<<
>>

НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 08.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2019  № 160

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 квітня 2019 р.

за № 353/33324

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 (із змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228 «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482 (із змінами), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

«Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників»;

2) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«№ 1 «Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників»;

3) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«№ 5 «Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання»;

№ 6 «Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання»;

№ 7 «Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання».».

2.

Затвердити Зміни до форми № 1 «Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482, що додаються.

3. Управлінню технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о. Міністра

О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

27 березня 2019 року № 160

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 квітня 2019 р.

за № 353/33324

ЗМІНИ

до форми № 1 «Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

1. Заголовок форми викласти у такій редакції:

«Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників».

2. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Документи

Копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк

Акт приймання-передачі

техніки та обладнання вагонів та устатковання

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації)

Так Ні

Технічний паспорт вагона

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

не порушено справу про банкрутство

не перебуває на стадії ліквідації

не визнано банкрутом

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Згода щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації про відповідного сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані

Так Ні _______________________________________ (підпис керівника або уповноваженої особи)».

3. Пункт 7 доповнити новою таблицею такого змісту:

«Вартість придбаних вагонів та устатковання згідно з переліком, сформованим Мінекономрозвитку

Вагони та устатковання

Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера

Дата придбання

Кількість вагонів, одиниць

Вартість одиниці вагона та устатковання (з ПДВ), грн

Загальна вартість придбаних вагонів та устатковання (без ПДВ), грн

вид

марка

1

2

3

4

5

6

7

4. Пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Ознайомлено

з вимогами пунктів 10, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130.

Так Ні _______________________________________ (підпис керівника або уповноваженої особи)».

Заступник начальника

Управління

технічної політики -

начальник відділу

інженерно-технічного

забезпечення

П. Гринько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

27 березня № 160

Форма № 5

ІНФОРМАЦІЯ

про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника

Управління технічної

політики в АПК -

начальник відділу

інженерно-технічного

забезпечення

П. Гринько

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

27 березня № 160

Форма № 6

ІНФОРМАЦІЯ

про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника

Управління технічної

політики в АПК -

начальник відділу

інженерно-технічного

забезпечення

П. Гринько

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

27 березня № 160

Форма № 7

РЕЄСТР

сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника

Управління технічної

політики в АПК -

начальник відділу

інженерно-технічного

забезпечення

П. Гринько


Документи та файли

Сигнальний документ — f483843n68.doc
Сигнальний документ — f483843n66.doc
Сигнальний документ — f483843n67.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 539, стаття 1096, код акта 94109/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -