<<
>>

МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 16.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів

Дата вчинення:

20.02.2019

Дата набрання чинності для України:

20.02.2019

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів (далі - Сторони),

в рамках взаємного бажання Сторін зміцнювати та розширювати співробітництво в галузях сільського господарства, тваринництва та безпеки харчових продуктів відповідно до національного законодавства своїх держав та на основі взаємної поваги та вигоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є розвиток двостороннього співробітництва між Сторонами в галузях сільського господарства, тваринництва та продовольчої безпеки шляхом створення найбільш сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестиційної діяльності, а також сприяння двосторонній торгівлі сільськогосподарськими продуктами та продуктами рослинного та тваринного походження між державами Сторін.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть в таких областях:

1. Обмін досвідом, інформацією, кращими практиками та сучасними технологіями у сфері сільського господарства, тваринництва та безпечності харчових продуктів.

2. Сприяння інвестиціям між двома державами в агропромисловий комплекс, зокрема, в тваринницьку галузь.

3. Стимулювання розвитку торгівлі сільськогосподарською, тваринницькою продукцією та продукцією харчової промисловості відповідно до санітарних та фітосанітарних заходів, прийнятих Сторонами.

4. Технічне співробітництво, зокрема, з питань селекції тварин, добрив, іригації, меліорації та управління земельними ресурсами.

5. Дослідження в галузі сільського господарства, з метою пошуку інноваційних рішень проблем, пов’язаних із сільськогосподарським сектором.

6. Сприяння розширенню можливостей співпраці у приватному секторі держав Сторін у сфері агропромислового комплексу, у тому числі, тваринництва.

7. Проведення навчання для спеціалістів з питань сільського господарства, тваринництва та безпеки харчових продуктів.

8.

Будь-яка інша сфера, про яку Сторони домовляться додатково у письмовій формі.

Стаття 3

Для досягнення цілей цього Меморандуму Сторони створюють Спільний Комітет, який буде проводити регулярні засідання щонайменше один раз на рік або за необхідності. Спільний Комітет буде подавати, щорічні звіти про досягнення його роботи, визначати пріоритети та розробляти плани дій для цільових проектів.

Стаття 4

Сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб сприяти започаткуванню спільних проектів та заходів у галузях співробітництва, визначених цим Меморандумом.

Стаття 5

Право власності та право інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, надані однією Стороною іншій Стороні відповідно до цього Меморандуму, залишається за Стороною, що надала об’єкт, водночас Сторона, що отримала об’єкт, має дотримуватися та захищати права власності іншої Сторони у будь-який час, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму.

Стаття 6

Вся діяльність, що здійснюється в рамках цього Меморандуму, буде здійснюватися відповідно до національного законодавства держав Сторін та не впливатиме на права та обов’язки Сторін, що випливають із двосторонніх та багатосторонніх договорів, учасниками яких вони є, а також на права та обов’язки Сторін, що випливають з їх членства в організаціях.

Стаття 7

Будь-які розбіжності між Сторонами щодо тлумачення цього Меморандуму будуть вирішуватися Сторонами мирно у рамках дружніх консультацій.

Стаття 8

Кожна із Сторін самостійно несе витрати по реалізації цього Меморандуму, якщо про інше не буде домовлено додатково.

Стаття 9

Цей Меморандум може бути змінений за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 10

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. Термін дії цього Меморандуму становить п’ять років та автоматично поновлюється на аналогічні п’ятирічні періоди, якщо одна із Сторін не повідомить іншу в письмовій формі дипломатичними каналами про намір не поновлювати дію Меморандуму. Таке повідомлення має бути направлене не менше, ніж за шість місяців до дати припинення його дії.

Стаття 11

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на реалізацію започаткованих програм і проектів, або угод, укладених у рамках цього Меморандуму, але не завершених на дату припинення його дії.

Вчинено у м. Дубай 20 лютого 2019 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство аграрної політики

та продовольства України

За Міністерство з питань зміни клімату

та захисту навколишнього середовища

Об’єднаних Арабських Еміратів

(підпис)

(підпис)

Ольга Трофімцева

Виконуюча обов’язки

Міністра аграрної політики

та продовольства України

Тані бін Ахмед Аль Зеюді

Міністр з питань зміни клімату

та захисту навколишнього середовища

Об’єднаних Арабських Еміратів


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2019 — 2019 р., № 27, стор. 414, стаття 976, код акта 93837/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -