<<
>>

НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 30.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2019  № 172

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 443/33414

{Наказ втратив чинність на підставі  Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1391 від 24.07.2020} 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (зі змінами), та з метою удосконалення форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 376/31828, такі зміни:

1) доповнити пункт після підпункту 2 новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що здійснюють виробництво та/або його реалізацію, яким компенсацію не виплачено або виплачено не в повному обсязі;».

У зв’язку з цим підпункти 3-13 вважати відповідно підпунктами 4-14;

2) у підпункті 7 слова «бюджетних коштів» замінити словами «фінансової підтримки»;

3) доповнити пункт після підпункту 7 новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;».

У зв’язку з цим підпункти 8-14 вважати відповідно підпунктами 9-15.

2.

Затвердити Зміни до форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 376/31828, що додаються.

3. Форми Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію, Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком, Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів, Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств, Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених), затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 376/31828, викласти в новій редакції, що додаються.

4. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

В.о. Міністра

О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

04 квітня 2019 року № 172

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2019 р.

за № 443/33414

ЗМІНИ

до форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

1. У Заявці для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію:

1) у пункті 4 слова «податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів,- у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС» замінити словами «платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі»;

2) у пункті 6 слова та цифри «(не >60 000 грн)» виключити.

2. У пункті 4 Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком, слова «податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів,- у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС» замінити словами «платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі».

3. У таблиці Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів:

1) у назві графи 3 слова «код згідно з ЄДРПОУ,» виключити;

2) назву графи 4 викласти в такій редакції:

«Код згідно з ЄДРПОУ, напрям діяльності СОК».

4. У Заявці для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»:

1) у пункті 4 слова «податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів,- у паперовому вигляді або сформована в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС» замінити словами «платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі»;

2) назву графи 3 таблиці пункту 6 викласти в такій редакції:

«Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера»;

3) у пункті 7 слова «вітчизняного виробництва» замінити словами «, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були залучені у вітчизняних виробників».

5. Пункти 4, 5 Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством викласти у такій редакції:

«4. Дата реєстрації фермерського господарства

____________________________________________________________________________

Голова фермерського господарства (П.І.Б.)

____________________________________________________________________________

Члени фермерського господарства згідно з установчим документом:

1. __________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

5. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році,- копія фінансового звіту за останній квартал;

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

не порушено справу про банкрутство;

не перебуває на стадії ліквідації;

не визнано банкрутом;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі».

6. Пункти 4, 5 Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених) викласти у такій редакції:

«4. Дата реєстрації фермерського господарства

__________________________________________________________________________

Голова фермерського господарства (П.І.Б.)

__________________________________________________________________________

дата народження _______________________

копія сторінок 1, 2 паспорта

Члени фермерського господарства згідно з установчим документом:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

5. Документи:

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації**) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році,- копія фінансового звіту за останній квартал;

згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, що становить банківську таємницю або містить персональні дані;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

не порушено справу про банкрутство;

не перебуває на стадії ліквідації;

не визнано банкрутом;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі».

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

04 квітня 2019 року № 172

РЕЄСТР

одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що здійснюють виробництво та/або його реалізацію, яким компенсацію не виплачено або виплачено не в повному обсязі

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

04 квітня 2019 року № 172

РЕЄСТР

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів

№ _________ від __________________________

№ з/п

Область

Найменування СОК, дата державної реєстрації, поштова адреса

Код згідно з ЄДРПОУ та напрям діяльності СОК

Банківські реквізити СОК (найменування банку, МФО, розрахунковий рахунок)

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання, техніки

Обладнання, техніка

Сума сплаченої СОК вартості обладнання, техніки в грн, з них

Сума фінансової підтримки у розмірі 70 % вартості без ПДВ, грн (не >3 млн грн на один СОК)

вид

марка

100 % вартості без ПДВ

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

2

Усього:

2

1

2

Усього:

Разом:

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР

одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

ЗАЯВКА

для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР

одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів фінансової підтримки ________________________________ області

№_________ від __________________________

№ з/п

Найменування СОК, дата державної реєстрації, поштова адреса

Реєстраційний № заявки СОК

Код згідно з ЄДРПОУ та напрям діяльності СОК

Банківські реквізити СОК (найменування банку, МФО, розрахунковий рахунок)

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання, техніки

Обладнання, техніка

Сума сплаченої СОК вартості обладнання, техніки в грн, з них:

Сума фінансової підтримки у розмірі 70 % вартості без ПДВ, грн (не >3 млн грн на один СОК)

вид

марка

100 % вартості без ПДВ

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

2

Усього:

2

1

2

Усього:

Разом:

Керівник структурного підрозділу

з питань агропромислового розвитку

облдержадміністрації, голова регіональної

комісії

_____________

(підпис)

______________________

(П.І.Б.)

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР

одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь  (1 гектар) - новостворених фермерських господарств

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 150

(у редакції наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України

від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР

одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник директора

Департаменту підтримки

фермерства, кооперації

та розвитку сільських

територій -

начальник відділу

підтримки фермерства

С. Шупик


Документи та файли

Сигнальний документ — f484393n99.doc
Сигнальний документ — f484393n100.doc
Сигнальний документ — f484393n101.doc
Сигнальний документ — f484393n102.doc
Сигнальний документ — f484393n103.doc
Сигнальний документ — f484393n104.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.05.2019 — 2019 р., № 37, стор. 93, стаття 1320, код акта 94395/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -