<<
>>

НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 12.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2019  № 23

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2019 р.

за № 114/33085

Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з фристайлу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з фристайлу, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту

України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-президент

Федерації лижного спорту України

Л.Д.

Тікун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

04 січня 2019 року № 23

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2019 р.

за № 114/33085

ПРАВИЛА

спортивних змагань з фристайлу

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з фристайлу.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Змагання з фристайлу проводяться відповідно до цих Правил і Положення, затвердженого організатором змагань (далі - Положення про змагання).

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з фристайлу.

4. Ці Правила визначають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, умови та порядок визначення результатів переможців змагань.

5. Терміни та скорочення (абревіатури), що вживаються у цих Правилах, означають:

акробатика - дисципліна у фристайлі, яка складається з виконання двох різних акробатичних стрибків з підготовлених для цього трамплінів, де оцінюються виконання відштовхування, висота і довжина траєкторії стрибка (визначених як «політ»), правильний стиль, виконання і точність рухів (визначених як «фігура») та приземлення;

біг-ейр - дисципліна, в якій лижник розганяється і стрибає з великого трампліна, виконуючи у польоті різні трюки;

джибінг - акробатика, стрибки, ковзання і пересування спеціально підготовленими фігурами з металу, дерева або пластику;

квотерпайп - споруда на трасі слоупстайлу у вигляді розгінної гірки, яка переходить у плоску поверхню;

КС - коефіцієнт складності;

могул - дисципліна лижного фристайлу, яка полягає в спуску на гірських лижах горбистим схилом і виконанні стрибків на трамплінах;

парний могул - різновид могулу, коли два учасники йдуть паралельним курсом;

рейли - конструкції з металу або пластику різної довжини, форми та діаметра;

система хітів - система поділу великої кількості учасників за групами;

скі-крос - гонка спеціальною гірськолижною трасою зі сніговими перешкодами у вигляді різноманітних трамплінів, хвиль і віражів;

слоупстайл - дисципліна у фристайлі, яка складається з виконання серії акробатичних стрибків на трамплінах, пірамідах, контрухилах тощо, розташованих послідовно на всій трасі;

тейблтоп - один із видів трамплінів на трасі слоупстайлу, верхня частина якого переходить у зону приземлення;

ФЛСУ - Федерація лижного спорту України;

фристайл - зимовий олімпійський вид спорту, що охоплює різноманітні дисципліни, в яких змагання оцінюються як за швидкість проходження певної дистанції, так і за виконання лижних трюків;

ФСТ - фізкультурно-спортивне товариство;

хафпайп - дисципліна у фристайлі - спуск на лижах спеціально облаштованим схилом, який називається «хафпайп» (півтруби);

FIS - Міжнародна федерація лижного спорту.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

II. Класифікація і вид змагань

1. У кваліфікаційних нормах та вимогах встановлено такі ранги змагань:

III ранг - чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім молодших вікових груп;

IV ранг - чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

V ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, чемпіонати ФСТ, крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань;

VI ранг - чемпіонати областей, територіальні змагання осередків ФСТ серед спортсменів молодших вікових груп, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю тощо, включені до відповідних календарних планів спортивних змагань.

2. Змагання з фристайлу проводяться в дисциплінах:

1) акробатика;

2) могул;

3) слоупстайл;

4) парний могул;

5) скі-крос;

6) хафпайп;

7) біг-ейр.

3. Змагання з фристайлу поділяються на:

особисті (визначаються результат і місце кожного учасника окремо);

особисто-командні (визначаються результати та місця учасників і команд спортивних організацій, які беруть участь у змаганнях);

командні (за результатами учасників визначаються місця команд).

III. Програма змагань

1. Програма змагань може складатися з:

акробатики (стрибки на лижах з трампліна на снігу або стрибки на лижах з трампліна на воді);

могулу (парного могулу);

слоупстайлу.

2. Змагання проводяться за спеціальною програмою з рухової підготовки, яка охоплює нормативи з акробатичних вправ, силову підготовку, стрибки на батуті. До програми змагань може бути включено спеціальні нормативи із загальної фізичної та технічної підготовки. Вид проведення та програма змагань визначаються Положенням про змагання.

IV. Організатор змагань

1. Змагання з фристайлу проводять ФЛСУ, управління з питань фізичної культури і спорту, ради спортивних товариств і відомств, спортивні клуби та заклади фізичної культури і спорту згідно з відповідними календарними планами спортивних заходів.

2. Організатор змагань призначає суддівську колегію, організовує матеріально-технічне забезпечення, медичне обслуговування, підготовку місця для розміщення учасників і суддів, забезпечує нагрудними номерами учасників змагань.

3. Підготовка спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (зі змінами).

4. Усі питання щодо допуску учасників до змагань, їх належності до тієї чи іншої організації або їх спортивної кваліфікації вирішує організатор змагань, який затвердив Положення про змагання (або створена мандатна комісія).

Журі такі питання не розглядає.

V. Положення про змагання

1. Положення про змагання не має суперечити цим Правилам.

2. Положення про змагання містить такі розділи:

мета та завдання змагань;

місце та строки проведення змагань;

керівництво змагань;

організації та спортсмени - учасники змагань;

програма змагань (за днями);

порядок та умови проведення особистої й командної першості (система заліку та оцінки);

порядок нагородження;

умови прийому організацій та спортсменів - учасників змагань;

терміни та умови подання заявок.

3. Положення про змагання має бути надіслано організаціям, які братимуть участь у змаганнях, не пізніше ніж за три місяці до їх проведення.

4. Змінити та доповнити Положення про змагання має право тільки організація, яка його затвердила, і не пізніше ніж за один місяць до початку першого жеребкування.

5. У дні змагань за потреби (несприятлива погода, сильний вітер, низька температура повітря, недостатність сніжного покриву тощо) головний суддя за згодою представника організації, яка їх проводить, має право вносити зміни до програми.

Про зміни попереджують листом представників усіх організацій, які беруть участь у змаганнях, і представників засобів масової інформації.

VI. Заявка на участь у змаганнях

1. Заявки на участь у змаганнях подаються у строки, затверджені Положенням про змагання.

2. У заявці мають бути підписи лікаря про допуск до змагань. Такі підписи проставляються навпроти прізвища кожного учасника.

3. Особи-учасники допускаються до участі у змаганні на підставі допуску лікаря після проведення медичного огляду та за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування».

VII. Додаткові заявки про зміни учасників змагань

1. Додаткові заявки про зміни учасників змагань подаються у письмовому вигляді. Зміни приймаються у разі поважних причин та умов, якщо при цьому не збільшується передбачений Положенням про змагання кількісний склад команди.

2. Додаткові заявки подають головному судді не пізніше дня, що передує даті початку змагань (до проведення жеребкування).

3. Заявка про заміну у разі вибуття будь-кого з учасників подається головному судді не пізніше ніж за одну годину до початку змагань.

4. У командних змаганнях з фристайлу зміни у складі команд подаються до головної суддівської колегії не пізніше ніж за дві години до старту. Після цього зміна учасників забороняється.

VIII. Жеребкування, розклад і порядок старту

1. Жеребкування учасників проводиться відповідно до Положення про змагання згідно із заявками, наданими спортивними організаціями у визначений термін. На засіданні головної суддівської колегії на жеребкуванні мають бути присутні представники всіх організацій (команд), які беруть участь у змаганнях.

Порядок старту учасників для кожного змагання та дисципліни вирішується за жеребкуванням або за результатами спортсменів у попередніх змаганнях (стартах).

2. Жеребкування має бути проведене не раніше ніж за двадцять чотири години і не пізніше ніж за п’ятнадцять годин до початку змагань.

3. Застосовуються дві форми проведення жеребкування:

1) загальне - порядок старту учасників визначається незалежно від їх спортивної кваліфікації;

2) групове - учасники змагань поділяються на групи залежно від їх спортивної підготовленості та кваліфікації. Під час розподілу учасників на групи для жеребкування до I групи (А) зараховуються найсильніші за результатами рейтингу попереднього спортивного сезону спортсмени, до II групи (Б) - ті, що йдуть за ними.

Кількісний склад групи А - 40 % загальної кількості учасників змагань.

Порядок старту:

група А;

група Б.

4. Жеребкування проводиться окремо з акробатики, слоупстайлу та могулу.

5. На змаганнях всеукраїнського рівня проведення групового жеребкування є обов’язковим.

6. Після жеребкування складається стартовий протокол, у якому зазначаються порядок старту окремих учасників (груп) та їх номери. Порядок старту кожної групи визначає головний суддя за згодою з представниками організацій, які беруть участь у змаганнях.

7. Стартові протоколи мають бути вивішені на дошці оголошень проведення змагань не пізніше ніж за одну годину до старту.

8. Розклад стартів установлює головний суддя відповідно до Положення про змагання, кількості заявлених учасників та інших особливостей проведення змагань.

9. У разі потреби за рішенням головного судді розклад стартів може бути змінено. Про це представники організацій, які беруть участь у змаганнях, мають бути попереджені завчасно.

Якщо виникне потреба дати старт раніше ніж було оголошено, представників повідомляють про це не пізніше попереднього дня змагань.

10. Якщо змагання переносяться на один день, проводиться нове жеребкування.

IX. Протести

1. У разі незгоди з рішенням окремих суддів дозволяється звертатися до журі з протестом.

2. Протести щодо участі у змаганнях спортсмена або команди в цілому представник команди подає у письмовому вигляді до початку жеребкування.

3. Протести щодо підготовки місця проведення змагань (могульної траси, акробатичних трамплінів, траси слоупстайлу) подаються у письмовому вигляді судді, що забезпечує належну підготовку місця проведення змагань, до початку останнього офіційного тренування.

4. Представник команди, який протестує проти певної дії іншого учасника змагань чи уповноваженого у ході змагань, може подати протест до журі протягом п’ятнадцяти хвилин після завершення останніх стартів учасників.

5. Протест щодо дискваліфікації подається у письмовому вигляді. Такі протести подаються протягом однієї години після оголошення дискваліфікації. У разі сумнівів щодо дискваліфікації учасника змагань йому дозволяється повторний старт.

6. Протести щодо помилки у замірі часу подаються протягом однієї години після розміщення неофіційного списку результатів на дошці оголошень.

7. Протести щодо невиконання цих Правил подаються головному судді або головному секретарю не пізніше однієї години після закінчення змагань.

8. Протести щодо повторних стартів подаються журі протягом п’ятнадцяти хвилин з моменту порушення вимог щодо проведення повторного старту.

9. Рішення щодо кожного протесту журі має прийняти того самого дня до остаточного затвердження результатів змагань.

10. Протест подається тільки у разі, якщо помилкове рішення вплинуло на результат.

11. Рішення журі щодо протестів є остаточним і перегляду не підлягає.

X. Медичне обслуговування змагань

1. Медичне обслуговування передбачає:

присутність лікаря або фельдшера на місці проведення змагань;

наявність медпункту для надання першої допомоги;

можливість транспортування травмованих.

2. Проводити змагання без присутності медичного обслуговування (лікаря) заборонено. У разі проведення змагань на великих відстанях від спортивних центрів і на складних трасах має бути передбачено наявність:

медичного персоналу, пункту медичної допомоги;

теплого приміщення з ліжками;

саней, поставлених на лижі (волокуша);

індивідуальних перев’язувальних пакетів.

3. Про місця розміщення пунктів медичної допомоги мають бути поінформовані судді на трасах, учасники та представники організацій, які беруть участь у змаганнях.

4. Рекомендується між пунктами медичної допомоги та місцем перебування лікаря встановити радіо- та телефонний зв’язок.

XI. Організація безпеки під час проведення змагань

1. З метою запобігання травмування у місцях проведення змагань з фристайлу керівники з організації безпеки зобов’язані провести інструктаж щодо виконання вимог безпеки учасниками спортивних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Представники команд та особисті тренери спортсменів забезпечують безпеку учасників під час проведення змагань.

XII. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників (акробатика, могул, слоупстайл)

1. Змагання з фристайлу проводяться за такими віковими групами:

група № 1 - від 10 до 11 років (діти);

група № 2 - від 12 до 13 років (діти);

юніори - від 14 до 19 років;

група старшого віку - 20 років і старші.

2. Змагання проводяться у вікових групах відповідно до Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року № 1258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року за № 488/25265.

2. Віковий допуск до виконання акробатичних стрибків у змаганнях (акробатика)

1. До виконання акробатичних стрибків у змаганнях з фристайлу (акробатика) допускаються такі вікові групи:

група № 1 - прямі стрибки;

група № 2 - одинарні сальто;

юніори - подвійні сальто, потрійні сальто з 17 років;

група старшого віку - потрійні сальто та найбільш складні стрибки.

2. Учасники можуть бути допущені до участі у змаганнях за більш складної програми (акробатика, могул, слоупстайл) та певної вікової групи, якщо мають допуск від лікаря та письмову заяву тренера про технічну підготовленість учасника.

3. Обов’язки та права учасників змагань

1. Учасник змагань зобов’язаний:

ознайомитися з Положенням про змагання та розкладом стартів;

знати ці Правила і неухильно їх дотримуватись;

дотримуватися норм поведінки та спортивної етики;

завчасно з’явитися на старт;

бути готовими до змагань за п’ятнадцять хвилин до їх початку;

підготуватися до змагань з урахуванням погодних умов і складності програми;

виступати в охайній та добре підігнаній спортивній формі;

користуватися системами кріплення та пристроями, що відповідають вимогам FIS (вимоги до спорядження викладено в документах FIS, чинних на момент проведення змагань), для запобігання відстібання лиж;

в особисто-командних і командних змаганнях виступати у спортивній формі єдиного зразка;

мати номер (заввишки - 30 сантиметрів, завширшки зверху - 22 сантиметри, завширшки знизу - 26 сантиметрів) на спині та грудях, надійно прикріплений на лямках або у вигляді майки;

не втручатися у роботу суддівської колегії, не перешкоджати роботі суддів;

виконувати стрибки з трампліна (акробатика), проходити траси могульну та слоупстайлу в шоломі.

2. Учасник змагань забезпечує справність та належний стан спорядження, яке він використовує на тренуваннях і змаганнях (лижі, кріплення, лижні черевики, костюм тощо).

3. Якщо учасник сходить з трас слоупстайлу, могульної перед стартом або відмовляється від виконання стрибка з акробатичного трампліна, він зобов’язаний зняти номер і повідомити про відмову та її причини представника команди чи тренера.

4. Інформацію щодо проведення змагань та їх результатів учасник отримує через представника команди або тренера.

5. Учасник змагань має право:

на повторний старт за рішенням журі;

відмовитися від участі в змаганнях через стан здоров’я;

брати участь в одній або декількох дисциплінах з фристайлу згідно зі своєю спортивною кваліфікацією;

звертатися до судді через представника команди, за його відсутності - через тренера.

6. Учасник може бути знятий зі змагань у виді програми:

у разі якщо подальша участь його у змаганнях загрожує його власному здоров’ю або безпеці інших учасників;

у разі подання неправильних даних або невідповідності його віку згідно з вимогами цих Правил або Положення про змагання;

за порушення цих Правил;

за неетичну поведінку. Головний суддя може зняти учасника зі змагань без попередження.

7. Учасник змагань дискваліфікується у разі:

порушення цих Правил;

якщо подає неправильну інформацію про особисті дані або бере участь у змаганнях замість іншого учасника;

порушення правил старту, за винятком форс-мажорних обставин;

невідповідності спорядження вимогам FIS (вимоги до спорядження викладено в документах FIS, чинних на момент проведення змагань);

неетичної поведінки;

спроби зробити акробатичний стрибок, на який не було кваліфікаційного допуску (у відповідних дисциплінах);

якщо учасник не надягнув шолома на тренуванні чи змаганні.

4. Обов’язки та права представників і тренерів команд

1. Представник команди, який є її керівником, забезпечує організованість, поведінку та дисципліну спортсменів - учасників змагань.

2. Представник команди зобов’язаний:

знати ці Правила;

знати Положення про змагання;

забезпечити вчасну явку учасників своєї команди на старт;

бути присутнім на засіданнях суддівської колегії (проводяться спільно з представниками команд);

негайно повідомити старшого суддю про всіх учасників своєї команди, які не стартували або зійшли з могульної дистанції, не виконали усіх спроб з акробатичних стрибків, проходження траси слоупстайлу.

3. Представник команди має право:

бути присутнім на жеребкуванні;

отримувати довідки з усіх питань щодо проведення змагань;

подавати додаткові заявки та протести щодо організації та проведення змагань.

4. Представнику команди заборонено:

залишати місце проведення змагань, не переконавшись, що всі учасники команди закінчили змагання;

втручатися у роботу суддівської колегії та перешкоджати роботі суддів.

5. У разі відсутності представника команди його обов’язки виконує тренер команди, який користується всіма його правами.

XIII. Суддівська колегія змагань

1. Основні функції

1. Змагання з фристайлу проводить суддівська колегія, склад якої затверджує організатор, що проводить змагання.

2. Суддівська колегія вирішує всі питання, пов’язані з проведенням змагань, згідно з цими Правилами та Положенням про змагання.

3. Для проведення змагань призначаються головна суддівська колегія та бригади суддів з обслуговування та суддівства змагань з акробатики, слоупстайлу та могулу. Кількість суддівських бригад і суддів у них визначається особливостями та програмою змагань, кількістю учасників тощо.

4. У разі проведення змагань з невеликою кількістю учасників дозволяється зменшення складу суддівської колегії та сумісництво обов’язків суддів.

2. Загальні обов’язки суддів

1. Суддя змагань зобов’язаний:

чітко знати та неухильно виконувати ці Правила, бути організованим, дисциплінованим та безпристрасним;

сповістити головного суддю про будь-який випадок порушення цих Правил (якщо його не зафіксував інший суддя).

2. Судді заборонено:

залишати місце проведення змагань без дозволу головного судді або старшого судді бригади, до складу якої він входить;

надавати допомогу учасникам змагань, крім медичної;

бути учасником змагань або представником команди на змаганнях, які він судить.

3. Головна суддівська колегія

1. Головна суддівська колегія є складовою частиною суддівської колегії.

До її складу входять:

головний суддя;

технічний делегат;

асистент технічного делегата;

заступники головного судді;

лікар.

2. Головній суддівській колегії підпорядковані комендант та персонал, що обслуговує змагання.

3. Головна суддівська колегія працює під керівництвом головного судді. На засіданнях вона розглядає питання підготовки, проведення та суддівства змагань.

4. Журі змагань

1. Під час змагань, починаючи з міського та вищих рангів, на засіданні головної суддівської колегії призначається журі у складі трьох осіб.

2. Склад журі змагань:

технічний делегат;

головний суддя;

асистент технічного делегата.

3. Журі слідкує, щоб змагання проходили за програмою, включаючи офіційні тренування, були організовані та проведені відповідно до цих Правил і Положення про змагання.

4. Під час проведення змагань журі співпрацює із суддівською колегією і тренерами команд, забезпечуючи високу якість суддівства, контроль за виконанням цих Правил та оцінку роботи суддів.

5. Члени журі зобов’язані ознайомитися з особливостями профілю акробатичного схилу (трамплінів), трас слоупстайлу та могулу. Під час прийняття рішення про прийом трас мають враховуватися параметри трамплінів та умови проходження траси.

6. До функцій журі належить прийняття рішення про переривання, відміну або перенесення змагань з урахуванням специфіки особливостей трас та умов проведення змагань.

Змагання можуть переноситися через несприятливі погодні умови (низька температура, вітер тощо) на інший термін або інші спортивні споруди.

Змагання можуть відмінятися, якщо стан трас для акробатики, слоупстайлу та могулу не відповідають вимогам цих Правил.

7. Журі зобов’язане:

приймати рішення щодо об’єктивності причин запізнення спортсмена на старт;

давати дозвіл на повторний старт;

приймати рішення щодо можливого повторного проходження траси слоупстайлу, могулу, стрибка на лижах у разі виникнення перешкоди або падіння на горі розгону не з власної вини спортсмена.

8. Якщо журі не може прийняти відповідного рішення, здійснюється опитування суддів. Повторення старту дозволяється після стартів учасників змагань певної групи.

9. Рішення журі доводиться до відома судді-інформатора. Усі рішення журі приймаються шляхом відкритого голосування.

10. Для остаточного рішення журі потрібно набрати більшість голосів. Члени журі мають голосувати «за» або «проти»; позиція «утримався» неможлива.

11. Журі приймає рішення щодо протестів та дискваліфікації, а також з усіх питань, що виникли й не регламентовані цими Правилами.

5. Головний суддя

1. Головний суддя забезпечує проведення змагань.

2. Головний суддя керує проведенням змагань згідно з цими Правилами та Положенням про змагання, очолює суддівську колегію, контролює правильність вибору, підготовки та оснащення місць змагань згідно з вимогами цих Правил.

3. Головний суддя призначає склад суддівських бригад і суддів, які забезпечують функціонування окремих ділянок роботи.

4. Головний суддя проводить інструктаж суддів, контролює їх роботу та керує засіданнями суддівської колегії спільно з представниками команд перед початком змагань (жеребкування), а також за потреби під час проведення змагань.

5. Головний суддя під час змагань з акробатики перебуває на суддівській вишці (у суддівському будинку), на змаганнях з могулу та слоупстайлу - у зоні розташування суддівської бригади.

6. Головний суддя зобов’язаний:

перевірити до початку змагань стан підготовленості місць їх проведення: готовність трас, відповідних спортивних споруд, обладнання старту та фінішу, наявність потрібної апаратури, підготовленість та оснащення місць для суддів та учасників;

організувати інформаційне та медичне обслуговування під час змагань;

перервати або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, що загрожують безпеці учасників, а також у разі відсутності належного медичного обслуговування;

завчасно повідомити представників команд про зміну розкладу стартів;

невідкладно прийняти рішення щодо поданого на його ім’я протесту;

після змагань підготувати та подати звіт і протоколи до організації, яка проводить змагання.

7. Головний суддя має право:

змінити розклад стартів і порядок старту груп учасників, якщо в цьому виникла потреба;

не допускати учасників до змагань, якщо це суперечить цим Правилам і Положенню про змагання;

відсторонити від участі у змаганнях або в окремому номері програми учасника, який порушив ці Правила або явно непідготовлений до змагань;

переміщати суддів під час змагань, звільняти від суддівства суддю, який припускається помилок або не справляється зі своїми обов’язками;

скасувати рішення судді, якщо впевнений у його помилці.

6. Технічний делегат

1. Технічний делегат з фристайлу призначається Всеукраїнською колегією суддів, входить до складу головної суддівської колегії, є консультантом і помічником організаційного комітету та суддівської колегії під час організації та проведення всеукраїнських змагань.

2. Технічний делегат має бути кваліфікованим фахівцем з фристайлу та брати участь у вирішенні всіх питань щодо підготовки, організації та проведення змагань згідно з цими Правилами.

3. Технічний делегат вчасно, до початку змагань (за 24 години до початку офіційних тренувань), прибуває до місця проведення змагань з метою перевірки стану підготовленості схилів, ознайомлення з документами акробатичних трамплінів, трас для слоупстайлу та могулу, вивчення організаційних питань щодо проведення змагань.

4. Технічний делегат під час змагань слідкує за тим, щоб змагання проводились згідно з цими Правилами, він зобов’язаний постійно перебувати на місці проведення змагань.

5. Технічний делегат не може мешкати у місті або регіоні, де проводяться всеукраїнські змагання.

6. Технічний делегат після закінчення змагань протягом трьох днів подає до президії Всеукраїнської колегії суддів детальний звіт про підготовку, організацію та проведення змагань, їх технічне оснащення, додавши до звіту технічні результати та протоколи засідання журі.

7. Асистент технічного делегата

1. Асистент технічного делегата здійснює контроль за вимірами параметрів трамплінів, ходом змагань, а також станом акробатичного схилу, траси для слоупстайлу та могулу.

2. Асистент технічного делегата виконує такі функції:

здійснює зв’язок з інструкторами;

бере участь у підготовці трамплінів та схилів.

8. Заступники головного судді

1. Обов’язки заступників головного судді визначає головний суддя залежно від особливостей проведення змагань.

2. Один із заступників головного судді виконує обов’язки та користується правами головного судді за його відсутності.

3. На всеукраїнських змаганнях призначаються такі заступники головного судді:

з акробатики - відповідає за підготовку акробатичного схилу (трамплінів), проведення пробних стрибків, перевірку технічних засобів для проведення змагань тощо;

з могулу - відповідає за підготовку, вимірювання, оснащення могульного схилу (трас, зон старту, фінішу), проведення пробних стартів;

зі слоупстайлу - відповідає за підготовку, оснащення схилу (трас, зон старту, фінішу), проведення пробних стартів;

із загальних питань - здійснює зв’язок з організаційним комітетом (організацією, яка проводить змагання) та контроль за ходом змагань;

який забезпечує підбір та розстановку суддів по бригадах - визначає потрібну кількість суддів, контролює їх роботу та перевіряє суддівські посвідчення;

з медичного обслуговування (лікар) - керує медичним обслуговуванням змагань, забезпечує надання медичної допомоги їх учасникам і транспортування потерпілих. Очолює групу медичних працівників, які обслуговують змагання, перевіряє наявність віз лікаря у заявках, стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань, організує роботу пункту медичної допомоги, контролює роботу пунктів харчування тощо. Після змагань надає письмовий звіт головному судді;

з інформації та проведення урочистих церемоніалів на змаганнях - відповідає за інформаційне забезпечення учасників, суддів, представників команд, тренерів і глядачів з використанням усіх засобів (радіо, телебачення, інформаційних стендів тощо), координує роботу бригади з інформації. Разом з представником організації, яка проводить змагання, влаштовує нагородження переможців змагань, церемоніали відкриття та закриття змагань.

9. Секретаріат змагань

1. Секретаріат змагань входить до складу суддівської колегії, збирає інформацію, що належить до проведення змагань, узагальнює поточну і підсумкову інформацію про змагання.

2. Основні завдання секретаріату:

вчасна підготовка всіх матеріалів і документів, потрібних для проведення змагань;

точна фіксація особистих і командних результатів;

вчасне інформування учасників змагань, представників команд, глядачів про поточні результати змагань і хід командної боротьби;

складання технічного звіту і додатка до нього.

3. Робота секретаріату умовно поділяється на такі етапи:

перший - підготовка до проведення змагань;

другий - безпосереднє проведення змагань;

третій - оформлення звітної документації щодо проведених змагань.

4. Очолює роботу секретаріату головний секретар. За відсутності головного секретаря роботою секретаріату керує заступник головного секретаря.

10. Головний секретар (помічник головного секретаря)

1. Головний секретар керує роботою секретаріату, забезпечує підготовку та оформлення документації щодо проведення змагань та точність підрахунку особистих і командних результатів.

2. Приймає заявки на участь до початку змагань (за відсутності організаційного комітету), за допомогою працівників секретаріату організує та проводить жеребкування, складає протоколи старту, на місцях проведення змагань видає учасникам стартові номери.

3. Реєструє явку суддів у день змагань, видає їм суддівські знаки та бланки протоколів, вивішує протоколи у місцях проведення змагань.

4. Забезпечує своєчасне поширення необхідної документації в період проведення і відразу після закінчення змагань.

5. Головний секретар подає головному судді протоколи змагань та потрібні для звіту відомості.

11. Начальник схилу (акробатики, слоупстайлу, могулу)

1. Начальник схилу (акробатики, слоупстайлу, могулу) забезпечує підготовку та підтримання схилу у відповідному до проведення змагань стані, керує бригадою працівників з підготовки та обслуговування схилів: трамплінів, зон розгону, транзиту та викочування, зон старту, фінішу тощо.

2. Забезпечує оснащення місць проведення змагань потрібним інвентарем і технічними засобами, справність спортивних споруд та обладнання їх апаратурою згідно з цими Правилами, організовує випробування акробатичних трамплінів і трас, складає акт про їх готовність, подає його головному судді змагань.

3. Має бути обізнаним щодо погодних умов і стану снігового покриття, аби за несприятливих умов прийняти правильне рішення. За згодою головного судді визначає, які ремонтні та профілактичні роботи потрібно провести.

4. Перевіряє стан схилу в день змагань і забезпечує за потреби додаткове його налаштування, інструктує своїх помічників і бригаду працівників з обслуговування схилу, розміщує їх по місцях, організовує пробні акробатичні стрибки та проходження траси.

5. Під час змагань займає місце у зоні з добрим зоровим оглядом місця проведення змагань та видимим зв’язком з головним суддею змагань, стежить за станом снігового покриття, розміткою та оснащенням схилу, за потреби вживає заходів для усунення виявлених недоліків.

6. Забезпечує порядок на схилі та трасах під час змагань.

7. Начальник схилу зобов’язаний за потреби вжити заходів з надання медичної допомоги учасникам на схилі, а також учасникам, які стартували і не фінішували та не повідомили про те, що зійшли з дистанції.

8. Заступники начальника схилу виконують обов’язки, покладені на начальника схилу.

9. Кількість заступників схилу визначається кількістю дисциплін, з яких водночас (в один день) проводяться змагання. Якщо змагання проводяться з однієї дисципліни, заступників не призначають.

10. Після змагань начальник схилу або його заступник має перевірити місце проведення змагань і забезпечити прибирання (складання) використаного інвентарю, обладнання, технічних засобів.

12. Комендант змагань

1. Комендант змагань керує роботою персоналу, що обслуговує змагання, контролює дотримання порядку на місці проведення змагань, підготовку місць для глядачів, преси й телебачення.

2. Забезпечує оформлення схилу, де проводяться змагання.

3. Забезпечує обладнання місць церемонії відкриття та закриття змагань, а також нагородження призерів.

4. Забезпечує оформлення стендів для оголошень, афіш, стартових протоколів, матеріалів поточної та термінової інформації.

5. Контролює підготовку засобів зв’язку та інформації, місць їх розміщення.

13. Старший суддя з інформації

1. Старший суддя з інформації керує роботою бригади суддів з інформації та контролює інформаційне забезпечення на місцях проведення змагань.

2. Організовує по радіо інформаційні повідомлення про хід і результати змагань для глядачів, учасників змагань, представників преси.

3. Забезпечує взаємодію судді-інформатора з головним суддею, секретаріатом і суддями.

4. Залежно від рангу змагань старший суддя з інформації може бути заступником головного судді з інформації.

14. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор надає пояснення щодо змагань, коментує їх, подає інформацію про попередні результати, оголошує остаточні результати, які йому надає головний секретар.

2. Суддя-інформатор зобов’язаний знати ці Правила, бути обізнаним щодо найбільш перспективних учасників змагань, подавати стислі відомості про них та їх спортивні результати. Періодично робити офіційні повідомлення, надані йому головною суддівською колегією змагань.

3. Суддя-інформатор подає інформацію для проведення урочистостей, присвячених відкриттю та закриттю змагань, нагородженню призерів тощо.

Уся інформація подається тільки з дозволу головного судді змагань.

15. Бригади суддів і працівників на змаганнях з акробатики

1. Для проведення змагань з акробатики призначаються суддівські бригади. До суддівської бригади входять:

фахівці з підготовки та обслуговування акробатичного схилу;

старший суддя на старті;

помічник старшого судді на старті;

суддя на старті;

секретар на старті;

старший суддя з оцінки техніки стрибків;

судді з оцінки техніки стрибків;

судді з інформації.

2. Старший суддя на старті зобов’язаний:

1) керувати роботою бригади на старті, відповідати за вчасний старт учасників і безпеку виконання акробатичних стрибків. Перебувати у суддівському будинку або спеціально відведеному місці з повним зоровим оглядом акробатичного схилу;

2) перевіряти правильність обладнання зони старту та підготовленість учасників змагань до старту;

3) стежити, щоб представники преси, радіо і телебачення, фотокореспонденти працювали у спеціально відведених для них місцях і не заважали роботі суддів та учасникам змагань;

4) після отримання інформації про готовність суддівської бригади та сигналів від судді на старті про готовність учасника (учасників) до старту, надавати дозвіл на старт першому, а далі - наступному учаснику змагань.

3. Суддя на старті зобов’язаний:

1) перебувати у стартовій зоні (початок зони розгону) і контролювати, щоб учасники змагань стартували згідно зі стартовим протоколом і дотримувалися стартового часу;

2) вчасно викликати учасника для підготовки до старту, уточнювати програму стрибків. Після того, як учасник зайняв стартову позицію, давати старшому судді на старті сигнал про готовність учасника змагань до старту.

4. Секретар на старті зобов’язаний:

1) перебувати на лінії старту або поруч із суддею на старті;

2) завчасно отримувати у головного секретаря стартові протоколи, перевіряти їх, у разі наявності в них змін доповідати про це судді на старті;

3) перевіряти відповідність інвентарю, а також костюмів, номерів і рекламної символіки учасників змагань вимогам цих Правил, організовувати їх вихід на старт;

4) не допускати учасника на старт у разі порушення вимог цих Правил.

5. Помічник старшого судді на старті зобов’язаний:

1) під час змагань перебувати у зоні транзиту (стіл відриву) біля трамплінів;

2) контролювати роботу бригади працівників з підготовки та обслуговування акробатичного схилу - зон розгону, транзиту, приземлення і викочування;

3) давати сигнал про готовність трампліна.

6. Старший суддя з оцінки техніки стрибків зобов’язаний:

1) керувати роботою суддівської бригади відповідно до цих Правил і вказівок головної суддівської колегії, забезпечувати чітке та об’єктивне суддівство;

2) визначати єдину точку зору суддівської бригади щодо оцінки техніки виконання окремих елементів, акробатичних стрибків;

3) подавати інформацію (сигнал) про готовність суддівської бригади до суддівства змагань у цілому та виступу кожного учасника окремо;

4) після виконання учасником акробатичного стрибка записувати до протоколу свій бал, отримувати картки з балами від кожного судді, якщо розходження в балах прийнятні, вносити їх до протоколу суддівства;

5) з’ясовувати причини розбіжності у разі неприпустимого розходження між балами, вирішальними є більшість балів та бал старшого судді;

6) у разі зміни балів закреслювати їх так, щоб були зрозумілі попередні бали, вписувати змінений бал і завіряти особистим підписом;

7) якщо судді не дійшли загальної згоди, звертатися до головного судді для отримання вказівок;

8) за потреби викликати для пояснення одного чи декількох суддів навіть за прийнятного розходження балів, якщо вважає їх неправильними або необ’єктивними;

9) у разі некваліфікованого або необ’єктивного суддівства ставити питання перед головним суддею про доцільність заміни одного чи декількох суддів бригади;

10) у разі вимушеної перерви у виконанні учасником програми змагань оголошувати припинення його виступу;

11) після закінчення змагань подавати письмову характеристику роботи суддів.

7. Суддя з оцінки техніки стрибків під час змагань зобов’язаний:

1) перебувати у суддівському будинку або спеціально облаштованому місці з повним зоровим оглядом акробатичного схилу;

2) самостійно визначати величину зменшення балу відповідно до якості виконання акробатичних стрибків учасниками змагань, без виправлень та порад інших суддів;

3) після виконання учасником програми змагань записати свій бал до суддівської картки і передати її старшому судді;

4) у разі якщо бали судді значно відрізняються від остаточних балів, звертатися до старшого судді за поясненням.

16. Бригади суддів і працівників на змаганнях з могулу

1. Для проведення змагань з могулу призначаються такі суддівські бригади:

працівники з підготовки та обслуговування могульного схилу;

старший суддя на старті;

судді на старті;

суддя-стартер;

секретар судді-стартера;

старший суддя з оцінки проходження могульної траси;

судді з оцінки техніки проходження могульної траси;

старший суддя на фініші;

секретар судді на фініші;

судді на фініші;

помічник суддів на фініші;

суддя-хронометрист;

секретар судді-хронометриста;

суддя з інформації.

2. Старший суддя на старті зобов’язаний:

1) керувати роботою бригади суддів на старті, відповідати за вчасний старт учасників і безпеку проходження ними могульної траси. Перебувати у зоні фінішу в спеціально облаштованому місці з повним зоровим оглядом могульного схилу;

2) перевіряти правильність обладнання зони старту та підготовленість учасників змагань до старту;

3) наглядати за порядком у зоні старту;

4) контролювати місце перебування представників преси, радіо і телебачення, фотокореспондентів, щоб вони працювали у спеціально відведених для них місцях, не заважали роботі суддів та учасникам змагань;

5) інформувати суддю на старті про готовність суддів після отримання сигналів від старшого судді на фініші, старшого судді-хронометриста (про готовність системи хронометражу), старшого судді на лінії звуковим сигналом, світлофором або прапорцем.

3. Суддя на старті зобов’язаний:

1) перебувати у зоні старту (на стартовому майданчику);

2) слідкувати за тим, щоб учасники змагань стартували згідно зі стартовим протоколом і дотримувалися стартового часу;

3) вчасно викликати учасника для підготовки до старту;

4) подавати старшому судді сигнал на старті та судді-стартеру сигнал про готовність учасника змагань до старту;

5) прапорцем перекривати могульну трасу до часу відкриття старту для попередження фальстарту;

6) повертати учасника змагань зі стартового майданчика і доповідати суддівській колегії про повторний старт або дискваліфікацію у разі порушення стартового часу;

7) негайно доповідати суддівській колегії про відсутність учасника змагань, навмисну затримку його на старті;

8) отримувати перед початком змагань повідомлення від старшого судді на старті або головного секретаря про зміни у стартовому протоколі.

4. Суддя-стартер:

1) має не менше ніж два хронометри - час старту визначається за одним із них, інший є запасним. Хронометр стартового часу працює синхронно з хронометром на фініші;

2) перебуває на лінії старту з боку учасника змагань;

3) за десять секунд до старту попереджає: «Увага! Залишилось 10 секунд!»;

4) за п’ять секунд до старту кладе руку на плече учасника або піднімає прапорець до рівня його грудей і починає відлік часу: «5-4-3-2-1»;

5) на старті дає команду «Руш!» і водночас забирає руку з плеча учасника або піднімає прапорець вперед і вгору. Такі команди подаються під час старту за годинником зі звуковими сигналами.

5. Помічник судді-стартера:

1) перебуває перед лінією старту (за 10-15 метрів);

2) розставляє учасників змагань, час яких наближається до старту;

3) перевіряє відповідність їх спорядження та інвентарю (комбінезони, номери тощо) вимогам цих Правил;

4) організовує вихід учасників на лінію старту.

6. Секретар судді-стартера:

1) проводить реєстрацію учасників змагань, які стартують;

2) після закриття старту подає головному секретарю підписаний стартовий протокол із зазначенням кількості учасників, які стартували і повідомляє про це старшого суддю на фініші.

7. Старший суддя з оцінки проходження могульної траси (старший суддя на лінії) зобов’язаний:

1) керувати роботою суддівської бригади відповідно до цих Правил і вказівок головної суддівської колегії, забезпечувати чітке та об’єктивне суддівство;

2) визначати єдину точку зору суддівської бригади щодо оцінки техніки виконання окремих елементів, акробатичних стрибків, проходження могульної траси;

3) подавати інформацію (сигнал) про готовність суддівської бригади до суддівства змагань у цілому та виступу кожного учасника окремо;

4) записувати до протоколу свій бал, отримувати картки з балами від кожного судді, якщо розбіжності в балах прийнятні, заносити їх до протоколу суддівства;

5) з’ясовувати причини розбіжності балів, вирішальними у такому разі є більшість балів та бал старшого судді;

6) у разі зміни балів закреслювати їх так, щоб були зрозумілі попередні бали, вписувати змінений бал і завіряти особистим підписом;

7) звертатися до головного судді для отримання відповідних вказівок, якщо судді не дійшли згоди;

8) за потреби викликати для пояснення суддів у разі розходження балів, якщо вважає їх необ’єктивними;

9) порушувати питання перед головним суддею про доцільність заміни одного чи декількох суддів бригади у разі необ’єктивного суддівства;

10) оголошувати припинення виступу учасника у разі вимушеної перерви у виконанні старту;

11) після змагань подавати письмову характеристику роботи суддів усієї бригади.

8. Судді з оцінки техніки проходження могульної траси (судді на лінії) зобов’язані:

1) під час змагань перебувати у зоні фінішу або у спеціально облаштованому місці (суддівському будинку) з повним зоровим оглядом могульного схилу;

2) самостійно остаточно визначати величину зменшення балів відповідно до якості проходження могульної траси та виконання акробатичних стрибків учасниками змагань.

В окремих випадках, коли бал судді значно відрізняється від остаточних балів, він може звернутися до старшого судді за поясненням.

Після виконання учасником програми змагань судді записують свій бал до суддівської картки і передають її старшому судді.

Під час змагань судді не пояснюють учасникам, тренерам і представникам команд виставлені бали.

За рішенням головного судді бал старшого судді враховується або не враховується під час виведення остаточного балу, потрібного для контролю роботи суддів.

9. Старший суддя на фініші зобов’язаний:

1) керувати роботою бригади суддів на фініші, контролювати виконання ними цих Правил щодо фінішу та визначення точного часу проходження дистанції учасниками змагань;

2) забезпечувати готовність суддівської бригади до прийому учасників змагань не пізніше ніж за десять хвилин до їх прибуття на фініш;

3) звільняти від роботи суддівську бригаду тільки після отримання необхідної інформації про учасників змагань, які фінішували і які зійшли з дистанції;

4) після змагань подавати головному секретарю оформлені та підписані протоколи фінішу, хронометражу та реєстрації учасників.

10. Судді на фініші:

1) перший суддя на фініші (фіксує фініш учасників змагань) перебуває на лінії фінішу, зліва від учасників, які фінішують, фіксує момент фінішу спортсменів командою «Є!» та сигналом прапорця. У разі фінішу двох та більше спортсменів відмічає момент їх фінішу командою «Є двоє!», «Є троє!» і так далі та сигналом прапорця;

2) другий суддя на фініші (фіксує порядок приходу учасників змагань) перебуває зліва від першого судді на фініші, реєструє порядок приходу учасників до фінішу, називаючи номер учасника, який фінішує.

11. Помічник суддів на фініші перебуває у 10-15 м від лінії фінішу, голосно (бажано через мегафон) називає номери учасників змагань, які наближаються до фінішу.

12. Секретар судді на фініші (фіксує фініш) перебуває зліва від суддів на фініші, реєструє порядок приходу учасників змагань до фінішу. Подає оформлені та підписані протоколи фінішу старшому судді на фініші, який звіряє їх із записами фінішного листа секретаря-хронометриста; через зв’язкового суддю протоколи передають до секретаріату.

13. Суддя-хронометрист:

1) співпрацює з головним секретарем змагань;

2) має не менше ніж два хронометри для прийому учасників змагань на фініші, час фінішу визначається за одним із них, інший є запасним;

3) до початку старту має впевнитися, що хронометри працюють синхронно з хронометрами судді-стартера;

4) суддя-хронометрист перебуває збоку від фінішної лінії, навпроти суддів на фініші. Визначає час фінішу учасника в момент вигуку судді на фініші «Є!».

Під час наближення чергового учасника до фінішу суддя-хронометрист називає години та хвилини, а після вигуку «Є!» - секунди (якщо з моменту фінішу попереднього учасника години та хвилини не змінилися, їх можна не називати).

14. Секретар судді-хронометриста перебуває справа від судді-хронометриста, реєструє час фінішу учасників змагань. Оформлені та підписані протоколи хронометражу подає старшому судді на фініші.

15. У разі виявлення помилок у результатах, наданих у протоколі, запис не стирають, а закреслюють однією лінією для контролю. Новий результат записують поряд і завіряють підписом секретаря в тому самому рядку.

17. Бригади суддів і працівників на змаганнях зі слоупстайлу

1. Для проведення змагань зі слоупстайлу призначаються бригади з:

фахівців з підготовки та обслуговування траси слоупстайлу;

суддів на старті;

суддів з оцінки техніки проходження траси;

суддів з інформації.

2. Старший суддя на старті зобов’язаний:

1) керувати роботою бригади на старті, забезпечувати вчасний старт учасників. Перебувати у спеціально впорядкованому місці з повним зоровим оглядом схилу;

2) перевіряти правильність обладнання зони старту та підготовленість учасників змагань до старту;

3) наглядати за порядком у зоні старту;

4) контролювати місце перебування представників преси, радіо і телебачення, фотокореспондентів, щоб вони працювали у спеціально відведених для них місцях, не заважали роботі суддів та учасникам змагань;

5) давати дозвіл на старт першому, а далі - наступному учаснику змагань після отримання інформації від старшого судді з оцінки техніки стрибків про готовність до роботи суддівської бригади та сигналів від судді на старті про готовність учасника (учасників) до старту.

3. Суддя на старті зобов’язаний:

1) перебувати у стартовій зоні (початок зони розгону) і контролювати, щоб учасники змагань стартували згідно зі стартовим протоколом і дотримувалися стартового часу;

2) вчасно викликати учасника для підготовки до старту. Після зайняття учасником стартової позиції дає старшому судді на старті сигнал про готовність учасника змагань до старту.

4. Секретар на старті зобов’язаний:

1) перебувати на лінії старту або поруч із суддею на старті;

2) завчасно отримувати у головного секретаря стартові протоколи, перевіряти їх, у разі наявності в них змін доповідати про це судді на старті;

3) перевіряти відповідність інвентарю, а також костюмів, номерів і рекламної символіки вимогам цих Правил;

4) організовувати вихід на старт учасників;

5) у разі порушення вимог цих Правил не допускати учасника на старт.

5. Старший суддя з оцінки техніки проходження траси зобов’язаний:

1) керувати роботою суддівської бригади відповідно до цих Правил і вказівок головної суддівської колегії, забезпечувати чітке та об’єктивне суддівство;

2) визначати єдину точку зору суддівської бригади щодо оцінки ранжирування складності траси;

3) подавати інформацію (сигнал) про готовність суддівської бригади до суддівства змагань у цілому та виступу кожного учасника окремо;

4) записувати до протоколу свій бал, отримувати картки з балами від кожного судді, якщо розходження в балах прийнятні, вносити їх до протоколу суддівства;

5) з’ясовувати причини розбіжності балів, вирішальними у такому разі є більшість балів та бал старшого судді;

6) у разі зміни балів закреслювати їх так, щоб були зрозумілі попередні бали, вписувати змінені бали і завіряти особистим підписом;

7) звертатися до головного судді для отримання відповідних указівок, якщо судді не дійшли загальної згоди;

8) викликати для пояснення суддів у разі розходження балів, якщо вважає їх необ’єктивними;

9) порушувати питання перед головним суддею про доцільність заміни одного чи декількох суддів бригади у разі необ’єктивного суддівства;

10) після змагань подавати письмову характеристику роботи суддів усієї бригади.

6. Судді з оцінки техніки проходження траси (судді на лінії) зобов’язані:

1) під час змагань перебувати на спеціально облаштованому місці з повним зоровим оглядом траси слоупстайлу;

2) самостійно остаточно визначати величину зменшення балу відповідно до якості виконання техніки проходження траси слоупстайлу учасниками змагань.

В окремих випадках, коли бал судді значно відрізняється від остаточного балу, він може звернутися до старшого судді за поясненням.

Після виконання учасником усіх трюків та проходження траси кожен суддя записує (стенографує) всі трюки до суддівської картки, ставить бал і передає її старшому судді.

Під час змагань судді не пояснюють учасникам, тренерам і представникам команд, чому вони поставили саме такий бал.

XIV. Місця та порядок проведення змагань з акробатики

1. Специфікація акробатичного схилу

1. Змагання з акробатики проводяться на спеціально підготовленому схилі для акробатичних стрибків на лижах з трампліна.

2. Акробатичні трампліни будуються як суцільна споруда (разом) або роздільно.

3. Кількість трамплінів та їх розміри залежать від масштабів і рівня змагань, складності стрибків, які виконують учасники.

2. Вимоги до обладнання акробатичного схилу

1. Під час проведення змагань організатор зобов’язаний забезпечити відповідне технічне оснащення на території майданчика, де проводяться змагання. Конкретні умови на кожному спортивному об’єкті підлягають узгодженню з технічним делегатом.

2. На майданчику, де проводяться змагання, має бути прямий зв’язок (телефон, радіозв’язок тощо) між місцем старту і трибуною суддів.

3. Майданчик має бути належним чином підготовлений та звільнений від усіх джерел небезпеки.

4. Майданчик для змагань з акробатики будують із землі у міжсезонний період. Якщо це неможливо, - у місці відповідного природного рельєфу. З метою забезпечення правильної конструкції будівництво починають за три тижні до початку змагань.

5. Майданчик для змагань з акробатики розташовується в місці з повним зоровим оглядом для глядачів.

6. У зоні старту і фінішу має бути достатньо місця для маневрів учасників змагань.

7. Майданчик обладнується транспортними засобами для підняття учасників змагань угору (мінімальна потужність - 150 осіб за одну годину). Такий транспортний засіб має долати мінімальну відстань від зони фінішу до початку зони старту, максимальний час одного колового обернення не має перевищувати десяти хвилин.

8. На суддівському будинку встановлюється дисплей, видимий у зоні транзиту. Швидкість вимірюється у кілометрах за годину. Вимірювання проводиться у місці закінчення зони розгону перед зоною транзиту.

9. До закінчення зони розгону, за двадцять метрів до входу в радіус вигину, з боку правої межі зони розгону виставляють двадцять позначок.

10. На майданчику для змагань з акробатики будується поміст для розміщення суддів. Мінімальний розмір поверхні помосту для суддів (суддівський будинок) становить десять на три метри.

Оглядова зона суддів має забезпечувати достатньо місця для потрібної кількості суддів, а також для огляду і збереження спорядження та всіх необхідних предметів побуту для функціонування змагань.

Будова має бути водонепроникною, опалюваною та обладнаною туалетом.

Робоче місце для судді - розміром мінімум один квадратний метр з перегородкою.

11. У стартовій зоні має бути палатка (будиночок) для очікування. Якщо температура у місці проведення змагань опускатиметься нижче ніж 10 °С, приміщення має опалюватися. Старт підготовлюється так, щоб учасники змагань у зоні розгону могли стояти вільно.

12. Фінішна зона має бути досить великою та огородженою. Входити без дозволу заборонено. Для учасників, які вже закінчили виступ, передбачається спеціальна зона, відокремлена від фінішної. У цій зоні забезпечується можливість спілкування з представниками засобів масової інформації.

13. На майданчику для змагань з акробатики встановлюються три індикатори вітру - один на старті й два на пагорбку.

Індикатори вітру на пагорбку розміщуються на верхньому передньому боці суддівського будинку та на протилежному боці пагорбка на висоті оптимальної траєкторії польоту акробата. Індикатори вітру виготовляють з пластикового матеріалу яскравого кольору завдовжки один метр і завширшки п’ять сантиметрів.

14. Майданчик для змагань з акробатики обладнується серією вітромірів, які вимірюватимуть швидкість вітру (в метрах за секунду). Виміри роблять на пагорбку, у зонах розгону та викочування.

15. На майданчику забезпечуються місця та умови для роботи працівникам засобів масової інформації.

16. Учасники та глядачі мають бачити інформацію про результати змагань на табло. Табло результатів має містити стартовий номер учасника, довжину стрибка, оцінку техніки кожним суддею, загальну оцінку та порядкове місце у змаганнях.

3. Підготовка та огляд майданчика для проведення змагань з акробатики

1. Майданчик для змагань з акробатики має бути повністю підготовлений для стрибків щонайменше за три дні до змагань і доступний для тренувань.

2. До початку змагань у перший день офіційних тренувань комісія з приймання акробатичного схилу, до складу якої мають входити учасники змагань та члени журі, оглядає місце проведення змагань. Час огляду визначає журі.

3. Після огляду технічний делегат і члени комісії підходять до акробатичного майданчика, щоб отримати пропозиції від учасників і тренерів щодо готовності майданчика для проведення змагань. Організатори змагань складають акт приймання майданчика (у довільній формі), який підписують члени комісії.

4. Персонал, що обслуговує, та представники команд

1. Суддівська колегія має список персоналу на час проведення змагань.

2. Персоналу та представникам команд під час проведення змагань заборонено носити на своєму одязі чи спорядженні маркування, не узгоджене з організаторами змагань.

3. Представники команд, персонал, що обслуговує, виконують вимоги цих Правил та Положення про змагання.

5. Дозвіл

1. Технічний делегат, члени журі, суддівська бригада, персонал, що обслуговує, та інші учасники отримують дозвіл на прохід до схилу після засідання головної суддівської колегії.

2. Наладники, прикріплені до команд, мають дозвіл на прохід до стартового майданчика і станції технічного обслуговування (на фініші).

3. Представники спортивних та інших організацій, які не мають дозволу на прохід до схилу, отримують його за рішенням організаторів змагань і не можуть входити до зони розгону та закритої зони обслуговування.

4. Дозвіл для персоналу, що обслуговує, та медичного персоналу отримують:

до трьох учасників змагань - один тренер, один лікар, один технічний спеціаліст;

від чотирьох до восьми учасників змагань - два тренери, один лікар, два технічних спеціалісти;

дев’ять та більше учасників змагань - три тренери, два лікарі, три технічних спеціалісти.

6. Офіційні тренування

1. Офіційні тренування до початку змагань з акробатики є невід’ємною частиною змагань. Присутність учасників змагань є обов’язковою.

2. Офіційні тренування тривають щонайменше три дні до початку змагань, хоча й не обов’язково мають відбуватися підряд.

3. Мінімальний термін тренування - один день (дві години фактичного часу стрибків). Суддівська колегія змагань має враховувати якість снігового покриття та погодні умови, складаючи розклад тренувань, а також забезпечити оптимальні умови для тренувань усім учасникам змагань.

4. Увесь акробатичний майданчик слід належно підготувати. Протягом усього періоду тренувань на території їх проведення має бути присутнім медичний персонал.

5. Учасники змагань не допускаються до участі в офіційних тренуваннях без нагрудних номерів. Нагрудні номери мають бути чітко видимими.

6. Час тренувань на трампліні до початку змагань (офіційне тренування) призначається кожній організації згідно з розкладом. Журі забезпечує участь учасників в офіційних тренуваннях. Додаткові (вільні) тренування під час проведення офіційних тренувань заборонені.

7. З метою швидкої постановки та відпрацювання акробатичних стрибків представники команд (тренери) за один день до початку офіційних тренувань вибирають по два постановники на кожний тип стрибка.

8. В офіційних тренуваннях можуть брати участь учасники - постановники акробатичних стрибків, заявлені головним суддею змагань.

9. Кожне офіційне тренування проводиться згідно зі стартовим протоколом, складеним суддівською колегією.

10. Якщо можна, тренування проводяться того самого дня, що й змагання. Уся інформація щодо розкладу тренувань або їх змін подається вчасно на дошці оголошень.

11. Трампліни мають бути в доброму стані на весь час тренувань і підготовленими так само, як і для змагань. Працівники з обслуговування трампліна у відповідній кількості мають бути присутні на тренуваннях.

12. Під час тренувань журі стежить за якістю стрибків, відмічає та фіксує довжину розгону.

13. У день змагань з акробатики учасникам дозволяється провести до початку змагань тренування протягом двох годин. Журі може зменшити цей час до однієї години.

7. Процедура проведення змагань

1. Змагання з фристайлу складаються з двох етапів:

кваліфікаційний відбір (беруть участь усі учасники);

фінал.

2. У кваліфікаційному відборі у змаганнях з фристайлу всі учасники поділяються на групи залежно від їх підготовленості та спортивної кваліфікації, стартують згідно з жеребкуванням.

3. Відібрані учасники у фіналі починають виступ у зворотному порядку або поділяються на групи відповідно до місць, які вони посіли за результатами кваліфікаційного відбору. Результати кваліфікаційного відбору не зараховуються до результатів фіналу.

4. Журі може змінити розклад проведення змагань у таких випадках:

кількість учасників менша, ніж необхідна кількість фіналістів, визначених правилами змагань;

несприятливі для проведення змагань погодні умови;

інші умови, які вимагають скорочення програми змагань.

5. Якщо змагання було зупинено або перервано через несприятливі умови, що заважають його проведенню, або з інших причин, відновлення, продовження відбувається після усунення причини зупинення або переривання.

6. Результати, отримані учасниками до зупинення або переривання змагань, залишаються дійсними, якщо можна закінчити змагання цього дня. У разі якщо завершився кваліфікаційний відбір, результати, отримані до зупинення змагань, скасовуються. За таких умов проведення фіналу або повторного старту відкладається, але пізніше їх проводять на тому самому змагальному майданчику.

У разі якщо проведення фіналу не можна завершити, результати учасників у кваліфікаційному відборі будуть остаточними.

8. Типи змагань з фристайлу

1. Змагання з фристайлу включають три типи змагань:

фінальні;

стандартні;

чемпіонат.

У всіх типах змагань відбувається один старт з метою визнання результатів змагань.

Порядок другого старту може бути зворотним - відповідно до результатів першого старту.

Якщо другий старт не можна завершити, до уваги беруть результати першого (завершеного) старту.

2. У фінальних змаганнях усі виконавці акробатичних стрибків серед жінок і чоловіків проходять кваліфікаційний відбір (попередній старт), у якому виконується один стрибок. Після кваліфікаційного відбору десять кращих за результатами учасників серед жінок і чоловіків змагаються у фіналі.

Решта учасників отримують місця відповідно до результатів кваліфікаційного відбору. У фіналі учасники змагатимуться у зворотному порядку місць, які вони посіли у кваліфікаційному відборі.

3. У стандартних змаганнях усі учасники змагань беруть участь у двох стартах. Змагання можуть бути особисті чи командні. Результати двох стартів складають. Якщо не можна завершити проведення двох стартів, дійсними вважаються результати першого старту.

4. У чемпіонатах усі учасники беруть участь у кваліфікаційному відборі, який складається з двох стартів. Відібрані за результатами змагань учасники переходять до фіналу, як визначено у пункті 2 цієї глави.

У фіналі виконавці акробатичних стрибків виступатимуть у зворотному порядку відповідно до місць, отриманих у кваліфікаційному відборі. Решта учасників отримує місця відповідно до результатів кваліфікаційного відбору.

Усі старти у змаганнях проводяться два дні.

9. Порядок старту

1. Порядок старту визначається на засіданні суддівської колегії за день до проведення змагань.

2. Якщо у кваліфікаційних змаганнях два учасники, які увійшли до фіналу, набрали однакову кількість балів, вони допускаються до фінальних стартів.

3. Якщо у стартовому протоколі учасника пропущено через помилку представника команди, він стартує першим.

4. Якщо у стартовому протоколі учасника пропустила суддівська колегія, жеребкування проводиться повторно. У такому разі представник команди має поінформувати головну суддівську колегію про помилку протягом п’ятнадцяти хвилин після роздачі стартових протоколів. Через п’ятнадцять хвилин помилка вважатиметься такою, що зроблена представником команди.

5. Входити до зони старту дозволено лише учасникам змагань, що виходять на старт, та відповідальним за старт.

6. Позаду учасника змагань, який стартує, заборонено перебувати тренерам та персоналу, що обслуговує. Допомагати ззовні заборонено.

7. Головний суддя, начальник акробатичного схилу та судді на старті, враховуючи показники приладів для вимірювання сили і напрямку вітру, мають переконатися, що трамплін готовий до старту.

10. Стартові команди

1. Стартові команди подає старший суддя на старті або уповноважений суддя-інформатор із суддівського будинку.

2. Заборонено давати відразу декілька сигналів до старту:

1) cтарт дається за допомогою світлофора (сигналами трьох кольорів: червоний - жовтий - зелений) та цифрового дисплея, які з’єднані програмою управління:

червона фаза (підготовка до старту) - годинник встановлено на позначці 15 секунд і не відраховує час;

жовта фаза - 5 секунд, годинник починає відлік від 15 секунд;

зелена фаза, на яку світлофор переключається через 10 секунд після початку відліку.

2) стартовий час закінчується через 15 секунд, на дисплеї буде відображено «0». При «0» світловий сигнал автоматично змінюється на червоний - починається стартова процедура для наступного учасника змагань;

3) якщо немає світлофора, старт надається по радіо або за сигналом прапорця;

4) учасник забезпечує свою готовність на старті з моменту оголошення його стартового номера та покидає старт після подання стартового сигналу.

Якщо учасник не покинув старт до закінчення стартового часу, стартові ворота автоматично зачиняються;

5) під час процедури старту спортсмен повинен мати можливість бачити дисплей автоматичного відліку часу (наприклад, цифровий годинник з можливістю програмування);

6) не дозволяється стартувати до сигналу старшого судді на старті, за сигналом сторонніх осіб або навмисно затримувати старт за будь-яких необ’єктивних причин. Такі дії призводять до дискваліфікації учасника змагань.

11. Відміна старту до початку змагань

1. Учасник вважається таким, що не стартував, якщо:

1) не вийшов на старт або стартував і не зміг завершити змагання після початку старту;

2) не готовий стартувати у час, зазначений у стартовому протоколі. Таку зупинку може бути не враховано, якщо затримання сталося через форс-мажорні обставини, поломку особистого спорядження учасника змагань, його нездужання або з іншої поважної причини. За наявності сумнівів старший суддя може дозволити учаснику тимчасово взяти участь у змаганнях, про що інформує журі.

2. Учасник, який з об’єктивних причин пізно з’явився на старт, через представника команди звертається до журі, яке може дозволити йому участь у змаганнях поза межами стартового протоколу.

12. Відміна старту під час змагань

1. Старт вважається таким, що не відбувся, якщо:

1) учасник не стартував у фіналі після проведення кваліфікаційних змагань;

2) учасник змагань перший стрибок виконує у другій спробі та отримує місце з огляду на бал за перший стрибок.

2. Якщо старт було відкладено, а учасник змагань був готовий стартувати, старший суддя на старті за першої можливості випускає його на старт, інформуючи про це журі, суддів, суддю-інформатора та секретаря на старті.

13. Дискваліфікація

1. Дискваліфікацію учасника може бути застосовано за невідповідність його паспортних та інших даних до офіційно заявлених у змаганнях. Всі рішення щодо дискваліфікації приймає журі.

2. У разі дискваліфікації учасник не отримує балів, які визначають його місце в окремому змаганні, протоколах фінальних змагань, а також у загальному заліку. Прізвище дискваліфікованого учасника заноситься до протоколу фінальних змагань. Такий учасник отримує місця у порядковому заліку. У разі дискваліфікації учасника місця інших учасників у протоколі кваліфікаційних змагань піднімаються на одне чи декілька позицій.

3. Дискваліфікація застосовується:

якщо учасник змагань подає неправильну інформацію про особисті дані або бере участь у змаганнях замість іншого учасника;

за порушення правил старту, за винятком форс-мажорних обставин;

за невідповідність спорядження вимогам FIS (вимоги до спорядження викладено в документах FIS, чинних на момент проведення змагань);

за неетичну поведінку;

за спробу зробити акробатичний стрибок, на який не було кваліфікаційного допуску;

якщо учасник не надягнув шолома на тренуванні чи змаганні.

14. Повторні старти

1. Головний суддя може призначити повторний старт, якщо поважні причини на це будуть підтверджені до завершення змагань.

Учасник змагань може стартувати за двома наступними учасниками після того, як старший суддя на старті поінформує суддю на старті, суддю-інформатора та старшого суддю з оцінки техніки стрибків.

2. Якщо учасника вже було дискваліфіковано до прецеденту, через який відбувається повторний старт, він не зараховується.

3. Учасник змагань може подати апеляцію до журі щодо повторного старту протягом кваліфікаційних або фінальних стартів.

4. Для повторного старту дійовими (значущими) вважаються такі умови:

блокування учасника змагань сторонніми особами;

блокування учасника змагань твариною;

блокування учасника змагань іншим учасником, який упав і не звільнив йому вчасно шлях;

блокування учасника змагань сторонніми предметами;

неякісна підготовка схилу (трамплінів);

створення неконтрольованих учасником передумов, які можуть спричиняти його падіння або негативно впливати на його результат;

неспроможність суддів стежити за учасником змагань.

15. Неотримання балів учасником змагань

1. Учасник змагань, який не отримав балів, посідає останнє місце у порядковому рейтингу змагань.

Усі учасники змагань, які не отримали балів, посідають однакове місце у порядковому рейтингу в кваліфікаційному відборі чи фіналі. Наприклад, якщо з п’ятдесяти учасників змагань п’ять не отримали балів, кожний із тих, хто не отримав бала, посідає 46 місце.

2. Журі може прийняти рішення щодо неотримання балів учасником змагань.

3. Судді можуть розглядати питання неотримання учасником балів за такі порушення:

втрата лижі (лиж) у будь-який час до приземлення, якщо повторний старт було призначено за такої самої причини в цьому старті;

зміна та ускладнення форми стрибка у польоті, після того як учасник залишив ворота старту;

оголошення та виконання ідентичних стрибків;

відсутність у фіналі після кваліфікаційних змагань для учасників-фіналістів.

4. Цей перелік не обмежує рішень суддів щодо будь-яких інших суттєвих порушень.

16. Склад учасників змагань

1. Учасники змагань з фристайлу поділяються на стартові групи залежно від:

загальної кількості учасників змагань;

рівня підготовленості та кваліфікації учасників;

віку учасників змагань.

Для визначення порядку старту в кожній групі проводиться окреме жеребкування.

2. Кількісний склад учасників фінальних змагань (чоловіки/жінки):

чемпіонат України з акробатики, могулу та слоупстайлу - 10 чоловіків та 10 жінок;

розіграш Кубка України з акробатики, могулу та слоупстайлу - 8 чоловіків та 8 жінок;

чемпіонат України серед юніорів та юніорок, серед юнаків та дівчат з акробатики, могулу та слоупстайлу - 8 чоловіків та 8 жінок.

17. Підрахунок та оголошення результатів змагань

1. Офіційні результати визначаються за результатами учасників змагань, яких не було дискваліфіковано, та заносяться до протоколів змагань.

2. Протоколи офіційних результатів містять таку інформацію:

назва змагань;

найменування організатора змагань;

місце проведення змагань;

дата і час проведення змагань;

прізвища членів журі та суддів;

прізвище відповідального за схил;

загальні стандарти схилу;

зайняте місце, прізвище учасника, спортивний розряд, дата народження, місто, область проживання, фізкультурне спортивне товариство;

назва стрибка, повні оцінки результатів кожного судді окремо (у балах), сумарна оцінка суддів (у балах);

коефіцієнт складності (КС) стрибка;

загальна оцінка (у балах);

підсумкова оцінка (у балах).

3. Результати є офіційними після того, як головний секретар і головний суддя їх переглянули та затвердили своїми підписами.

4. Офіційні результати кваліфікаційних і фінальних змагань розміщуються на дошці оголошень.

5. Підрахунок результатів проводиться так: усі результати округлюються до сотих балів (згідно з математичними правилами) і використовуються у подальших підрахунках лише в такій формі.

6. Кожен тип змагань (фінальні, стандартні, чемпіонат) має свої варіанти підрахунку загальних результатів учасників.

7. Місце учасника у будь-якому з трьох типів змагань (фінальні, стандартні, чемпіонат) за однакових результатів визначається порівнянням балів кожного судді й порівнянням балів за кожен стрибок.

8. У разі однакової суми балів у двох учасників змагань вище місце посідає учасник, який має вищий бал за один з двох стрибків і вищий коефіцієнт складності у кваліфікаційному відборі або у фінальних змаганнях.

9. Якщо визначити місце учасників, які отримали однакову кількість балів, не можна, учасники змагань отримують однакове місце, а наступне місце використовуватися не буде.

Приклад:

13 місце - 28,6 бала;

14 місце - 26,0 бала;

14 місце - 26,0 бала;

16 місце - 24,2 бала;

17 місце - 24,0 бала.

10. Якщо два учасники мають однакові результати, обидва виходять до фіналу.

Порядок старту в фіналі для таких учасників буде зворотним до порядку їх старту у кваліфікаційних змаганнях.

18. Нагородження переможців

1. Церемонія нагородження переможців проводиться після завершення фінальних стартів.

2. Якщо два чи більше учасників завершують змагання з однаковим результатом, вони посідають одне місце, відзначаються однаковими нагородами, титулами чи дипломами. Присудження титулів чи нагород шляхом жеребкування або проведення іншого змагання не дозволяється.

19. Відміна чи відкладення змагань

1. Журі має право відмінити проведення окремого етапу змагань чи усіх змагань.

Питання відновлення окремого етапу чи усіх змагань вирішує журі. Якщо проведення змагань не є можливим, технічний делегат обговорює це з керівництвом організації, яка проводить змагання, щоб вирішити питання щодо перенесення їх на пізніший строк або повної їхньої відміни.

2. Повідомлення, що змагання відмінено чи перенесено з будь-якої причини, має бути одразу надіслано електронною поштою або факсом до всіх організацій, причетних до проведення змагань.

3. Повідомлення про змінений строк і місце проведення змагань оголошується відразу. Перенесені змагання вважатимуться новими, можуть бути змінені заявки, порядок стартів тощо.

4. Технічний делегат може вирішувати, призупинити чи зовсім відмінити змагання (через несприятливі погодні умови тощо).

5. Якщо змагання проводитимуться іншого дня, їх розклад не має збігатися у часі з проведенням інших змагань. За особливих умов кваліфікаційний відбір може не проводитись, а проводяться лише фінальні змагання у разі наявності офіційного часу на тренування.

XV. Місця та порядок проведення змагань з могулу

1. Специфікація могульного схилу та вимоги до його обладнання

1. Змагання з могулу проводяться на крутому, густо вкритому горбами схилі, на якому розташовано два трампліни.

2. Майданчик, на якому проводяться змагання з могулу, згідно з Положенням про змагання має відповідати вимогам FIS.

3. На могульному схилі, де проводяться змагання, забезпечується зв’язок (телефон, радіозв’язок тощо) між місцем старту, трибуною суддів і місцем фінішу.

4. Майданчик має бути належним чином підготовлено та звільнено від усіх джерел небезпеки.

5. Майданчик для змагань з могулу розташовується у місці, де глядачі можуть легко його бачити, недалеко від пунктів надання послуг, з можливістю забезпечення штучного снігового покриття для схилу.

6. На схилі не має бути жодних перешкод, що спричинятимуть незручності чи труднощі для учасників змагань. У зонах старту і фінішу має бути досить місця для маневрів учасників змагань.

7. Могульний схил обладнується транспортними засобами для підняття людей вгору (мінімальна потужність - 150 осіб за одну годину). Такий транспортний засіб має долати мінімальну відстань від зони фінішу до початку зони старту, максимальний час одного колового обернення не має перевищувати десяти хвилин.

8. Місце для проведення змагань з могулу має бути із задовільним сніговим покриттям, безперервним нахилом та одним напрямком спуску. Спуск не має бути надто впалим або надто опуклим і мати помірну різницю в куті нахилу.

9. Траса має бути покрита могульними горбами настільки рівномірно, наскільки це можливо. Великі різкі нерівності мають бути вирівняні, а рівчаки, крижані грудки та сліди гусеничних машин на снігу - прибрані. Висоту могульних трамплінів, які підкидають учасника у повітря надто високо, потрібно зменшити (зрізати).

10. Висота могульних трамплінів для акробатичних стрибків не має надто перевищувати висоту могульних горбів, має бути без пропусків чи змін рельєфу в зоні приземлення.

Якщо снігу недостатньо, відповідальні за трасу забезпечують доставку снігу для її додаткового покриття.

11. Журі може відкласти або скасувати проведення змагань, якщо могульні горби або могульні трампліни не відповідають вимогам для проведення змагань з могулу.

12. На могульній трасі через рівномірні інтервали розміщують дев’ять контрольних позначок (завширшки 0,75 м та заввишки 1,20 м максимум), які визначають ширину воріт (8-12 м), розташованих на могульній трасі.

13. На могульному схилі передбачається спеціально огороджена мотузкою зона для тренерів, представників команд, персоналу, що обслуговує, у якій вони спостерігають за учасниками змагань.

14. У стартовій зоні має бути палатка (будиночок) для очікування. Якщо температура у місці проведення змагань може опускатися нижче ніж 10 °С, в ній (ньому) має бути опалення.

15. На могульному схилі будується поміст для розміщення суддів. Оглядова зона суддів має забезпечувати досить місця для потрібної кількості суддів та створення відповідних умов для їх праці.

16. Фінішна зона для змагань з могулу має бути гладкою, рівною і розташовуватись від фінішної лінії на відстані щонайменше 20 метрів. Фінішна лінія має бути 8-10 метрів завширшки. Зона перед світловим променем виміру часу (3 м) має бути рівною, щоб учасник не проїхав над його електричним елементом.

17. Фінішна зона має бути огородженою. Входити без дозволу до фінішної зони заборонено. Для учасників, які закінчили забіг, передбачається спеціальна зона, відокремлена від фінішної, для спілкування з представниками засобів масової інформації.

2. Пристрої для хронометражу

1. У всіх змаганнях має використовуватися електронний вимір часу з прямим зв’язком (телефон, радіозв’язок тощо) з місцями старту та фінішу, що дасть змогу робити виміри часу до сотих секунди. Тисячні частки секунди можуть не оприлюднюватися і не використовуватися у підрахунках результатів, якщо час учасників змагань вимірюється лише до сотих секунди.

2. Для стартового світлового променя приблизно на висоті 0,5-1,0 м на стартових воротах фотоелементи встановлюються так, щоб старт був неможливим без їх відкриття. Основний фінішний промінь на могульних трасах встановлюється на висоті 1 м, додатковий - на висоті 0,75 м.

3. Система ручного виміру часу використовується під час проведення змагань з могулу. У всіх змаганнях ручний вимір часу повністю відокремлений та незалежний від електронного хронометражу на старті та фініші.

4. У разі несправності електронної системи виміру часу офіційний ручний вимір часу підраховується так:

враховує середню різницю між офіційним електронним часом і часом, виміряним вручну, за останні три пробіги перед пропущеним електронним часом;

якщо перед пропущеним часом немає часу трьох пробігів, використовуються три показники часу, найближчі до пропущеного електронного.

5. У разі несправності всіх електронних систем виміру часу проводиться повторний забіг.

6. У разі несправності електронних систем виміру часу визначається точний час, резервне ручне вимірювання часу, можливо, відеозапис.

Якщо точно визначити час не можна, учасник отримує право на повторний старт.

3. Музичне обслуговування змагань

1. Змагання з могулу проводяться з музичним супроводом. Звукова система має бути досить потужною, щоб учасники змагань могли чути музику чітко та без викривлень на будь-якій ділянці траси. Гучномовці мають бути рівномірно розставлені з одного або обох боків траси, щоб звук досягав усіх учасників змагань на трасі водночас.

2. Працівник, який забезпечує музичний супровід, має постійно підтримувати радіозв’язок з суддівською бригадою.

3. Працівник з музичного обслуговування забезпечує звук, музичний супровід і зміну записів під час змагань.

4. Музичний супровід обирають організатори або учасники змагань.

4. Підготовка та огляд майданчика для проведення змагань з могулу

1. Майданчик для змагань з могулу має бути повністю підготовлений до змагань, а також доступний для тренувань.

2. Могульні горби можуть споруджуватися машинами. Лінії для розмітки могульних горбів мають бути рівними. Потрібно чітко визначити (розмітити) розташування могульних горбів, їх кількість і розміри.

3. До початку змагань у перший день офіційних тренувань журі з учасниками змагань оглядають могульну трасу. Час огляду визначає журі.

4. Після такого огляду технічний делегат і члени журі підходять до могульного схилу (майданчика для проведення змагань з могулу), щоб отримати пропозиції від учасників і тренерів щодо підготовки могульного схилу. За результатами огляду складається акт приймання могульної траси до змагань (у довільній формі), який підписують члени журі.

5. Для покращення бокового освітлення організатори змагань можуть пофарбувати могульні трампліни, додати гілля сосни тощо.

6. Форми могульних трамплінів можна дещо змінити з метою використання їх для акробатичних стрибків. Могульні трампліни будуються вгорі від лінії старту та внизу могульної траси від лінії фінішу на однаковій відстані.

Могульні трампліни вгорі траси розміщуються на відстані не менше ніж 50 метрів від лінії старту, внизу - не менше ніж 50 метрів від лінії фінішу.

5. Інші вимоги до організації та проведення змагань з могулу

1. Вимоги до персоналу, що обслуговує, та представників команд визначено у главі 4 розділу XIV цих Правил.

2. Дозвіл учасників змагань з могулу здійснюється відповідно до глави 5 розділу XIV цих Правил.

3. Процедура проведення змагань з могулу здійснюється відповідно до вимог глави 7 розділу XIV цих Правил.

4. Типи змагань з могулу відбуваються відповідно до вимог глави 8 розділу XIV цих Правил.

5. Учасник змагань з могулу вважається таким, який не стартував, відповідно до глави 11 розділу XIV цих Правил.

6. Старт з могулу вважається таким, що не відбувся, відповідно до глави 12 розділу XIV цих Правил.

7. Дискваліфікація учасника під час змагань з могулу здійснюється відповідно до глави 13 розділу XIV цих Правил.

8. Повторний старт учасників з могулу здійснюється відповідно до глави 14 розділу XIV цих Правил.

9. Неотримання учасником змагань з могулу очок відбувається відповідно до глави 15 розділу XIV цих Правил.

10. Склад учасників змагань з могулу визначається відповідно до глави 16 розділу XIV цих Правил.

11. Церемонія нагородження переможців змагань з могулу проводиться після завершення змагань відповідно до глави 18 розділу XIV цих Правил.

12. Журі має право відмінити проведення окремого етапу змагань чи усіх змагань з могулу відповідно до глави 19 розділу XIV цих Правил.

6. Офіційні тренування

1. Офіційні тренування до початку змагань з могулу є обов’язковими. Присутність учасників змагань є обов’язковою.

2. Офіційні тренування тривають щонайменше три дні до початку змагань та не обов’язково мають відбуватися підряд.

3. Журі може змінити строк, якщо тренування можна провести за один чи два дні.

4. Місце проведення змагань має бути належно підготовлено і забезпечено медичною службою.

5. Учасники змагань без нагрудних номерів до участі в офіційних тренуваннях не допускаються.

6. У день змагань з могулу учасникам дозволяється провести до початку змагань тренування протягом мінімум тридцяти хвилин. До початку тренувань виділяється час для огляду траси, після чого може проводитися звичайне тренування по всій довжині траси.

7. Порядок старту

1. Порядок старту визначається на засіданні суддівської колегії за день до проведення змагань.

2. Якщо у кваліфікаційних змаганнях два учасники, які ввійшли до фіналу, набрали однакову кількість балів, вони допускаються до фінальних стартів.

3. Якщо у стартовому протоколі учасника пропущено через помилку представника команди, він стартує першим.

4. Якщо у стартовому протоколі учасника пропустила суддівська колегія, жеребкування проводиться повторно. У такому разі представник команди має поінформувати головну суддівську колегію про помилку протягом п’ятнадцяти хвилин після роздачі стартових протоколів. Через п’ятнадцять хвилин помилка вважатиметься такою, що була зроблена представником команди.

5. Старт у змаганнях з могулу проводять на відкритому місці. Світловий промінь встановлюється приблизно на 1,5-2,0 метри нижче по горі, паралельно стартовій лінії. Стартова лінія і світловий промінь будуть настільки широкими, наскільки відкрито контрольні ворота на вершині траси, - там має бути стартова лінія. Учасник змагань ставить свої палки перед лінією, а черевики мають залишатися за лінією до подання стартового сигналу.

6. Входити до зони старту дозволено лише учасникам змагань, які виходять на старт, та суддям на старті.

7. Позаду учасника змагань, який стартує, заборонено перебувати тренерам та іншим особам, допомагати ззовні заборонено.

8. Вимоги щодо параметрів лиж не встановлюються.

9. Учасник змагань, який втратив лижу до фінішної лінії, може фінішувати на одній. Виступ учасника буде оцінюватися згідно з його виконанням. Виступ учасника змагань, який не продовжив виступ і не пристебнув лижу за 10 секунд, оцінюватиметься саме до цього місця.

Якщо учасник змагань загубив обидві лижі, його виступ оцінюватиметься до місця їх втрати.

8. Стартові команди

1. Стартові команди у змаганнях з могулу починаються з попереджувальних 10 секунд до старту.

2. Якщо один учасник змагань не може стартувати з будь-якої причини, наступний за ним учасник на трасу вийти не може.

3. Під час проведення змагань з могулу хронометраж старту заміряє точний час, коли учасник змагань перетнув стартовий світловий промінь або коли він відкрив стартові ворота своєю ногою (нижче коліна).

4. Для кожного виду змагань має бути свій порядок старту. Порядок старту для кожного виду змагань у кваліфікаційному відборі визначається окремим жеребкуванням. Фінальні старти проводяться у зворотному порядку відповідно до місць, які учасники посіли у кваліфікаційному відборі.

9. Фініш

1. Час фінішу фіксує електронна система виміру часу.

2. Час фінішу фіксується під час перетинання учасником лінії між фінішними позначками будь-якою частиною тіла чи спорядження.

10. Підрахунок та оголошення результатів змагань

1. Офіційні результати визначаються за результатами учасників змагань, яких не було дискваліфіковано, та заносяться до протоколів змагань.

2. Протоколи офіційних результатів містять таку інформацію:

назва змагань;

найменування організатора змагань;

місце проведення змагань;

дата і час проведення змагань;

прізвища членів журі та суддів;

прізвище відповідального за могульний схил;

загальні стандарти могульного схилу;

зайняте місце, прізвище учасника, спортивний розряд, дата народження, місто, область проживання, заклад фізичної культури і спорту;

назва стрибка, повні оцінки результатів кожного судді окремо (у балах), сумарна оцінка суддів (у балах);

коефіцієнт складності (КС) стрибка;

загальна оцінка за стрибок (у балах);

підсумкова оцінка за два стрибки (у балах).

3. Результати вважаються офіційними після того, як головний секретар і головний суддя їх переглянули та затвердили своїми підписами.

4. Офіційні результати кваліфікаційних і фінальних змагань розміщуються на дошці оголошень.

5. Підрахунок результатів проводиться так: усі результати округлюються до сотих балів (згідно з математичними правилами) і використовуються у подальших підрахунках лише в такій формі. Загальний результат учасника змагань підраховується за формулою з урахуванням оцінки кожного судді окремо та коефіцієнта часу.

6. Кожен тип змагань (фінальні, стандартні, чемпіонат) має свої варіанти підрахунку загальних результатів учасників.

7. Місце учасника у будь-якому з трьох типів змагань (фінальні, стандартні, чемпіонат) за однакових результатів визначається порівнянням оцінок кожного судді та порівнянням оцінок за кожен стрибок.

8. У разі однакової суми балів у двох учасників змагань вище місце посідає учасник, який має вищу оцінку за один із двох стрибків і вищий коефіцієнт складності у кваліфікаційному відборі або у фінальних змаганнях.

9. Якщо визначити місце учасників, які отримали однакову кількість балів, не можна, обидва учасники змагань отримують однакове місце, а наступне місце використовуватися не буде.

Приклад:

13 місце - 28,6 бала;

14 місце - 26,0 бала;

14 місце - 26,0 бала;

16 місце - 24,2 бала;

17 місце - 24,0 бала.

10. Якщо два учасники мають однакові результати, обидва входять до фіналу. Порядок старту в фіналі для таких учасників буде зворотним до порядку їх старту у кваліфікаційних змаганнях.

XVI. Місця та проведення змагань зі слоупстайлу

1. Специфікація схилу слоупстайлу

1. Середня крутизна схилу становить близько 12 градусів.

2. Ухил має бути рівномірним, без значних змін крутизни.

3. Мінімальна ширина траси слоупстайлу становить 30 метрів.

4. Перепад висот - від 100 метрів до 200 метрів. Максимальна довжина траси - 635 метрів.

2. Вимоги до обладнання траси слоупстайлу

1. Траса слоупстайлу містить різні фігури (трампліни, тейблтопи, квотерпайп, рейли та інші види перешкод).

2. Відстань між фігурами має бути достатня для вільного під’їзду і виконання елементів.

3. Траса будується так, щоб її проходження займало не менше ніж двадцять секунд. Конструкція самої траси і окремих фігур має підходити як чоловікам, так і жінкам. Якщо можна, траса слоупстайлу має давати змогу учаснику виявити свою технічну майстерність і збалансовано вводити у виступ різні елементи в різних комбінаціях.

4. Винятки допускаються у разі проведення змагань на критих гірськолижних схилах або на спортивних об’єктах у межах міста. Допускається будівництво інших фігур за умови дотримання норм безпеки.

3. Підготовка та огляд траси слоупстайлу

1. Траса для змагань має бути повністю підготовлена за три дні до змагань і доступна для тренувань.

2. До початку змагань першого дня офіційних тренувань комісія з приймання схилу, до складу якої мають входити учасники змагань, члени журі та інші, оглядає місце проведення змагань. Час огляду визначає журі.

3. Після такого огляду технічний делегат складає акт приймання схилу до змагань (у довільній формі), який підписують члени комісії.

4. Інші вимоги до організації та проведення змагань зі слоупстайлу

1. Вимоги до персоналу, що обслуговує, та представників команд зі слоупстайлу визначено у главі 4 розділу XIV цих Правил.

2. Дозвіл учасників змагань зі слоупстайлу здійснюється відповідно до глави 5 розділу XIV цих Правил.

3. Процедура проведення змагань зі слоупстайлу здійснюється відповідно до вимог глави 7 розділу XIV цих Правил.

4. Стартові команди подає старший суддя на старті або уповноважений суддя-інформатор на змаганнях зі слоупстайлу відповідно до глави 10 розділу XIV цих Правил.

5. Учасник змагань зі слоупстайлу вважається таким, який не стартував, відповідно до глави 11 розділу XIV цих Правил.

6. Повторний старт учасників змагань зі слоупстайлу здійснюється відповідно до глави 14 розділу XIV цих Правил.

7. Неотримання учасником змагань зі слоупстайлу балів відбувається відповідно до глави 15 розділу XIV цих Правил.

8. Склад учасників змагань зі слоупстайлу визначається відповідно до глави 16 розділу XIV цих Правил.

9. Церемонія нагородження переможців змагань зі слоупстайлу проводиться після завершення змагань відповідно до глави 18 розділу XIV цих Правил.

10. Журі має право відмінити проведення окремого етапу змагань чи усіх змагань зі слоупстайлу відповідно до глави 19 розділу XIV цих Правил.

5. Офіційні тренування

1. Офіційні тренування до початку змагань є невід’ємною частиною змагань. Присутність учасників змагань є обов’язковою.

2. Офіційні тренування розпочинаються за два дні до початку змагань та не обов’язково можуть відбуватися підряд.

3. Мінімальний термін тренування - один день.

Суддівська колегія змагань має враховувати якість снігового покриття та погодні умови, складаючи розклад тренувань, а також забезпечити оптимальні умови для тренувань усім учасникам змагань.

4. Трасу слоупстайлу має бути підготовлено. Протягом усього періоду тренувань на території проведення змагань має бути присутнім медичний персонал, щоб забезпечити потрібну допомогу.

5. Учасники змагань не допускаються до участі в офіційних тренуваннях без шоломів та нагрудних номерів. Нагрудні номери мають бути чітко видимими.

6. Час тренувань до початку змагань (офіційне тренування) призначається згідно з розкладом. Журі забезпечує участь учасників в офіційних тренуваннях. Додаткові (вільні) тренування під час проведення офіційних тренувань заборонені.

7. Кожне офіційне тренування проводиться згідно зі стартовим протоколом, складеним суддівською колегією.

8. Тренування доцільно проводити в той самий час, що й змагання. Уся інформація щодо розкладу тренувань або можливих змін має надаватися вчасно.

9. Траса слоупстайлу має бути в доброму стані на весь час тренувань і підготовленою так само, як і для змагань. Працівники з обслуговування трамплінів та джибінгових секцій у відповідній кількості мають бути присутні на тренуваннях.

6. Типи змагань

1. Змагання зі слоупстайлу є:

кваліфікаційні;

фінальні.

Змагання зі слоупстайлу проводяться у форматі одиночних виступів. За результат береться краща сума балів після виконання двох спроб.

2. У кваліфікаційній частині змагань усі учасники виконують по дві спроби, до заліку беруть один кращий результат.

3. За результатами кваліфікаційних змагань учасники потрапляють у фінальну частину змагань. У фінальних змаганнях учасники виконують по дві спроби. Краща сума береться за результат. Решта учасників отримують місця відповідно до результатів кваліфікаційного відбору.

7. Порядок старту

1. У кваліфікаційних змаганнях проводиться один старт, щоб результати змагань було визнано дійсними. Порядок другого старту може бути зворотним - відповідно до результатів першого старту.

2. Якщо півфінал не проводиться, до фіналу виходить однакова кількість учасників, які показали найкращі результати за підсумками кваліфікаційних заїздів.

3. У фіналі учасники змагатимуться у зворотному порядку місць, які вони посіли у кваліфікаційному відборі.

4. Склад і порядок старту учасників у фінальних заїздах визначаються за результатами кваліфікаційної частини змагань. У фінальній частині змагань всі учасники виконують по дві спроби, враховується кращий результат.

8. Відміна старту під час змагань

1. Старт вважається таким, що не відбувся, якщо учасник не стартував у фіналі після проведення кваліфікаційних змагань.

2. Якщо старт було відкладено, а учасник змагань був готовий стартувати, старший суддя на старті за першої можливості випускає його на старт та інформує про це журі, суддів, суддю-інформатора та секретаря на старті.

9. Дискваліфікація

1. Дискваліфікація учасника може бути застосована за невідповідність його паспортних та інших даних до офіційно заявлених у змаганнях. Всі рішення щодо дискваліфікації приймає журі.

2. У разі дискваліфікації учасник не отримує балів, які визначають його місце в окремому змаганні, протоколах фінальних змагань, а також у загальному заліку. Прізвище учасника, який має дискваліфікацію, заноситься до протоколу фінальних змагань, та він не отримує місця у порядковому заліку. Місця усіх спортсменів у протоколі кваліфікаційних змагань просуваються на одне чи декілька місць вище.

3. Дискваліфікація застосовується:

за подання недостовірної інформації про особисті дані або за участь у змаганнях замість іншого учасника;

за порушення правил старту, за винятком форс-мажорних обставин;

за неетичну поведінку;

за невідповідність спорядження вимогам FIS (вимоги до спорядження викладено в документах FIS, чинних на момент проведення змагань);

якщо учасник не надягнув шолома на тренуванні чи змаганні.

10. Підрахунок та оголошення результатів змагань

1. Офіційні результати визначаються за результатами учасників змагань, яких не було дискваліфіковано, та заносяться до протоколів змагань.

2. Протоколи офіційних результатів містять таку інформацію:

назва змагань;

найменування організатора змагань;

місце проведення змагань;

дата і час проведення змагань;

прізвища суддів;

загальні стандарти схилу;

загальна оцінка за спробу (у балах);

підсумкова оцінка (у балах) за кращу спробу.

3. Результати вважаються офіційними після того, як головний секретар і головний суддя їх переглянули та затвердили своїми підписами.

4. Офіційні результати кваліфікаційних і фінальних змагань розміщуються на дошці оголошень.

5. У разі однакової суми балів у двох учасників обидва учасники змагань отримують однакове місце, наступне місце використовуватися не буде.

6. Якщо два учасники мають однакові результати, обидва входять до фіналу. Порядок старту в фіналі для таких учасників буде зворотним до порядку їх старту в кваліфікаційних змаганнях.

Директор департаменту

олімпійського спорту

Р. Вірастюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2019 — 2019 р., № 17, стор. 160, стаття 606, код акта 93510/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -