Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Рішення про торгівлю та охорону навколишнього природного середовища (укр/рос) "Міністри,"Провівши зустріч з нагоди підписання Заключного акту про результати Уругвайського раунду Багатосторонніх торгових переговорів ( 981_002 ) в Марракеші 15 квітня 1994 року,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

{До Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

РІШЕННЯ

про торгівлю та охорону навколишнього природного середовища

Міністри,

Провівши зустріч з нагоди підписання Заключного акту про результати Уругвайського раунду Багатосторонніх торгових переговорів в Марракеші 15 квітня 1994 року,

Звертаючись до преамбули Угоди про створення Світової організації торгівлі (СОТ), яка стверджує, що "відносини членів в області торгівлі та економічних зусиль проводитимуться з метою підвищення життєвого рівня, забезпечення повної зайнятості та значного та стабільного зростання обсягу реального доходу та ефективного попиту, а також розширення виробництва та торгівлі товарів та послуг, дозволяючи водночас оптимально використовувати світові ресурси відповідно до цілей стабільного розвитку, прагнучи водночас як захистити і зберегти довкілля, так і поліпшити способи такого захисту та збереження у такий спосіб, щоб це відповідало їхнім відповідним потребам та проблемам на різних рівнях економічного розвитку,"

Відзначаючи:

- Заяву про охорону навколишнього природного середовища та розвиток, прийняту в Ріо-де-Жанейро, порядок денний 21, та його результати в ГАТТ, як відображено у заяві Голови Ради представників сторін, що уклали ГАТТ на 48 сесії у грудні 1992 р., а також робота Групи по заходах охорони навколишнього природного середовища та міжнародній торгівлі, Комітет з торгівлі та розвитку, а також Рада представників;

- робочу програму, передбачену у Рішенні про торгівлю послугами та охорону навколишнього природного середовища; та

- відповідні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності,

Вважаючи, що не повинно бути і немає потреби в жодних суперечностях щодо стратегії між схваленням та збереженням відкритої, недискримінаційної та рівної багатосторонньої системи торгівлі, з одного боку, та діями, спрямованими на захист навколишнього природного середовища, та сприяння стабільного розвитку, з другого,

Прагнучи скоординувати стратегії у сфері торгівлі та захисту навколишнього природного середовища, причому без порушення компетенції багатосторонньої системи торгівлі, яка зводиться до торговельної політики та тих торговельних аспектів політики охорони довкілля, які можуть мати значні наслідки для торгівлі їх членам,

Прийняли рішення:

- дати вказівку Генеральній раді СОТ створити на своїй першій зустрічі Комітет з торгівлі та охорони навколишнього природного середовища, відкритий для всіх членів СОТ, з тим, щоб звітувати першій після набрання чинності Угодою СОТ зустрічі Конференції Міністрів, що відбуваються раз на півроку, про те, коли будуть розглянуті робота та технічне завдання Комітету, у світлі рекомендацій Комітету,

- що Рішення TNC від 15 грудня 1993 р., яке частково сформульоване так:

"a) визначити відносини між торговельними заходами та заходами, спрямованими на захист навколишнього природного середовища, з метою сприяння стабільному розвитку;

b) дати відповідні рекомендації щодо того, чи необхідні які зміни положень багатосторонньої системи торгівлі, що відповідали би відкритому, рівному та недискримінаційному характеру системи, зокрема, щодо:

- необхідності правил для посилення позитивної взаємодії між торгівлею та природоохоронними заходами, причому особливу увагу слід приділити потребам країн, що розвиваються, зокрема, серед них, найменш розвинутим; та

- уникнення протекціоністських торговельних заходів, та дотримання дієвої багатосторонньої дисципліни з метою забезпечення відгуку багатосторонньої системи торгівлі на цілі захисту довкілля, викладені у Порядку денному 21 та прийнятої в Ріо-де-Жанейро Заяви, зокрема принцип 12; та

- дослідження торговельних заходів, що використовуються з метою захисту довкілля, торговельних аспектів природоохоронних заходів, які мають значні наслідки для торгівлі, а також ефективне впровадження багатосторонніх правил, що визначають ці заходи;"

стверджує, разом з усім, сказаним у викладеній вище преамбулі, технічне завдання Комітету з торгівлі та охорони навколишнього природного середовища,

- що, в рамках цього технічного завдання, а також з метою взаємної підтримки політики міжнародної торгівлі та екологічної політики, Комітет спершу розглядатиме зазначені нижче питання, у зв'язку з якими можна підняти будь-які питання:

- відносини між положеннями багатосторонньої системи торгівлі та торговельними заходами з метою захисту навколишнього природного середовища, у тому числі й ті, що здійснюються за багатосторонніми угодами про захист довкілля;

- відносини між екологічною політикою, що має відношення до торгівлі, та природоохоронними заходами, які мають значний вплив на торгівлю, та положеннями багатосторонньої системи торгівлі;

- відносини між положеннями багатосторонньої системи торгівлі та:

a) платою та податками на природоохоронні цілі;

b) вимогами щодо природоохоронних цілей, що мають відношення до продукції, у тому числі стандарти та технічне регулювання, пакування, етикеток та повторної переробки;

- положення багатосторонньої системи торгівлі з огляду на прозорість торговельних заходів, що здійснюються з метою захисту довкілля, та природоохоронних заходів та вимог, які мають значні торговельні наслідки;

- відносини між механізмами вирішення спорів у багатосторонній системі торгівлі та механізмами, що містяться в багатосторонніх угодах про захист навколишнього природного середовища;

- вплив природоохоронних заходів на доступ до ринку, особливо у зв'язку з країнами, що розвиваються, і зокрема, серед них найменш розвинутих країн, а також позитивні екологічні результати від усунення торговельних обмежень та викривлень;

- питання експорту товарів, реалізація яких в країні заборонена,

- що Комітет з торгівлі та охороні навколишнього природного середовища розгляне робочу програму, передбачену в Рішенні про торгівлю послугами та охорону навколишнього природного середовища, а також відповідні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності як невід'ємну частину його роботи, в рамках викладеного вище технічного завдання,

- що до першого засідання Генеральної Ради СОТ роботу Комітету з торгівлі та охорони навколишнього природного середовища здійснюватиме підкомітет Підготовчого комітету Світової організації торгівлі (ПКСОТ), відкритий для всіх членів ПКСОТ,

- закликати підкомітет Підготовчого комітету, а також Комітет з торгівлі та охорони навколишнього природного середовища, коли він буде створений, надати необхідні матеріали відповідним органам щодо належних заходів щодо відносин між міжурядовими та неурядовими організаціями, про які йдеться у статті V СОТ.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2010 — 2010 р., № 84, стор.
  557, стаття 2989, код акта 53260/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Світова організація торгівлі (СОТ):

 1. Додаток A""Умови приєднання України до переглянутої Угоди про державні закупівлі. Світова організація торгівлі (СОТ). 2022 рікк
 2. "Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі". Світова організація торгівлі (СОТ). 2012 рікк
 3. Країни-члени СОТ та країни - спостерігачі " (станом на 1 жовтня 2009 року)"------------------------------------------------------------------. Світова організація торгівлі (СОТ). 2009 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС". Світова організація торгівлі (СОТ). 2005 рікк
 5. Угода про державні закупівлі "{ Про приєднання до Угоди див. Закон N 1029-VIII ( 1029-19 ) від 16.03.2016 }" { Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 981_055 ) від 30.03.2012 }. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 6. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 7. Домовленість про зобов'язання у сфері фінансових послуг (укр/рос) "Учасники Уругвайського раунду вважали за можливе взяти конкретні зобов'язання щодо фінансових послуг згідно з Генеральною угодою про торгівлю послугами ( 981_017 ) (далі в цій Домовленості іменується Угода) на основі підходу, альтернативного до передбаченого положеннями Частини III Угоди. Було погоджено, що цей підхід може бути застосований при такому його розумінні:"i) він не суперечить положенням Угоди ( 981_017 );. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 8. Рішення про створення Підготовчого комітету для Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Розглянувши Угоду про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому Рішенні поіменованих як "Угода СОТ"та "СОТ"), та. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 9. Рішення про організаційні та фінансові наслідки, що випливають із впровадження Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Визнаючи важливе значення ролі та допомоги у міжнародній торгівлі Світової організації торгівлі (далі в цьому Рішенні поіменованої як "СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 10. Декларація про вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (укр/рос) "Міністри"Визнають, щодо вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. ( 981_010 ) або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи ( 981_015 ), необхідність послідовного вирішення спорів, що виникають внаслідок антидемпінгових заходів та заходів компенсації мита.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 11. Рішення про перегляд Статті 17.6 Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи 1994 р. (укр/рос) "Міністри"Прийняли наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 12. Рішення про боротьбу проти введення в оману (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що при тому, що проблеми введення у оману та заходи антидемпінгового обов'язку складали частину переговорів, які передували Угоді про впровадження Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ), учасники переговорів не змогли досягти згоди щодо конкретного тексту,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 13. Рішення про розгляд публікацій Інформаційного центру ІСО/ІЕС (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення про те, що створений у відповідності з параграфом 1 Статті 13 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) в Додатку 1A до Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) Комітет з технічних бар'єрів торгівлі, без порушення положень про консультації та вирішення спорів, принаймні раз на рік розглядати публікації, здійснювані інформаційним центром ІСО/ІЕС по інформації, отриманій згідно з Кодексом про належну практику підготовки ( 981_008 ), ухвалення та застосування стандартів у Додатку 3 Угоди з метою надання Членам можливості обговорення будь-яких питань, пов'язаних з дією Кодексу.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 14. Рішення щодо запропонованої домовленості про інформаційну систему стандартів СОТ-ІСО (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Секретаріату Світової організації торгівлі досягти домовленості з Міжнародною організацією стандартизації ("ІСО") про створення інформаційної системи, в рамках якої:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 15. Рішення про повідомлення першої інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстиль та одяг (укр/рос) "Міністри,"Погоджуються, що учасники, які зберігають обмеження, встановлені згідно з параграфом 1 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг ( 981_007 ), повинні повідомляти докладно про всі заходи, які будуть здійснені відповідно до параграфа 6 Статті 2 вказаної Угоди, Секретаріату ГАТТ не пізніше, ніж 1 жовтня 1994 року. Секретаріат ГАТТ повинен негайно розповсюдити ці повідомлення іншим учасникам для інформації. Ці повідомлення також слід надсилати до Органу моніторингу за текстилем, коли такий буде створено, для цілей параграфа 21 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 16. Рішення про прийняття та приєднання до Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що Статті XI та XIV Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована як "Угода СОТ") передбачають, що лише сторони, що підписали ГАТТ 1947 ( 995_264 ) на дату набуття чинності Угоди СОТ, для яких до ГАТТ 1994 ( 981_003 ) додаються розклади уступок та зобов'язань, і для яких до Генеральної угоди про торгівлю послугами ( 981_017 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована "ГАТС") додаються розклади конкретних зобов'язань, можуть приєднатися до Угоди СОТ;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 17. Рішення про подання заявки та перегляд Домовленості про правила та процедури, що визначають вирішення спорів ( 981_019 ) (укр/рос) "Міністри,"Звертаючись до Рішення від 22 лютого 1994 р. про те, що існуючі правила та процедури ГАТТ 1947 ( 995_264 ) в області вирішення спорів лишаються в силі до дати набуття чинності Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 18. Рішення про приєднання до Угоди про державні закупки (укр/рос) "1. Міністри закликають Комітет з державних закупок, створений за Угодою про державні закупки ( 981_050 ) у Додатку 4 Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ), прояснити, що:"(a) Член, зацікавлений у приєднанні згідно з параграфом 2 Статті XXIV Угоди про державні закупки ( 981_050 ), повинен повідомити про свій інтерес Генерального директора СОТ, надіславши відповідну інформацію, в тому числі пропозицію щодо сфери охоплення для включення у Додаток I, з урахуванням відповідних положень Угоди, зокрема Статті I, і де можливо, Статті V;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 19. Рішення про професійні послуги (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Раді з торгівлі послугами ухвалити на своєму першому засіданні викладене далі рішення.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 20. Рішення про переговори про основні телекомунікації (укр/рос) "Міністри"Приймають наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -