Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020

Документ актуальний на 08.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2020  № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2020 р.

за № 551/34834

Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1006), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами), та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1017, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року № 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за № 937/29067 (зі змінами), що додаються.

2.

Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

В. Гутцайт

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Л. Мандзій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

06 травня 2020 року № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2020 р.

за № 551/34834

ЗМІНИ

до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

1. У розділі III:

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. У проекті беруть участь мінімум дві організації - по одній з України та Республіки Польща, які у спільному партнерстві можуть подати на конкурс лише одну заявку.»;

2) у пункті 11 слова «кілька заявок» замінити словами «лише одну заявку та не можуть бути партнерами в більше ніж у трьох проектах».

2. У пункті 5 розділу IV цифри та слова «2-4 робочих дні» замінити

цифрами та словами «2-3 робочих дні».

3. Пункт 3 розділу V після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі, якщо за рішенням керівника закладу, установи, бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію, кошти на реалізацію проекту спрямовуються організації, яка є розпорядником бюджетних коштів закладу, установи місцевого бюджету, при цьому зазначена організація виступає третьою стороною договору про реалізацію проекту (проведення заходу).».

4. У пункті 11 розділу VI:

1) таблицю підпункту 2 викласти в такій редакції:

«

№ з/п

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ учасників заходу, проекту

Стать

Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця), електронна пошта

Найменування організації

Місцезнаходження організації (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця, електронна пошта)

Підпис учасника заходу, проекту

1

2

3

4

5

6

7

»;

2) доповнити пункт після підпункту 2 підпунктом 3 такого змісту:

«3) інформація про учасників, залучених до реалізації проекту (проведення заходу), яка затверджується керівником інституту громадянського суспільства, закладу, установи, за такою формою:

Кількість учасників, осіб

З них

З них, особи у віці

жінки

сільська молодь

особи з особливими потребами

14-15 років

16-17 років

18-25 років

26-35 років

Більше 35 років

усього

з них жінки

усього

з них жінки

усього

з них жінки

усього

з них жінки

усього

з них жінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

».

У зв’язку з цим підпункти 3 і 4 вважати відповідно підпунктами 4 і 5.

5. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

у розділі III слова

«М. П.

(за наявності)» виключити;

у розділі VII слова

«М. П. організації заявника (за наявності)» виключити;

2) у додатку 4 слова

«

___________________________

(посада керівника інституту

громадянського суспільства,

навчального закладу,

комунальної установи)

_____________

(підпис)

_________________

(ініціали, прізвище)

»

замінити словами

«

__________________________

(керівник відповідного профільного

структурного підрозділу

Мінмолодьспорту)

_____________

(підпис)

______________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

_______________________________________________________

(посада керівника інституту громадянського суспільства, навчального закладу,

                    комунальної установи, який забезпечує погодження)

____________

       (підпис)

_________________________________________

                            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

________________________

                        (дата)

»;

3) У додатку 6 слова

«

Головний бухгалтер __________________

М. П.

_________

(підпис)

______________________

(ініціали, прізвище)

»

замінити словами

«

Головний бухгалтер

________________

(підпис)

__________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

;

4) у додатку 7 слова

«

Керівник _________________________

М.П.

__________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

»

замінити словами

«

Керівник

__________________

(підпис)

__________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

;

5) у тексті додатків відповідно слова «Прізвище, ініціали», «ініціали та прізвище», «ініціали, прізвище», та абревіатуру «П.І.Б.» замінити словами «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ».

Директорка департаменту

молодіжної політики

І. Бєляєва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.07.2020 — 2020 р., № 51, стор. 228, стаття 1609, код акта 99641/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -