<<
>>

Міжнародний документ. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА
(у формі обміну нотами)
між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року

{Угоду ратифіковано Законом № 929-VIII від 25.12.2015}

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


№ 72/23-612/1-1691

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Малайзії в Україні і має честь послатися на Ноту Посольства № CQ 16/15 від 13 серпня 2015 року такого змісту:

"Посольство Малайзії засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України і має честь послатися на Угоду між Малайзією та Україною про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 (далі - Угода), вчинену в м. Києві, Україна, 1 серпня 2014 року, яка набрала чинності 19 серпня 2014 року строком на один рік.

Бажаючи продовжити строк дії Угоди ще на один рік, оскільки мета Угоди, яка зазначена у пункті 1 статті 1 Угоди, а саме "сприяння збиранню решток та проведенню розслідувань відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 21 липня 2014 року, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між Сторонами", ще не повною мірою досягнута, і враховуючи, що продовження дії Угоди має важливе значення для досягнення згаданої мети Угоди, Малайзійська Сторона пропонує, щоб відповідно до пункту 3 статті 11 Угоди строк дії Угоди був подовжений на один рік і, таким чином, Угода залишалася чинною до 18 серпня 2016 року, а термін дії Угоди міг бути продовжений також у подальшому, в разі необхідності, за взаємною згодою Сторін.

Якщо зазначені пропозиції є прийнятними для Української Сторони, Посольство пропонує, щоб ця нота разом з підтверджуючою нотою у відповідь Міністерства становили Угоду між Малайзією і Україною про продовження дії Угоди між Малайзією та Україною про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року, яка набирає чинності з дати отримання Малайзійською Стороною дипломатичного повідомлення про завершення виконання Українською Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для продовження строку дії Угоди.

Посольство Малайзії користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй високій повазі.".

Міністерство Закордонних Справ України також має честь повідомити Посольству Малайзії в Україні, що пропозиції, викладені в ноті Посольства, є прийнятними для Української Сторони, і підтвердити, що нота Посольства і ця нота у відповідь складають Угоду (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійською персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року, яка набирає чинності з дати отримання Малайзійською Стороною дипломатичного повідомлення про завершення виконання Українською Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для продовження строку дії Угоди.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Малайзії в Україні запевнення у своїй високій повазі.

м.

Київ, 17 серпня 2015 року

Посольство Малайзії в Україні
м. Київ


Офіційний переклад

№ CQ 16/15

Посольство Малайзії засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України і має честь послатися на Угоду між Малайзією та Україною про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 (далі - Угода), вчинену в м. Києві, Україна, 1 серпня 2014 року, яка набрала чинності 19 серпня 2014 року строком на один рік.

Бажаючи продовжити строк дії Угоди ще на один рік, оскільки мета Угоди, яка зазначена у пункті 1 статті 1 Угоди, а саме "сприяння збиранню решток та проведенню розслідувань відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 21 липня 2014 року, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені між Сторонами", ще не повною мірою досягнута, і враховуючи, що продовження дії Угоди має важливе значення для досягнення згаданої мети Угоди, Малайзійська Сторона пропонує, щоб відповідно до пункту 3 статті 11 Угоди строк дії Угоди був подовжений на один рік і, таким чином, Угода залишалася чинною до 18 серпня 2016 року, а термін дії Угоди міг бути продовжений також у подальшому, в разі необхідності, за взаємною згодою Сторін.

Якщо зазначені пропозиції є прийнятними для Української Сторони, Посольство пропонує, щоб ця нота разом з підтверджуючою нотою у відповідь Міністерства становили Угоду між Малайзією і Україною про продовження дії Угоди між Малайзією та Україною про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року, яка набирає чинності з дати отримання Малайзійською Стороною дипломатичного повідомлення про завершення виконання Українською Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для продовження строку дії Угоди.

Посольство Малайзії користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй високій повазі.

13 серпня 2015 року

Міністерство Закордонних Справ
КиївПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2016 — 2016 р., № 16, / № 3, 2016, ст. 157 /, стор. 459, стаття 678, код акта 80808/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Міжнародний документ. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург, - 2017 год
 2. Міжнародний документ. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення" - 2016 год
 3. Міжнародний документ. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень" - 2016 год
 4. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів" - 2016 год
 5. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан" - 2016 год
 6. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно" - 2016 год
 7. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро" - 2016 год
 8. Міжнародний документ. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями" - 2016 год
 9. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі" - 2015 год
 10. Міжнародний документ. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117" - 2015 год
 11. Міжнародний документ. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна" - 2015 год
 12. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"" - 2015 год
 13. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті" - 2015 год
 14. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 15. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку" - 2015 год
 16. Міжнародний документ. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини" - 2015 год
 17. Міжнародний документ. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування" - 2015 год
 18. Міжнародний документ. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування" - 2015 год
 19. Міжнародний документ. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)" - 2015 год
 20. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2014 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -