<<
>>

НАКАЗ від 12.07.2019 № 384 "Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі". Мінагрополітики України. 2019

Документ актуальний на 09.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2019  № 384

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2019 р.

за № 829/33800

Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі

Відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», підпунктів 19-1, 19-2 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, та пунктів 331, 332, 1121, 1122 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної

регуляторної служби України

Президент Національної академії

аграрних наук України

В. Загородній

Я.М. Гадзало


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

12 липня 2019 року № 384

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2019 р.

за № 829/33800

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ

у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі

I. Загальні вимоги

1. Ці Методичні вимоги установлюють норми сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі, застосовуються підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідними установами, аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), суб’єктами насінництва на сортах, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

2. Ці Методичні вимоги розроблено з метою імплементації положень Виконавчої директиви Комісії 2014/20/ЄС від 06 лютого 2014 року про визначення класів базової та сертифікованої насіннєвої картоплі та умов та позначень, застосовних до таких класів, Виконавчої директиви Комісії 2014/21/ЄС від 06 лютого 2014 року про визначення мінімальних умов та класів Співтовариства для добазової насіннєвої картоплі, Директиви Ради 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насіннєвою картоплею.

3. У цих Методичних вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

базова насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від послідовного розмноження добазової насіннєвої картоплі;

вихідний матеріал - добазова насіннєва картопля визначеного ботанічного сорту, вільна від вірусної та іншої інфекції, отримана методами біотехнології в умовах закритого ґрунту, призначена для отримання добазової насіннєвої картоплі;

добазова насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від розмноження вихідного матеріалу;

клас насіннєвої картоплі - насіннєва картопля відповідної якості, що належить до певного покоління в польових або штучних умовах;

партія насіннєвої картоплі - кількість підготовленої для реалізації насіннєвої картоплі одного і того самого сорту, категорії, класу, розміру, походження;

сертифікована насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від послідовного розмноження базової насіннєвої картоплі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин».

4. У цих Методичних вимогах вживаються скорочення, що мають такі значення:

АВК - А-вірус картоплі (PVA);

БН - базова насіннєва картопля;

ВМ - вихідний матеріал, добазова насіннєва картопля, отримана у штучних умовах (мікророслини, мікробульби, мінібульби), клоновий матеріал (клас PBTC);

ВСЛК - вірус скручування листя картоплі (PLRV);

ДН - добазова насіннєва картопля;

Е - клас еліти, базова насіннєва картопля (клас E);

МВК - М-вірус картоплі (PVM);

ПП-1, ПП-2 - добазова насіннєва картопля першого або другого польового покоління, отримана від вихідного матеріалу (мікророслин, мікробульб, мінібульб та базових клонів) (клас PB);

СЕ - клас супереліти, базова насіннєва картопля (клас SE);

СН - сертифікована насіннєва картопля;

СН1 - сертифікована насіннєва картопля, перше покоління після еліти (клас A);

СН2 - сертифікована насіннєва картопля, друге покоління після еліти (клас B);

ССЕ - клас супер-супереліти, базова насіннєва картопля (клас S);

YВК - Y-вірус картоплі (PVY);

ХВК - Х-вірус картоплі (PVX);

SВК - S-вірус картоплі (PVS).

5. Назви категорій та класів насіннєвої картоплі визначаються залежно від етапу насінництва згідно з додатком 1 до цих Методичних вимог.

II. Вимоги до сортових якостей насіннєвої картоплі

1. Польове оцінювання насаджень насіннєвої картоплі проводиться шляхом огляду рослин:

для визначення сортової чистоти, сортової типовості згідно з відповідною методикою щодо проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність для відповідних ботанічних таксонів;

для визначення ступеня ураження рослин вірусними та бактеріальними хворобами за методикою, визначеною Мінагрополітики та даними ділянкового контролю.

2. Вимоги до сортових якостей насаджень добазової, базової та сертифікованої насіннєвої картоплі наведено у додатках 2, 3 до цих Методичних вимог.

Вимоги до сортових якостей насаджень базової та сертифікованої насіннєвої картоплі, призначеної для експортно-імпортного постачання наведено у додатку 4 до цих Методичних вимог.

3. Рослини насаджень насіннєвої картоплі мають бути типовими за морфологічними ознаками для певного сорту, вирівняними за висотою і розвитком.

4. Листкові пластини мають бути рівномірного забарвлення, без ознак крапчастості, складчастості, скручування або закручування, гладенькі або з характерною для сорту хвилястістю. Мікророслини в культурі (in vitro) мають бути зеленого забарвлення з добре розвиненою кореневою системою та листовим апаратом, із числом міжвузлів не менше чотирьох. Не допускається наявність перерослих (з викривленими стеблами) рослин, домішок інших сортів, рослин із ознаками ураження вірусною та іншою інфекцією.

5. Вихідний матеріал добазової насіннєвої картоплі, отриманої в закритому ґрунті (мікророслини, мікробульби, мінібульби), має бути відтворено від материнських рослин, вільних від бактеріальної інфекції збудників чорної ніжки (Pectobacterium spp. та Dickeya ѕрр.) та таких патогенних вірусів, як ВСЛК, А-вірусу картоплі (АВК), МВК, SВК, ХВК та YВК.

6. Бульби насіннєвої картоплі мають бути здоровими, цілими, зі зміцнілою шкіркою та за формою і забарвленням типовими для відповідного ботанічного сорту; сухі, не пророслі (під час весняної реалізації допускається наявність бульб з паростками довжиною не більше ніж 5 мм), до яких відносять бульби без поверхневої вологи, крім вологи від природного випаровування здорових бульб. Конденсат на бульбах, викликаний різницею температур, не вважають зайвою зовнішньою вологістю.

7. Поле (земельна ділянка), призначене для вирощування насіннєвої картоплі, не має бути заражене картопляною нематодою (Globodera rostochiensis Woll).

Рослини насіннєвої картоплі не мають бути заражені:

раком картоплі (Synchytrium endobioticum Percival);

кільцевою гниллю (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus).

8. У насіннєвій картоплі не допускається:

наявність шкідників, бульб, уражених хворобами, насіння бур’янів, що мають карантинне значення, відповідно до Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174 (зі змінами);

наявність бульб із ознаками «задухи», підморожених, з опіками, потворних, із вторинним ростом, із наростами, що легко обламуються, розрізаних, розчавлених, з обдертою шкіркою більше ніж на 1/4 поверхні бульби.

9. Насіннєва картопля не має бути ураженою:

раком картоплі (Synchytrium endobioticum Percival);

кільцевою гниллю (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus);

бурою бактеріальною гниллю (Ralstonia solanacearum; Pseudomonas solanacearum).

10. Під час розміщення насаджень насіннєвої картоплі необхідно дотримуватись норм просторової ізоляції насаджень добазової та базової насіннєвої картоплі від джерел та переносників вірусних інфекцій, встановлених додатком 5 до цих Методичних вимог.

Розсадники добазової, базової та сертифікованої насіннєвої картоплі необхідно розміщувати в окремих польових сівозмінах із дотриманням ізоляції.

III. Вимоги до посівних якостей насіннєвої картоплі

1. Вимоги до посівних якостей бульб добазової, базової та сертифікованої насіннєвої картоплі наведено у додатках 6, 7 до цих Методичних вимог.

Вимоги до посівних якостей бульб базової та сертифікованої насіннєвої картоплі, призначеної для експортно-імпортного постачання, наведено у додатку 8 до цих Методичних вимог.

Методику визначення посівних якостей насіннєвої картоплі (бульбовий аналіз) затверджує Мінагрополітики.

2. Для аналізування партій насіннєвої картоплі, упакованої в мішки, ящики, контейнери, що вентилюються (дерев’яні, металеві, пластикові), а також поліетиленові м’які контейнери великої вантажопідйомності, що мають стропи, з різних місць партії проводять вибірку пакувальних одиниць від партій насіннєвої картоплі обсягом згідно з додатками 9, 10 до цих Методичних вимог.

3. Від партій неупакованої насіннєвої картоплі відбирають точкові проби з різних місць насипу відповідно до вимог, визначених додатком 11 до цих Методичних вимог.

4. За розміром бульби насіннєвої картоплі мають відповідати вимогам, визначеним у додатках 6, 7 до цих Методичних вимог.

Максимальні відхилення розміру бульб в одній партії мають бути такими, щоб різниця між розмірами двох квадратних отворів не перевищувала 25 мм. У разі наявності бульб, завеликих для того, щоб проходити у квадратні отвори розміром 35 x 35 мм, найбільший та найменший допустимий розмір має бути кратним п’яти. Під час експортно-імпортного постачання насіннєва картопля має бути такого розміру, що дозволяє пройти їй крізь квадратні отвори розміром 25 x 25 мм.

5. У партії насіннєвої картоплі не допускається наявність бульб:

з механічними пошкодженнями завглибшки понад 5 мм і завдовжки понад 10 мм (порізи, вириви, тріщини, вм’ятини тканин бульб);

з пошкодженнями шкідниками без пошкодження вічок (дротяником - понад три ходи, гризунами, хрущами та совками) та деформованими для базової картоплі - 5 % (у сумі), сертифікованої - 7 % (у сумі);

із залізистою плямистістю та потемнінням м’якоті (за ураженням більш ніж 1/4 повздовжнього розрізу бульби) - 5 % (у сумі).

6. Бульбу вважають ураженою хворобою, якщо площа ураженої поверхні:

паршею звичайною перевищує 33,3 %;

паршею сітчастою становить 33,3 %;

паршею порошистою - 10 %;

ризоктоніозом - 10 %.

Визначаючи ураження бульб паршею сріблястою, враховують тільки бульби, що втратили тургор, зморщені, а також бульби, які мають пошкодження вічок.

Бульби із залізистою плямистістю вважають ураженими, якщо площа ураження перевищує 1/4 поздовжнього розрізу м’якоті.

7. Обчислюючи наявність бульб із дефектами, на які є допуски, на одній бульбі враховують тільки один вид ураження або пошкодження залежно від його шкодочинності та розподіляють у такій послідовності: мокра гниль, чорна ніжка, кільцева гниль, сухі гнилі, стеблова нематода, ризоктоніоз, парша (звичайна, сітчаста, порошиста) срібляста, пошкодження сільськогосподарськими шкідниками або гризунами, механічні пошкодження.

8. Післязбиральне оцінювання прямого потомства різних класів насіннєвої картоплі на відповідність типу та сорту здійснюється згідно з методикою проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність для відповідних ботанічних таксонів.

Наявність рослин іншого типу та сорту має відповідати вимогам, встановленим додатками 2-4 до цих Методичних вимог.

Пряме потомство насіннєвої картоплі за ураженням рослин вірусними хворобами та ступенем зараження прихованою вірусною інфекцією має відповідати вимогам, встановленим додатками 2-4 до цих Методичних вимог.

Заступник директора

Департаменту

аграрної політики

та сільського господарства

О. Альшанова

Додаток 1

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 5 розділу I)

НАЗВИ

категорій та класів насіннєвої картоплі

Категорії насіннєвої картоплі/ етапи насінництва

Класи насіннєвої картоплі

1

2

Добазова насіннєва картопля

Мікророслини, мікробульби від рослин in vitro, мінібульби (у штучних умовах) - ВМ (клас PBTC)

Перше польове покоління від рослин та мікробульб in vitro, від розсади in vitro та мінібульб ПП-1, ПП-2 (клас PB)

Базові клони

Базова насіннєва картопля

Супер-супереліта ССЕ (клас S)

Супереліта СЕ (клас SE)

Еліта Е (клас Е)

Сертифікована насіннєва картопля

Перше покоління еліти СН1 (клас А)

Друге покоління еліти СН2 (клас В)

Додаток 2

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 2 розділу II)

ВИМОГИ

до сортових якостей насаджень добазової та базової насіннєвої картоплі

Показники

Норми якості насаджень насіннєвої картоплі

ДН

БН

ВМ

(PBTC)

ПП-1, ПП-2

(PB)

ССЕ

(S)

СЕ

(SE)

Е

(Е)

1

2

3

4

5

6

Наявність рослин, що не відповідають певному типу та сорту, %, не більше

не допускається

0,01

0,1

0,1

0,1

Наявність рослин, уражених чорною ніжкою, %, не більше

не допускається

0

0

0

0,5

У прямому потомстві кількість рослин, заражених вірусною інфекцією, %, не більше

не допускається

0,5

1,0

2,0

4,0

Наявність рослин, уражених тяжкими вірусними хворобами, мозаїками та скручуванням листя картоплі (за зовнішніми ознаками), %, не більше

не допускається

0,1

0,2

0,5

0,8

Наявність рослин, уражених легкими вірусними хворобами, %, не більше

не допускається

0,2

0,4

1,0

3,0

Наявність бактеріальної інфекції чорної ніжки Dickeya / Pectobacterium spp. та кільцевої гнилі Clavibacter michiganensis

не допускається

0

0

0

0

Дозволена кількість польових поколінь, включаючи кількість добазових польових поколінь

-

до двох*

до трьох*

до чотирьох*

до п’яти *

Якщо на офіційній етикетці не зазначено номер покоління картоплі, її слід вважати картоплею

-

третього покоління

четвертого покоління

п’ятого покоління

__________

* Зменшення допуску кількості польових поколінь.


Додаток 3

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 2 розділу II)

ВИМОГИ

до сортових якостей насаджень сертифікованої насіннєвої картоплі

Показники

Норми якості насаджень насіннєвої картоплі

СН1 (клас A)

СН2 (клас B)

1

2

3

Наявність рослин, що не відповідають даному типу та сорту, %, не більше

0,2

0,5

Наявність рослин, уражених чорною ніжкою, %, не більше

1,0

1,0

У прямому потомстві кількість рослин, заражених будь-якою вірусною інфекцією, %, не більше

8,0

-

Наявність рослин, уражених тяжкими вірусними хворобами, мозаїками та скручуванням листя картоплі (за зовнішніми ознаками), %, не більше

2,0

6,0

Додаток 4

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 2 розділу II)

ВИМОГИ

до сортових якостей насаджень базової та сертифікованої насіннєвої картоплі, призначеної для експортно-імпортного постачання

Показники

БН

СН1, СН2

1

2

3

У прямому потомстві рослин іншого типу, %, не більше

0,25

0,5

У прямому потомстві рослин іншого сорту, %, не більше

0,1

0,2

У прямому потомстві рослин із симптомами тяжкої та легкої вірусної інфекції, %, не більше

4,0

10,0*

Наявність рослин, уражених чорною ніжкою, %, не більше

2,0

4,0

__________

* Лише тяжкі вірусні інфекції.


Додаток 5

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 10 розділу II)

НОРМИ

просторової ізоляції насаджень добазової та базової насіннєвої картоплі

Місце вирощування

Польове покоління

1

2

У польових умовах (ізоляція 2 км)

ПП-1, ПП-2 (від мінібульб)

У польових умовах (ізоляція 0,5 км)

Супер-супереліта

супереліта

еліта

Додаток 6

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 1 розділу III)

ВИМОГИ

до посівних якостей бульб добазової та базової насіннєвої картоплі

Показники

Норми якості партій насіннєвої картоплі

ДН

БН

ВМ

(РВТС)

ПП-1-2

(РВ)

ССЕ

(SE)

СЕ-

(S)

Е -

(E)

1

2

3

4

5

6

Розмір бульб за найбільшим поперечним діаметром, мм:

для сортів із видовженою формою бульб

-

28-55

28-55

28-55

28-55

для сортів з округлоовальною формою бульб

-

30-60

30-60

30-60

30-60

для мінібульб:

з видовженою формою бульб

-

7-55

7-55

7-55

7-55

з округлоовальною формою бульб

-

9-60

9-60

9-60

9-60

Наявність бульб, що не відповідають вимогам щодо розміру, у %, за масою не більше

-

3,0

3,0

3,0

3,0

Наявність бульб інших ботанічних сортів, у %, за масою не більше

-

Не допускається

Не допускається

Не допускається

Не допускається

Наявність бульб, уражених хворобами, у %, за масою не більше:

мокрими гнилями

-

-

0,2

0,2

0,2

сухими гнилями (фітофтороз, фомоз, фузаріоз, антракноз, гумова гниль)

-

0,2

0,5

1,0

1,0

чорною ніжкою

-

Не допускається

Не допускається

Не допускається

Не допускається

стебловою нематодою

-

Не допускається

Не допускається

Не допускається

Не допускається

ризоктоніозом, з ураженням поверхні бульби понад 10 %

-

1,0

5,0

5,0

5,0

паршею звичайною з ураженням понад 1/3 частини поверхні бульб

-

5,0

5,0

5,0

5,0

паршею порошистою з ураженням понад 10 % поверхні бульби

-

1,0

3,0

3,0

3,0

Зморщені бульби через надмірну дегідратацію або зневоднення, у тому числі у результаті ураження паршею сріблястою, у %, за масою не більше

-

0,5

1,0

1,0

1,0

Деформовані бульби, пошкоджені механічно та шкідниками, у %, за масою не більше

-

3,0

5,0

5,0

5,0

Наявність землі та сторонніх домішок не має перевищувати, у %, від маси бульб

-

1,0

1,0

1,0

1,0

Сума допусків не має перевищувати, у %, за масою

-

6,0

7,0

7,0

7,0

Додаток 7

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 1 розділу III)

ВИМОГИ

до посівних якостей бульб сертифікованої насіннєвої картоплі

Показники

Норми якості партій насіннєвої картоплі

СН-1 (клас А)

СН -2 (клас В)

1

2

3

Розмір бульб за найбільшим поперечним діаметром, мм:

для сортів з видовженою формою

28-55

28-55

для сортів з округлоовальною формою бульб

30-60

30-60

Наявність бульб, що не відповідають вимогам щодо розміру, у %, за масою не більше

3,0

3,0

Наявність бульб інших ботанічних сортів, у %, за масою

Не допускається

0,5

Наявність бульб, уражених хворобами, у %, за масою не більше:

мокрою гниллю

0,2

0,2

сухими гнилями (фітофтороз, фомоз, фузаріоз, антракноз, гумова гниль)

1,0

1,0

стебловою нематодою

Не допускається

0,5

ризоктоніозом, за ураженням понад 10 % поверхні бульби

5,0

5,0

паршею звичайною з ураженням понад 1/3 поверхні бульб)

5,0

5,0

паршею порошистою з ураженням понад 10 % поверхні бульб

3,0

3,0

Зморщені бульби через надмірну дегідратацію або зневоднення, у тому числі у результаті ураження паршею сріблястою, у %, за масою

1,0

1,0

Деформовані бульби, пошкоджені механічно та шкідниками,

у %, за масою не більше

7,0

7,0

Наявність землі та сторонніх домішок не мають перевищувати, у %, від маси бульб

2,0

2,0

Сума допусків не має перевищувати, у %, за масою

10

10

Додаток 8

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 1 розділу III)

ВИМОГИ

до посівних якостей бульб базової та сертифікованої насіннєвої картоплі, призначеної для експортно-імпортного постачання

Показники

БН, СН1, СН2

1

2

Наявність бульб, уражених хворобами, у %, за масою не більше:

мокрими та сухими гнилями, якщо вони не викликані Synchytrium e., Clavibacter m., Ralstonia s., Psevdomonas s.

1,0

паршею звичайною з ураженням понад 1/3 поверхні бульб

5,0

Наявність бульб із зовнішніми пошкодженнями (деформовані, пошкоджені механічно та шкідниками бульби), у %, за масою

3,0

Наявність землі та сторонніх домішок не має перевищувати, у %, за масою

2,0

Додаток 9

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 2 розділу III)

ОБСЯГ

вибірки від партії насіннєвої картоплі, упакованої в мішки або ящики

Об’єм партії, кількість мішків або ящиків, шт.

Об’єм вибірки

кількість пакувальних одиниць, які відбираються, шт.

число точкових проб,

усього

1

2

3

До 100 включно

5

10

Понад 100, до 200 включно

10

15

Понад 200, до 400 включно

15

20

Понад 400, до 600 включно

20

25

__________

Примітка.

Від партії понад 600 пакувальних одиниць відбирають 20 і додатково по одному мішку, ящику від кожних 100 наступних мішків або ящиків у партії (не менше двох точкових проб від кожного додатково відібраного мішка, ящика).

Додаток 10

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 2 розділу III)

ОБСЯГ

вибірки від партії насіннєвої картоплі, упакованої в контейнери

Об’єм партії, кількість контейнерів, шт.

Об’єм вибірки

кількість пакувальних одиниць, які відбираються, шт.

число точкових проб,

усього

1

2

3

До 10 включно

2

10

Понад 10, до 30 включно

3

15

Понад 30, до 50 включно

6

30

Понад 50, до 100 включно

8

40

__________

Примітка.

Від партії понад 100 пакувальних одиниць відбирають вісім і додатково по одному контейнеру від кожних 10 наступних контейнерів у партії (не менше п’яти точкових проб від кожного додатково відібраного контейнера).

Додаток 11

до Методичних вимог

у сфері насінництва щодо збереження

сортових та посівних якостей

насіннєвої картоплі

(пункт 3 розділу III)

ВІДБІР

проб від партії неупакованої насіннєвої картоплі

Маса партії, т

Число точкових проб

1

2

До 10 включно

10

Понад 10, до 30 включно

15

Понад 30

15 та додатково по 2 точкові проби від кожних наступних 10 т


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.08.2019 — 2019 р., № 62, стор. 152, стаття 2169, код акта 95486/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -