°2340;

на румунський стовп прикордонного знака "ТУР" - 101°3206;

на багатогранну угорську точку PP9, що позначає угорсько-румунський державний кордон - 151°4954;

на центр прикордонного знака № 1, що позначає українсько-угорський державний кордон - 332°1639.

Відстань від угорського стовпа прикордонного знака "ТУР" в системі СК - 42:

- до українського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 86,4 м;

- до румунського стовпа прикордонного знака "ТУР" - 86,4 м;

- до багатогранної угорської точки PP9, що позначає угорсько-румунський державний кордон - 117,3 м;

- до центра прикордонного знака № 1, що позначає українсько-угорський державний кордон - 30,3 м.

Стаття 5

Геодезичною основою для визначення прямокутних координат прикордонного знака "ТУР" були геодезичні пункти зацікавлених держав в проекції Гауса-Крюгера в Системі координат 1942 року на еліпсоїді Красовського в шестиградусній зоні, координати в системі WGS - 84 (ETRS89) і в Будапештській системі координат на еліпсоїді Бесселя в стереотопографічній проекції, а також координат Єдиної Державної проекції (EOV), якою користуються в Угорщині.

Значення висот прикордонних стовпів прикордонного знака "ТУР" були визначені системою GPS від геодезичних пунктів, які мають висоту відносно рівня Балтійського моря (Кронштадтський футшток).

Державні кордони від центру прикордонного знака "ТУР" проходять таким чином:

- між Україною і Румунією лінія державного кордону проходить по середині річки Тур у східному напрямку до прикордонного знака № 1, що встановлено на українсько-румунському державному кордоні.

- між Угорщиною і Румунією лінія державного кордону проходить по середині річки Тур спочатку в південно-західному, потім в південно-південно-східному напрямку.

- між Україною і Угорщиною лінія державного кордону проходить спочатку по річці Тур, потім по середині посезонно сухого старого русла річки Тур, в основному на північний захід до прикордонного знака № 1, що встановлено на українсько-угорському державному кордоні.

Стаття 6

Місцеположення прикордонного знака "ТУР" наводиться в додатку 3 до цього Протоколу в масштабі 1:1000.

Стаття 7

Перевірка та утримання прикордонного знака "ТУР" здійснюється відповідно до двосторонніх домовленостей держав за участю представників всіх трьох Сторін.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності через 30 (тридцять) днів з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних юридичних процедур. Разом з цим втрачають чинність підписаний 30 липня 1949 року в м. Москва Протокол про позначення точки стику державних кордонів Радянського Союзу, Угорської Народної Республіки та Народної Республіки Румунія і Протокол про виміри та утримання прикордонного знака "ТУР", встановленого на стику державних кордонів України, Угорщини і Румунії, який було підписано 20 листопада 2000 року в м. Нірбатор

Цей Протокол складено в м. Будапешт, 17 жовтня 2012 року, українською, угорською і румунською мовами, кожний в трьох примірниках. Тексти на всіх мовах рівно автентичні.

(підпис)

Борис Трегубов

Голова української

делегації Змішаної

українсько-румунської

прикордонної комісії

(підпис)

Міхай-Крістінел Бретан

Голова румунської

делегації Змішаної

українсько-румунської

прикордонної комісії

(підпис)

Ласло Вайлок

Голова

угорської делегації

Українсько-Угорської

Прикордонної Комісії

Голова

української делегації

Українсько-Угорської

Прикордонної Комісії

Прикордонний

представник Румунії

по румунсько-угорській

ділянці державного кордону

(підпис)

Тарча Чаба

Прикордонний

представник Угорщини

по угорсько-румунській

ділянці державного кордону


Додаток 1.

СХЕМА

прикордонного знака "ТУР"

~ 1:20

Сторона прикордонного стовпа зі сторони своєї держави


Додаток 2.

СХЕМА

прикордонного знака "ТУР"

~ 1:20

Сторона прикордонного стовпа спрямована до точки стику.


Додаток 3.

СХЕМА

розташування прикордонного знака "ТУР" та позначення державного кордону на місцевості

~ 1:1000


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.07.2015 — 2015 р., № 58, / № 35, 2015, ст. 1028 /, стор. 325, стаття 1923, код акта 77787/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -