<<
>>

Рішення про створення Підготовчого комітету для Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Розглянувши Угоду про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому Рішенні поіменованих як "Угода СОТ"та "СОТ"), та. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

{До Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

РІШЕННЯ

про створення Підготовчого комітету для Світової організації торгівлі

Міністри,

Розглянувши Угоду про створення Світової організації торгівлі (далі в цьому Рішенні іменуються Угода СОТ і СОТ), та

Пам'ятаючи про прагнення забезпечити планомірного переходу до СОТ та ефективної діяльності СОТ на дату набрання чинності,

Цим погоджуються про наступне:

1. Цим самим створюється Підготовчий комітет для СОТ (далі в цьому Рішенні іменується Комітет). Доктор філософії пан Сазерленд (Sutherland) у його особистій дієздатності призначається Головою Комітету.

2. Комітет відкритий для членства всіх Сторін, які підписали Заключний акт Уругвайського раунду Багатосторонніх торговельних переговорів, а також будь-якої сторони, що підписала, і має право стати первинним членом СОТ відповідно до статті XI Угоди СОТ.

3. Також створюються Підкомітет з бюджету, фінансів та адміністрування на чолі з Головою сторін, що уклали ГАТТ, та Підкомітет з послуг, що відповідає за підготовчу роботу з питань ГАТС. При потребі Комітет може створювати додаткові підкомітети. Членство в Підкомітетах відкрите для всіх членів Комітету. Комітет встановлює свої власні процедури та процедури своїх підкомітетів.

4. Комітет приймає всі свої рішення на основі консенсусу.

5. Лише ті члени Комітету, які є сторонами, що підписали ГАТТ, мають право стати первинними членами СОТ згідно зі статтями XI та XIV Угоди СОТ можуть брати участь у прийнятті рішень Комітету.

6. Комітет та його підкомітети обслуговуються Секретаріатом ГАТТ.

7. Комітет припиняє своє існування після набрання чинності Угодою СОТ, і в той самий час передає СОТ свої записи та рекомендації.

8. Комітет виконує такі свої функції, які можуть бути необхідні для забезпечення ефективної діяльності СОТ відразу після дати свого створення, у тому числі викладені далі функції:

a) Адміністративні, бюджетні та фінансові питання:

Для підготовки рекомендацій для розгляду компетентного органу СОТ, або, наскільки необхідно, для прийняття рішень або, при потребі, застережних рішень до створення СОТ, з огляду на рекомендації, надіслані до нього Головою Підкомітету з бюджету, фінансів та адміністрування, про який ідеться у викладеному вище пункті 3, у співробітництві з Головою Комітету ГАТТ з бюджету, фінансів та адміністрування, з допомогою пропозицій від Секретаріату щодо:

i) угоди про штаб-квартиру, передбачену в статті VII:5 Угоди СОТ;

ii) фінансових положень, у тому числі директив оцінки бюджетних обмежень членів СОТ згідно з критеріями, викладеними у статті VII Угоди СОТ;

iii) бюджетних оцінок першого року діяльності СОТ;

iv) передачі власності, у тому числі фінансових активів ICITO/ГАТТ до СОТ;

v) передачі умов та термінів переходу працівників ГАТТ до Секретаріату СОТ; та

(vi) взаємовідносини між Міжнародним центром торгівлі та СОТ.

b) Інституційні, процедурні та юридичні питання:

i) Здійснювати розгляд та ухвалення розкладів, надісланих до нього згідно з "Рішенням про підписання та приєднання до Угоди про створення Світової організації торгівлі", а також висувати пропозиції щодо умов приєднання відповідно до пункту 2 згаданого Рішення;

ii) Давати пропозиції щодо технічного завдання для органів СОТ, зокрема тих, які створені за статтею IV Угоди СОТ, а також правила процедур, які вони покликані створити для себе, з огляду на пункт 1 статті XVI;

iii) Давати рекомендації Генеральній раді СОТ щодо відповідних заходів щодо відносин з іншими організаціями, про які йдеться у статті V Угоди СОТ; та

iv) Підготувати і направити до СОТ звіт про свою діяльність.

c) Питання, пов'язані з набранням чинності Угодою СОТ та діяльністю СОТ в рамках її сфери дії та функцій:

i) Погодити і підготувати Конференцію з впровадження;

ii) Розпочати виконання робочої програми за результатами Уругвайського раунду, як визначено у Заключному акті, таких як загальний нагляд, в Підкомітеті з послуг, про який ідеться у викладеному вище пункті 3, переговори у конкретних секторах послуг, а також проводити роботу за результатами Рішення зустрічі в Маккареші;

iii) Обговорювати пропозиції для включення додаткових пунктів до порядку денного робочої програми СОТ;

iv) Давати пропозиції щодо складу Органу стеження за текстилем згідно з критеріями, викладеними у статті 8 Угоди про текстиль та одяг; та

v) Погодити проведення першої зустрічі Конференції Міністрів або Генеральної Ради СОТ, - яка із зустрічей відбудеться раніше - і підготувати її попередній порядок денний.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2010 — 2010 р., № 84, стор.
  558, стаття 2989, код акта 53260/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Світова організація торгівлі (СОТ):

 1. "Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі". Світова організація торгівлі (СОТ). 2012 рікк
 2. Країни-члени СОТ та країни - спостерігачі " (станом на 1 жовтня 2009 року)"------------------------------------------------------------------. Світова організація торгівлі (СОТ). 2009 рікк
 3. "ПРОТОКОЛ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС". Світова організація торгівлі (СОТ). 2005 рікк
 4. Угода про державні закупівлі "{ Про приєднання до Угоди див. Закон N 1029-VIII ( 1029-19 ) від 16.03.2016 }" { Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 981_055 ) від 30.03.2012 }. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 5. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 6. Домовленість про зобов'язання у сфері фінансових послуг (укр/рос) "Учасники Уругвайського раунду вважали за можливе взяти конкретні зобов'язання щодо фінансових послуг згідно з Генеральною угодою про торгівлю послугами ( 981_017 ) (далі в цій Домовленості іменується Угода) на основі підходу, альтернативного до передбаченого положеннями Частини III Угоди. Було погоджено, що цей підхід може бути застосований при такому його розумінні:"i) він не суперечить положенням Угоди ( 981_017 );. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 7. Рішення про організаційні та фінансові наслідки, що випливають із впровадження Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Визнаючи важливе значення ролі та допомоги у міжнародній торгівлі Світової організації торгівлі (далі в цьому Рішенні поіменованої як "СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 8. Декларація про вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (укр/рос) "Міністри"Визнають, щодо вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. ( 981_010 ) або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи ( 981_015 ), необхідність послідовного вирішення спорів, що виникають внаслідок антидемпінгових заходів та заходів компенсації мита.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 9. Рішення про перегляд Статті 17.6 Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи 1994 р. (укр/рос) "Міністри"Прийняли наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 10. Рішення про боротьбу проти введення в оману (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що при тому, що проблеми введення у оману та заходи антидемпінгового обов'язку складали частину переговорів, які передували Угоді про впровадження Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ), учасники переговорів не змогли досягти згоди щодо конкретного тексту,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 11. Рішення про розгляд публікацій Інформаційного центру ІСО/ІЕС (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення про те, що створений у відповідності з параграфом 1 Статті 13 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) в Додатку 1A до Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) Комітет з технічних бар'єрів торгівлі, без порушення положень про консультації та вирішення спорів, принаймні раз на рік розглядати публікації, здійснювані інформаційним центром ІСО/ІЕС по інформації, отриманій згідно з Кодексом про належну практику підготовки ( 981_008 ), ухвалення та застосування стандартів у Додатку 3 Угоди з метою надання Членам можливості обговорення будь-яких питань, пов'язаних з дією Кодексу.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 12. Рішення щодо запропонованої домовленості про інформаційну систему стандартів СОТ-ІСО (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Секретаріату Світової організації торгівлі досягти домовленості з Міжнародною організацією стандартизації ("ІСО") про створення інформаційної системи, в рамках якої:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 13. Рішення про повідомлення першої інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстиль та одяг (укр/рос) "Міністри,"Погоджуються, що учасники, які зберігають обмеження, встановлені згідно з параграфом 1 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг ( 981_007 ), повинні повідомляти докладно про всі заходи, які будуть здійснені відповідно до параграфа 6 Статті 2 вказаної Угоди, Секретаріату ГАТТ не пізніше, ніж 1 жовтня 1994 року. Секретаріат ГАТТ повинен негайно розповсюдити ці повідомлення іншим учасникам для інформації. Ці повідомлення також слід надсилати до Органу моніторингу за текстилем, коли такий буде створено, для цілей параграфа 21 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 14. Рішення про торгівлю та охорону навколишнього природного середовища (укр/рос) "Міністри,"Провівши зустріч з нагоди підписання Заключного акту про результати Уругвайського раунду Багатосторонніх торгових переговорів ( 981_002 ) в Марракеші 15 квітня 1994 року,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 15. Рішення про прийняття та приєднання до Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що Статті XI та XIV Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована як "Угода СОТ") передбачають, що лише сторони, що підписали ГАТТ 1947 ( 995_264 ) на дату набуття чинності Угоди СОТ, для яких до ГАТТ 1994 ( 981_003 ) додаються розклади уступок та зобов'язань, і для яких до Генеральної угоди про торгівлю послугами ( 981_017 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована "ГАТС") додаються розклади конкретних зобов'язань, можуть приєднатися до Угоди СОТ;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 16. Рішення про подання заявки та перегляд Домовленості про правила та процедури, що визначають вирішення спорів ( 981_019 ) (укр/рос) "Міністри,"Звертаючись до Рішення від 22 лютого 1994 р. про те, що існуючі правила та процедури ГАТТ 1947 ( 995_264 ) в області вирішення спорів лишаються в силі до дати набуття чинності Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 17. Рішення про приєднання до Угоди про державні закупки (укр/рос) "1. Міністри закликають Комітет з державних закупок, створений за Угодою про державні закупки ( 981_050 ) у Додатку 4 Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ), прояснити, що:"(a) Член, зацікавлений у приєднанні згідно з параграфом 2 Статті XXIV Угоди про державні закупки ( 981_050 ), повинен повідомити про свій інтерес Генерального директора СОТ, надіславши відповідну інформацію, в тому числі пропозицію щодо сфери охоплення для включення у Додаток I, з урахуванням відповідних положень Угоди, зокрема Статті I, і де можливо, Статті V;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 18. Рішення про професійні послуги (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Раді з торгівлі послугами ухвалити на своєму першому засіданні викладене далі рішення.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 19. Рішення про переговори про основні телекомунікації (укр/рос) "Міністри"Приймають наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 20. Рішення про переговори про послуги морського транспорту (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що зобов'язання, взяті учасниками щодо послуг морського транспорту на час завершення Уругвайського раунду, набувають чинності на основі MFN в той же час, що і Угода про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому документі - "Угода СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -