Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017

Документ актуальний на 04.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

09.02.2017  № 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2017 р.

за № 325/30193

Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Перший

заступник голови

О. Герасим’юк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

09.02.2017 № 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2017 р.

за № 325/30193

ЗМІНИ

до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

1.

У розділі І:

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

“1.5. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору, перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне, регіональне ефірне теле- та радіомовлення, план дій на 2017 рік щодо розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на території Криму, розвиток телекомунікаційної інфраструктури та телерадіомовлення у зоні проведення антитерористичної операції та на прикордонних територіях наведені у додатках 1 - 4 до цього Плану.”.

2. У розділі ІІ:

1) главу 1 викласти в новій редакції:

“1. Створення та розвиток радіо- та телеканалів мовлення, мереж мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України

1.1. Після створення юридичної особи публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - НСТУ) Національна рада переоформлює ліцензії на мовлення НСТУ на позаконкурсних засадах на підставі поданої заяви в установленому законодавством порядку.

1.2. Національна рада на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює щорічний звіт про діяльність НСТУ, складений Правлінням НСТУ, затверджений та поданий Національній раді Наглядовою радою НСТУ.

1.3. Основою для створення та розвитку суспільно-політичного телеканалу є мережа мовлення НСТУ в аналоговому та цифровому стандартах.

1.4. Платформою для створення культурно-освітнього каналу суспільного телебачення є мережа мовлення НСТУ у цифровому стандарті з логотипом UA:Культура.

1.5. Радіоканали суспільного мовлення створюються на основі мережі мовлення НСТУ не менше ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.

1.6. З метою забезпечення НСТУ радіочастотним ресурсом у діапазоні 87,5-108 МГц та подальшого розширення мереж трьох загальнонаціональних радіоканалів Національною радою замовляється розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, на підставі пропозицій НСТУ; також проводяться заходи з підготовки відключення аналогового телевізійного мовлення на 4 (85,25 МГц) і 5 (93,25 МГц) телевізійних каналах.

1.7. Національна рада розглядає питання розбудови трьох каналів - УР-1, УР-2 та УР-3 у цифрових мультиплексах (багатоканальних телемережах із загальнонаціональним покриттям).

1.8. Національна рада спільно з НСТУ здійснює аналіз проліцензованого радіочастотного ресурсу НСТУ, задіяного для потреб радіомовлення, з метою впорядкування мереж УР-1, УР-2, УР-3 та ефективного використання радіочастотного ресурсу.

1.9. Загальнонаціональна державна радіомережа в діапазоні середніх та довгих хвиль скерована на виконання завдання національної безпеки в радіомовленні та забезпечує можливість отримання інформації (радіомовлення, сигнали, спеціальні повідомлення) на всій території України та за її межами.

1.10. Національна рада підтримує модернізацію середньохвильової мережі державного радіомовлення.

1.11. З метою підтримки децентралізації, виробництва гіперлокального контенту, збільшення території охоплення сигналом програм Суспільного мовлення (Українське радіо), покриття телерадіопрограмами територій, не покритих сигналом мовлення, на прикордонних територіях та територіях, які межують з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей, територією анексованої Автономної Республіки Крим, створення та розвитку системи оповіщення населення Національна рада сприяє розвитку:

місцевого мовлення;

мовлення територіальних громад, у тому числі за рахунок впровадження малопотужного FM-радіомовлення.”;

2) главу 2 викласти в новій редакції:

“2. Порядок створення нових та розбудова діючих мереж теле- та радіомовлення

2.1. Створення нових каналів телерадіомовлення та розбудова діючих телерадіомереж загальнонаціональних, регіональних і місцевих мовників відбуваються на замовлення Національної ради у порядку, визначеному цим Планом розвитку та чинним законодавством.

2.2. Можливість і умови користування радіочастотним ресурсом визначаються висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.3. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної ради інформацію, наведену в додатках 8 - 11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589, письмову згоду власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення та програмно-економічне обґрунтування створення нового каналу.

2.4. Національна рада після розгляду зазначених пропозицій телерадіоорганізацій розглядає питання про замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.5. Національна рада розбудовує мережі телерадіомовлення за умови належного державного фінансування розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (звукове мовлення) шляхом ліцензування на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.6. З метою збереження цілісності мережі радіомовлення загальнонаціональних і регіональних каналів мовлення та програмного наповнення дані про частоти або обсяг мовлення долучаються до раніше виданих Національною радою ліцензій на мовлення за зверненням телерадіоорганізацій.

2.7. Національна рада аналізує стан використання частотних присвоєнь нижнього піддіапазону ультракоротких хвиль (65,8-74 МГц) та розробляє пропозиції щодо перспективності їхнього подальшого використання з урахуванням досвіду європейських країн.

2.8. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу, зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.

2.9. Внаслідок скорочення кількості радіоточок проводового мовлення Національна рада разом з іншими державними органами та установами запроваджує заміщення цієї технології на ефірне мовлення в діапазоні 87,5-108 МГц для забезпечення невеликих населених пунктів програмами суспільного та місцевого радіомовлення, а також для організації системи оповіщення.”;

3) у главі 3:

у назві глави слова “телевізійного мовлення” замінити словами “цифрового ефірного телерадіомовлення”;

пункти 3.1, 3.2 викласти в новій редакції:

“3.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення реалізується у смугах радіочастот, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу), у стандартах DVB-T, DVB-T2 та DRM, Т-DAB відповідно.

3.2. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного телевізійного мовлення в стандарті DVB-T2.”;

у пункті 3.3 слова “охоплення територій” замінити словами “інформацію щодо охоплення територій та населення”;

у пункті 3.5:

абзаци другий, третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзаци другий - четвертий викласти в новій редакції:

“захисту інформаційного простору України;

забезпечення безперервності мовлення телекомпаній та їх прийому населенням на всій території країни;

ефективного використання радіочастотного ресурсу, враховуючи технічні можливості стандарту DVB-T2.”;

пункт 3.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.7 - 3.23 вважати відповідно пунктами 3.6 - 3.22;

у пункті 3.6 слова “, та за умови забезпечення доступу населення до прийому програм цифрового мовлення” виключити;

пункт 3.7 викласти в новій редакції:

“3.7. В останню чергу вимикаються телеканали, які використовуються НСТУ, телерадіоорганізаціями місцевого (регіонального в межах області) мовлення, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, за умови нестворення завад цифровим засобам мовлення, та канали, що працюють на прикордонних територіях з країною-агресором та Республікою Молдова, а також у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та місто Севастополь), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.”;

пункт 3.12 викласти в новій редакції:

“3.12. Конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення Національна рада проводить за наявності вільних каналів у цифрових мультиплексах.”;

пункт 3.13 після слова “цифрових” доповнити словом “ефірних”;

пункт 3.15 після слів “у регіоні” доповнити словами “, враховуючи кінцевий термін застосування радіотехнології аналогового телевізійного мовлення, визначений Планом використання радіочастотного ресурсу.”;

пункт 3.16 після слів “інформаційної безпеки держави” доповнити словами “або забезпечення потреб місцевого телерадіомовлення”;

пункт 3.17 викласти в новій редакції:

“3.17. Усі ліцензіати багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 зобов’язані брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення, зокрема про дати відключення аналогового ефірного мовлення у регіонах, про причини переходу до цифрового мовлення, аргументи щодо необхідності переходу саме в ці терміни, представлення переваг, які отримають споживачі від переходу на цифрове мовлення в державі, умови подальшого доступу до сигналу вітчизняних телеканалів з ефіру; щодня безкоштовно транслювати у своїх програмах інформацію, зміст якої відповідає вимогам соціальної реклами, загальним хронометражем 5 хвилин на добу, з яких 30 % - у прайм-таймі.”;

у пункті 3.20 слова “смуги частот цифрового дивіденду у діапазоні 790-862 МГц від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження радіотехнологій широкосмугового доступу” замінити словами “частотного ресурсу від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління”;

пункт 3.21 викласти в новій редакції:

“3.21. Національна рада в межах повноважень, передбачених законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів, приймального телевізійного обладнання тощо.”;

4) пункт 6.3 глави 6 виключити.

У зв’язку з цим пункт 6.4 вважати пунктом 6.3.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

доповнити пункт новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

“3) моніторингу радіопрограм з метою нагляду за дотриманням ліцензіатами обсягу пісень державною мовою та обсягу ведення передач державною мовою;

4) моніторингу телерадіопрограм щодо дотримання ліцензіатами (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07:00 та 23:00 передач європейського виробництва;”.

У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 5, 6;

2) пункт 4 викласти в новій редакції:

“4. Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (крім цифрових ефірних телемереж), є:

1) забезпечення провайдерами програмної послуги всім абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги (крім провайдерів програмної послуги ефірних цифрових телемереж, багатоканальних телемереж “МІТРІС”, “ММDS”), затверджених рішеннями Національної ради;

2) перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності, згідно із законодавством України;

3) перелік програм універсальної програмної послуги визначається за територіальним та технологічним критеріями з урахуванням такого підходу:

для технологій “МІТРІС” та “MMDS” універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу;

для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу та конкурсним відбором програм для розповсюдження у багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг;

для технологій ОТТ (або подібної інтернет-технології доставки програм) та DTH (або подібної супутникової технології доставки програм), для яких територією надання програмних послуг є уся територія України, універсальна програмна послуга включає телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”;

для аналогової та цифрової технологій (DVB-C тощо), IPTV та будь-яких інших технологій, які мають географічну прив’язку до території надання програмних послуг, програми телерадіоорганізацій ефірного та багатоканального мовлення місцевої та регіональної категорій мовлення, а також телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” долучаються до складу універсальної програмної послуги з урахуванням території розповсюдження цих програм (населений пункт, район, область, територія усієї України);

для аналогової технології радіопрограми НСТУ не включаються до переліку програм універсальної програмної послуги у разі відсутності технічної можливості;

4) затверджені переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів, в яких здійснюється діяльність провайдерів програмної послуги, публікуються на офіційному веб-сайті Національної ради. У разі відсутності затвердженого переліку програм універсальної програмної послуги на офіційному веб-сайті для певних населених пунктів провайдер програмної послуги звертається до Національної ради із заявою щодо необхідності розробки універсальної програмної послуги із зазначенням населених пунктів або районів, в яких планується надання програмних послуг. На підставі поданої заяви Національна рада приймає рішення щодо затвердження переліку програм універсальної програмної послуги з подальшим опублікуванням на офіційному веб-сайті;

5) рекомендація суб’єктам господарювання включати до складу загальної концепції добору програм не менше 50 % програм вітчизняних мовників;

6) рекомендація щодо розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:

універсальна програмна послуга;

інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії Національної ради на мовлення;

іноземні програми, які включені до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.”;

3) у пункті 5:

доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:

“13) сприяння виконанню плану дій на 2017 рік щодо розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на території Криму, розвитку телекомунікаційної інфраструктури та телерадіомовлення у зоні проведення антитерористичної операції та на прикордонних територіях;”.

У зв’язку з цим підпункти 13 - 15 вважати відповідно підпунктами 14 - 16;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

“17) технологічне удосконалення моніторингового центру Національної ради та створення регіональних моніторингових комплексів, що дасть змогу оперативно реагувати на порушення ліцензіатами вимог законодавства, ліцензійних умов та умов ліцензій, порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів. У моніторингових центрах здійснюються багатоканальний прийом, вибірковий перегляд, запис і зберігання ефірних, кабельних та супутникових програм телебачення й радіо, а також визначається перелік програм, які надаються у складі програмної послуги.”.

4. У додатках:

1) у додатку 1:

пункти 2 - 8 викласти в новій редакції:

“2. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного мовлення створено: 15 загальнонаціональних аналогових ефірних телемереж, 28 загальнонаціональних цифрових телемереж стандарту DVB-T2 у складі  МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та 3 загальнонаціональні цифрові телемережі стандарту DVB-H у складі МХ-6; 58 регіональних аналогових ефірних телемереж, 64 регіональні цифрові телемережі; 165 місцевих телеканалів в аналоговому стандарті та 32 у цифровому стандарті DVB-T2.

3. Багатоканальне телевізійне мовлення у стандарті DVB-T у місті Київ здійснюється з використанням 41 та 43 каналів телевізійного мовлення.

4. Наземне ефірне радіомовлення згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу реалізується з використанням частот довгих, середніх і коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів.

5. Залежно від території розповсюдження програм створено: 16 загальнонаціональних радіомереж, 61 регіональну радіомережу, 224 місцевих радіоканали.

6. Для здійснення діяльності 12 провайдерів програмної послуги використовують телемережі типу наземного телерадіомовлення “МІТРІС” для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах. Систему “Телесело” використовує 1 провайдер програмної послуги. Систему “ММDS” використовують 6 провайдерів.

7. Програмну послугу у кабельних мережах надають 744 провайдери програмної послуги, зокрема за технологією IPTV - 180 провайдерів.

8. Супутникове телевізійне мовлення здійснюють 99 телерадіоорганізацій, 3 телерадіоорганізації здійснюють супутникове радіомовлення; 3 провайдери програмної послуги використовують DTH-платформу.”;

пункти 9 - 16 виключити;

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

3) доповнити План розвитку новими додатками 3, 4, що додаються.

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Додаток 2

до Плану розвитку національного

телерадіоінформаційного простору

(пункт 1.5 розділу І)

ПЕРЕЛІКИ ТЕЛЕРАДІОРГАНІЗАЦІЙ

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2 (мультиплекси МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5)

№ з/п

Телерадіоорганізація

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове

цифрове

1

2

3

4

5

1

Національна телекомпанія України, м. Київ

"UA:ПЕРШИЙ" "UA: ПЕРШИЙ DIGITAL"

х

х

2

Національна телекомпанія України, м. Київ

кольорове зображення скіфської пекторалі з літерою "К"

х

3

ТОВ "ТРК "ЕРА", м. Київ

"Ера"

х

4

ТОВ ТРК "Студія "1+1", м. Київ

"1+1"

х

х

5

ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ

"ІНТЕР"

х

х

6

ТОВ "МК ТРК "ICTV", м. Київ

"зірка ICTV"

х

х

7

ТОВ "Новий канал", м. Київ

"Н"

х

х

8

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"Україна"

х

х

9

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"Індиго TV"

х

10

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"НЛО.ТV"

х

11

ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ", м. Київ

"С - Можливо все!"

х

х

12

ПрАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ

"ТЕТ"

х

х

13

ТОВ "Телестудія "Служба інформації", м. Київ

"НТН"

х

х

14

ТОВ "Телеодин", м. Київ

"М1"

х

х

15

ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ", м. Київ

"5 +"

х

16

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "ТРК "НБМ" , м. Київ

"5"

х

х

17

ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ

"К1" в колі

х

х

18

ТОВ "Телеканал "Тоніс", м. Київ

"tonis"

х

х

19

ТОВ "ТРК "Кіно ТВ", м. Київ

"Ентер-фільм"

х

20

ТОВ "Музичне телебачення", м. Київ

"ZOOM"

х

21

ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ

"М"

х

х

22

ТОВ "ТРК "Музика ТВ", м. Київ

"ПІКСЕЛЬ TV"

х

23

ТОВ "ТОТВЕЛЬД", м. Київ

"XSPORT"

х

24

ТОВ "Телеканал "К2", м. Київ

"К2"

х

25

ТОВ "РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", м. Одеса

"2+2"

х

26

ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Київ

"Z"

х

27

ТОВ "Голдберрі", м. Київ

"ЕСПРЕСО"

х

28

ТОВ "АСПЕРА 2011", м. Київ

"ЕСКУЛАП-TV"

х

29

ТОВ "ТРК "Погода ТБ", м. Київ

"BUSINESS"

х

30

ТОВ "КОРОНА САНРАЙС", м. Київ

"ВІНТАЖ ТВ"

х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2 (регіональний мультиплекс МХ-5)

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове

цифрове

1

2

3

4

5

1

Виробниче МП "Горизонт", м. Первомайський Харківської області

"Горизонт-TV"

х

2

ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції", м. Дніпро

"11 канал"

х

х

3

ДП "Дитяче телевізійне агентство", м. Хмельницький

"33 канал"

х

х

4

ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс", м. Луцьк

"АВЕРС"

х

х

5

ДП ТРК "Мукачево "М-студіо" виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер", м. Мукачеве Закарпатської області

"МS"

х

х

6

Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", м. Івано-Франківськ

Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла

х

х

7

КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради, м. Чернігів

Одноголовий орел з мечем

х

8

Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА", м. Вінниця

Комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і має дві динамічні назви ВІТА ТБ VITA TV

х

х

9

ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінниччина", м. Вінниця

Стилізована літера "В" на білому фоні та напис "Вінниччина"

х

10

Обласне об'єднання "Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ

"ЛКТ"

х

х

11

ПАТ "Інформаційне агентство "Репортер", м. Одеса

"РЕПОРТЕР"

х

х

12

ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"24"

х

х

13

ПМП "ТРК "ДАНІО", с. Баранинці Ужгородського району Закарпатської області

"21 УЖГОРОД "

х

х

14

ПП "Інформаційна студія "Полісся-TV", м. Луцьк

"р"

х

15

ТОВ "ТРК "РАІ", м. Бурштин Івано-Франківської області

"РАІ"

х

16

ПрАТ "Медіагруп нові проекти", м. Краматорськ Донецької області

Стилізоване зображення "ВПТВ"

х

17

ПрАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська", м. Дніпро

"34"

х

х

18

ТОВ "Телерадіокомпанія "Твій Всесвіт", м. Первомайськ Миколаївської області

"Твій Всесвіт"

х

19

ТОВ "Медіагрупп "ФМ", м. Сімферополь

"ТВ FM"

х

20

ТОВ "TV-4", м. Тернопіль

"4tv"

х

х

21

ТОВ "Аріадна ТВ", м. Київ

"112 Україна"

х

22

ТОВ "Гравіс", м. Київ

"ПЛЮСПЛЮС"

х

23

ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ

"2+2"

х

24

ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя

"т-воя стихія tv5"

х

х

25

ТОВ "Коледж преси та телебачення", м. Миколаїв

"ТАК ТV"

х

26

ТОВ "Лідер ТВ", м. Київ

"112 Україна"

х

27

ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці

"Місто ТБ"

х

28

ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Луганськ

"ІРТА"

х

х

29

ТОВ "Новий формат ТВ", м. Київ

"112 Україна"

х

30

ТОВ "Партнер ТВ", м. Київ

"112 Україна"

х

31

ТОВ "Скіф-2", м. Костянтинівка Донецької області

Перевернута літера "С"

х

х

32

ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк

"СВ"

х

33

ТОВ "ТВ Вибір", м. Київ

"112 Україна"

х

34

ТОВ "ТРК "Академ-ТV", м. Суми

"Атv"

х

х

35

ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми

"V" (Відікон)

х

х

36

ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси

"ВІККА"

х

х

37

ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ Одеської області

"ГРАД"

х

38

ТОВ "ТРК "ІТВ", м. Сімферополь

"ИТВ"

х

х

39

ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система", м. Луганськ

"ЛОТv24"

х

х

40

ТОВ "ТРК "Рівне 1", м. Рівне

"Рівне 1"

х

х

41

ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт", м. Київ

"Тві"

х

42

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"ДОНБАС"

х

х

43

ТОВ "ТРК "Херсон Плюс", м. Херсон

"Херсон Плюс"

х

44

ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія", м. Одеса

"АКАДЕМІЯ"

х

х

45

ТОВ "ТС "Астра-ТБ", м. Гірник Донецької області

"КРТ"

х

46

ТОВ "Чернівецький промінь", м. Чернівці

"Чернівецький промінь (комбіноване)"

х

47

ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Сімферополь

Стилізоване зображення сонця та хвилі

х

48

ТОВ ТРК "Міст ТБ", м. Львів

"ZIK"

х

49

Національна телекомпанія України, м. Київ

"ВТ"

х

х

50

"ВДТ"

х

х

51

"Д"

х

х

52

"27 канал"

х

х

53

Стилізоване зображення колосу

х

х

54

"m 1" ("Тиса один")

х

х

55

"Запоріжжя"

х

х

56

"ОДТРК Івано- Франківськ"

х

57

"ЦК", "КДТРК"

х

х

58

Стилізована літера "К"

х

х

59

"КРЫМ"

х

х

60

"ЛОТ"

х

х

61

"трк ЛЬВІВ"

х

х

62

"ТМ"

х

х

63

"ТС"

х

х

64

Зображення вітрила

х

х

65

"Лтава"

х

х

66

"РТБ"

х

х

67

"UA:Суми"

х

х

68

"ТТБ"

х

х

69

"ОТБ"

х

х

70

"Скіфія"

х

х

71

"Поділля-центр" буква "Ц" з хвостиком у формі національного орнаменту на зеленому фоні

х

х

72

"Рось"

х

х

73

"БУКОВИНА"

х

х

74

"Чернігівська ОДТРК Сівер-ЦЕНТР"

х

х

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1

Національна телекомпанія України (УР-1), м. Київ

"Українське радіо"

2

Національна телекомпанія України (УР-2), м. Київ

"Українське радіо"

3

Національна телекомпанія України (УР-3), м. Київ

"Українське радіо"

4

ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо", м. Київ

"Ретро ФМ"

5

ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ

"Радіо-Ера ФМ"

6

ДП "Новий обрій", м. Київ

"Радио Пятница"

7

ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ

"ХІТ ФМ"

8

ПАТ "Наше радіо", м. Київ

"Наше радіо"

9

ТОВ "ТРО "РУССКОЕ РАДИО" - Україна", м. Київ

"Русское Радио"

10

ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ

"Перець FM", "Стильное"

11

ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ

"Радіо Мелодія"

12

ДП "ТРО "Довіра", м. Київ

"АВТОРАДІО"

13

ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"Люкс ФМ"

14

ПАТ "РК "Гала", м. Київ

"Країна ФМ"

15

Українська корпорація телебачення і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ

"KISS FM"

16

ТОВ "ТРК "Шансон", м. Київ

"Радио Шансон"

Перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1

Дочірнє підприємство "ТРК "Центр", м. Сімферополь

"Лидер FM" (комбіноване)

2

ПГО "Громадське радіо" "ТРК "Громадське радіо", м. Київ

"Громадське радіо"

3

ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ

"ЛЮБИМОЕ РАДИО"

4

ПП "ТРК "Західна Столиця", м. Львів

"Західна Столиця"

5

ПП фірма "Лямін", м. Київ

"Радіо РОКС-Україна"

6

ПрАТ "Студія "Європозитив", м. Київ

"NRJ"

7

ТОВ "Комунікаційне агентство "Сума технологій", м. Харків

"ПЕРЕЦЬ ФМ"

8

ТОВ "Телевізійний канал "Надія", м. Київ

"Радіо голос надії"

9

ТОВ "Євромюзік", м. Київ

"Радио Шансон"

10

ТОВ "Мюзік радіо", м. Київ

"Легкое и спокойное радио RELAX"

11

ТОВ "Раді.О", м. Одеса

"Просто Радіо"

12

ТОВ "Радіо FM", м. Донецьк

"Радіо РОКС-Україна"

13

ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Київ

"Радіо Мелодія"

14

ТОВ "Радіо Шарманка", м. Київ

"Любимое радио"

15

ТОВ "Радіостанція "Великий Луг", м. Запоріжжя

"Радіо 24"

16

ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя

"Радіо Мелодія", "KISS FM"

17

ТОВ "Студія Артекс", м. Cімферополь

"Транс-М-Радіо"

18

ТОВ "ТРК "52 канал", м. Одеса

"Град"

19

ТОВ "ТРК "Аккерман", м. Білгород-Дністровський

"Аккерман FM", "Балта FM", "Любашівка FM", "Миколаївка FM", "Саврань FM"

20

ТОВ "ТРК "Галичина", м. Львів

"FM Галичина"

21

ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ

"FM 1перше радіо"

22

ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ

"Радіо Марія"

23

ТОВ "ТРК "Класик Радіо", м. Київ

"Радіо РОКС – Україна"

24

ТОВ "ТРК "Контакт", м. Запоріжжя

"Радио Шансон"

25

ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", м. Львів

"Львівська хвиля - радіо нашого міста"

26

ТОВ "ТРК "Нота", м. Харків

"Best FM"

27

ТОВ "ТРК "Онікс", м. Харків

"ПЕРЕЦЬ FM"

28

ТОВ "ТРК "Пілот-Україна", м. Одеса

"Радіо Next"

29

ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Луганськ

"Ірта"

30

ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС", м. Донецьк

"Радио "Класс"

31

ТОВ ТРК "Даяна Мастер", м. Донецьк

"KISS FM"

32

ТОВ ТРК "Праймедіа", м. Львів

"Радіо 24"

33

ТОВ ТРК "Радіо – Санна", м. Одеса

"Радио Шлягер"

34

ТОВ Фірма "Волинь", м. Київ

"Радіо Next"

35

Національна телекомпанія України, м. Київ

"Радіо Крим"

36

"Волинь моя"

37

"В ефірі Вінницька обласна державна телерадіокомпанія ВІНТЕРА"

38

"В ефірі Дніпропетровське обласне радіо", "Другий канал обласного радіо"

39

"Говорить Донецьк! В ефірі обласне радіо"

40

"Житомирська хвиля", "Говорить Житомирське обласне радіо"

41

"FM Тиса", інструментальне виконання приспіву пісні "Верховино, мати моя", автор М. Машкін

42

"Радіо Запоріжжя – FM"

43

Інструментальний фрагмент пісні "Верховино, світку наш"

44

Радіо "Скіфія-Центр"

45

"Говорить Луганське обласне радіо", "Пульс"

46

"Львівське радіо"

47

Музичний фрагмент пісні "Місто над Бугом"

48

Фрагмент пісні І. Дунаєвського "Пісня про Одесу"

49

"Ваша Хвиля", музичний фрагмент "Полтавського вальсу", композитор Пантелеймон Маліненко, "Над полтавським краєм білі голуби..."

50

"Рівне ФМ", музичний фрагмент з пісні "Очерет мені був за колиску"

51

"Слобода-FM", "Радіо Сумщини", "Говорять Суми"

52

"Радіо Лад", "Знайди свою хвилю – радіо "Лад", фрагмент мелодії української народної пісні "Чом, чом земле моя?"

53

"Говорить Харків", музичний фрагмент пісні Марка Кармівського "Пісня про Харків"

54

"Говорить радіо "Таврія", "Говорить Херсон. На першому національному працює обласне радіо"

55

"Радіо "Поділля – Центр", "Говорить Хмельницький"

56

"Рось-ФМ", "РОСЬ-РАДІО"

57

Музичний твір "Позивні радіостанції "Буковина", фрагмент пісні Левка Дудківського "Краю мій, край"

58

Голосова аудіозаставка на мотив української народної пісні "Стоїть гора високая"

59

"Радіо "Голос Києва"

60

ПП ТРК "Подільські комунікації", м. Ладижин

"ЛАДА"

61

ТОВ "ТРК "Еммануїл", м. Київ

"Радіо Еммануїл"

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Додаток 3

до Плану розвитку національного

телерадіоінформаційного простору

(пункт 1.5 розділу І)

ПЛАН

дій на 2017 рік щодо розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на території Криму

РОЗДІЛ І. Розвиток телерадіомовлення на територіі Херсонської області

№ з/п

Сфера діяльності

Завдання

Рішення

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1

Аналогове телебачення

Підвищити потужності телевізійних аналогових передавачів, на яких мовлять ліцензіати Національної ради

Організувати мовлення НТКУ в с. Василівка на 8 ТВК з ліцензійною потужністю 5 кВт (наразі - 2,5 кВт);

організувати мовлення НТКУ в Херсоні на 12 ТВК з ліцензійною потужністю 5 кВт (наразі - 2,5 кВт);

привести діяльність ліцензіатів Національноії ради у відповідність до умов ліцензії (щодо потужності передавачів), у тому числі збільшення потужності мовлення телеканалу "Скіфія" (НТКУ, с. Василівка) з 0,5 кВт до ліцензійного 1 кВт

Збільшення території покриття телевізійним сигналом на 41, у тому числі охоплення сигналом територій, не покритих сигналом мовлення:

Генічеський район: с. Павлівка, с. Петрівка, с. Новогригорівка, смт Партизани, с. Новодмитрівка, с. Чонгар;

Новотроїцький район: смт Сиваське, с. Новомиколаївка, с. Сергіївка, с. Воскресенка, с. Громівка, с. Новопокровка, с. Новомихайлівка;

Чаплинський район: с. Іванівка, с. Строганівка, с. Павлівка, с. Григорівка, с. Першокостянтинівка;

Каланчацький район: с. Червоний Чабан, смт Мирне, с. Олександрівка, с. Хорли;

Скадовський район: с. Тарасівка, с. Новоукраїнка

2

Цифрове телебачення (багатоканальне мовлення)

Покрити цифровим сигналом райони півдня та півночі області (синхронне мовлення)

Рекомендувати ТОВ "Зеонбуд" підвищити потужність цифрового передавача в смт Чаплинка до 0,5 кВт;

рекомендувати ТОВ "Зеонбуд" встановити додаткові цифрові передавачі в населених пунктах півдня та півночі області (MX-1, MX-2, MX-3, MX-5): Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Велика Олександрівка, Верхній Рогачик

Охоплення сигналом територій, не покритих сигналом мовлення:

Високопільський район, смт Високопілля;

Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка;

Великоолександрівський район, смт Велика Олександрівка;

Верхньорогачицький район, смт Верхній Рогачик;

Іванівський район (селища, наближені до Запорізької обл.);

Генічеський район (селища, наближені до Запорізької обл., Присивашшя);

Новотроїцький район (Присивашшя);

Чаплинський район (Присивашшя);

Каланчацький район (Чорноморське узбережжя);

Скадовський район, м. Скадовськ (Чорноморське узбережжя);

Голопристанський район (Чорноморське узбережжя)

Здіийснити перехід від аналогового на багатоканальне цифрове мовлення херсонських та кримських телекомпаніий

Провести конкурс на мовлення в MX-5 на гібридному каналі: загальнонаціональне мовлення - 20 годин, місцеве - 4 години; збільшити кількість програм в MX-5; побудувати локальні мультиплекси для потреб місцевого мовлення

Провести конкурс на вільні цифрові частоти

Провести конкурс на вільні місця в цифровому мультиплексі МХ-5 (ТОВ "Зеонбуд")

Збільшення мовників з 7 до 8 в мультиплексі МХ-5 у 5 населених пунктах області: Чаплинка, Генічеськ, Новотроїцьке, Нижні Сірогози, Василівка

Забезпечити населення Херсонської області сет-топ-боксами для прийому цифрового сигналу (DVB-T2)

Організувати розповсюдження сет-топ-боксів серед домогосподарств області (в першу чергу в південних районах), у тому числі серед малозахищених верств населення

Провести конкурс на вільні цифрові частоти

Провести конкурс на вільні місця в цифровому мультиплексі МХ-5 (ТОВ "Зеонбуд")

Збільшення мовників з 7 до 8 в мультиплексі МХ-5 в 5-ти населених пунктах області: Чаплинка, Генічеськ, Новотроїцьке, Нижні Сірогози, Василівка

Забезпечити населення Херсонської області сет-топ-боксами для прийому цифрового сигналу (DVB-T2)

Організувати розповсюдження сет-топ-боксів серед домогосподарств області (в першу чергу в південних районах), у тому числі серед малозахищених верств населення

3

FM-мовлення/ УКХ-мовлення

Організувати мовлення на FM-частотах

Завершити опрацювання замовлень Національної ради в УДЦР;

провести відповідні конкурси, за результатами конкурсів видати ліцензії на мовлення

Охоплення сигналом територій, не покритих сигналом мовлення:

Генічеський район: с. Павлівка, с. Петрівка, с. Новогригорівка, смт Партизани, с. Новодмитрівка, с. Чонгар;

Чаплинський район: с. Іванівка, с. Строганівка, с. Павлівка, с. Григорівка, с. Першокостянтинівка;

Каланчацький район (крім с. Новомиколаївка);

Скадовський район: с. Тарасівка, с. Новоукраїнка, смт Лазурне;

Голопристанський р-н: с. Залізний Порт, с. Більшовик

Забезпечити розвиток телекомунікаційної інфраструктури для збільшення покриття ефірним сигналом території області

Вивчити можливість збільшення висоти антенно-мачтової споруди в смт Чаплинка з 90 до 100-110 м;

вивчити можливість модернізації антенно-фідерних систем передавачів в м. Херсон та с. Василівка

Розширення території покриття на 20 %

Організувати мовлення на додаткових частотах в регіонах, де наявний дефіцит радіостанцій або відсутнє українське радіомовлення

Організувати додатково на прорахованих УДЦР частотах радіомовлення в FM-діапазоні в населених пунктах: Лазурне, Скадовськ, Чаплинка, Каланчак, Велика Олександрівка, шляхом проведення конкурсів на видачу ліцензії

Охоплення мовленням в FM-діапазоні Скадовського, Чаплинського, Каланчацького районів, а також частково Голопристанського та Цюрупинського районів

4

Інформаційна кампанія

Провести комплексну інформаційну кампанію серед населення Херсонської області щодо прийому програм українських мовників

Організувати інформування мешканців регіону щодо налаштування сет-топ-боксів та прийому цифрового мовлення;

провести інформаційну кампанію з метою популяризації цифрового мовлення, його налаштування та стимулювання придбання сет-топ-боксів;

провести для кожного району інформаційну кампанію щодо доступних сигналів FM, УКХ, СХ-cигналу та аналогових ефірних телеканалів

Створення спеціальних умов для розвитку українського мовлення на території Херсонської області на період анексії Криму

5

Цифрове ефірне телебачення, аналогове ефірне телебачення, FM, УКХ

Внести зміни до законодавства щодо спрощення умов користування радіочастотним ресурсом, надання ліцензій та організаціїї мовлення в південних районах Херсонської області

Внести зміни до законодавства України:

спростити процедуру ліцензування через надання дозволів на тимчасове мовлення на період анексії Криму; надати знижки за ліцензійниий збір за мовлення у районах, які межують з територією анексованого Криму

Спрощення умов для розвитку та розповсюдження місцевого мовлення на території Херсонської області

6

Цифрове телебачення (багатоканальне мовлення)

Забезпечити сталість місцевого цифрового мовлення

Рекомендувати ТОВ "Зеонбуд" переглянути тарифну політику відносно місцевих мовників

7

FM- та УКХ- мовлення

Збільшити кількість місцевих радіомовників

Взяти участь в розробці законопроекту щодо мовлення громад;

провести роз’яснювальну роботу, тренінги для представників громад з метою розбудови редакцій місцевого мовлення;

реалізувати пілотні проекти "Радіо Громад" в південних районах Херсонської області з подальшим масштабуванням проекту;

сприяти переходу радіостанцій проводового мовлення у формат малопотужного FM-мовлення

Створення умов для збільшення охоплення районів Херсонської області, в яких є дефіцит та або відсутнє ефірне мовлення, мережами провайдерів програмної послуги та інтернет-провайдерів (провайдерів IPTV, OTT)

8

Кабельне телебачення, IPTV, OTT

Спростити умови діяльності інтернет-провайдерів програмної послуги у комерційно непривабливих районах

Сприяти проведенню заходів щодо недискримінаційного доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до багатоквартирних будинків, об’єктів соціальної інфраструктури та енергетичної інфраструктури

РОЗДІЛ ІІ. Організація телерадіомовлення на територію Криму

№ з/п

Сфера діяльності

Завдання

Рішення

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

Забезпечення аналогового та цифрового ефірного мовлення на територію Криму з південних районів Херсонської області

1

FM-радіомовлення, цифрове мовлення

Забезпечити розбудову телекомунікаційної інфраструктури на адміністративному кордоні з АР Крим

Забезпечити будівництво 150-метрової вежі в с. Чонгар Херсонської області

Організувати телерадіомовлення із с. Чонгар на територію Криму

Завершити конкурс на видачу ліцензії на 4 FM-частоти;

організувати цифрове мовлення із с. Чонгар на територію Криму

2

AM-мовлення

Забезпечити покриття території Криму AM-мовленням

Збільшити обсяг фактичного мовлення на частотах 0,972 МГц та 1,431 МГц за рахунок створення спільного продукту, орієнтованого на окуповані території;

організувати мовлення на частоті 972 кГц третьої програми Українського радіо

Забезпечити оновлення AM-передавачів Концерну РРТ, що розповсюджують програми НТКУ/НРКУ

Залучити міжнародні організації до оновлення СХ-передавачів, з яких відбувається мовлення на Крим

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Додаток 4

до Плану розвитку національного

телерадіоінформаційного простору

(пункт 1.5 розділу І)

РОЗВИТОК

телекомунікаційної інфраструктури та телерадіомовлення у зоні проведення антитерористичної операції та на прикордонних територіях

Проект

Завдання

1. Розвиток телекомунікаційної інфраструктури в зоні проведення антитерористичної операції

1

Будівництво нової вежі заввишки 200 м на території існуючої РТПС в м. Покровськ Донецької області (РТПС Покровськ Донецької філії Концерну РРТ має щоглу заввишки 69 м)

Забезпечити координацію:

а) розробки проекту будівництва нових веж;

б) будівництва;

в) придбання та монтажу технологічного обладнання

Організувати розрахунок додаткових частот для організації мовлення

Організувати мовлення телерадіоорганізацій - ліцензіатів Національної ради - з новозбудованих веж

Погодити зміну технічних параметрів мовлення ліцензіатів

2

Будівництво РТПС в м. Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області

Забезпечити внесення змін до ліцензій мовників

2. Розвиток телерадіомовлення в зоні проведення антитерористичної операції, на прикордонні з Російською Федерацією, Республікою Молдова

1

Створення бази даних територій, не покритих сигналом мовлення цифрового телебачення та FM-радіомовлення в зоні проведення антитерористичної операції, в Одеській, Харківській областях

Систематизувати інформацію про:

а) діючі РЕЗ;

б) діючі РЕЗ зі зміненими технічними параметрами;

в) недіючі РЕЗ

2

Забезпечення прикордонних областей, зони проведення антитерористичної операції можливістю 95 % прийому програм радіо та телебачення у всіх форматах

Розробити план дій та скоординувати його реалізацію стосовно забезпечення областей можливістю 95 % прийому програм:

а) радіо (СХ-, FМ-діапазони);

б) телебачення (в аналоговому та цифровому форматах)

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.04.2017 — 2017 р., № 29, стор. 148, стаття 869, код акта 85458/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -