<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 21.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 145/33116

Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку

Відповідно до статей 7, 9, 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інструкцію з бонітування птиці;

2) Інструкцію з ведення племінного обліку у птахівництві;

3) форму № 1-пт «Журнал інкубації яєць»;

4) форму № 2-пт «Журнал молодняку»;

5) форму № 3-пт «Журнал щоденного обліку несучості та вибуття птиці»;

6) форму № 4-пт «Журнал продуктивності несучок»;

7) форму № 5-пт «Журнал обліку маси та якості яєць»;

8) форму № 6-пт «Журнал самців»;

9) форму № 7-пт «Оцінка вихідних ліній кросів та порід за комплексом ознак»;

10) форму № 8-пт «Дані про придбання (відтворення) племінних (генетичних) ресурсів»;

11) форму № 9-пт «Журнал обліку щоденного вибуття молодняку та споживання корму»;

12) форму № 10-пт «Журнал зважування молодняку (дорослої птиці)»;

13) форму № 11-пт «Журнал обліку несучості, вибуття птиці та споживання корму»;

14) форму № 12-пт «Журнал групового зважування яєць»;

15) форму № 13-пт «Журнал індивідуального зважування яєць»;

16) форму № 14-пт «Журнал сортування яєць»;

17) форму № 15-пт «Журнал обліку якості інкубаційних яєць»;

18) форму № 16-пт «Результати вирощування молодняку»;

19) форму № 17-пт «Узагальнена оцінка дорослої птиці»;

20) форму № 18-пт «Звіт про результати бонітування птиці порід, вихідних ліній, батьківських, материнських форм».

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2001 року № 179 «Про затвердження Інструкції з бонітування сільськогосподарської птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві та зразків форм племінного обліку в птахівництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2001 року за № 846/6037.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

В. Топчій

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Президент Національної академії

аграрних наук України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

В.о. Голови Державної

регуляторної служби України

О. Мірошниченко

Р. Іллічов

О.О. Шубін

Я.М. Гадзало

Ю. Терентьєв

В. Лапа

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

22 січня 2019 року № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 145/33116

ІНСТРУКЦІЯ

з бонітування птиці

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок проведення бонітування птиці для визначення комплексного класу за господарсько-корисними ознаками з метою визначення племінної (генетичної) цінності птиці та її подальшого господарського призначення.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

батьківська лінія (кросу або породи) - спеціалізована поєднувана лінія, у якій для схрещування із самицями іншої лінії використовуються лише самці;

батьківське стадо - стадо самців та самиць, потомство від яких використовують для виробництва яєць або м’яса;

батьківська форма (батьківська лінія) у батьківському стаді - самці, потомство від яких використовують для виробництва яєць або м’яса;

батьківська форма (батьківська лінія) у прабатьківському стаді - батьківська і материнська лінії, які використовуються для схрещування за певною схемою та отримання батьківської лінії (батьківської форми) у батьківському стаді;

бонітування - комплексна оцінка племінної і підконтрольної птиці за племінними та продуктивними якостями, яка проводиться в стадах суб’єктів племінної справи у птахівництві незалежно від їх організаційно-правової форми;

вихідна лінія (кросу, породи) - чисті лінії батьківської і материнської форм, з якими проводять селекційну роботу для підтримання характерних ознак та поєднуваності у схрещуваннях для отримання прародинних, родинних форм чи фінального гібрида;

крос - комплекс спеціалізованих поєднуваних ліній, які за використання певних схем схрещування дають потомство з гетерозисом за однією або декількома ознаками;

лінія - внутрішньопородна або міжпородна група птиці, що походить від видатних предків і знаходиться у певному спорідненні, спеціалізована за ознаками продуктивності, які стало передаються потомству;

материнська лінія (кросу або породи) - спеціалізована поєднувана лінія, у якій для схрещування з самцями іншої лінії використовуються лише самиці;

материнська форма (материнська лінія) у батьківському стаді - самиці, потомство від яких використовують для виробництва яєць або м’яса;

материнська форма у прабатьківському стаді - батьківська і материнська лінії, які використовуються для схрещування за певною схемою та отримання материнської лінії (материнської форми) у батьківському стаді;

несучість - кількість яєць, знесених самкою сільськогосподарської птиці за певний період;

прабатьківське стадо - стадо самців та самиць ліній батьківської та материнської форм, які використовуються для відтворення батьківського стада;

прародинні форми - групи птиці, які утримуються в прабатьківському стаді (самці батьківської лінії батьківської форми і батьківської лінії материнської форми та самиці материнської лінії батьківської форми та материнської лінії материнської форми);

продуктивність - кількість продукції, яку одержують від особини сільськогосподарської птиці за певний період;

продуктивний період - період яйцекладки з моменту знесення першого яйця і до початку линяння;

родинні форми - групи птиці, які утримуються в батьківському стаді (самці батьківської лінії, що є батьківською формою, та самиці материнської лінії, що є материнською формою);

типовість - вираженість у птиці зовнішніх ознак, які є типовими для певної породи, вихідної лінії, батьківської чи материнської форми.

3. Бонітування птиці забезпечують суб’єкти племінної справи у птахівництві (далі - господарства).

4. Бонітування птиці проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з бонітуванням птиці та веденням племінного обліку у птахівництві, та спеціалісти ветеринарної медицини) за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці зі спеціальною підготовкою наукових та навчальних установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об’єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог законодавства (за згодою).

5. Бонітують птицю протягом року - окремо кожну групу одновікової птиці порід, вихідних ліній, батьківських, материнських форм за досягнення нею певного віку.

Птицю не бонітують у господарствах, поставлених на карантин через підозру на заразне захворювання або за його наявності.

6. Під час бонітування проводять:

1) огляд птиці, що підлягає бонітуванню, за результатами якого визначають стан її здоров’я та типовість для породи, вихідної лінії, батьківської чи материнської форми;

2) аналіз показників птиці, яка бонітується, молодняку, отриманого від цієї птиці, та племінної цінності її батьків;

3) визначення бонітувальних класів (за кожною ознакою) відповідно до мінімальних вимог, на основі яких групі птиці присвоюється комплексний клас.

7. Бонітування птиці здійснюється на основі результатів племінного обліку стада птиці (форми № 7-пт, № 16-пт, № 17-пт).

8. Фактичні показники за кожною ознакою порівнюються з мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак за видами птиці. Господарсько-корисні ознаки за видами птиці мають різний рівень прояву залежно від напрямів продуктивності, порід, типів, ліній. У процесі бонітування за кожною оцінюваною ознакою визначається бонітувальний клас.

9. Птиця, у якої немає потомства з показниками за господарсько-корисними ознаками, бонітується за власними показниками (жива маса, вивід, падіж) та комплексним класом батьків. Комплексний клас батьків береться за даними сертифіката племінних (генетичних) ресурсів у разі придбання або за результатами їх бонітування у разі власного відтворення. Птиця, у якої відсутній комплексний клас батьків (придбана за імпортом, підконтрольна птиця), бонітується лише за власними показниками.

10. Птиця, у якої є потомство з показниками за господарсько-корисними ознаками, бонітується за власними показниками та показниками потомства, отриманого від цієї птиці, при цьому оцінювані ознаки поділяють на основні та додаткові, які розрізняють за видами та напрямами продуктивності птиці.

Для курей яєчного та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності (далі - яєчні кури) основними ознаками є несучість та маса яєць, додатковими - жива маса, вивід та падіж молодняку, отриманого від птиці, що бонітується.

Для птиці м’ясного напряму продуктивності (кури м’ясного напряму продуктивності, індики, качки, гуси, перепели, цесарки, страуси) (далі - м’ясна птиця) основні ознаки - жива маса та несучість, додаткові - вивід та падіж молодняку, отриманого від птиці, що бонітується.

11. У прабатьківських та батьківських стадах бонітують батьківські та материнські форми птиці.

12. Комплексний клас за визначеними бонітувальними класами за ознаками присвоюється за шкалою, уніфікованою для всіх видів птиці.

13. Племінній птиці вихідних ліній кросів та порід, що утримується в племінному заводі та бонітується за власними показниками, можуть бути присвоєні класи «еліта-рекорд», «еліта», I або II клас.

Племінній птиці прабатьківського стада, що утримується в племінному птахорепродукторі I порядку та бонітується за власними показниками, може бути присвоєний клас «еліта», I або II клас.

Племінній птиці батьківського стада, що утримується в племінному птахорепродукторі II порядку та бонітується за власними показниками, може бути присвоєний I або II клас.

Підконтрольній птиці може бути присвоєний I або II клас.

Птиця, що не відповідає мінімальним вимогам II класу, належить до позакласної. Реалізація племінних (генетичних) ресурсів від такої птиці забороняється.

14. Якщо в групі м’ясної птиці показники самців та самиць за певною ознакою відповідають вимогам різних бонітувальних класів, групі птиці за цією ознакою присвоюється нижчий клас.

15. Якщо одна і та сама група птиці бонітується декілька раз за рік, їй присвоюється комплекс-ний клас за результатами останнього бонітування.

16. Станом на 01 січня кожного року за результатами бонітування складається звіт про результати бонітування птиці порід, вихідних ліній, батьківських, материнських форм (форма № 18-пт), який підписується головою і членами комісії та подається:

до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;

до 01 лютого - організаціям (установам), визначеним Мінагрополітики, для їх аналізу та зведення.

17. Аналіз результатів бонітування племінної птиці у розрізі видів, напрямів продуктивності, порід, визначення племінної цінності стад проводяться організаціями (установами), визначеними Мінагрополітики.

Зведені дані та аналіз результатів бонітування птиці подають до Мінагрополітики до 25 лютого кожного року і використовують для розробки і коригування існуючих програм селекції у птахівництві.

18. Реалізація племінних (генетичних) ресурсів птахівництва (інкубаційні яйця, молодняк) здійснюється після затвердження результатів бонітування за умови, що якість інкубаційних яєць або молодняку за видами птиці відповідає вимогам чинних стандартів та технічних умов їх виробництва.

II. Бонітування курей

1. Бонітування яєчних курей та курей м’ясного напряму продуктивності здійснюється окремо із врахуванням досягнутого віку, показника виводу молодняку та продуктивності.

2. До порід яєчних курей належать полтавська глиняста, адлерська срібляста, кучинська ювілейна, леггорн, червоний та білий род-айленд, домінант, смугастий плімутрок. До порід курей м’ясного напряму продуктивності належать породи корніш та білий плімутрок.

3. Яєчних курей бонітують:

у віці до 40 тижнів - за власними показниками: вивід молодняку, жива маса самиць у віці 17 тижнів, падіж за 17 тижнів життя;

у віці 40 тижнів і старше - за власними показниками: жива маса самиць у віці 17 тижнів, падіж молодняку за 17 тижнів життя, несучість на початкову несучку за 40 або 65 тижнів життя, маса яєць у віці 30 або 52 тижнів; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, яка бонітується, за 40 або 65 тижнів її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак курей яєчного та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

4. Курей м’ясного напряму продуктивності бонітують:

у віці до 34 тижнів - за власними показниками: вивід молодняку, жива маса у віці 6 тижнів, падіж за 6 тижнів життя;

у віці 34 тижні і старше - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 6 тижнів, падіж молодняку за 6 тижнів життя, несучість на початкову несучку за 34 або 60 тижнів життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, яка бонітується, за 34 або 60 тижнів її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак курей м’ясного напряму продуктивності згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

III. Бонітування качок

1. Качок (крім мускусних) бонітують:

у віці до 50 тижнів - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 7 тижнів, падіж молодняку за 7 тижнів життя та за період із 7 до 25-тижневого віку;

у віці 50 тижнів і старше - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 7 тижнів, падіж молодняку за 7 тижнів життя та за період із 7 до 25-тижневого віку, несучість на початкову несучку за 45 тижнів життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, яка бонітується, за 45 тижнів її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак качок (крім мускусних) згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. За чистопородного розведення качок пекінської породи бонітувальні класи за ознаками визначаються за мінімальними вимогами для материнської форми.

2. Мускусних качок бонітують:

у віці до 50 тижнів - за власними показниками: жива маса самиць у віці 10 тижнів та самців - 11 тижнів, падіж молодняку за 10 та 11 тижнів життя відповідно;

у віці 50 тижнів і старше - за власними показниками: жива маса самиць у віці 10 тижнів та самців - 11 тижнів, падіж молодняку за 10 та 11 тижнів життя відповідно, несучість на початкову несучку за 46 тижнів життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, яка бонітується, за 46 тижнів її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак мускусних качок згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

IV. Бонітування індиків

1. Породи та кроси індиків поділяють на два типи:

середній - крос «Харківський», біла широкогруда порода;

важкий - кроси «Б’юті-8», «Біг-6».

2. Індиків бонітують:

у віці до 52 тижнів - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 16 тижнів, падіж молодняку за 16 тижнів життя;

у віці 52 тижні і старше - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 16 тижнів, падіж молодняку за 16 тижнів життя, несучість на початкову несучку за 52 тижні життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, що бонітується, за 52 тижні її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак індиків згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

За чистопородного розведення індиків білої широкогрудої породи бонітувальні класи за ознаками визначаються за мінімальними вимогами для материнської форми середнього типу.

V. Бонітування гусей

1. Породи гусей поділяють на три типи:

легкий - кубанська сіра, китайська сіра;

середній - рейнська біла, італійська біла, роменська;

важкий - велика сіра, велика біла, тулузька, емденська, угорська біла, угорська сіра, уральська біла, горьківська (ліндовська), холмогорська, легарт та колуш.

2. Гусей бонітують:

у віці до 52 тижнів - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 9 тижнів, падіж молодняку за 9 тижнів життя;

у віці 52 тижні і старше - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 9 тижнів, падіж молодняку за 9 тижнів життя, несучість за 52 тижні життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, яка бонітується, за 52 тижні її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак гусей згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

VI. Бонітування перепелів

1. Породи перепелів поділяють на:

яєчного напряму продуктивності - японська, естонська, смокінгова, маньчжурська золотиста, біла англійська, чорна англійська;

м’ясного напряму продуктивності - техаська та фараон.

2. Перепелів бонітують:

у віці до 32 тижнів - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 6 тижнів, падіж молодняку за 6 тижнів життя;

у віці 32 тижні і старше - за власними показниками: жива маса самців та самиць у віці 6 тижнів, падіж молодняку за 6 тижнів життя, несучість на початкову несучку за 32 тижні життя, маса яєць у віці 10 тижнів; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, що бонітується, за 32 тижні її життя.

За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак перепелів згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.

VII. Бонітування цесарок

1. Цесарок бонітують:

у віці до 64 тижнів - за власними показниками: жива маса у віці 10 тижнів, падіж молодняку за 10 тижнів життя;

у віці 64 тижні і старше - за власними показниками: жива маса у віці 10 тижнів, падіж молодняку за 10 тижнів життя, несучість на початкову несучку за 64 тижні життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, що бонітується, за 64 тижні її життя.

2. За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак цесарок згідно з додатком 8 до цієї Інструкції.

VIII. Бонітування африканських страусів

1. Африканських страусів усіх підвидів бонітують:

у віці до 3 років - за власними показниками: жива маса у віці 10 місяців, падіж молодняку за 10 місяців життя;

у віці 3 роки і старше - за власними показниками: жива маса у віці 10 місяців, падіж молодняку за 10 місяців життя, несучість за 156 тижнів життя; за показником виводу молодняку, отриманого від птиці, що бонітується, за 156 тижнів її життя.

2. За кожною наведеною вище ознакою визначається бонітувальний клас за мінімальними вимогами щодо рівня господарсько-корисних ознак африканських страусів згідно з додатком 9 до цієї Інструкції.

IX. Визначення комплексного класу

1. Комплексний клас птиці, що бонітується за власними показниками, визначається за бонітувальними класами за власними показниками та з урахуванням класу їхніх батьків за шкалою згідно з додатком 10 до цієї Інструкції.

2. Комплексний клас птиці, що бонітується за власними показниками та показниками потомства, отриманого від цієї птиці, визначається за бонітувальними класами за основними та додатковими ознаками за шкалою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції.

Заступник директора

Департаменту аграрної політики

та сільського господарства

О. Альшанова


Додаток 1

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 3 розділу II)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак курей яєчного та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності

Ознака

Вихідні лінії, прародинні, родинні форми породи білий леггорн

Вихідні лінії, прародинні, родинні форми порід червоний род-айленд та білий род-айленд

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

Несучість на початкову несучку, шт.:

за 40 тижнів життя

120

110

105

95

120

110

100

90

за 65 тижнів життя

245

240

230

220

240

235

220

210

Маса яєць, г:

у 30 тижнів

57

56

55

54

56

55

54

53

у 52 тижні

63

62

61

60

63

62

61

60

Вивід молодняку, %

85

85

83

80

82

80

78

76

Падіж молодняку за 17 тижнів життя, %

5

5

5

6

5

5

5

6

Жива маса самок у віці 17 тижнів, кг

1,2

1,2

1,2

1,1

1,4

1,4

1,4

1,3

Інші лінії, породи яєчного напряму продуктивності

Інші лінії, породи м’ясо-яєчного напряму продуктивності

Несучість на початкову несучку, шт.:

за 40 тижнів життя

93

90

85

80

75

68

65

63

за 65 тижнів життя

200

190

180

170

180

170

160

150

Маса яєць, г;

у 30 тижнів

54

53

53

52

53

52

51

50

у 52 тижні

61

60

59

58

59

58

57

57

Вивід молодняку, %

78

78

78

78

77

77

77

77

Падіж молодняку за 17 тижнів життя, %

5

5

5

6

4

5

5

5

Жива маса самок у віці 17 тижнів, кг

1,4

1,4

1,4

1,4

не нижче 1,4 - не вище 1,8


Додаток 2

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 4 розділу II)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак курей м’ясного напряму продуктивності

Ознаки

Вихідні лінії, прародинні, родинні форми породи корніш

Вихідні лінії, прародинні, родинні форми породи білий плімутрок

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

Жива маса у віці 6 тижнів, кг:

самців

1,2

1,1

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

0,7

самок

1,1

1,0

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

Падіж молодняку за 6 тижнів, %

3

4

4

4

3

3

4

4

Несучість на початкову несучку, шт.:

за 34 тижні життя

36

32

30

30

60

56

50

44

за 60 тижнів життя

98

95

90

90

174

170

160

155

Вивід молодняку, %

72

72

70

68

83

78

76

73


Додаток 3

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 1 розділу III)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак качок (крім мускусних)

Ознаки

Пекінська порода, в тому числі

Інші породи та кроси

батьківська форма

материнська форма

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта

I клас

II клас

Жива маса у віці 7 тижнів, кг:

самців

3,6

3,4

3,3

3,1

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,5

2,4

самок

3,4

3,2

3,1

2,9

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

Падіж молодняку, %:

за 7 тижнів життя

2

3

3

5

2

3

3

5

3

3

5

за період із 7 до 25-тижневого віку

1

2

2

4

1

2

2

4

2

2

4

Несучість на початкову несучку за 45 тижнів життя, шт.

95

90

85

80

115

110

100

95

100

93

85

Вивід молодняку, %

68

66

65

62

75

72

70

70

76

74

70


Додаток 4

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу III)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак мускусних качок

Ознаки

Бонітувальний клас

еліта

I клас

II клас

Жива маса, кг:

самців у віці 11 тижнів

3,5

3,3

3,1

самок у віці 10 тижнів

2,0

1,8

1,7

Падіж молодняку, %:

самців за 11 тижнів життя

5

5

5

самок за 10 тижнів життя

5

5

5

Несучість на початкову несучку за 46 тижнів життя, шт.

70

65

60

Вивід молодняку, %

57

57

57


Додаток 5

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу IV)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак індиків


Додаток 6

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу V)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак гусей

Ознака

Важкий тип

Середній тип

Легкий тип

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

Жива маса у віці 9 тижнів, кг:

самців

4,5

4,3

4,1

3,9

4,1

3,9

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

самок

4,1

4,0

3,7

3,6

3,7

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

Падіж молодняку за 9 тижнів життя, %

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

Несучість на початкову несучку за 52 тижні життя, шт.

35

33

30

25

52

50

40

30

60

55

50

40

Вивід молодняку, %

60

60

60

60

65

65

65

65

70

70

70

70


Додаток 7

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу VI)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак перепелів

Ознака

Напрям продуктивності

яєчний

м’ясний

I клас

II клас

I клас

II клас

Жива маса у віці 6 тижнів, кг: самців

0,14

0,13

0,20

0,19

самок

0,15

0,14

0,21

0,20

Падіж молодняку за 6 тижнів життя, %

7

10

8

10

Несучість на початкову несучку за 32 тижні життя, шт.

200

190

180

170

Маса яєць у віці 10 тижнів, г

11

11

13

12,5

Вивід молодняку, %

75

70

70

60


Додаток 8

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу VII)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак цесарок

Ознака

Загорська білогруда порода, в тому числі

батьківська форма

материнська форма

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

Жива маса у віці 10 тижнів, кг

1,2

1,1

1,0

0,9

1,1

1,0

0,9

0,8

Падіж молодняку за 10 тижнів життя, %

5

5

5

7

5

5

5

7

Несучість на початкову несучку за 64 тижні життя, шт.

110

105

100

95

130

125

120

110

Вивід молодняку, %

60

60

55

50

65

60

55

50

Волзька біла порода

Інші породи

Жива маса у віці 10 тижнів, кг

1,2

1,1

1,0

0,9

1,2

1,1

1,0

0,9

Падіж молодняку за 10 тижнів життя, %

5

5

5

6

5

5

6

7

Несучість на початкову несучку за 64 тижні життя, шт.

220

200

160

130

120

115

105

95

Вивід молодняку, %

72

70

70

68

65

65

60

60


Додаток 9

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу VIII)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо рівня господарсько-корисних ознак африканських страусів

Ознака

Форма

Бонітувальний клас

еліта-рекорд

еліта

I клас

II клас

Жива маса у віці 10 місяців, кг

батьківська

95

90

85

80

материнська

90

85

80

75

Падіж молодняку за 10 місяців життя, %

15

20

25

30

Несучість на початкову несучку за 156 тижнів життя, шт.

батьківська

40

30

20

15

материнська

50

40

30

25

Вивід молодняку, %

батьківська

55

50

45

40

материнська

60

60

55

50


Додаток 10

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 1 розділу IX)

ВИЗНАЧЕННЯ

комплексного класу птиці, що бонітується за власними показниками

Клас батьків

Клас за власними показниками

Комплексний клас

жива маса*

падіж молодняку

вивід молодняку

Племінна птиця вихідних ліній кросів та порід

еліта-рекорд

не менше мінімальних вимог класу еліта-рекорд

еліта-рекорд

еліта-рекорд

не менше мінімальних вимог I класу

еліта

еліта-рекорд

не менше мінімальних вимог II класу

I клас

еліта

не менше мінімальних вимог еліта

еліта

еліта

не менше мінімальних вимог II класу

I клас

I клас

не менше мінімальних вимог I класу

I клас

I клас

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

Племінна птиця прабатьківського стада

еліта-рекорд

не менше мінімальних вимог класу еліта

еліта

еліта

не менше мінімальних вимог класу еліта

I клас

еліта

не менше мінімальних вимог I класу

I клас

I клас

за однією із ознак

не менше мінімальних вимог класу еліта,

за іншими - I класу

I клас

I клас

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

II клас

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

Племінна птиця батьківського стада

еліта

не менше мінімальних вимог II класу

I клас

I клас

не менше мінімальних вимог I класу

I клас

I клас

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

II клас

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

Підконтрольна птиця

-

не менше мінімальних вимог I класу

за двома ознаками і більше

I клас

-

не менше мінімальних вимог I класу

за однією із ознак

II клас

-

не менше мінімальних вимог II класу

II клас

__________

* Менше на 5 % від мінімальних вимог за всіма класами для яєчних курей.


Додаток 11

до Інструкції з бонітування птиці

(пункт 2 розділу IX)

ВИЗНАЧЕННЯ

комплексного класу птиці, що бонітується за власними показниками та показниками потомства, отриманого від цієї птиці


Документи та файли

Сигнальний документ — f482385n192.doc
Сигнальний документ — f482385n193.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2019 — 2019 р., № 20, стор. 122, стаття 700, код акта 93621/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2019 № 172 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -