<<
>>

Домовленість про зобов'язання у сфері фінансових послуг (укр/рос) "Учасники Уругвайського раунду вважали за можливе взяти конкретні зобов'язання щодо фінансових послуг згідно з Генеральною угодою про торгівлю послугами ( 981_017 ) (далі в цій Домовленості іменується Угода) на основі підходу, альтернативного до передбаченого положеннями Частини III Угоди. Було погоджено, що цей підхід може бути застосований при такому його розумінні:"i) він не суперечить положенням Угоди ( 981_017 );. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

{До Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

ДОМОВЛЕНІСТЬ

про зобов'язання у сфері фінансових послуг

Учасники Уругвайського раунду вважали за можливе взяти конкретні зобов'язання щодо фінансових послуг згідно з Генеральною угодою про торгівлю послугами (далі в цій Домовленості іменується Угода) на основі підходу, альтернативного до передбаченого положеннями Частини III Угоди. Було погоджено, що цей підхід може бути застосований при такому його розумінні:

i) він не суперечить положенням Угоди;

ii) він не порушує право будь-якого із членів визначати свої специфічні зобов'язання відповідно до підходу, передбаченого у Частині III Угоди;

iii) конкретні специфічні зобов'язання застосовуються на основі режиму найбільшого сприяння;

iv) не створюється жодних припущень щодо ступеня лібералізації, стосовно якого член бере на себе зобов'язання згідно з Угодою.

Заінтересовані члени на основі переговорів і згідно з умовами та кваліфікаціями, де це визначено, включили до своїх розкладів конкретні зобов'язання відповідно до викладеного далі підходу.

A. Призупинення

Будь-які умови, обмеження та застереження щодо зобов'язань, зазначених далі, повинні зводитися до існування несуперечливих заходів.

B. Доступ до ринку

Монопольні права

1. На доповнення до статті VIII Угоди слід застосовувати наступне:

Кожний член вносить до свого розкладу, в частині, що має відношення до фінансових послуг, існуючі монопольні права і прагне скасувати їх або зменшити їх обсяг. Незважаючи на положення підпункту 1b) Додатка про фінансові послуги, цей пункт застосовується щодо видів діяльності, про які йдеться у підпункті 1b)iii) Додатка.

Фінансові послуги, які купуються державними установами

2.

Незважаючи на положення статті XIII Угоди, кожний член забезпечує, щоб постачальникам фінансових послуг будь-якого іншого члена, які засновані на його території, надавався режим найбільшого сприяння та національний режим щодо закупки або придбання фінансових послуг державними установами члена на його території.

Транскордонна торгівля

3. Кожний член повинен дозволити постачальникам-нерезидентам фінансових послуг постачати як основний постачальник через посередника або як посередник і згідно з умовами, які відповідають національному режиму, такі послуги:

a) страхування ризиків, пов'язаних з:

i) морським судноплавством, комерційною авіацією та космічними запусками і фрахтом (у тому числі супутників), коли таким страхуванням охоплюється все або майже все з наступного: товари, що транспортуються, транспортні засоби, що транспортують товари, та будь-яку відповідальність, що виникає внаслідок цього; та

ii) товарами у міжнародних транзитних перевезеннях;

b) перестрахування і ретроцесія та додаткові послуги із страхування, про які йдеться у підпункті 5(a)iv) Додатка;

c) надання і передача фінансової інформації та обробка фінансових даних, як зазначено у підпункті 5(a)(xv) Додатка, а також консультаційні та інші допоміжні послуги, за винятком посередництва, пов'язаного з банківськими та іншими фінансовими послугами, як зазначено у підпункті 5(a)(xvi) Додатка.

4. Кожний член повинен дозволити своїм резидентам купувати на території будь-якого іншого члена фінансові послуги, зазначені в:

a) підпункті 3a);

b) підпункті 3b); та

c) підпунктах 5(a)v) - (xvi) Додатка.

Комерційна присутність

5. Кожний член повинен надавати постачальникам фінансових послуг будь-якого іншого члена право створювати і розширювати свою комерційну присутність на його території, у тому числі шляхом придбання існуючих підприємств.

6. Член може визначати терміни, умови та процедури для надання дозволу щодо створення або розширення комерційної присутності такою мірою, щоб вони не порушували зобов'язання члена згідно з пунктом 5 і відповідали іншим зобов'язанням за Угодою.

Нові фінансові послуги

7. Член повинен дозволити постачальникам фінансових послуг будь-якого іншого члена, що засновані на його території, пропонувати на його території будь-які нові фінансові послуги.

Передача інформації та обробка інформації

8. Жодний член не повинен вживати заходів, які перешкоджали б передачі інформації або обробці фінансової інформації, зокрема передачу даних електронними засобами, або які, згідно з правилами імпорту, що відповідають міжнародним угодам, перешкоджають передачі обладнання, коли така передача інформації, обробка фінансової інформації або передача обладнання необхідна для звичайного ведення бізнесу постачальником фінансових послуг. Ніщо в цьому пункті не обмежує право члена щодо захисту особистих даних, приватного життя та конфіденційності індивідуальних записів та рахунків тією мірою, якою таке право не використовується для порушення положень Угоди.

Тимчасовий в'їзд персоналу

9. (a) Кожний член повинен дозволяти тимчасовий в'їзд на його територію наступного персоналу постачальника фінансових послуг будь-якого іншого члена, який створює або має комерційну присутність на території члена:

i) старшого управлінського персоналу, який володіє інформацією, яка є власністю фірми і є суттєвою для створення, управління та діяльності при наданні послуг постачальником фінансових послуг;

ii) спеціалістів у сфері діяльності постачальника фінансових послуг.

b) Кожний член повинен дозволити, відповідно до наявності кваліфікованого персоналу на його території, тимчасовий в'їзд на його територію наступного персоналу, що має відношення до комерційної присутності постачальника фінансових послуг іншого члена:

i) фахівців у галузі комп'ютерних послуг, телекомунікаційних послуг та ведення рахунків постачальника фінансових послуг;

ii) фахівців з актуарних та юридичних питань.

Недискримінаційні заходи

10. Кожний член повинен прагнути усунути або обмежити будь-який значний негативний вплив на постачальників фінансових послуг будь-якого іншого члена:

a) недискримінаційних заходів, що перешкоджають постачальникам фінансових послуг пропонувати на території члена у формі, визначеній членом, всі фінансові послуги, дозволені членом;

b) недискримінаційних заходів, що обмежують розширення діяльності постачальників фінансових послуг на всю територію члена;

c) заходів члена, коли такий член застосовує такі заходи щодо поставки банківських послуг і послуг у сфері цінних паперів, а постачальник фінансових послуг будь-якого іншого члена зосереджує свою діяльність на наданні послуг у сфері цінних паперів;

d) інших заходів, що хоч і дотримуються положень Угоди, негативно впливають на спроможність постачальників фінансових послуг будь-якого іншого члена діяти, конкурувати або виходити на ринок члена;

за умови, що будь-які дії, здійснені згідно з цим пунктом, не будуть несправедливо дискримінаційними щодо постачальників фінансових послуг члена, що здійснює такі заходи.

11. З огляду на недискримінаційні заходи, про які йдеться у підпунктах 10(a) та b), член повинен прагнути не обмежувати ані нинішній рівень ринкових можливостей, ані вигоди, якими вже користуються у сукупності постачальники фінансових послуг всіх інших членів на території члена, за умови, що це зобов'язання не призводить до несправедливої дискримінації постачальників фінансових послуг члена, який вживає цих заходів.

C. Національний режим

1. Згідно з умовами, якими надається національний режим, кожний член повинен надати постачальникам фінансових послуг будь-якого іншого члена, що створений на його території, доступ до платіжної та розрахункової систем, експлуатацію яких здійснюють державні установи, а також до офіційних механізмів фінансування та рефінансування, які доступні при звичайному веденні бізнесу. Цей пункт не передбачає надання доступу до механізмів фінансового забезпечення члена у надзвичайних ситуаціях.

2. Коли членство, чи участь, або доступ до будь-яких саморегульованих органів, біржі чи ринку цінних паперів або ф'ючерсів, розрахункового агентства, або будь-якої іншої організації чи асоціації вимагається членом для надання фінансових послуг постачальниками фінансових послуг будь-якого іншого члена на рівній основі з постачальниками фінансових послуг члена або коли член надає прямо чи опосередковано таким установам пільги чи переваги при постачанні фінансових послуг, такий член повинен забезпечити, щоб такі структури надавали національний режим постачальникам фінансових послуг будь-якого іншого члена, що є резидентами члена.

D. Визначення

Для цілей цього підходу:

1. Постачальник фінансових послуг нерезидент - це постачальник фінансових послуг члена, який постачає фінансову послугу на території іншого члена з офісу, розташованого на території іншого члена, незалежно від того, чи має такий постачальник фінансових послуг комерційну присутність на території члена, де надається фінансова послуга, чи ні.

2. "Комерційна присутність" означає підприємство на території члена для надання фінансових послуг і включає дочірні підприємства, які перебувають у повній або частковій власності, спільні підприємства, партнерства, одноособову власність, франчайзингову діяльність, відділення, агентства, представництва та інші організації.

3. Нові фінансові послуги - це послуги фінансового характеру, в тому числі послуги, пов'язані з існуючими та новими продуктами або способом, у який постачається продукт, що не постачається жодним постачальником фінансових послуг на території певного члена, але які постачаються на території іншого члена.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2010 — 2010 р., № 84, стор. 560, стаття 2989, код акта 53260/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Світова організація торгівлі (СОТ):

 1. Додаток A""Умови приєднання України до переглянутої Угоди про державні закупівлі. Світова організація торгівлі (СОТ). 2022 рікк
 2. "Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі". Світова організація торгівлі (СОТ). 2012 рікк
 3. Країни-члени СОТ та країни - спостерігачі " (станом на 1 жовтня 2009 року)"------------------------------------------------------------------. Світова організація торгівлі (СОТ). 2009 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС". Світова організація торгівлі (СОТ). 2005 рікк
 5. Угода про державні закупівлі "{ Про приєднання до Угоди див. Закон N 1029-VIII ( 1029-19 ) від 16.03.2016 }" { Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 981_055 ) від 30.03.2012 }. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 6. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 7. Рішення про створення Підготовчого комітету для Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Розглянувши Угоду про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому Рішенні поіменованих як "Угода СОТ"та "СОТ"), та. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 8. Рішення про організаційні та фінансові наслідки, що випливають із впровадження Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Визнаючи важливе значення ролі та допомоги у міжнародній торгівлі Світової організації торгівлі (далі в цьому Рішенні поіменованої як "СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 9. Декларація про вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (укр/рос) "Міністри"Визнають, щодо вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. ( 981_010 ) або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи ( 981_015 ), необхідність послідовного вирішення спорів, що виникають внаслідок антидемпінгових заходів та заходів компенсації мита.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 10. Рішення про перегляд Статті 17.6 Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи 1994 р. (укр/рос) "Міністри"Прийняли наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 11. Рішення про боротьбу проти введення в оману (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що при тому, що проблеми введення у оману та заходи антидемпінгового обов'язку складали частину переговорів, які передували Угоді про впровадження Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ), учасники переговорів не змогли досягти згоди щодо конкретного тексту,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 12. Рішення про розгляд публікацій Інформаційного центру ІСО/ІЕС (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення про те, що створений у відповідності з параграфом 1 Статті 13 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) в Додатку 1A до Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) Комітет з технічних бар'єрів торгівлі, без порушення положень про консультації та вирішення спорів, принаймні раз на рік розглядати публікації, здійснювані інформаційним центром ІСО/ІЕС по інформації, отриманій згідно з Кодексом про належну практику підготовки ( 981_008 ), ухвалення та застосування стандартів у Додатку 3 Угоди з метою надання Членам можливості обговорення будь-яких питань, пов'язаних з дією Кодексу.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 13. Рішення щодо запропонованої домовленості про інформаційну систему стандартів СОТ-ІСО (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Секретаріату Світової організації торгівлі досягти домовленості з Міжнародною організацією стандартизації ("ІСО") про створення інформаційної системи, в рамках якої:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 14. Рішення про повідомлення першої інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстиль та одяг (укр/рос) "Міністри,"Погоджуються, що учасники, які зберігають обмеження, встановлені згідно з параграфом 1 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг ( 981_007 ), повинні повідомляти докладно про всі заходи, які будуть здійснені відповідно до параграфа 6 Статті 2 вказаної Угоди, Секретаріату ГАТТ не пізніше, ніж 1 жовтня 1994 року. Секретаріат ГАТТ повинен негайно розповсюдити ці повідомлення іншим учасникам для інформації. Ці повідомлення також слід надсилати до Органу моніторингу за текстилем, коли такий буде створено, для цілей параграфа 21 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 15. Рішення про торгівлю та охорону навколишнього природного середовища (укр/рос) "Міністри,"Провівши зустріч з нагоди підписання Заключного акту про результати Уругвайського раунду Багатосторонніх торгових переговорів ( 981_002 ) в Марракеші 15 квітня 1994 року,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 16. Рішення про прийняття та приєднання до Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що Статті XI та XIV Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована як "Угода СОТ") передбачають, що лише сторони, що підписали ГАТТ 1947 ( 995_264 ) на дату набуття чинності Угоди СОТ, для яких до ГАТТ 1994 ( 981_003 ) додаються розклади уступок та зобов'язань, і для яких до Генеральної угоди про торгівлю послугами ( 981_017 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована "ГАТС") додаються розклади конкретних зобов'язань, можуть приєднатися до Угоди СОТ;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 17. Рішення про подання заявки та перегляд Домовленості про правила та процедури, що визначають вирішення спорів ( 981_019 ) (укр/рос) "Міністри,"Звертаючись до Рішення від 22 лютого 1994 р. про те, що існуючі правила та процедури ГАТТ 1947 ( 995_264 ) в області вирішення спорів лишаються в силі до дати набуття чинності Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 18. Рішення про приєднання до Угоди про державні закупки (укр/рос) "1. Міністри закликають Комітет з державних закупок, створений за Угодою про державні закупки ( 981_050 ) у Додатку 4 Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ), прояснити, що:"(a) Член, зацікавлений у приєднанні згідно з параграфом 2 Статті XXIV Угоди про державні закупки ( 981_050 ), повинен повідомити про свій інтерес Генерального директора СОТ, надіславши відповідну інформацію, в тому числі пропозицію щодо сфери охоплення для включення у Додаток I, з урахуванням відповідних положень Угоди, зокрема Статті I, і де можливо, Статті V;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 19. Рішення про професійні послуги (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Раді з торгівлі послугами ухвалити на своєму першому засіданні викладене далі рішення.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 20. Рішення про переговори про основні телекомунікації (укр/рос) "Міністри"Приймають наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -