<<
>>

"МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2014

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

між

УКРАЇНОЮ

як Позичальником

та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

як Кредитором

(Макрофінансова допомога Україні

Кредитна лінія від Європейського Союзу на суму до 610 мільйонів євро)

{Меморандум ратифіковано Законом № 848-VII від 04.03.2014}

Офіційний переклад

1. 12 липня 2002 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі до 110 мільйонів євро у вигляді кредиту (Рішення 2002/639/EC). 7 липня 2010 року Європейський Парламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі до 500 мільйонів євро у вигляді кредиту (Рішення 646/2010/EU). Метою цієї допомоги є зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ.

2. Передумовою виділення коштів у рамках допомоги буде задовільне проведення заходів з реалізації домовленостей, що буде досягнуто між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ), так само, як і позитивні результати оцінки з боку Європейської Комісії (далі - Комісія), яка діє від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого щодо економічної стабілізації та структурних реформ.

Умови політики макроекономічного та структурного коригування, що додаються до зазначеної допомоги, базуються на програмі економічної стабілізації та реформ, ухваленої органами влади України, і відповідають домовленостям, досягнутим Україною з МВФ.

Кількісними критеріями ефективності відносно допомоги ЄС будуть критерії, передбачені у рамках домовленостей, що буде досягнуто між Україною та МВФ. Кількісні критерії реалізації на сьогодні: максимальний рівень касового дефіциту сектору державного управління; максимальний рівень касового дефіциту сектору державного управління та НАК "Нафтогаз України"; мінімальний рівень кумулятивних змін в чистих міжнародних резервах; максимальний рівень сукупної зміни чистих внутрішніх активів; максимальний рівень гарантованого боргу від імені держави; і ненакопичення зовнішніх боргових виплат із заборгованості органами державного управління. Відповідно, перед виділенням кожного траншу допомоги Комісія спільно з державними органами України та представниками МВФ переконуватиметься у належному виконанні кількісних критеріїв реалізації, або ж будуть вироблятися нові позиції домовленостей.

3. Допомога буде надаватися чотирма частинами. Перший та другий транші (у розмірі 100 мільйонів євро та 10 мільйонів євро відповідно) будуть виділені згідно з Рішенням 2002/639/EC, а третій та четвертий транші (у розмірі 250 мільйонів євро кожний) - згідно з Рішенням 646/2010/EU. Перший платіж допомоги буде виплачено після вступу в силу цього Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, отримання Україною виплат в рамках домовленостей, що буде досягнуто з МВФ. Виділення другого траншу у рамках кожного Рішення не може відбутися раніше аніж через три місяці після виділення першого траншу в рамках того самого Рішення. Другий транш за Рішенням 2002/639/EC може бути виділений у той самий день, що й перший транш за Рішенням 646/2010/EU, за умови, що такі транші мають однакові терміни погашення, пільгові періоди (якщо такі є), відсоткову ставку та схеми погашення.

Після одержання заяви про дотримання зобов'язань з боку органів влади України та перед виділенням кожного з других та наступних траншів Комісія, спільно з представниками влади України та МВФ виконає оцінку досягнень у напрямі виконання кількісних критеріїв реалізації, а також вибраного числа критеріїв структурних реформ. У ході такої оцінки окрема увага буде приділена реформуванню системи управління державними фінансами та низці інших сфер структурних реформ. Заходи політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки чітко визначені у Додатку І. За потреби у подальшому вони можуть коригуватися.

4. Практична виплата різних траншів буде здійснюватися після підписання сторонами та набрання чинності відповідною Кредитною угодою.

5. Доступ до траншів допомоги буде надаватися Комісією Україні через Національний банк України, що діє як Агент Позичальника з метою отримання коштів макрофінансової допомоги ЄС.

Органи влади України беруть на себе зобов'язання своєчасного та повного виконання всіх фінансових зобов'язань, що випливають з кредитів, наданих або гарантованих Європейським Союзом. У ході реалізації допомоги органи влади України надаватимуть Комісії усі дані, які є належними для моніторингу економічної та фінансової ситуації України, а також які будуть потрібними для оцінки виконання кількісних критеріїв реалізації і для аналізу просування структурних реформ. Зокрема, органи влади своєчасно надаватимуть Комісії відповідну інформацію, визначену у Додатку II.

6. Комісія через своїх власних уповноважених осіб або експертів, наділених відповідним мандатом, матиме право проводити оперативні оцінки адміністративних процедур та фінансових схем України та Агента у частині, що стосується управління коштами макрофінансової допомоги.

7. Комісія або її належним чином уповноважені представники можуть проводити незалежну заключну оцінку реалізації допомоги. У такому разі органи влади України зобов'язані надавати усю необхідну інформацію. Звіт за результатами оцінки буде надаватися їм для коментарів.

8. Органи влади забезпечуватимуть усю необхідну співпрацю з Європейською Комісією. Обмін конфіденційною інформацією в рамках цього Меморандуму здійснюється відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом від 13 червня 2005 року.

9. Ця допомога реалізується у розумінні того, що влада України і надалі поважатиме верховенство права, демократію і права людини.

10. Відповідно до Рішення Парламенту і Ради № 646/2010/EU від 7 липня 2010 року термін реалізації цієї допомоги триватиме протягом двох з половиною років, рахуючи від першого дня набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння. Зазначена дата стане кінцевою датою для виплати будь-якої частини кредиту у разі виконання умов, визначених у Додатку І до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

11. Додатки I, II є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

12. Усі повідомлення у зв'язку з цим Меморандумом будуть вважатися офіційно переданими, якщо вони будуть виконані у письмовій формі і направлені за адресою:

Для Європейського Союзу

Європейська Комісія

Генеральний директорат

з економічних та фінансових справ

Rue de la Loi, 170 - CHAR 11/248

B-1040 Brussels

Для України:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2, Київ

01008 Україна

До уваги Міністра, заступника Міністра

та директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

З копією:

Національному банку України

вул. Інститутська, 9, Київ

01601 Україна

До уваги Голови або його заступників

13. Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Україною та Європейським Союзом та отримання Європейським Союзом письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.

14. За взаємною згодою сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Такий Додаток є невід’ємною частиною Меморандуму і набирає чинності відповідно до процедур, визначених таким Додатком.

Цей Меморандум про взаєморозуміння підписано у чотирьох примірниках англійською мовою.

ЗА УКРАЇНУ

як Позичальника

в особі

Підписано

в м. Брюссель

25 лютого 2013 року

Юрій Колобов

Міністр фінансів

(Підпис)

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

як Кредитора

в особі Європейської Комісії

Підписано

в м. Брюссель

25 лютого 2013 року

Оллі Рен

Віце-президент

Європейської Комісії з економічних,

монетарних справ та євро

(Підпис)

Підписано

в м. Київ

26 березня 2013 року

Ігор Соркін

Голова Національного банку України

(Підпис)


ДОДАТОК I

Заходи політики структурних реформ - Частина I

На момент аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення другого та третього траншів кредиту, (які можуть бути виділені в один і той самий день), органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:

Управління державними фінансами

1. Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", прийнятим у липні 2010 року, забезпечити подальше створення системи державних закупівель, яка базується на принципах прозорості, конкуренції та недискримінації серед учасників торгів. З метою підвищення прозорості Міністерство економічного розвитку і торгівлі щоквартально публікуватиме дані про кількість і вартість процедур закупівлі на засадах конкуренції, а також про процедури закупівель на безконкурсній основі.

2. Відповідно до положень Закону України "Про здійснення державних закупівель" забезпечити виконання Антимонопольним комітетом функцій органу для опрацювання апеляцій у сфері державних закупівель, включаючи створення у складі Комітету укомплектованого підрозділу, здатного ефективно розглядати скарги, що надаватимуться потерпілими учасниками торгів.

3. Схвалити Національну стратегію щодо запобігання та протидії корупції, яка відповідала б кращим зразкам міжнародної практики, а також затвердити відповідну Державну програму стосовно впровадження такої стратегії з визначеними заходами і термінами їх виконання.

4. З метою розвитку державного внутрішнього фінансового контролю прийняти стратегію навчання персоналу на різних рівнях урядування (центральний та муніципальний рівень, включаючи служби внутрішнього аудиту) та для сертифікації внутрішніх аудиторів.

5. Подати до Парламенту законопроект, що передбачає повноваження Рахункової палати України щодо аудиту не лише видатків бюджету, а й доходів бюджету відповідно до стандартів Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), зокрема принципу 3 Мексиканської декларації щодо незалежності вищих органів контролю державних фінансів (SAI).

Торгівля і оподаткування

6. Утримуватися від заходів, які порушують зовнішню торгівлю і повною мірою виконувати зобов'язання України перед СОТ.

7. Запровадити в Україні сучасну товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності, розроблену на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року.

8. Забезпечити повернення усіх заборгованостей з відшкодування ПДВ і щоб усі законні вимоги повернення ПДВ виплачувалися коштами чи вираховувалися із зобов'язань платника податків ПДВ, у встановлені терміни.

9. Увести до законодавства про ПДВ положення про те, що на всю заборгованість з відшкодування ПДВ нараховуватимуться відповідні відсотки штрафних санкцій, щонайменше 120% облікової ставки НБУ. Всі законні вимоги з відшкодування ПДВ, які не були врегульовані протягом періоду, що в цілому складає максимум 74 дні після подання вимоги з відшкодування ПДВ в податкові органи, вважатимуться заборгованістю.

10. З метою запобігання у майбутньому накопиченню заборгованості з неповернених сум ПДВ здійснити рішучі кроки на шляху зміцнення системи адміністрування ПДВ. Зокрема, забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ через роботу автоматичної системи відшкодування ПДВ з аудитом на основі ризиків.

Сектор енергетики

11. Відповідно до Програми економічних реформ, підвищити істотним чином показники збирання платежів НАК "Нафтогаз України" шляхом кращого забезпечення дисципліни платежів, зокрема у сфері підприємств з надання комунальних послуг. З цією метою: відкрити цільовий спеціальний рахунок для централізованого збирання платежів від опалювальних підприємств та газорозподільних компаній, через який відповідні суми оплати за газову складову будуть направлятися безпосередньо НАК "Нафтогаз України"; крім того, поширити істотним чином застосування індивідуальних газових лічильників.

12. Для компенсації зростання цін на газ для уразливих домогосподарств, одночасно з поліпшенням показників збирання оплати, зміцнити систему цільової соціальної допомоги.

13. Досягти статусу “Кандидат” у рамках Ініціативи з прозорості у добувній промисловості для підтримки прозорості в енергетичному секторі.

Фінансовий сектор

14. Внести зміни до законодавства, у тому числі до закону щодо бухгалтерського обліку, щодо забезпечення запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності серед усіх учасників фінансового ринку до 2014 року і не пізніше.

Заходи політики структурних реформ – Частина II

На момент аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення четвертого траншу кредиту, органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:

Управління державними фінансами

1. Прийняти відповідний набір стандартів державного внутрішнього фінансового контролю (заснованих на принципах організаційної підзвітності функціональної незалежності внутрішнього аудиту).

2. Продовжувати рух у напрямі створення системи державних закупівель, побудованої на принципах прозорості, конкуренції та недискримінації учасників торгів.

3. Запровадити всеохоплююче антикорупційне законодавство згідно з рекомендаціями групи держав з боротьби проти корупції (ГРЕКО) та іншими міжнародними стандартами.

4. Збільшити фінансові ресурси, які виділяються на функцію зовнішнього аудиту на рівні, який забезпечить відповідне підвищення кількості і якості аудитів.

Торгівля та оподаткування

5. Утримуватися від заходів, які порушують принципи зовнішньої торгівлі і повною мірою виконувати зобов'язання України перед СОТ.

6. Відповідно до Програми економічних реформ, забезпечити щоб практика митної оцінки повною мірою відповідала стандартам СОТ (Угода про застосування статті VII ГАТТ 1994 року). Зокрема, митна вартість товарів буде визначатися переважно на основі заявлених значень ринкової вартості (як це визначено у статті 1 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів 1994 року) і, у разі якщо митна вартість не може бути визначена таким чином, вона визначається на основі послідовного застосування від методу 2 до методу 6 (відповідно до статей з 2 по 7) з використанням методу 6 виключно у виняткових випадках, у яких митна адміністрація має обґрунтовані причини мати сумнів у правдивості або точності заявленої вартості і не може визначати митну вартість на засадах методів з 1 по 5. Міра виконання цієї умови буде визначатися зменшенням частки трансакцій з митного очищення, що базується на методі 6, здійснених на основі державних джерел та незалежних звітів.

7. Продовжувати забезпечувати своєчасну сплату у грошовій формі або у рахунок погашення податкових зобов'язань платника ПДВ майбутніх періодів усіх законних вимог щодо відшкодування ПДВ.

Сектор енергетики

8. Досягти значного прогресу у виконанні зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства, які включають забезпечення виконання вимог Директиви ЄС 2003/55/ЕС, що прямо передбачає розмежування виробництва, розподілу і транспортування у національному газовому секторі. Прогрес буде підлягати моніторингу з боку Європейської Комісії, з урахуванням відповідних звітів про виконання з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства.

9. Досягти подальшого рівня поліпшення загального рівня показника стягнення оплати НАК "Нафтогаз України" шляхом підвищення дисципліни платежів.

10. Досягти істотного просування на шляху одержання статусу "відповідності ЕІТІ" у рамках Ініціативи прозорості добувної промисловості.

Фінансовий сектор

11. Відповідно до зобов'язання України щодо Порядку денного асоціації Україна - ЄС підготувати впровадження законодавства ЄС, що стосується фінансових послуг, як зазначено в Додатку до відповідного Розділу щодо співпраці Угоди про асоціацію, зокрема шляхом прийняття стратегічного багаторічного плану поступового наближення регулювання фінансового сектору до законодавства ЄС у цій сфері. Цей стратегічний план буде визначати пріоритетні області щодо законодавчого зближення, надавати перелік конкретних кроків і заходів, які повинні бути прийняті і визначати терміни їх реалізації.


ДОДАТОК II

Система моніторингу

У ході реалізації допомоги Європейського Союзу, Комісії щоквартально відповідними органами влади мають надаватися такі показники та звіти.

1. Моніторинг макроекономічних та фінансових напрацювань та політики

· Рівень і склад загальних доходів і видатків держави, включаючи державні позабюджетні кошти (наприклад, ті, що відносяться до системи соціального забезпечення) та державні підприємства, включаючи НАК "Нафтогаз України";

· Зовнішній борг, включаючи зовнішню заборгованість, як для домовленостей, що буде укладено між Україною та МВФ;

· Загальний державний борг, гарантований державою борг, включаючи заборгованість з виплат на основі визначення, що використовуватимуться в домовленостях, що буде укладено між Україною та МВФ;

· Виплати відсотків по зовнішньому боргу і погашення основної суми боргу за зовнішнім боргом;

· Виплати відсотків за загальним державним боргом, гарантованим державним боргом та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державним боргом;

· Прогнози відсотків і основної суми зовнішнього боргу з терміном погашення протягом наступних чотирьох кварталів;

· Відсотки та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державою боргом, термін виплати яких припадає на наступні 12 кварталів;

· Платежі (виплачені суми, відсотки та амортизація), проведені за гарантованим державою боргом таким державним підприємствам та відомствам: НАК "Нафтогаз України", УкрАвтоДор, Державна іпотечна установа та Національна агенція з підготовки та проведення Євро-2012.

· Забезпечити надання щомісячної інформації, на квартальній основі, про відшкодування ПДВ у наступному форматі: (i) початковий обсяг вимог про відшкодування; (ii) вимоги про відшкодування, оплачені у грошовій формі; (iii) відшкодування, заліковане коштом зобов'язань платника податків; (iv) відхилені вимоги; (v) нові вимоги про відшкодування; (vi) обсяг вимог на кінець звітного періоду; а також (vii) обсяг заборгованості з відшкодування (незадоволені вимоги про відшкодування ПДВ, подані до Міністерства доходів і зборів більше ніж за 74 дні до закінчення звітного періоду).

· Показники збирання оплати НАК "Нафтогаз України" за категоріями клієнтів (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння);

· Кількість і загальна фінансова вартість процедур державних закупівель з розбивкою на процедури безконкурсного передання контрактів та процедур з проведенням конкурсу, включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння;

· Частка трансакцій митного очищення, проведених на основі вартості, задекларованої імпортерами/експортерами (метод 1) та на основі номінальних значень (метод 6), включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння.

2. Моніторинг структурної політики

· Звіти про прогрес у сфері реформи державних фінансів та управління (щоквартально);

· Звіт про просування справ у реформування банківського сектору (щоквартально).

3. Публікація економічних даних

Крім того, відповідними органами своєчасно, як мінімум, з такою самою, як вище, періодичністю та рівнем деталізації має публікуватися така інформація:

· ВВП або національний дохід (річна і квартальна інформація);

· Основні компоненти попиту ВВП (річна і квартальна інформація);

· Промислове виробництво (щомісячна інформація);

· Заробітна платня (щомісячна інформація);

· Показники зайнятості та безробіття (щомісячна інформація);

· Рівень індикаторів цін (щомісячна інформація);

· Відсоткові ставки (коротко- та довгострокові, щомісячна інформація);

· Обсяг зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація);

· Платіжний баланс (щомісячна та щоквартальна інформація);

· Обсяг Міжнародних резервів (щомісячна інформація);

· Обмінні курси.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.05.2014 — 2014 р., № 41, / № 23, 2014, ст. 709 /, стор. 246, стаття 1109, код акта 72520/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -