Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 14.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2019  № 1179

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 342/33313

Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, у зв’язку зі змінами у Міжнародних правилах спортивних змагань з кунгфу НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Правил спортивних змагань з кунгфу, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 червня 2013 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 липня 2013 року за № 1178/23710, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді

та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Федерації кунгфу України

Л.Я.

Солодиліна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

26 червня 2013 року № 23

(у редакції наказу Міністерства

молоді та спорту України

від 07 березня 2019 року № 1179)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 342/33313

ПРАВИЛА

спортивних змагань з кунгфу

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з кунгфу на території України.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням Міжнародних правил спортивних змагань з кунгфу.

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з кунгфу.

4. Учасники змагань, а також тренери, судді, лікарі та інші фізичні особи зобов’язані знати та виконувати ці Правила.

5. Змагання з кунгфу проводять відповідно до Положення (Регламенту) про проведення відповідного змагання з кунгфу (далі - Положення), що затверджує організатор.

6. Змагання з кунгфу проводять з метою:

1) розвитку і популяризації кунгфу в Україні;

2) обрання кращих спортсменів команд спортивних клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що розвивають вид спорту кунгфу;

3) підвищення спортивної майстерності;

4) виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України, визначених Положенням про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393;

5) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, національних збірних команд України;

6) покращення методів та практики суддівства змагань з кунгфу;

7) обміну досвідом, знаннями та інформацією.

7. Терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

8. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

9. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати учасників, які приймали заборонені препарати, анулюються, а самі учасники дискваліфікуються.

II. Програма і характер змагань

1. Види змагань

1. Спортивні змагання з кунгфу проводяться в таких видах:

1) таолу - формальні технічні (стандартні або довільні) комплекси вправ у вигляді стандартних комбінацій і технічних прийомів, що виконуються за визначеною траєкторією у встановленій послідовності без зброї та зі зброєю (муляжами), що не належить до холодної зброї та розподіляється на такі групи:

довга;

коротка;

парна;

гнучка;

2) тайцзіцюань - формальні технічні (стандартні або довільні) комплекси вправ, які мають загальнооздоровчу спрямованість, що виконуються в уповільненому та специфічному ритмі за визначеною траєкторією у встановленій послідовності без зброї та зі зброєю (муляжами), що не належить до холодної зброї та розподіляється на такі групи:

довга;

коротка;

парна;

3) туйшоу - спортивний поєдинок без використання ударної техніки з регламентованого цими Правилами тактико-технічного арсеналу;

4) лайт-саньда - спортивний поєдинок з дозованим контактом з використанням ударно-кидкової техніки з регламентованого цими Правилами тактико-технічного арсеналу;

5) саньда - спортивний поєдинок у повний контакт з використанням ударно-кидкової техніки з регламентованого цими Правилами тактико-технічного арсеналу;

6) куошу - спортивний поєдинок з використанням техніко-тактичного арсеналу та формальних технічних (стандартних або довільних) комплексів вправ, регламентованих цими Правилами;

7) шуай цзяо - спортивний поєдинок з використанням кидкової техніки з регламентованого цими Правилами тактико-технічного арсеналу.

2. За характером змагання з кунгфу розподіляються на:

особисті;

особисто-командні.

Характер змагань визначається Положенням у кожному окремому випадку.

В особистих змаганнях визначаються тільки особисті результати й місця учасників у своїх видах програми або вагових категоріях.

В особисто-командних змаганнях визначаються особисті місця учасників, а місце команди визначається залежно від особистих результатів її учасників відповідно до Положення.

2. Організація змагань

1. Підставою для організації і проведення змагань з кунгфу є Положення.

2. Положення включає такі розділи:

цілі і завдання заходу;

строки і місце проведення заходу;

організація та керівництво проведенням заходу;

учасники заходу;

характер заходу (змагання особисті, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць для проведення заходу;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у заході;

інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу.

3. Положення не має суперечити цим Правилам. Забороняється змінювати Положення менше ніж за три дні до початку змагань.

4. Положення має бути надіслано всім запрошеним, а також розміщено на сайті Федерації кунгфу України (далі - Федерація) не пізніше ніж за один місяць до дати проведення змагань.

5. Організаційний комітет змагань (далі - Оргкомітет змагань) формується з представників організації, що проводить змагання, та команд, що беруть участь у змаганнях. Оргкомітет змагань визначає масштаби організаційної роботи і контролює проведення змагань.

6. До складу Оргкомітету змагань входять голова комітету, один або два заступники голови і члени комітету.

7. Офіційні особи запрошуються Оргкомітетом змагань.

8. Вимоги до суддів з кунгфу:

вільне володіння методами суддівства і знання цих Правил;

знання базової техніки і теорії кунгфу;

чесність і принциповість;

відповідальне та професійне виконання обов’язків.

9. Головний суддя змагань організовує суддівство змагань та керує роботою суддів.

10. Група офіційних осіб, що обслуговує один вид змагань:

головний суддя групи та рефері;

від трьох до п’яти бокових суддів;

суддя, що вимірює час виступу спортсменів;

суддя, що підраховує бали;

суддя на площадці;

суддя при учасниках.

11. Вимоги до секретаріату змагань визначаються у Положенні. До складу секретаріату входять головний секретар і два секретарі.

12. До групи медичного персоналу змагань входять голова групи і два лікарі.

13. Власники та орендарі спортивних споруд, на яких проводяться змагання, забезпечують підготовку спортивної споруди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (зі змінами).

3. Заявки на участь у змаганнях

1. Для участі у змаганнях організації-участниці подають попередню та остаточну (іменну) заявки.

2. Попередня заявка подається у термін, визначений Положенням, та має містити інформацію про кількість спортсменів та види програми змагань, у яких вони братимуть участь.

3. Спортсмени допускаються до змагань на підставі остаточної (іменної) заявки (додаток 1), яка подається до мандатної комісії змагань у термін, визначений Положенням, та допуску лікаря шляхом проведення медичного огляду за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 частини шостої Закону України «Про страхування».

4. Незастраховані спортсмени до змагань не допускаються, наявність страхового свідоцтва є обов’язковою.

4. Мандатна комісія

1. Питання про допуск спортсменів до змагань вирішує мандатна комісія, яка створюється у місці їх проведення.

2. До складу мандатної комісії входять:

представник організатора змагань (голова комісії);

головний суддя змагань;

головний секретар змагань;

лікар змагань.

5. Обов’язки та права учасників

1. Учасники зобов’язані:

дотримуватись загальних положень спортивної етики, поваги до суддів, інших учасників змагань та глядачів;

дотримуватись та виконувати вимоги цих Правил та Положення;

за викликом суддівської колегії негайно прибути на майданчик;

за неможливості з якихось причин продовжувати змагання негайно повідомити про це суддівську колегію;

не вживати допінг.

2. Учасники мають право:

звертатися до суддів через представника своєї команди;

проводити контроль своєї ваги на вагах офіційного зважування за 1 годину до початку зважування;

своєчасно отримувати необхідну інформацію про хід змагань (програму змагань, зміни в програмі змагань, результати поєдинків та виступів тощо);

використовувати під час кожного поєдинку не більше ніж 3 хв на отримання медичної допомоги.

6. Вікові групи учасників змагань

1. У видах програми змагань з куошу, таолу, туйшоу та лайт-саньда вікові групи поділяються на:

молодші юнаки - 6-8 років;

юнаки - 9-10 років;

старші юнаки - 11-12 років;

юніори - 13-15 років;

дорослі - 16 років і старші.

2. У видах програми змагань з тайцзіцюань та саньда вікові групи поділяються на:

молодші юнаки - 11-12 років;

юнаки - 13-14 років;

старші юнаки - 15-16 років;

юніори - 17-18 років;

дорослі - 19 років і старші.

3. У виді програми змагань з шуай цзяо вікові групи поділяються на:

молодші юнаки - 7-9 років;

юнаки - 10-12 років;

старші юнаки - 13-15 років;

юніори - 16-17 років;

дорослі - 18 років і старші.

III. Обов’язки суддів та інших офіційних осіб

1. Обов’язки головного судді змагань

1. Головний суддя змагань організує загальне суддівство, спрямовує роботу кожної групи суддів і стежить за виконанням цих Правил та Положення.

2. До початку змагань головний суддя змагань:

визначає склад кожної групи суддів, призначає головного суддю групи суддів;

проводить суддівські семінари з метою дотримання цих Правил;

особисто перевіряє готовність спортивної споруди або спеціально відведене для проведення спортивних змагань місце та обладнання;

негайно доповідає про виявлені недоліки Оргкомітету.

3. Під час змагань головний суддя змагань:

стежить за ходом змагань і координує роботу всіх груп суддів;

у разі виникнення непорозумінь між учасниками змагань приймає остаточне рішення, ґрунтуючись на цих Правилах і Положенні;

вживає заходів у разі некоректної поведінки учасників змагань та глядачів.

4. Після закінчення змагань головний суддя змагань:

перевіряє й оголошує результати змагань;

бере участь у нарадах представників команд, скликаних Оргкомітетом змагань, та підбиває підсумок суддівської роботи.

2. Обов’язки головного судді групи та рефері

1. Головний суддя групи організовує підготовку та роботу суддів своєї групи.

2. До початку змагань головний суддя групи:

проводить семінари, на яких інформує суддів про методи оцінки техніки та її рівні;

перевіряє підготовчу роботу групи.

3. Під час змагань головний суддя групи:

організовує своєчасне прибуття суддів своєї групи в зону змагань;

скликає бокових суддів для проведення наради у разі упередженого або некомпетентного оцінювання виступу спортсмена;

узгоджує оцінку з інформацією від судді, що вимірює час виступу спортсменів;

підраховує кількість помилок та відповідність заявленого стилю;

оголошує остаточний результат виступу спортсмена.

4. Після закінчення змагань головний суддя групи:

засвідчує своїм підписом виправлення та застереження у протоколах;

оцінює роботу кожного судді та групи в цілому;

збирає підписи суддів групи під протоколом і ставить свій підпис;

особисто здає протокол головному секретарю.

5. Рефері оцінює технічні дії спортсменів згідно з цими Правилами під час проведення поєдинків та виступів, а також організовує контроль за дотриманням учасниками змагань цих Правил.

3. Обов’язки бокових суддів

1. Бокові судді оцінюють виступи спортсменів відповідно до цих Правил неупереджено і незалежно.

2. Під час змагань бокові судді:

спостерігають за виступами спортсменів й оцінюють їх згідно з цими Правилами;

звертаються за консультацією до головного судді групи за потреби;

демонструють оцінку кожного спортсмена головному судді групи і глядачам.

3. Після закінчення змагань бокові судді беруть участь у підбитті підсумків роботи своєї групи.

4. Обов’язки судді, що вимірює час виступу спортсменів

Суддя, що вимірює час виступу спортсменів:

вивчає часові ліміти для кожної вікової групи спортсменів згідно з цими Правилами та Положенням;

фіксує час виступу спортсменів;

подає сигнали учасникам до початку та закінчення виступу;

одночасно із закінченням виступу доводить до відома головного судді групи час виступу і корекцію оцінки в разі невідповідності часу виконання цим Правилам.

5. Обов’язки судді, що підраховує бали, судді на площадці та судді при учасниках

1. Суддя, що підраховує бали:

записує оцінки бокових суддів і обчислює середнє арифметичне значення з 3 оцінок, не ураховуючи найнижчу і найвищу оцінки;

записує до протоколу причини зняття балів (якщо такі є) з поясненнями головного судді групи;

підписує протоколи й особисто здає їх головному судді групи;

2. Суддя на площадці:

оцінює технічні дії спортсменів згідно з цими Правилами під час проведення поєдинків;

разом з рефері відповідає за дотримання учасниками цих Правил під час проведення поєдинків.

3. Суддя при учасниках:

вивчає розташування об’єктів у змагальній зоні;

готує вихід наступної групи спортсменів;

проводить контроль зброї (муляжів) та спорядження спортсменів;

виводить спортсменів у змагальну зону і представляє головному судді групи.

6. Обов’язки секретаріату

1. Секретаріат під керівництвом головного секретаря зобов’язаний:

розробити розклад змагань та вести облік результатів;

узагальнити інформацію щодо кількісного складу спортсменів за видами;

за поданими заявками команд-учасниць скласти списки спортсменів, які виступають у кожному виді програми або ваговій категорії;

провести до початку змагань з представниками команд і секретаріату в присутності членів Оргкомітету змагань жеребкування порядку виступів спортсменів або пар у поєдинках;

після закінчення кожного з видів змагань зібрати протоколи результатів змагань та перевірити наявність підписів суддівської групи;

оприлюднити результати змагань.

2. Результати в особистих виступах фіксуються протягом всіх змагань для остаточного підрахунку у командному заліку та перевіряються головним секретарем.

IV. Загальні принципи підрахунку балів у куошу, таолу і тайцзіцюань

1. Оцінка виступів суддями

1. У змаганнях з куошу, таолу і тайцзіцюань виступ спортсмена оцінюється згідно з цими Правилами відповідно до продемонстрованого ним технічного рівня з визначенням його місця в особистому заліку.

У всіх видах найвищою оцінкою є 10 балів. Під час оцінювання використовується метод вирахування.

2. Відповідно до цих Правил оцінка виступу містить такі три складові:

1) оцінка якості рухів (оцінювання положень і техніки) - максимально 6 балів (рухи складаються з положень і техніки, положення містять стійки, положення рук, тіла тощо, техніка містить техніку рук, ніг, тіла, погляду, зброї (муляжів) тощо).

Щоб зробити висновок про якість руху, бокові судді звертають увагу на стійки, пересування, положення тулуба, ніг, рук і тіла та перевіряють, чи відповідають вони вимогам. У разі якщо спортсмен перебуває в русі, бокові судді стежать за правильністю виконання рухів, відповідністю докладання сили, відповідністю рухів необхідній амплітуді і траєкторії. У разі повторення помилок в одній і тій самій дії максимальна кількість балів, що віднімаються, не перевищує 0,2 бала.

Під час оцінювання рухів бокові судді відмічають всі помилки і лише після закінчення виступу знімають за них бали. За одну й ту саму неодноразово допущену помилку знімається не більше ніж 0,2 бала протягом одного виступу;

2) оцінка загального технічного рівня спортсмена (оцінювання потужності і координації) - максимально 2 бали (під потужністю мається на увазі сила у технічних рухах).

Бокові судді мають звертати увагу на плавність прикладання сили, достатність її твердості і м’якості, на збереження енергії у фіксованих позиціях. Під координацією мається на увазі узгодженість між техніками рук, тіла, погляду, ніг, а також між тілом і зброєю (муляжами).

Бокові судді оцінюють потужність і координацію наприкінці кожного виступу і складають враження про технічний рівень спортсмена в цілому, що формує основу оцінки, також бокові судді визначають тип помилки, а потім віднімають зняті бали від загального результату.

Підсумовуючи оцінювання потужності і координації, істотним є загальне враження від виступу, узагальнена оцінка й одноразове зняття балів за помилки після закінчення виступу;

3) оцінка духу, ритму, змісту, стилю, композиції і хореографії - максимально 2 бали (дух є вираженням діяльності розуму та психоемоційного стану, що втілюється у виразі обличчя й очей).

Спортсмен має виступати енергійно, сконцентровано, чітко представляти об’єкти нападу і захисту.

Під ритмом мається на увазі витримування пауз чи уповільнення та прискорення у статичних позиціях чи динамічних рухах. Ритмічним є виступ з гармонійним і доречним ритмом. Щодо певного стилю рухи мають відповідати технічним вимогам цього стилю і не інтерпретуватися спортсменом.

Зміст визначається прийомами захисту й атаки.

Композиція передбачає логічне застосування рухів у композиції, розташування у змагальній зоні, амплітуду пересувань, плавний перехід від однієї дії до іншої за допомогою поворотів, кроків, пересувань тощо.

Хореографія визначається способами пересувань у змагальній зоні, їх збалансованістю та обґрунтованістю.

Метод оцінювання цих шести факторів (духу, ритму, змісту, стилю, композиції та хореографії) той самий, що й під час оцінювання потужності і координації. Загальне враження від виступу, узагальнена оцінка надаються після закінчення виступу. Одноразове зняття балів за помилки також здійснюється після виступу.

2. Зняття балів головним суддею групи, час виконання комплексів

1. Головний суддя групи вирішує, чи є специфічні порушення у виступі спортсмена (недостатність притаманних стилю рухів, невідповідність заявленому виду програми, порушення регламенту часу виконання, повторний виступ).

2. У куошу і таолу час виконання комплексів початкового рівня підготовки від 60 до 120 с, середнього рівня - від 70 до 120 с, вищого рівня - від 80 до 120 с.

3. У тайцзіцюань час виконання комплексів початкового рівня підготовки 3-4 хв, середнього рівня - 4-5 хв, вищого рівня - 5-6 хв.

4. Час виконання дуйлянь (постановочного поєдинку) - не менше 50 с.

5. Час виконання командних вправ - не менше ніж 2 хв.

6. Виступ оцінюється за критеріями оцінювання виступу головним суддею групи (додаток 2).

7. У разі повної невідповідності заявленому стилю (8 та більше рухів), а також недостатнього рівня підготовки - виступ не оцінюється.

8. Виступ оцінюється за критеріями оцінювання інших помилок боковими суддями (додаток 3).

9. У разі різниці оцінок бокових суддів у 0,5 бала і більше головний суддя групи проводить нараду із суддівською групою та коригує оцінку.

10. За явної невідповідності оцінювання спортсмена боковими суддями порівняно з «контрольними», а саме з першими двома виступами головний суддя групи може скоригувати оцінку від 0,03 до 0,1 бала.

3. Підрахунок остаточного результату

1. Бокові судді оцінюють виступ спортсмена, ґрунтуючись на методах оцінювання та відповідно до цих Правил. Після виступу кожний боковий суддя відраховує бали за допущені спортсменом помилки з 10 балів. Бали, що залишилися, є оцінкою виступу.

Оцінка, виставлена кожним боковим суддею, визначається з точністю до 0,05 бала (тобто остання цифра має бути «5» чи «0»).

2. Дійсним результатом виступу спортсмена вважається середнє арифметичне значення, визначене з оцінок трьох бокових суддів (без урахування найвищої і найнижчої оцінок). Дійсний результат визначається з точністю до 0,01.

3. Остаточна оцінка виставляється й оголошується головним суддею групи після зняття балів за інші помилки.

4. У разі повторного виступу, дозволеного головним суддею групи, від остаточного результату віднімається 1 бал.

V. Методи та основні критерії оцінювання виступів у північних стилях (кунгфу бейцюань)

1. Північні стилі виконуються з високою швидкістю рухів. Поняття «висока швидкість» базується на правильному ритмі, якісному виконанні техніки з чіткими переходами та гармонійними сильними рухами. Під час оцінювання важливе значення має загальне враження від виступу в цілому. Північні стилі характеризуються перемінним ритмом швидких, спритних і сильних рухів, що різко змінюються з динамічних на статичні положення.

2. Під час оцінювання виступу в цілому береться до уваги психоемоційний стан спортсмена, який має бути врівноваженим (без помітного стресу та недоцільної міміки). Оцінюючи техніку рук і ніг, стрибків та балансування варто звертати увагу на узгодженість та координацію рухів, на відсутність схвильованості та стресового стану. Під час виконання техніки балансування важливе значення має чітка фіксація протягом 2-3 с і правильне положення тіла.

3. Береться до уваги зв’язок між рухами та якість техніки виконання, а також ураховуються загальні помилки у північних стилях (додаток 4). У північних стилях статичні положення мають бути енергійними і добре збалансованими, а технічні дії - виконуватись без ривків і мати закінчений вигляд. Усі рухи мають бути пов’язані між собою з урахуванням пауз та балансування. Після аналізу виступу спортсмена складають висновки про його загальний технічний рівень, силу, координацію, дух, ритм, стиль та амплітуду рухів.

VI. Методи та основні критерії оцінювання виступів у південних стилях (кунгфу наньцюань)

1. Під час оцінювання південних стилів потрібно звертати увагу на засвоєння спортсменом технічної бази. Рівень підготовки спортсмена під час демонстрації базової техніки є вирішальним.

2. Під час оцінювання виступу необхідно звертати увагу, як саме зв’язок рухів узгоджується з ритмом виконання. Поряд зі швидкістю виконання всі рухи мають виконуватись чітко і скоординовано, без зайвого уповільнення або скутості. Швидкість та уповільненість рухів визначаються ритмом та композицією. За теорією сильний рух походить зі слабкого, раптовість удару виникає із збереженої сили, зібраної і докладеної миттєво. Так реалізується принцип поєднання твердості і м’якості рухів. Правильне використання техніки погляду демонструє не тільки духовні якості спортсмена, але й передбачає техніку захисту й атаки. Техніка погляду супроводжує рухи та надає цілісності і завершеності формі виступу.

3. Якість виступу залежить від того, наскільки вдало спортсмен продемонстрував основні риси, притаманні південним стилям.

Південні стилі характеризуються чіткими й швидкими рухами, різноманітною технікою рук, стійкою технікою ніг і вигуком (фашин), що супроводжує докладання сили. Вигуки (фашин) мають сприяти докладанню сили, а не виконуватись довільно. Швидкість рухів має базуватися на їх чіткому і правильному виконанні та докладанні сили, що спрямовується від попереку, сповненої енергії та плавності.

Під стійкою технікою ніг мається на увазі координація рухів тіла й ніг, нерухомість статичних положень. Під час оцінювання техніки ніг потрібно врахувати правильність виконання техніки та концентрацію сили й енергії.

У техніці рук найбільше значення має варіативність рухів захисту та атаки.

4. Під час оцінювання виступу враховуються загальні помилки у південних стилях (додаток 5).

VII. Методи та основні критерії оцінювання у виступах зі зброєю (муляжами) (кунгфу цісє)

1. Усі судді мають досконало знати техніку виконання вправ з різними видами зброї (муляжами) та принципи докладання сили.

2. Під час оцінювання виступу необхідно брати до уваги специфічні характеристики тієї чи іншої зброї (муляжів).

3. Виступи зі зброєю (муляжами) прямої форми з двостороннім лезом характеризуються проколами, блоками, ударами, круговими рухами тощо.

Рухи мають бути швидкими та граціозними.

Виступи зі зброєю (муляжами) круглої форми з одностороннім лезом характеризуються сильними, швидкими, круговими рухами, проколами, блоками, ударами лезом тощо.

У мистецтві володіння довгою зброєю (муляжами) основною технікою є блоки, проколи, широкі кругові рухи тощо.

Змішування технічних характеристик видів зброї (муляжів) зараховується як помилка в русі.

4. Під час оцінювання береться до уваги координація тіла та зброї (муляжів). Важливою є узгодженість рухів рук з короткою зброєю (муляжами), а також правильне докладання сили в рухах з довгою зброєю (муляжами).

Критерії оцінки якості рухів зі зброєю (муляжами) однакові для всіх спортивних шкіл кунгфу, однак має враховуватися різниця між технікою виконання рухів різних спортивних шкіл.

5. Визначення помилок у статичних положеннях, техніці рук, ніг, погляді, балансуванні і стрибках, в координації, ритмі і психоемоційному стані прирівнюється до їх визначення у північних стилях.

6. Під час оцінювання виступу враховуються загальні помилки у виступах зі зброєю (муляжами) (додаток 6).

VIII. Методи та основні критерії оцінювання виступів у тайцзіцюань

1. Під час оцінювання технічного рівня потрібно брати до уваги як якість рухів, так і загальний технічний рівень, а також різницю між зовнішньою демонстрацією і докладеним «внутрішнім» змістом.

Якість рухів визначається стандартизацією положень і технік, а загальний рівень спортсмена містить такі характеристики, як сила, координація, дух, паузи та стиль.

2. Основним принципом під час оцінювання є уміння відрізняти розслаблення від слабкості, силу від твердості, жвавість від млявості, послідовність «порожнечі» і «наповненості» тощо. Бокові судді мають чітко знати головні принципи тайцзіцюань та правильно визначати:

стійки - спокій та впевненість, природність і збалансованість;

рухи - точність у техніці, легкість, плавність, послідовність і взаємозв’язок;

гармонію - співвідношення активних та пасивних рухів, координація рухів всіх частин тіла;

силу - плавність, розрізняння жорстких і м’яких рухів;

дух, темп, стиль - спрямування рухів думкою, чиста свідомість, єдність зовнішнього і внутрішнього стану, демонстрація «порожнечі» і «наповненості», м’якості і жорсткості.

3. У критеріях оцінювання різних шкіл і напрямів тайцзіцюань немає значної різниці. Виступ оцінюється з позиції логіки і загальних технічних стандартів за вимогами цього виду програми.

4. Під час оцінювання виступу враховуються загальні помилки в тайцзіцюань (додаток 7).

IX. Вимоги до участі спортсменів у змаганнях та методи оцінювання інших стилів таолу

1. Правила участі у змаганнях з куошу, таолу і тайцзіцюань

1. Після виклику для виступу без зброї спортсмен здійснює вітання (крок вперед, ноги разом, руки в позиції «кулак-долоня»).

2. Після виклику для виступу з короткою зброєю (муляжами) прямої форми з двостороннім лезом та з короткою зброєю (муляжами) круглої форми з одностороннім лезом спортсмен здійснює вітання (крок вперед, ноги разом, руки в позиції «кулак-долоня». Зброя (муляж) утримується в лівій руці з лезом, притиснутим до внутрішньої сторони лівого передпліччя. Вістря леза спрямоване вниз).

3. Після виклику для виступу з довгою зброєю (муляжем) спортсмен здійснює вітання (крок вперед, ноги разом, руки в позиції «кулак-долоня». Зброя (муляж) утримується в лівій руці на рівні грудей у вертикальному положенні).

4. Після виклику для виступу з парною та гнучкою зброєю (муляжами) спортсмен здійснює вітання (крок вперед, ноги разом, руки в позиції «кулак-долоня», зброя (муляж) утримується в лівій руці на рівні грудей).

5. Для перевірки зброї (муляжів) спортсмени пред’являють зброю (муляжі) кінцем леза вниз.

Руки в позиції «кулак-долоня» утримуються на відстані 20-30 см від грудей.

6. Після закінчення виступу спортсмен приймає стійку «ноги разом». З цього моменту виступ вважається завершеним, спортсмен виходить за межі змагальної зони, повертається обличчям до головного судді групи і знову здійснює вітання (крок вперед, ноги разом, руки в позиції «кулак-долоня»).

2. Костюми для виступів у куошу, таолу і тайцзіцюань

1. Вимоги до костюмів для виступів у північних стилях і тайцзіцюань:

верхня частина костюма має вузький комір, сім ґудзиків з тканини та вкорочені або довгі рукава (для тайцзіцюань - тільки з довгими рукавами та манжетами). Довжина рукавів не нижче великих пальців опущеної руки;

костюм може бути з тканини будь-якого кольору;

допускається оздоблення костюма будь-яким матеріалом та будь-якого кольору;

пасок виготовляється з м’якої тканини будь-якого кольору (для тайцзіцюань пасок не передбачений).

2. Вимоги до костюмів для виступів у південних стилях:

верхня частина костюма без коміра (з короткими рукавами - для жінок, без рукавів - для чоловіків);

костюм може бути з тканини будь-якого кольору;

допускається оздоблення костюма будь-яким матеріалом та будь-якого кольору;

пасок виготовляється з м’якої тканини будь-якого кольору.

3.  Оцінювання кунгфу дуйлянь (постановочні поєдинки)

1. Критерії оцінювання виступів у кунгфу дуйлянь:

удари далеко від цілі - спортсмен або зброя знаходиться далеко від цілі удару;

час нерухомого кінцевого положення 3 с;

час без атаки та захисту 3 с;

очікування означає примусову зупинку, викликану будь-чим;

деформація зброї більше ніж на 45о;

дотик зброєю за межами змагальної зони не вважається положенням «поза межами змагальної зони»;

зниження балів відбувається за кожну зроблену помилку у кожному конкретному випадку;

усі інші невизначені зниження балів встановлюються у 0,1 бала.

2. Під час оцінювання виступу враховуються загальні помилки у кунгфу дуйлянь (додаток 8).

4. Оцінювання кунгфу ціті яньлянь (групові виступи)

1. Критерії оцінювання виступів у кунгфу ціті яньлянь:

зниження балів відбувається за кожну зроблену помилку в кожному конкретному випадку;

усі інші невизначені зниження балів встановлюються у 0,1 бала.

2. Під час оцінювання виступу враховуються загальні помилки у кунгфу ціті яньлянь (додаток 9).

X.  Правила суддівства та проведення змагань з куошу,  шуай цзяо, саньда, лайт-саньда і туйшоу

1. Вагові категорії та регламент

1. Змагання з куошу, шуай цзяо, саньда та лайт-саньда проводяться в 13 вагових категоріях серед чоловіків та у 9 вагових категоріях серед жінок:

чоловіки:

до 48,0 кг;

52 кг (48,1-52 кг);

56 кг (52,1-56 кг);

60 кг (56,1-60 кг);

65 кг (60,1-65 кг);

70 кг (65,1-70 кг);

75 кг (70,1-75 кг);

80 кг (75,1-80 кг);

85 кг (80,1-85 кг);

90 кг (85,1-90 кг);

понад 90,1 кг;

шуай цзяо - 100 кг (90,1-100 кг);

шуай цзяо - понад 100,1 кг;

жінки:

до 48,0 кг;

52 кг (48,1-52 кг);

56 кг (52,1-56 кг);

60 кг (56,1-60 кг);

65 кг (60,1-65 кг);

70 кг (65,1-70 кг);

75 кг (70,1-75 кг);

понад 75,1 кг;

шуай цзяо - 82 кг (75,1-82 кг).

2. Змагання з туйшоу проводяться у 8 вагових категоріях серед чоловіків та жінок окремо:

до 50,0 кг;

57 кг (50,1-57 кг);

64 кг (57,1-64 кг);

71 кг (64,1-71 кг);

78 кг (71,1-78 кг);

85 кг (78,1-85 кг);

95 кг (85,1-95 кг);

понад 95,1 кг.

3. У вікових групах «молодші юнаки» та «юнаки» вагові категорії зменшуються на 25 кг відповідно.

4. У віковій групі «старші юнаки» вагові категорії зменшуються на 15 кг відповідно.

5. Під час запрошення до виступу спортсмени вітають головного суддю групи, супротивника та рефері вітанням «кулак-долоня».

2. Форма одягу, захисне спорядження, час проведення поєдинку

1. Відповідне спортивне спорядження:

у куошу, саньда та лайт-саньда - захисні шолом, жилет та раковина, губна капа, боксерські рукавички, захист для гомілок (молодші юнаки, юнаки, старші юнаки);

у туйшоу - губна капа та захисна раковина, для жінок - жилет відповідного кольору. За рішенням суддівської колегії спортсмени можуть змагатись без губної капи;

у шуай цзяо - захисна раковина.

2. Вимоги до екіпірування:

у куошу, саньда та лайт-саньда спортсмени змагаються босоніж, у футболках та шортах відповідного кольору;

у туйшоу - у м’якому взутті, футболках з коротким рукавом та спортивних брюках;

у шуай цзяо - у м’якому взутті, штанях та куртках.

3. Вага боксерських рукавичок:

1) для саньда:

227 г (8 унцій) - для вагової категорії 65 кг і менше;

284 г (10 унцій) - для вагової категорії 70 кг і більше;

2) для лайт-саньда:

284 г (10 унцій) - для всіх вагових категорій;

3) для куошу:

284 г (10 унцій) - з відкритими фалангами пальців.

4. Поєдинки у туйшоу тривають три раунди по 2 хв загального часу кожний;

для молодших юнаків, юнаків та старших юнаків кожний раунд триває 1 хв 30 с;

перерва між раундами - 1 хв.

5. Поєдинки у куошу, лайт-саньда та саньда тривають три раунди по 2 хв чистого часу кожний;

для молодших юнаків, юнаків та старших юнаків кожний раунд триває 1 хв 30 с;

перерва між раундами - 1 хв.

6. Поєдинки у шуай цзяо для дорослих тривають два раунди по 3 хв чистого часу кожний;

для юніорів та старших юнаків - два раунди по 2 хв чистого часу кожний;

для юнаків та молодших юнаків - два раунди по 1 хв чистого часу кожний;

перерва між раундами - 30 с.

3. Інші питання

1. За 10 с до початку та закінчення кожного раунду суддя, що вимірює час виступу спортсменів, подає відповідний сигнал.

2. Спортсмени виконують команди рефері під час поєдинку.

3. Якщо спортсмен отримав 6 штрафних балів за сумою офіційних попереджень, секретар подає рефері сигнал для зупинки поєдинку.

4. Після закінчення поєдинку бокові судді одночасно за сигналом головного судді групи демонструють результат підняттям картки відповідного кольору.

5. Штрафні бали вносяться до протоколу змагань.

6. Під час поєдинку, коли рефері веде відлік одному зі спортсменів, інший перебуває на відстані 3 м від супротивника на протилежному боці змагальної зони.

7. За команди рефері «Stop!» («Стій!») спортсмени виконують крок назад.

8. До оголошення остаточного результату поєдинку спортсмени не залишають змагальну зону (крім випадків одержання травми) та не знімають захисне спорядження (за винятком губної капи та захисного шолома).

9. За сигналом головного судді групи спортсмени виходять на середину змагальної зони для оголошення результату.

10. Тренер та лікар команди перебувають на відведених для них місцях.

11. Під час перерви біля спортсмена знаходяться тільки дві особи (секунданти), допускаються розмови зі спортсменом та масаж.

12. Вигуки та підказки під час поєдинку заборонені.

4. Неявка

1. Неявка спортсмена реєструється, якщо він не з’явився у змагальну зону після триразового оголошення його прізвища протягом 1 хв.

2. Під час поєдинку спортсмен може заявити про свою недієздатність внаслідок травми чи з іншої причини, піднявши руку вгору.

3. Під час поєдинку тренер може заявити про недієздатність свого спортсмена відповідним жестом.

5. Методи атаки і захисту

1. Під час поєдинків дозволяється використовувати технічні прийоми різноманітних спортивних шкіл кунгфу.

2. Спортсмен під час змагань з туйшоу повинен вивести супротивника з рівноваги, примусити його торкнутись підлоги «третьою точкою» або впасти, використовуючи такі методи атаки й захисту:

штовхання і натискування на тулуб і руки супротивника;

кидки, перевороти супротивника тощо (ноги мають знаходитись на поверхні змагальної зони);

зіштовхування супротивника для зміни напрямку його зусиль.

Для виконання таких прийомів дозволяється використовувати долоні, плечі, ноги, передпліччя й тулуб.

3. У туйшоу кожний раунд розпочинається з виконання спортсменами техніки «пен-люй-цзі-ань» тричі:

1) перший раунд дії розпочинає спортсмен у червоному куті. Спортсмени перебувають у правосторонній стійці;

2) другий раунд - спортсмен у синьому куті. Спортсмени перебувають у лівосторонній стійці;

3) третій раунд - спортсмен, який має меншу вагу. Спортсмени перебувають у правосторонній стійці.

4. Під час поєдинків використовуються такі технічні прийоми:

1) пен (відбивати) - рука, що виконує прийом, має форму дуги не вище рівня плечей. Лікоть ледь нижче передпліччя;

2) люй (тягнути) - дія виконується обов’язково по траєкторії, що має форму півкола. Неприпустимим вважається виконання дії по прямій;

3) цзі (штовхати) - виконується передпліччям або плечем безпосередньо вперед у положенні рук, які знаходяться не вище рівня плечей;

4) ань (тиснути) - при виконанні дії двома або однією рукою - долоні розгорнуті назовні;

5) цай (відводити) - дія виконується по круговій траєкторії у вертикальному та горизонтальному напрямках;

6) ліє (зривати) - дія виконується в горизонтальному напрямку на рівні плечей;

7) чжоу (дії ліктями) - дія виконується ліктями для захисту та нападу;

8) кao (спирання передпліччям) - дія виконується передпліччям.

6. Ділянки тіла, дозволені для атаки

1. У куошу, саньда та лайт-саньда дозволяються атаки у:

голову;

тулуб;

стегна;

гомілки.

2. У туйшоу дозволяються атаки у:

тулуб;

плечі;

стегна, гомілки (для проведення техніки кидків);

передпліччя.

3. У шуай цзяо дозволяються кидки з:

утриманням куртки та паска;

дією на ноги супротивника без захоплювання штанів.

7. Заборонені дії

1. У куошу, саньда та лайт-саньда заборонено:

атаки у низ живота, по промежині, хребту, потилиці, суглобах;

атаки головою, ліктем, коліном у голову, коліном у захваті;

виконання кидків з наступним притисканням суперника власною вагою з метою його ушкодження;

атаки суперника, який перебуває на підлозі.

У лайт-саньда також заборонено:

виконання больових та задушливих прийомів;

атаки коліном;

атаки й утримання суперника, який перебуває на підлозі.

2. У туйшоу заборонено:

будь-які удари та захвати;

виконання больових та задушливих прийомів;

будь-які кидки, підніжки, підсікання за допомогою ніг, що не торкаються підлоги;

виконання кидків з наступним притисканням суперника власною вагою з метою його ушкодження;

атаки у низ живота, по промежині, хребту, потилиці, суглобах;

атаки супротивника, який перебуває на підлозі;

небезпечні рухи головою.

3. У шуай цзяо заборонено:

будь-які удари;

виконання больових та задушливих прийомів;

виконання кидків із захватом штанів;

виконання кидків з наступним притисканням суперника власною вагою з метою його ушкодження або із захватом штанів;

небезпечні рухи головою;

атака й утримання суперника, який перебуває на підлозі.

8. Абсолютна перемога

1. У разі очевидної невідповідності технічних можливостей, якщо один із спортсменів втратив здатність до оборони, рефері зі схвалення головного судді групи може оголосити найсильнішого спортсмена переможцем.

2. У разі нокауту перемога присуджується спортсмену, якщо супротивник протягом 10 с перебуває у недієздатному стані за результатом застосування дозволеної цими Правилами техніки.

3. Зі схвалення головного судді групи спортсмену присуджується перемога в поєдинку, якщо він був травмований суперником у заборонену ділянку тіла та за висновком лікаря не може продовжувати поєдинок.

4. Якщо спортсмен пропустив удар у дозволену частину тіла і йому двічі у раунді відраховували по 8 с (нокдаун), його суперник оголошується переможцем.

У разі фіксації ще одного нокдауну суперник оголошується переможцем поєдинку.

5. У туйшоу, якщо різниця в балах, нарахованих спортсменам, перевищує 6 балів, переможцем раунду оголошується спортсмен, який набрав найбільшу суму балів.

6. У разі проведення больового або задушливого прийому у партері протягом 10 с (5 с додатково надаються для підготовки прийому) за сигналом спортсмена або рішенням рефері поєдинок завершується.

9. Нарахування балів

1. Нарахування 3 балів у саньда:

спортсмен виконав удар ногою у стрибку у дозволену ділянку тіла;

падіння спортсмена в межах змагальної зони внаслідок удару суперником ногою з розворотом.

2. Нарахування 3 балів у туйшоу:

падіння спортсмена або торкання ним підлоги «третьою точкою» за межами змагальної зони за умови, що суперник залишився стояти в межах змагальної зони.

3. Нарахування 3 балів у шуай цзяо:

падіння спортсмена або торкання ним підлоги «третьою точкою» в межах змагальної зони за умови, що суперник залишився стояти в межах змагальної зони.

4. Нарахування 2 балів у куошу, саньда і лайт-саньда:

спортсмен своїми технічними діями примусив суперника вийти за межі змагальної зони;

падіння спортсмена в межах змагальної зони внаслідок кидка, підсікання або підніжки без торкання його суперником підлоги;

фіксація нокдауну;

удар ногою в тулуб або голову суперника;

присудження супернику офіційного попередження.

5. Нарахування 2 балів у туйшоу:

падіння спортсмена або торкання ним підлоги «третьою точкою» за умови, що суперник залишився стояти в межах змагальної зони;

спортсмен своїми технічними діями примусив суперника вийти за межі змагальної зони;

винесення супернику офіційного попередження;

фіксація нокдауну.

6. Нарахування 2 балів у шуай цзяо:

падіння спортсмена або торкання ним підлоги «третьою точкою» в межах змагальної зони за умови, що суперник також втратив рівновагу та впав або торкнувся підлоги «третьою точкою» в межах змагальної зони;

винесення супернику офіційного попередження;

фіксація нокдауну.

7. Нарахування 1 бала в куошу, саньда та лайт-саньда:

удар рукою у дозволену частину тіла;

удар ногою по стегну або гомілці суперника;

якщо спортсмени неактивно проводять поєдинок протягом 8 с і один з них, незважаючи на команду рефері атакувати, залишається неактивним протягом наступних 8 с;

винесення супернику офіційного зауваження;

у разі падіння суперників під час проведення технічних дій бал нараховується спортсмену, який в кінцевому положенні опинився зверху.

8. Нарахування 1 бала у туйшоу:

вихід однією або двома ногами за межі змагальної зони;

винесення супернику офіційного зауваження.

9. Нарахування 1 бала у шуай цзяо:

втрата рівноваги й торкання ногою, рукою, коліном або стегном підлоги в межах змагальної зони;

вихід однією або двома ногами за межі змагальної зони;

винесення супернику офіційного зауваження.

10. Бали не нараховуються у куошу, саньда і лайт-саньда у разі:

падіння обох суперників одночасно;

якщо суперники впали або вийшли за межі змагальної зони одночасно;

утримання суперника без активних дій протягом 2 с і більше та проведення будь-якої дії після закінчення цього часу;

нанесення ударів у захваті;

нанесення ударів по стегну або гомілці, якщо нога знаходиться в безопорному положенні;

нанесення ударів у дозволену частину тіла під час проведення суперником кидка;

виконання нечітких та слабких ударів у дозволені для атаки частини тіла.

11. Бали не нараховуються у шуай цзяо і туйшоу у разі:

падіння обох суперників одночасно;

якщо суперники впали або вийшли за межі змагальної зони одночасно;

пересувань обох суперників за межами змагальної зони.

10. Порушення і покарання

1. Технічні порушення:

навмисне зволікання з появою у змагальній зоні після сигналу рефері;

навмисна зупинка поєдинку, коли суперник перебуває у вигідному положенні;

некоректне поводження із суддями і неповага до їх рішень;

голосні або нечемні вигуки з метою залякування суперника;

навмисна втрата губної капи чи захисного спорядження під час поєдинку;

порушення вимог цих Правил до форми одягу учасників змагань.

2. Особисті порушення:

атака суперника до команди «Go!» («Почати!») або після команди «Stop!» («Стій!»);

використання заборонених методів для атаки.

3. Покарання:

за технічне порушення виноситься офіційне зауваження, за особисте порушення - офіційне попередження;

спортсмен, покараний на 6 балів за сумою офіційних попереджень, дискваліфікується, а його суперник оголошується переможцем;

спортсмен, що навмисно шкодить своєму супернику або вчиняє серйозне порушення, дискваліфікується і відсторонюється від поєдинку або змагань за рішенням головного судді групи.

4. Рефері зупиняє поєдинок у таких випадках:

спортсмен упав чи перебуває поза змагальною зоною;

зафіксовано нокдаун;

зафіксовано нокаут;

один зі спортсменів одержав травму;

спортсмени перебувають у неактивному захваті більше ніж 2 с;

спортсмени ухиляються від поєдинку або один з них залишається неактивним протягом 8 с;

головний суддя групи виходить у змагальну зону;

головний суддя групи та інші судді вважають небезпечним подальше проведення поєдинку;

поєдинок переривається за об’єктивних причин;

зафіксовано проведення больового або задушливого прийому.

11. Методи ведення нотаток

1. Зауваження, попередження, дискваліфікація та неактивні дії позначаються відповідно Δ, Х, О та V.

2. Бокові судді, використовуючи критерії оцінювання для присудження балів, враховують набрані кожним спортсменом бали і допущені ними порушення.

3. Після закінчення кожного поєдинку бокові судді вносять результати підрахунку балів кожного зі спортсменів до протоколу.

12. Визначення переможця

1. Результат кожного поєдинку визначається боковими суддями за кращою сумою балів у трьох раундах.

2. У разі якщо спортсмени набрали однакову кількість балів, переможцем вважається спортсмен, який:

отримав менше офіційних попереджень;

отримав менше офіційних зауважень;

має меншу вагу (під час зважування до змагань).

3. У разі якщо всі умови однакові, проголошується нічия.

13. Розподіл місць

1. Місця розподіляються за кількістю перемог у поєдинках.

2. Якщо двоє або більше спортсменів набрали однакову кількість балів, переможцем вважається спортсмен, який:

отримав менше офіційних попереджень;

отримав менше офіційних зауважень;

має меншу вагу (під час зважування до змагань).

14. Команди і жести рефері у куошу, шуай цзяо, саньда, лайт-саньда і туйшоу

1. Вихід спортсменів у змагальну зону - у центрі змагальної зони рефері направляє руки долонями вгору в бік спортсменів та згинає руки в ліктях так, щоб долоні були повернуті всередину.

2. Вітання - у центрі змагальної зони рефері утримує руки в позиції «кулак-долоня».

3. Перший раунд - рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє вказівний палець.

4. Другий раунд - рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє вказівний і середній пальці.

5. Третій раунд - рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє великий, вказівний і середній пальці.

6. «Ready!» («Приготуватися!»), «Go!» («Почати!») - рефері, розгорнувши руки в сторони долонями вгору, дає команду «Ready!» («Приготуватися!») та зводить руки разом долонями вниз і дає команду «Go!» («Почати!»).

7. «Stop!» («Стій!») - рефері простягає руку між спортсменами і дає команду «Stop!» («Стій!»).

8. 8 с неактивних дій - рефері піднімає вгору руки з розкритими долонями та великими пальцями, притиснутими до вказівних пальців.

9. Нокдаун - рефері, обличчям до спортсмена, по черзі випрямляє пальці правої руки, починаючи з великого. Відлік ведеться до 8 с.

10. Неактивне утримання - рефері обома руками перед собою формує коло.

11. Нокаут - рефері обличчям до спортсмена почергово випрямляє пальці правої руки, починаючи з великого. Відлік ведеться до 10 с, після чого рефері піднімає вперед кулак з піднятим вгору великим пальцем правої руки.

12. Нарахування одного бала (куошу, саньда і лайт-саньда) - рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бал, а іншу піднімає з випрямленим вказівним пальцем.

13. Нарахування одного бала (шуай цзяо і туйшоу) - рефері піднімає одну руку з випрямленим вказівним пальцем з боку спортсмена, який отримав один бал.

14. Нарахування двох балів (куошу, саньда і лайт-саньда) - рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бали, а іншу піднімає з випрямленими вказівним та середнім пальцями.

15. Нарахування двох балів (шуай цзяо і туйшоу) - рефері піднімає одну руку з випрямленими вказівним та середнім пальцями з боку спортсмена, який отримав два бали.

16. Нарахування трьох балів (куошу та саньда) - рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бали, а іншу піднімає з випрямленими великим, вказівним та середнім пальцями.

17. Нарахування трьох балів (шуай цзяо і туйшоу) - рефері піднімає одну руку з випрямленими великим, вказівним та середнім пальцями з боку спортсмена, який отримав три бали.

18. Вихід одного зі спортсменів за межі змагальної зони - рефері однією рукою вказує на спортсмена, який залишив змагальну зону, а іншою робить рух долонею від себе вздовж простягнутої руки.

19. Вихід обох спортсменів за межі змагальної зони - рефері обома руками долонями назовні робить рух вперед.

20. Офіційне зауваження - рефері однією рукою вказує на порушника, а іншу згинає в лікті долонею до себе.

21. Офіційне попередження - рефері однією рукою вказує на порушника, а іншу зі стиснутим кулаком згинає в лікті.

22. Дискваліфікація - рефері схрещує руки зі стиснутими кулаками перед собою.

23. Техніка не зараховується - рефері робить перехресний рух руками перед собою.

24. Невідкладна медична допомога - рефері, повернувшись обличчям до лікаря, схрещує руки перед собою.

25. Відпочинок - рефері розводить руки в сторони долонями вгору.

26. Примус до атаки - рефері тримає перед собою кулак з випрямленим великим пальцем, що вказує напрямок атаки.

27. Фіксація больового або задушливого прийому - рефері простягає ліву руку в бік спортсмена, який проводить больовий або задушливий прийом, а правою рукою починає відлік часу.

28. Заклик до тиші - рефері вказує відкритою долонею на особу, що зчиняє галас, та з’єднує пальці разом.

29. Удар у низ живота, по промежині, хребту, потилиці, суглобах - рефері прямою рукою долонею догори вказує на порушника, а іншою рукою - на відповідну зону.

30. Удар ліктем - рефері перехрещує руки на рівні плечей, притискаючи долоню однієї руки до ліктя іншої.

31. Удар коліном - рефері піднімає одне коліно і кладе на нього долоню.

32. Одночасне падіння - рефері робить рух долонями вниз.

33. Помінятися місцями - рефері схрещує руки перед собою долонями вниз.

34. Нічия - рефері одночасно піднімає руки обох спортсменів вгору.

35. Перемога - рефері піднімає руку переможця вгору.

XI. Вимоги до місць проведення змагань

1. Змагання з таолу і тайцзіцюань

Змагальна зона для таолу і тайцзіцюань - килимове покриття розміром 14 × 8 м. На відстані не менше ніж 2 м до змагальної зони навколо неї встановлюють огорожу у вигляді попереджувальної стрічки заввишки 1 м або виділяють кольоровою смугою завширшки 10 см;

стеля над килимом має бути заввишки не менше ніж 8 м.

2. Змагання з куошу, саньда і лайт-саньда

1. Змагальна зона для куошу, саньда і лайт-саньда - платформа розміром 8 × 8 м, вкрита м’якими матами, або боксерський ринг. На відстані 100 см від межі змагальної зони зсередини розташовують попереджувальну жовту смугу завширшки 10 см. Навколо змагальної зони розміщують захисні мати на відстані не менше ніж 2 м від межі змагальної зони.

2. Змагання також можуть проводитися на поверхні, покритій м’якими матами з покриттям.

3. Змагання з туйшоу

1. Змагальна зона у туйшоу - килимове покриття розміром 1 × 2 м. У центрі розташовано чотири зони червоного та синього кольорів, що чергуються.

2. Змагання також проводяться у змагальній зоні розміром 8 × 8 м, покритій м’якими матами з покриттям, на якому розташовано три кола - внутрішнє діаметром 80 см, середнє діаметром 3 м та зовнішнє діаметром 6 м.

4. Змагання з шуай цзяо

Змагання проводяться у змагальній зоні розміром 16 × 16 м або 12 × 12 м, покритій м’якими матами з покриттям, на якому розташовано коло діаметром 9 м. На відстані 3 м від середини кола одна навпроти одної розташовані дві лінії червоного та синього кольорів завтовшки 60 мм та завдовжки 60 см.

Директор департаменту

фізичної культури

та неолімпійських видів спорту

М. Бідний


Додаток 1

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 3 глави 3 розділу II)

ОСТАТОЧНА (ІМЕННА) ЗАЯВКА


Додаток 2

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 6 глави 2 розділу IV)

КРИТЕРІЇ

оцінювання виступу головним суддею групи

Назва помилки

Знижка

0,1 бала

0,2 бала

0,3 бала

Невідповідності на початку і перед закінченням

1) початок і закінчення виконуються у різних напрямках;

2) вихід у змагальну зону без дозволу головного судді групи;

3) не виконано вітання

Недобір чи перебір часу

1) нестача 1-2 с у таолу;

2) нестача чи перебір 1-5 с у тайцзіцюань

1) нестача часу від 2,1 с до 4 с у таолу;

2) нестача чи перебір часу від 5,1 с до 10 с у тайцзіцюань

1) нестача часу від 4,1 с до 6 с у таолу;

2) нестача чи перебір часу від 10,1 с до 15 с у тайцзіцюань

Ускладнення рухів через незручність у володінні зброєю (муляжами)

1) костюм розстібнувся частково;

2) видно натільні прикраси

1) атрибути зброї заважають рухам тривалий час;

2) костюм розстібнувся повністю;

3) спало взуття

Відповідність заявленому стилю

незначна невідповідність (1-2 рухи)

значна невідповідність (3-7 рухів)

Відсутність обов’язкових рухів, додавання зайвих рухів

один крок відсутній чи доданий

1) один рух відсутній чи доданий;

2) не виконано техніку стрибків відповідно до вимог

Додаток 3

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 8 глави 2 розділу IV)

КРИТЕРІЇ

оцінювання інших помилок боковими суддями

Вид порушення

Знижка

0,10 бала

0,20 бала

0,30 бала

0,40 бала

Забування

забування, що спричиняє незначну паузу

забування, що спричиняє тривалу паузу

забування, що порушує порядок рухів і виступ зривається

Ускладнення рухів через незручність у володінні зброєю (муляжами)

1) атрибути зброї (муляжу) заважають рухам і виступ ненадовго переривається;

2) атрибути зброї (муляжу) відламуються або розв’язуються

швидке підхоплення зброї (муляжу)

падіння зброї (муляжу)

Втрата балансу

хитливий рух або погойдування

погойдування більше ніж 2 рази

тривала нестійкість у позиції

падіння

Дотик зброєю (муляжем) до тіла, втрата, поломка або деформація зброї (муляжу)

1) зброя (муляж) ненадовго перешкодила рухам тіла;

2) зброя (муляж) злегка торкнулася змагальної зони;

3) спортсмен випустив рукоятку зброї (муляжу);

4) зброя (муляж) злегка деформована

1) помітна деформація зброї (муляжу) (до 900);

2) зброя (муляж) заважає рухам тривалий час

сильна деформація зброї (муляжу) (90° і більше)

1) зброю (муляж) зламано;

2) зброя (муляж) впала;

3) заміна зброї (муляжу) під час виступу

Вихід за межі змагальної зони

дотик частиною тіла до опори за межами змагальної зони

вихід за межі змагальної зони

Додаток 4

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 3 розділу IV)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

у північних стилях

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) силу докладено невідповідно до руху;

2) рухи несконцентровані;

3) рухи неенергійні;

4) відсутній зв’язок між рухами

Помилки в координації

1) рухи рук і ніг не співвідносяться;

2) рухи тіла і очей не співвідносяться

Помилки в характері виконання

1) млявість;

2) нервозність;

3) особиста інтерпретація рухів

Помилки в ритмі

1) статичні і динамічні позиції не виділені;

2) моноритм виконання

Помилки у стилі

1) відсутність специфічних ознак стилю;

2) змішування з іншими стилями кунгфу

Помилки у змісті

1) неповний набір обов’язкової техніки;

2) повторення однакових рухів;

3) велика кількість одноманітних циклічних переміщень

Помилки в композиції

1) алогічний зв’язок і комбінування рухів;

2) обов’язкову техніку скомбіновано нерівномірно

Помилки в хореографії

1) не враховано розміри змагальної зони;

2) напрямок пересування однобічний

Додаток 5

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 4 розділу VI)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

у південних стилях

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) недостатня потужність;

2) удари не спрямовані від попереку і не результативні;

3) докладання сили надто різке, відсутня плавність;

4) вигук не синхронізований з моментом докладання сили

Помилки в координації

1) техніка рук і ніг неузгоджена;

2) відсутня узгодженість у техніках рук, ніг, очей і тіла

Помилки в стані

1) мляве та невиразне обличчя;

2) зайва міміка

Помилки в ритмі

1) нечіткі статичні положення та динаміка рухів;

2) однаково швидкий або уповільнений ритм

Помилки у стилі

1) базова техніка не відповідає стилю;

2) використання інших стилів кунгфу

Помилки у змісті

1) обмежена базова техніка;

2) багато ускладнених рухів

Помилки в композиції

1) алогічний зв’язок рухів;

2) неправильна структура рухів;

3) невідповідне чередування рухів

Помилки в хореографії

1) не враховано розміри змагальної зони;

2) напрямок пересування однобічний

Додаток 6

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 6 розділу VII)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

у виступах зі зброєю (муляжами)

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) силу докладено невідповідно до руху зброї (муляжів);

2) рухи несконцентровані;

3) рухи неенергійні

Помилки в координації

1) рухи рук і ніг не співвідносяться;

2) рухи тіла й очей не співвідносяться;

3) відсутній зв’язок між рухами та зброєю (муляжами)

Помилки в характері виконання

1) млявість;

2) нервозність;

3) особиста інтерпретація рухів зі зброєю

Помилки в ритмі

1) статичні і динамічні позиції не виділені;

2) моноритм виконання

Помилки у стилі

1) відсутність специфічних ознак стилю;

2) змішування з іншими стилями кунгфу у володінні зброєю (муляжами)

Помилки у змісті

1) неповний набір обов’язкової техніки;

2) повторення однакових рухів;

3) велика кількість одноманітних циклічних переміщень

Помилки в композиції

1) алогічний зв’язок і комбінування рухів;

2) обов’язкову техніку скомбіновано нерівномірно

Помилки в хореографії

1) не враховано розміри змагальної зони;

2) напрямок пересування однобічний

Додаток 7

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 4 розділу VIII)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

в тайцзіцюань

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) скутість;

2) слабкість та неуважність;

3) енергія не направляє рухи, а розсіює;

4) алогічне докладання сили

Помилки в координації

1) рухи голови, рук і ніг не скоординовані;

2) рухи непослідовні;

3) неплавний перехід від одного руху до іншого;

4) техніка погляду не узгоджується з технікою тіла

Помилки у внутрішньому стані

1) обличчя не зосереджене і нудне;

2) виступ млявий;

3) думки не пов’язані з рухами

Помилки в ритмі

1) нерівний темп;

2) занадто швидкий або повільний темп

Помилки у стилі

не демонструється легкість, плавність, округлість

Помилки у змісті

1) техніка нудна та монотонна;

2) багато повторень однакових рухів;

3) не представлена вся базова техніка

Помилки в композиції

1) зв’язок рухів не плавний;

2) багато однакових рухів;

3) безсистемна послідовність рухів

Помилки в хореографії

змагальна зона використовується неповністю

Додаток 8

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 2 глави 3 розділу IX)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

у кунгфу дуйлянь

Критерії якості

Помилки

Інші помилки

тіло погойдується або рухається в статичному положенні

зниження у 0,2 бала за додаткову підтримку

зниження у 0,3 бала за падіння у змагальній зоні через помилку

лезо зброї (муляжів) відокремлюється від рукояті чи торкається тіла

зниження у 0,2 бала за поломку зброї (муляжів)

зниження у 0,3 бала за падіння зброї

падіння атрибутів зброї (муляжів) або оздоблення. Руки або тіло учасника заплутались в атрибутах зброї (муляжів). Ґудзик розстібнувся, костюм розірвався, спало взуття тощо

зниження у 0,2 бала за деформацію зброї (муляжів)

будь-яка частина тіла торкається підлоги за межами змагальної зони

забування руху

Метод взаємодії

удари далеко від цілі

час статичного положення перевищує ліміт

час без атаки та захисту перевищує ліміт

виконання алогічних технічних прийомів під час виступу

безпідставне очікування

невиконання техніки партнером

Додаток 9

до Правил спортивних змагань з кунгфу

(пункт 2 глави 4 розділу IX)

ЗАГАЛЬНІ ПОМИЛКИ

у кунгфу ціті яньлянь

Критерії якості

Помилки

Інші помилки

тіло погойдується або рухається в статичному положенні

зниження у 0,2 бала за додаткову підтримку

зниження у 0,3 бала за падіння

лезо зброї (муляжу) відокремлюється від рукояті, зброя (муляж) торкається тіла, змагальної зони або деформується

зниження у 0,2 бала за поломку зброї (муляжів)

зниження у 0,3 бала за падіння зброї (муляжів) на змагальну зону

падіння атрибутів зброї (муляжів) або оздоблення. Руки або тіло учасника заплутались в атрибутах зброї (муляжах). Ґудзик розстібнувся, костюм розірвався, спало взуття тощо

утримання балансу менше 2 с

будь-яка частина тіла торкається підлоги за межами змагальної зони

забування руху

Метод взаємодії

стрибки, пересування, володіння зброєю (муляжами) і техніка рухів не відповідають вимогам

однакові рухи, які не входять у технічний арсенал

виконання алогічних технічних прийомів під час виступу

безпідставне очікування та відсутність синхронних і скоординованих рухів

зниження у 0,2 бала за невиконання необхідного технічного прийому або травмування партнера


Документи та файли

Сигнальний документ — f483957n636.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.04.2019 — 2019 р., № 31, стор. 327, стаття 1123, код акта 94140/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -