Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

07.07.2003 N 938

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 серпня 2003 р.

за N 673/7994

{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради

з питань телебачення і радіомовлення

N 357 ( vr357295-06 ) від 19.04.2006 }

Про затвердження Положення про порядок

ліцензування телерадіомовлення

Відповідно до вимог Закону України "Про Національну раду

України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )

Національна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок ліцензування

телерадіомовлення (додається).

2. Після погодження з Комітетом Верховної Ради України з

питань свободи слова та інформації текст Положення надіслати на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З моменту державної реєстрації цього Положення в

Міністерстві юстиції України вважати таким, що втратило чинність

Положення про порядок ліцензування каналів мовлення, затверджене

рішенням Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення від 28.09.2000 N 12 ( z0963-00 ), зареєстровано в

Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 963/5184.

4. Скасувати рішення Національної ради від 22 жовтня 2002 р.

N 846 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування

телерадіомовлення" як таке, що не пройшло державну реєстрацію в

Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого

заступника голови Національної ради В.Понеділка.

Голова Національної ради Б.Холод

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради

України з питань телебачення

і радіомовлення

07.07.2003 N 938

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 серпня 2003 р.

за N 673/7994

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ліцензування телерадіомовлення

1. Вступні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України

"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про телебачення і радіомовлення"

( 3759-12 ), "Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), "Про

радіочастотний ресурс" ( 1770-14 ), "Про підприємства в Україні"

( 887-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про ліцензування

певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та інших

законів України, що стосуються відносин в інформаційній сфері, і

визначає порядок, правила та процедуру розгляду Національною радою

України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна

рада) заяв телерадіоорганізацій щодо ліцензування

телерадіомовлення, проведення Національною радою ліцензування та

видачі ліцензій на теле- і радіомовлення, ретрансляцію

телерадіоорганізаціями програм (передач), продовження терміну дії

ліцензій, внесення змін до ліцензій і видачі дублікатів ліцензій.

1.2. Національна рада є єдиним державним органом, що здійснює

видачу ліцензій телерадіоорганізаціям на всі види

телерадіомовлення - ефірне, кабельне, проводове (кабельне),

супутникове і на ретрансляцію телерадіопрограм (передач), визначає

порядок, умови, процедуру ліцензування, а також, згідно із

законодавством, може залишати заяви телерадіоорганізацій без

розгляду або відмовляти їм у продовженні ліцензії.

1.3. Метою ліцензування є регулювання діяльності

телерадіоорганізацій відповідно до Закону України "Про телебачення

і радіомовлення" ( 3759-12 ). Ліцензія є єдиним і достатнім

документом, що надає телерадіоорганізації дозвіл на мовлення

згідно з умовами, зазначеними в ліцензії.

1.4. Ліцензуванню підлягають: - ефірне мовлення; - кабельне мовлення; - проводове (кабельне) мовлення; - супутникове мовлення; - ретрансляція програм (передач) вітчизняних

телерадіоорганізацій; - ретрансляція програм (передач) іноземних

телерадіоорганізацій. Під ретрансляцією програм (передач) маються на увазі

одночасне приймання і передача однією телерадіоорганізацією

аудіовізуальної інформації, яка поширюється іншою

телерадіоорганізацією без змін та доповнень.

1.5. За видачу ліцензії телерадіоорганізація сплачує грошовий

збір згідно із статтею 18 Закону України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

1.6. Ліцензування телерадіоорганізацій на конкурсній основі

здійснюється відповідно до вимог статей 13-18 Закону України "Про

телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статей 22, 24, 27 Закону

України "Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

2. Подання та реєстрація заяв

про видачу ліцензії

2.1. Для отримання ліцензії телерадіоорганізація подає заяву

до Національної ради за встановленою формою. У заяві повинні

міститися такі відомості: 1) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні

дані (логотип, позивні, емблема тощо); 2) місцезнаходження телерадіоорганізації; 3) відомості про засновника (засновників): для юридичних

осіб - назва, юридична адреса, банківські реквізити; для фізичних

осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство,

адреса проживання; 4) програмна концепція телерадіоорганізації (програмна

концепція наповнення каналів кабельного мовлення); 5) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі; 6) територія, на яку передбачається розповсюдження програм

(передач); 7) передбачувана аудиторія; 8) періодичність, час та обсяги мовлення (в тому числі

виробництво власних передач); 9) вид мовлення (телевізійне, звукове, телетекст тощо); 10) спосіб розповсюдження програм (ефірний, кабельний,

ефірно-кабельний, проводовий, супутниковий тощо); 11) місцезнаходження, частота та потужність передавача.

2.2. Заява телерадіоорганізації на отримання ліцензії

реєструється ліцензійною службою Національної ради.

3. Залишення заяви про видачу

ліцензії без розгляду

3.1. Національна рада залишає заяву без розгляду відповідно

до вимог статті 15 Закону України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

3.2. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється

письмово із зазначенням причин цього рішення протягом семи робочих

днів. Якщо причини, за якими заява залишалася без розгляду, було

усунуто телерадіоорганізацією до завершення терміну подачі заяви

для участі в конкурсі, ця заява розглядається по суті під час

підбиття підсумків конкурсу.

4. Видача ліцензії та строк її дії

4.1. Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який має

необхідні ступені захисту.

4.2. Рішення про видачу ліцензії приймається Національною

радою після визначення переможця конкурсного відбору і

оформляється протоколом, який підписується в ході засідання

Національної ради у порядку, визначеному статтею 36 Закону України

"Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення" ( 538/97-ВР ).

4.3. Протягом трьох робочих днів після протокольного

оформлення підсумків конкурсу Національна рада повідомляє

заявників про ухвалене рішення письмово (копія рішення

надсилається або видається).

4.4. Ліцензія оформляється і видається телерадіоорганізації,

яка перемогла в конкурсі, на підставі рішення Національної ради,

не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати

телерадіоорганізацією грошового збору, що підтверджується

відповідною випискою державного казначейства.

4.5. Строк дії ліцензії встановлюється рішенням Національної

ради згідно із заявою телерадіоорганізації, але він не може бути

меншим за 7 років - для ефірного мовлення і 10 років - для

кабельного (проводового) мовлення. Після закінчення визначеного строку ліцензія втрачає

чинність, якщо не прийнято рішення про її продовження.

5. Порядок продовження терміну дії ліцензії

5.1. Для продовження терміну дії ліцензії

телерадіоорганізація подає до Національної ради заяву у строки,

визначені статтею 17 Закону України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

5.2. Заява про продовження терміну дії ліцензії подається

відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

5.3. Ліцензія з продовженим терміном дії вручається

Національною радою не раніше ніж в останній робочий день терміну

дії попередньої ліцензії, термін дії якої продовжується.

5.4. За видачу ліцензії з продовженим терміном дії

телерадіоорганізація сплачує грошовий збір відповідно до статті 18

Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

5.5. Національна рада приймає рішення про відмову в

продовженні терміну дії ліцензії, якщо телерадіоорганізація: а) порушувала ліцензійні умови та норми законодавства; б) не дотрималася строків подання заяви на продовження

терміну дії ліцензії (звернулася до Національної ради пізніше ніж

за 180 днів до закінчення терміну дії попередньої ліцензії).

5.6. Рішення про відмову в продовженні терміну дії ліцензії

оформляється протокольно і в місячний термін надається заявникові

в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

5.7. Відмова у продовженні терміну дії ліцензії не може бути

підставою для позбавлення телерадіоорганізації можливості взяти

участь у новому конкурсі на отримання ліцензії, включаючи канал

(частоту), на якому (якій) вона до цього вела мовлення.

Телерадіоорганізація має право повторно отримати ліцензію в

порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ) та цим Положенням.

6. Унесення змін до ліцензії

6.1. Самовільна зміна телерадіоорганізацією будь-якої з умов

ліцензії без внесення відповідних змін до ліцензії не

допускається.

6.2. У разі зміни відомостей, вказаних у ліцензії,

телерадіоорганізація зобов'язана в десятиденний термін направити

до Національної ради заяву про внесення до ліцензії відповідних

змін і доповнень. До заяви додаються у встановленому порядку

завірені копії документів, які підтверджують необхідність внесення

змін до ліцензії.

6.3. Національна рада відмовляє у внесенні пропонованих змін

до ліцензії, якщо вони в частині відомостей про склад засновників

суперечать вимогам статей 7 та 13 Закону України "Про телебачення

і радіомовлення" ( 3759-12 ).

6.4. Зміни до ліцензії вносяться після відповідного рішення

Національної ради шляхом видачі нового бланка ліцензії. Ліцензія

із змінами видається не пізніше ніж у десятиденний термін після

прийняття Національною радою рішення про внесення змін до ліцензії

та внесення відповідних змін до Державного реєстру

телерадіоорганізацій України.

7. Позбавлення ліцензії та тимчасове

зупинення її дії

7.1. Національна рада при наявності порушень, передбачених

законодавством України, приймає рішення про передачу справи про

позбавлення ліцензії телерадіоорганізації до суду або тимчасово

зупиняє її дію відповідно до статей 19, 46 Закону України "Про

телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та ст. 32 Закону України

"Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення"

( 538/97-ВР ).

7.2. Тимчасове зупинення дії ліцензії не дає підстав для

продовження загального терміну дії цієї ліцензії.

7.3. Позбавлення телерадіоорганізації ліцензії на право

мовлення можливе лише за рішенням суду, за яким Національна рада

приймає рішення про анулювання ліцензії даній

телерадіоорганізації.

7.4. Рішення про зупинення дії ліцензії або позбавлення

телерадіоорганізації ліцензії на підставі рішення суду

надсилається до відповідних державних органів, що здійснюють

контроль за ліцензійною діяльністю суб'єктів підприємницької

діяльності.

8. Видача дубліката ліцензії

8.1. У разі втрати ліцензії, її псування, інших причин

неможливості її використання телерадіоорганізація зобов'язана

терміново повідомляти про це Національну раду в заяві про видачу

дубліката ліцензії. Якщо ліцензію не втрачено, до заяви додається не придатний

для використання бланк ліцензії.

8.2. Заява телерадіоорганізації щодо видачі дубліката

ліцензії розглядається Національною радою протягом 30 днів з дня

реєстрації заяви.

8.3. Після ухвалення рішення дублікат ліцензії оформляється

для видачі заявникові протягом 10 днів. До закінчення строку оформлення дубліката ліцензії діяльність

телерадіоорганізації здійснюється на підставі копії ліцензії, що

знаходиться в Національній раді.

8.4. На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп

"Дублікат" і дата видачі. Відомості ліцензії, що дублюється, переносяться до дубліката

без змін, у тому числі початок і кінцевий термін дії ліцензії та

дата набрання ліцензією чинності.

8.5. Сплата коштів телерадіоорганізацією за дублікат ліцензії

проводиться у відповідності до статті 18 Закону України "Про

телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

9. Особливості ліцензування кабельного

та ефірно-кабельного мовлення

9.1. Для отримання ліцензії на кабельне та ефірно-кабельне

телерадіомовлення телерадіоорганізація подає заяву, передбачену

статтею 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

( 3759-12 ), до якої додає дозвіл на проектування і будівництво

кабельної мережі, відповідно до ст. 24 Закону України "Про

телебачення і радіомовлення", ст. 30 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

9.2. Використання каналів мовлення кабельної мережі виключно

для трансляції (ретрансляції) теле- або радіопередач вітчизняних

телерадіоорганізацій, що отримали ліцензію на мовлення (ефірне,

кабельне), здійснюється на підставі ліцензії, виданої органом

ліцензування у відповідності до пункту 49 статті 9 Закону України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

( 1775-14 ), дозволів відповідних телерадіоорганізацій згідно зі

статтею 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

( 3759-12 ) та договорів, укладених відповідно до ст. 31 Закону

України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).

9.3. Пряма трансляція теле- або радіопрограм власного

виробництва здійснюється телерадіоорганізацією кабельного мовлення

на підставі ліцензії, виданої в установленому порядку Національною

радою.

9.4. Для забезпечення перегляду абонентами програм та передач

іноземних телерадіоорганізацій організація кабельного телебачення

(оператор кабельної мережі) отримує в Національній раді ліцензію

на ретрансляцію. Перелік програм, що будуть ретранслюватися, включається до

рішення Національної ради України про видачу ліцензії (на підставі

програмної концепції наповнення каналів мовлення мережі кабельного

телебачення, поданої заявником) та оформлюється протягом місяця з

моменту прийняття рішення додатком до ліцензії після отримання

дозволів на право сповіщення зазначених програм від відповідних

телерадіоорганізацій. Перелік цих програм може змінюватися

Національною радою на підставі заяви організації кабельного

мовлення (оператора кабельної мережі) та укладених нею угод з

відповідною телерадіоорганізацією. Самовільна, без відповідного рішення Національної ради, зміна

переліку програм, які ретранслюються організацією кабельного

мовлення, не допускається.

10. Особливості ліцензування

супутникового мовлення

10.1. У процесі ліцензування супутникового мовлення

конкурсного відбору телерадіоорганізацій Національна рада не

проводить.

10.2. Ліцензуванню підлягає супутникове мовлення, розраховане

на приймання індивідуальними приймальними пристроями (системами),

абонентом або групою абонентів.

10.3. Не ліцензується технологічне супутникове мовлення для

забезпечення власних потреб телерадіоорганізацій (яке не

використовуватиметься для мовлення на широку аудиторію глядачів

або слухачів).

10.4. Для отримання ліцензії на супутникове мовлення

телерадіоорганізація подає до Національної ради документи,

передбачені статтею 14 Закону України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

11. Порядок вручення та зберігання ліцензії

11.1. Ліцензія Національної ради вручається керівнику

телерадіоорганізації, її засновнику або уповноваженому ним

представнику на підставі письмового доручення. Вручення ліцензії

іншим юридичним і фізичним особам не допускається. Копія ліцензії

зберігається в Національній раді.

11.2. Ліцензія на мовлення зберігається в

телерадіоорганізації, якій вона видана.

Начальник управління законодавчого

забезпечення діяльності ТРО О.І.Олексійчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.08.2003 — 2003 р., № 32, стор. 192, стаття 1727, код акта 26041/2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -